Blogg

Sida 3

Så är svenska chefer jämfört med andra

6 apr 2018

Vilka skillnader är det mellan svenska och utländska chefer? Ibland får man frågan om hur det ser ut utomlands. Hur är företagskulturen? Vad skiljer svenska chefer från chefer, säg i Tyskland? Hur är indiska chefer, jämfört med svenska?

Platt struktur i Sverige

Många svenskar som beskriver sitt företag skulle antagligen säga att företaget har en ganska platt struktur. Chefen är som vem som helst annan på kontoret, förutom att han, eller hon har en betydligt högre lön, är mer sällan på sitt kontor, ses enbart då och då, och när han eller hon väl är på plats, hälsar man med respekt på henne eller honom.

Andra, kanske skulle beskriva sin chef som en som arbetar som en myra, alltid har mest arbete, alltid är mest på språng, alltid tar sikte och är alltid före alla andra. Det antagligen de flesta skulle berätta om sitt företag, skulle antagligen vara en beskrivning av en platt hierarki, om det ens skulle finnas någon (alls). Många skulle beskrivs sina chefer som lyssnar mycket på sin personal, och vissa som inte ens skulle fatta beslut utan att ha rådfrågat dem.

Tyska chefer är hierarkiska

Skulle du fråga en person om det företaget han eller hon arbetar på i Tyskland, skulle du säkerligen få helt andra svar. Där skulle han eller hon säkerligen beskriva sin chef som någon med ganska stor distans. Han eller hon skulle fatta sina beslut utan att rådfråga sin personal. Hen skulle förvänta sig att bli åtlydd, mer än att lyssna och kommunicera med sin personal. Hen skulle förväntas att alltid bli tilltalad med titel och artighetsfraser. I Tyskland är företagsledare mer vana med ett hierarkiskt ledarskap. De som är anställda under hen, är inte vana vid att bli tillfrågade om sin åsikt, mer än vad gäller den egna arbetssituationen. 

Finska chefer visar riktning med hela armen

Tar vi vår närmaste grann i öster, Finland som exempel, finner vi att företagskulturen redan är mer hierarkisk. De finska cheferna är vana vid att leda företaget med hela handen och hela armen. Som läkare, chef eller företagsledare är man van att inte bli ifrågasatt. Det som är sagt, gäller. De är inte lika vana vid att rådfråga sin personal när hen fattar beslut. De finländska arbetarna är vana att hålla tyst och göra som de är tillsagda, något vi i Sverige inte är vana vid.

I Sverige är alla med och bestämmer

Här har lagen om medbestämmanderätt gjort det möjligt att få vara med i beslut som rör den egna arbetssituation. Att vara chef i en sådan företagskultur innebär att hen bör vara duktig på kommunikation, för att få med sig sin personal i det som hen har tagit sikte på. För att få ett företag att arbeta åt samma håll är det viktigt att utbilda den personal som ska leda och visa riktningen. Läs mer om ledarskapsutbildningar i Stockholm på: https://www.kontura.se.

Gemensam administration eller hyra in arbetskraft?

3 apr 2018

Många företag som behöver få sitt, eller sina kontor städade, ser till att hellre köpa in städtjänster, som vilket annat inköp som helst. Köper man in städtjänsten som en kostnad, kan man dra av den när man betalar skatt. Det innebär att man som företagare har möjligheten sänka skatten. Skulle man anställa städaren, är man som företagare skyldig att betala arbetsgivaravgifter, sjukersättning och pensioner. Har man många kontor som behöver städas, kan man köpa in städtjänster och använda samma bolag för alla bolag där man behöver kontorsstädning. Har man då fått kontakt med ett bolag som man är nöjd med, eller som man tycker verkar bra att anlita, sparar man in tiden att leta efter en städtjänst genom att anlita samma bolag för samtliga kontor.

Så hittar du rätt städbolag att anlita

Säg att du har dina kontor i Göteborg, gäller det att hitta en städfirma där som kan komma och städa dina kontor. Det du bör titta på är följande:

Ekonomi - har de en stadig ekonomi? Man vill ju inte anlita ett företag som går i konkurs i morgon. Har de många fakturor som de inte har betalat, är de antingen oseriösa, eller slarviga. Ett sådant företag vill man ju inte anlita. Går de i konkurs vilken dags som helst, måste man ju börja om igen och leta efter ett nytt städbolag, vilket är tidskrävande.

Offert - hur ser de på sina tjänster? Är de mycket billiga, kan man dra öronen åt sig. Många företag som tar väldigt lite betalt för sina tjänster, driver sitt städföretag med den konstiga logiken att om de tar väldigt låga priser, får företaget den tjänst de betalar för, vilket innebär att de städar därefter. Oftast innebär det att de knappt städar alls. Dessutom om de tar så låga priser, innebär det att de som företag måste ta på sig så många uppdragsgivare som möjligt, för att kompensera för de låga priser som de tar.

Referenser - är de noggranna? Att vara noggrann när man städar är väldigt viktigt. Vem vill ha en städning som lämnar efter sig smutsiga, ostädade ytor? Eller otömda sopor? Förutom att de städar bra, vill man oftast ha att göra med ett bolag och städare som är vänliga och trevliga. Man vill ha ett bra bemötande när man tar kontakt med firman. Om man behöver städningen, kanske en annan dag någon månad, eller vill ändra något, är det viktigt att ha att gör med ett bolag som är tillmötesgående och som kan tänka sig att kunna ändra sig. Vikten av ett bra bemötande kan inte nog betonas.

Googla fram rätt städföretag

Känner man inte till något företag som man kan anlita för städtjänster, kan man alltid googla kontorsstädning Göteborg, om det är där man har sitt företag. Annars skriver man in den ort där man bor. Då får du upp flera förslag på städbolag som arbetar nära ditt kontor. Läs mer här om ett företag som utför konstorsstädning i Göteborg på: http://www.kontorsstädninggöteborg.biz.

Så fusionerar ni informationen

30 mar 2018

Det är ett stort förändringsarbete att fusionera två företag som ska bli ett. Två olika företag ska plötsligt bli ett och vara representerat av en och samma ledning utåt. Plötsligt ska man ha gemensam administration, ha samma slags kultur, fatta beslut på samma sätt, även om produktionerna är olika.

Det är ett stort förändringsarbete. Det är inte bara det immateriella, det man inte kan ta på; såsom företagskultur och ledarskap, som ska förändras. Även de fysiska kontoren ska slås ihop, eller packas ner och förflyttas. All den information som båda företagen har haft ska växa till ett enda förvaringsställe. Har man många arkiv som man måste kunna förvara, gäller det att göra det på ett smart sätt.

Så digitaliserar ni företagets data

Vad är då bättre än att digitalisera all den informationen? På det sättet slipper man ta ställning var den informationen ska förvaras. Man slipper ta ställning till vad som ska sparas, och vad som ska slängas. Förvaras den digitalt spelar mängden ingen roll. Molnet kan göras hur stort (eller litet) som möjligt. Det som kan vara svårt är hur man ordnar med åtkomsten till informationen. Hur kan man göra det så enkelt som möjligt, så att alla som behöver det kan komma åt det?

Det finns hela företag som har ägnat hela sin affärsidé åt att digitalisera arkiv. De har då utarbetat system för:

1) hur man kommer åt informationen

2) kan läsa informationen

3) skapa en backup av informationen

4) dela informationen med andra som man vill dela den med

5) skapa sätt att hitta det man vill ha tag i

6) neka, eller tillåta vem som ska ha tillgång till informationen

7) skapa en ordning av informationen

Anlitar man ett sådant företag visar de hur företag kan använda sig av digitaliseringen, hur man gör det åtkomligt för dem som kommer att behöva det. De hjälper till med att ordna och strukturera upp informationen så att ert företag kan använda sig av ”molnet”. De kan då visa hur man gör om informationen till digital form. Man gör det genom att scanna dem och göra dem till digitala dokument. De introducerar något program som ni bör använda för att både få åtkomst till informationen, spara det på rätt sätt, ge rätt åtkomst till rätt personer, ordna och kunna söka i materialet.

Ibland kan det faktiskt förenkla administrationen att ha allt i samma sorts dataprogram. Både posthantering, mail, arkiveringen, fakturor, dokumentation och ärendehantering. Du kan till och med skapa kontrakt i samma system, då har ni allt i samma system.

Rätten till offentlig försvarare vid polisförhör

15 mar 2018

Blir du kallad till ett polisförhör i egenskap av misstänkt i ett brottmål, har du alltid rätt att kräva att en advokat ska närvara, oavsett vad polisen säger. Är brottet du misstänks för dessutom av så allvarlig art att det kan ge minst sex månaders fängelse, har du dessutom antagligen rätt till en offentlig försvarare, vilket innebär att du får advokaten bekostad av staten. I så fall är polisen skyldig att meddela dig detta och se till din advokat är närvarande. Du har dessutom alltid rätt att inte yttra dig vid ett polisförhör.

Polisens skyldighet

När du blir kallad till förhör är det alltså polisens skyldighet att informera dig om att du ha rätt till en offentlig försvarare. Det ligger i ditt intresse att få en försvarsadvokat vid din sida, de inledande förhören är nämligen ofta de viktigaste i en brottsutredning. Även om det finns oklarheter beträffande straffgraden bör polisen ändå informera dig om att du kan ha rätt till en offentlig försvarare, och själv har du alltid rätt att kräva det.

När polisen inte berättar

Det händer dock vid förhör hos svensk polis att polisen underlåter att berätta för den misstänkte att denne har rätt till en offentlig försvarare. Enligt polisens mening är det kanske krångligt och tidsödande att kalla in en advokat för något som bara ses som ett rutinförhör. Men det är i så fall möjligen en rättighet som berövas dig och den rättigheten bör du stå upp för. Något som kanske inte alltid är så lätt i en situation som känns ny och skrämmande.

Om du är häktad

Det kan dessutom vara så att du är häktad och inte tillåts kommunicera med omvärlden. I så fall är det naturligtvis svårt att upprätta kontakt med en advokat. Du kan be polisen eller åklagaren att kontakta en advokat åt dig, men det händer att polis eller åklagare kanske bara ringer någon enstaka gång och sedan ber rätten utse en offentlig försvarare.

Problemet med att få en offentlig försvarare utsedd åt sig är att det sällan är en advokat med specialkunskaper inom just det som man misstänks för, vilket är av stor vikt i ett brottmål. Som misstänkt vill man veta att man får bästa tänkbara hjälp av en advokat med mycket god förmåga att företräda en på bästa sätt. I början av en utredning kan saker gå mycket fort och det gäller det att du har en advokat sm är med på tårna från början. Lär mer om offentliga försvarare i Stockholm på: offentligförsvarare.se.

Att byta offentlig försvarare

Skulle det vara så att polis och åklagare inte låter dig få den försvarsadvokat du önskat har du alltid rätt att i ett senare skede byta offentlig försvarare, om du blir missnöjd med den advokat som utsetts åt dig. Har du inte haft möjlighet att påverka valet av advokat i den utsträckning du har rätt till, har du antagligen goda chanser att få möjlighet att byta försvarare.

Att plötsligt bli misstänkt för ett brott och bli kallad till polisförhör kan vara en skrämmande upplevelse om man inte varit med om den förut. Man kan känna ett behov av att vara polisen till lags och vill inte ställa till med besvär av rädsla att det får konsekvenser senare. Dock har man som brottsmisstänkt en lagstadgad rätt till juridisk hjälp, och den rätten bör man utnyttja. Har du en rättegång framför dig vill du ha bästa möjliga hjälp vid din sida redan från början.

Anlita redovisningskonsult för löpande bokföring

8 mar 2018

En redovisningskonsults arbete handlar om att sköta företags löpande bokföring. Företagaren kan därmed koncentrera sig på att driva företaget framåt och behöver inte lägga tid och energi på bokföringen. Underlag för bokföringen skickas till redovisningskonsulten en gång, eller ett par gånger, per månad varpå balans- och resultatrapport ges tillbaka vanligtvis en gång i månaden.

Att anlita en redovisningskonsult istället för att ta hand om den löpande bokföringen själv innebär därmed flera fördelar. Det handlar inte bara om att det enklare och smidigare för företagaren utan även att bokföringen sker på ett säkrare sätt av personer som jobbar med bokföring dagligen.

Välj auktoriserad redovisningskonsult

Vem som helst kan i Sverige kalla sig för redovisningskonsult eller utge sig för att ha bokföringsbyrå. Det finns alltså inte någon lag som reglerar vilka som får arbeta med detta yrke. Det är därför många rekommenderar att man anlitar en auktoriserad redovisningskonsult för löpande bokföring, bokslut, deklaration m.m.

Med auktorisering menas att företaget har genomgått en viss kvalitetssäkring och att de även kan mista denna titel om större missar upptäcks.

Vill du nå din bokföring online?

Det finns idag flera olika bokföringsprogram som redovisningskonsulterna kan använda sig av. En del är webbaserade vilket gör att företagaren kan gå in i och se den löpande bokföringen hemifrån och även genomföra enklare delar av den. Detta håller självklart nere kostnaden eftersom mindre tid behöver läggas ner av redovisningsföretaget.

Samtidigt finns det flera konsulter som inte anser att det är säkert nog om både företagare och konsulten ska sköta bokföringen. Det är helt enkelt för stor risk att felaktigheter uppstår som gör att mer tid behöver läggas ner på detta.

Här finns alltså en sak som skiljer företagen åt och som kund får man ställa fördelarna mot nackdelarna.

Finns det liknande kunder?

Innan du bestämmer dig för vilken konsult som ska anlitas bör du kontakta flera olika och undersöka exempel på andra företag som de har som kunder. En del väljer nämligen att specialisera sig på småföretagare, hantverkare eller liknande. Det gör att konsulten har mer kunskap kring de problem som ofta uppstår inom dessa områden.

Det kan även skapa en viss trygghet att de sköter löpande bokföring åt företag som har liknande förutsättningar och att dessa uppenbarligen är nöjda med tjänsten. Om så önskas kan de till och med kontaktas för att ge referenser.

Vill du kunna träffas?

Det går att bo i Kiruna och anlita en bokföringskonsult i Stockholm – eller tvärtom. Man behöver aldrig träffas då kontakt via telefon och mail fungerar för det mesta. Men ibland kan det vara skönt att kunna ses på riktigt för att diskutera problem som dykt upp eller gå igenom underlag och årsbokslut. Fortsätt läsa om ekonomikonsulter i Stockholm på: löpandebokföringstockholm.se.

Vår medelålders generation är van vid bild och film

26 feb 2018

Funderar du på att starta företag som arbetar med marknadsföring och reklam på digital väg?Det är ju så fördelaktigt att sälja eller hyra ut storbildsskärmar till företag som vill göra reklam vid konferenser, mässor, konserter eller olika event.

För att kunna bryta igenom informationssamhällets brus krävs det allt mer av företagen. Det är ju allt svårare för företagen att utmärka sig. Ungefär som när man skriker högt hela tiden. Till sist vänjer sig omginvningen vid skriken. Och när man har skrikit färdigt, vad ska man sedan göra för att få publikens uppmärksamhet?

På samma sätt möts konsumenterna av flodvågor med annonser, reklam, nyheter och information varje dag. Ska man synas gäller det att kunna fånga uppmärksamheten bättre och bättre allt eftersom tiden går. Särskilt den generation som man kallar för "MTV-generationen", där MTV står för "Music television", där ungdomar som var unga på 1980-talet växte upp med snabba filmsekvenser och bildvisningar. 

Ungdomar förstår bild och film bättre än text

Våra ungdomar som växer upp idag har lättare för att urskilja och tolka bilder än texter. Titta till exempel på dem som spelar olika on-linespel; det räcker med en tusendels sekund för dem att fatta beslut som antingen kan avgöra det digitala spelet för – eller emot en vinst. Ska man då fånga den unga generationens uppmärksamhet måste man göra på det sätt som de är vana på. Dessutom är de som då var unga under MTV:s guldålder i medelåldern nu. Ska du synas på mässor, reklamplats, resor eller konferenser ska du göra reklam via en storbildsskärm.

Reklam som syns överallt

Det är ingen tillfällighet att vi har reklam med filmsnuttar på tunnelbanan eller på reklamplats i stadens fasader. Det är enda sättet att nå ut med reklam. För att ha reklam på en sådan storbildsskärm på en fasad krävs det skärmar som är fukt- och väderbeständiga, de ska klara allt från plus 28 grader på somrarna, till minus 28 på vintrarna. Har ni en riktig skärm med LED, får du ett skydd som inte skadas av svensk nederbörd. Då gäller det hitta en pålitlig leverantör, om det är så att du funderar på att starta ett företag som säljer eller hyr ut sådana skärmar.

Bäst att ha "lager" on-line

Det bästa är när man är ett nystartat företag som är återförsäljare, är att inte skaffa sig apparater eller skärmar i lager. Alla produkter i lager är en ekonomisk risk för dig som företagare. Då är det en mycket bättre affärsidé att sälja dem direkt – via egen digital plattform – från leverantör till kund. Du tar mellan 25-30 procent i återförsäljningsavgift, av leverantören, medan kunden betalar för frakt, moms och andra kostnader. Dessutom erbjuder du som företag till dina kunder kringutrustning och service och andra digitala tjänster för reklam och annons.

Hur gör man när man slår samman kontor?

14 feb 2018

Många kontor som slås samman får plötsligt både lokal och möbler som de ska göra sig av med. Ska det ena kontoret växa? Ska man renovera så att fler får plats? Eller har man varit förutseende att skaffa sig större lokal redan från början? De företag som klarar av en tillväxt har ofta redan från början planerat för att kunna växa. Ett sådant företag som har berättat om att de redan från början planerade i flera led för att kunna bli större är Happy socks. De bestämde sig redan från början för att se till att ha hela delen med logistik löst för att kunna växa. Ju fler sådana planeringar du gör, som företagare, vad gäller logistik, säljmarknad och anställningar desto mer krattat gör du det för tillväxten av företaget.

Inte helt enkelt att växa

Det blir lätt en del ”barnsjukdomar” när man väl vill växa. Då är planering och ett stort nätverk en sak som underlättar när man väl blir stor, och vem vill inte det? Dessvärre ser vi flera företagare som är mätta på sin framgång. Istället för att expandera, blir företagarna mer inriktade på att behålla status quo än att se till att expandera och inta fler marknader. Det är synd då vi behöver fler expansiva företag i Sverige. Vi behöver fler entreprenörer som vågar och som satsar.

Lösa praktiska problem

Så när man väl bestämt sig för att slå samman kontor, hur löser man de problemen? Man kan behöva en större administration. Man behöver fler arbetsplatser och större utrymmen för luncher och fika som kanske ska äga rum på plats. Det behöver inte vara dyrt att köpa in enhetlig kontorsinredning. Varför inte köpa begagnat? Det är dags att vi alla börjar tänka på att inte slösa med resurser och energiåtgång.

Köpa miljövänligt och nästan nytt

Hur kan man då köpa in kontorsinredning på ett miljövänligt sätt? Det finns kontorsmöbler, åtminstone i Stockholm som säljer bättre begagnade kontorsmöbler. Det är ett stort slöseri att slänga fullt fungerande möbler på tippen och köpa nytt. Som de flesta vet är det mer resurskrävande att köpa nytt, eftersom tillverkningen kräver mer resurser. Kanske man har tröttnat på sina kontorsmöbler?

Man kan faktiskt fräscha upp dem. Det är inte sällan som de har fläckar. Då kan man restaurera dem och rengöra dem så de ser som nya ut. Man kan reparera skrivbord som har slutat fungera. Gamla trötta skrivbordsstolar kan få ny teknik och fungera på nytt. Det gäller även skrivbord som man vill kunna höja och sänka som man önskar.

Vad bolagen vinner på fusioner

29 jan 2018

Att genomföra en fusion av bolag ger många fördelar. En av dem är att man genom en fusion får en större kundkrets. Istället för att gå igenom en tung förändring för att till exempel etablera sig utomlands, kan man antingen köpa upp sina konkurrenter i det nya landet där man vill etablera sig, eller göra en fusion av bolag. Då är bolagen likvärdiga och ingen blir uppköpt. Då får man erfaren personal som kan det nya landets försäljning och har en stabil kundkrets. Man vinner på att få en gemensam administration, gemensamma leverantörer och slipper att bygga upp en ny sådan. Båda företagen eller bolagen vinner alltså på det. 

Aktiemarknaden kan bli osäker

Nackdelarna däremot kan vara att personalen kan ha svårt att anpassa sig. Marknaden kan känna stor osäkerhet över hur det fusionerade bolaget ska fortsätta stå sig i konkurrensen, vilket kan leda till sämre aktievärden. Omgivningen litar helt enkelt inte på att det fusionerade bolaget fortsätter leverera som förut. Det har många svensk-finska fusioner av bolag varit med om, som till exempel Stora Enso, Cloetta som gick ihop med Fazer, föregetts Nordbanken som gick ihop med grannländernas banker och blev Nordea.

Svårt att växa snabbt

Vi lever i en global värld där företagen har sett nödvändigheten att växa för att stå sig i konkurrensen mot de stora. Att bli ett stort företag på kort tid ger många problem som måste lösas. Därför brukar de fusionerade bolagen se vikande aktievärden och låg tilltro från omgivningen att det fusionerade bolaget klarar av att leverera som förut. Å andra sidan då problemen väl lösts finns det oftast fler fördelar än nackdelar med fusioner. Man kan sänka sina kostnader på administration, ha gemensamma system för leverans, kunder och ta över personal som har språket och kan marknaden är några av fördelarna.

Dra fördelar av gemensam administration

I ett läge där man behöver en gemensam administration, som till exempel en gemensam receptionist som svarar i telefon och hänvisar samtalen till rätt person är ett exempel på minskade kostnader som företagen kan vinna på. Med digitala lösningar behöver man inte hela den gruppen av receptionister som bara sitter och svarar i telefon. Då kan man ha en digital växel för alla sorts kunder och som växlar om till rätt person. Kunderna kommer direkt till den de vill prata med och slipper sitta och vänta medan personalen svarar på något annat samtal. Dessutom är det många kunder som vill ha svar på samma frågor. Då kan en digital växel ge de svaren och kopplar om samtal, eller ger ett svar i en röstbrevlåda.

Alltmer miljövänliga konferenser

21 jan 2018

Möjligheten med internet känns oändlig – och varför inte? Ända sedan vi såg de första datorerna på 1960-talet (stora som hela rum, långsamma och begränsade) har datorns utveckling och användning gått i raketfart. Idag har vi snart allt i vår miljö som är datoriserat; våra bil, hem, telefoner, skrivmaskiner och så vidare – ser vi nu hur teknologin använts till mer än våra basala behov. 

Företagen har sedan länge sett till att utnyttja allt som företagen behöver. Och företagen utvecklas i samma radikala takt. De växer för att kunna inta fler marknader. De anställda är inte på samma sätt beroende av att befinna sig på samma ställe för att kunna kommunicera och samordna sin verksamhet.

Miljövänligt att anamma ny teknik

Det har skett stora förändringar vad gäller vår syn på det vi gör med vår planet och de alltmer begränsade resurser som finns. Vi vill inte bara suga ut jorden, utan vill leva på ett miljövänligt sätt. En av de stora förändringar som vi bör göra, är att vi bör begränsa vårt myckna resande. Vi kanske i framtiden inte klarar av att resa på samma sätt som förut. Tänk bara på utbrottet av den isländska vulkanen Eyjafjallajökull som gjorde det omöjligt för flygen att lyfta och landa. Flygbolagen miste inkomster på flera miljoner varje dag. Förra hösten rapporterades det att nästa isländska vulkan (Katla) kan komma att spy rök och aska över den skandinaviska himlen – och vad gör vi då? När det kommer till företagen är det ju business as usual som måste till för att inte tappa inkomster. Så vad gör man då?

Med hjälp av olika maskiner kan man alltså fortsätta som förut. Man måste inte resa över halva jordklotet, eller till andra städer för att kunna samordna insatser och verksamheter. Med hjälp av datoriserade och uppkopplade skärmar, kameror och mikrofoner kan man alltså finnas ”närvarande” på samma sätt som om man befann sig på samma ställe. Företagen kan alltså spara in på resor, boenden och aså vidare. Med den uppkoppling vi ser idag är vi ju egentligen inte i behov av att vistas på samma ställe, som förut. Man kan arbeta i vilket land som helst, men ändå i samma bolag, såvida man har en fungerande dator och uppkoppling.

Ta hjälp av molntjänster

Det som är viktigt i sammanhanget är att kunna fånga upp och spara information som meddelas och delas vid de virtuella sammankomsterna. Det kan man numera med hjälp av olika säkra molntjänster. I början när molnen tillverkades, kunde man se vissa säkerhetsbrister. I dag har de täppts till och gjorts mycket säkrare, med olika slags lås och lösenkoder. Har du sparat informationen i molnet innebär det att du har åtkomst åt det var som helst i världen. Du behöver inte vara rädd för att tappa den, eller att inte kunna nå informationen av andra anledningar. Så länge du har en dator, elektricitet och ett fungerande nät kan du komma åt det när som helst på dygnet, var som helst. 

Enkelt anlita en extern bokföring

31 dec 2017

Många företag tar in tjänster som går ut på att någon annan ansvarar för sin bokföring. Är det ett mellanstort bolag är det inte så stor idé att ha den tjänsten Inne på företaget. ÄR det ett start-up bolag är det också bättre idé att köpa in den tjänsten än att anställa personal som gör redovisning, bokföring och revision. Är det dessutom två företag om går samman är det bra om ett annat bolag tar hand om bokföring under själva processen. Att gå samman i en företagsfusion är en stort och invecklad process. Bokföringen ska göras om, liksom allt som har med ekonomiska administrationen att göra.

Fördelar med anlita extern bokföring

Anlitar man en extern bokföring får man friska ögon, som en utomstående som tittar på bokföringen. Anlitar man en duktig bokföringsfirma kan man få bra råd. Hur och vilka tjänster som kostar, vilka utgifter som företagen kan dra in på och vilka avdrag som är möjliga att göra. Med en utomstående bokföringstjänst med revisorer får man bra tips om vad som är görligt vad gäller spartips och annat matnyttigt. Anlitar du en bokföringstjänst, betalar du enbart för arbetet. Ska du anställa egen personal som gör jobbet, betalar du för mer än själva arbetet. Om du senare ser att personalkostnaderna blir för dyra, är det lättare att minska kostnaderna om du har anlitat en extern bokföring. Det är bättre att anställa en bokföringsavdelning först när du ser att den är lönsam.

 

Det finns bokföringsfirmor som är experter på fusioner av firmor, bolagsbildningar, skatterådgivningar, och som självfallet kan både bokslut och årsredovisningar.

 

Anlitar du en redovisningsbyrå i Göteborg får du hjälp med:

  • Hantering av löner och kontrolluppgifter
  • Införande av administrativa rutiner
  • Fusioiner, bolagsbildning, bolagsombildning och bolagsavveckling.
  • Upprättande av årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning
  • Betalning  och bokföring av mervärdesskatt och uppbördsdeklarationer
  • Biträde vid upprättande av deklarationer

Tar städningen för mycket tid i anspråk?

21 dec 2017

Många företag upplever att städning och daglig skötsel av lokalerna tar för mycket tid från kärnverksamheten. Man måste städa - dels för att de anställda ska trivas, dels för att förhindra sjukdomar och kostsamma sjukdagar och dels också för att städningen i fråga ger ett bättre första intryck hos kunderna. 

Även om man har en städfirma anställd så kan man - i exempelvis en butik - tvingas städa under arbetstid; i synnerhet under vintern då mycket skräp och smuts dras in. Det är därför inte ovanligt att se hur ett affärsbiträde tvingas ta fram sopen under arbetstiden. 

“ Regelbunden städning kostar pengar och man vill inte kasta pengarna i sjön. Ger man städföretaget bättre förutsättningar så får man ett bättre jobb “ 

Att ha regelbunden städning utförd av en städfirma är dessutom en kostnad och många upplever att det kostar mer än vad det smakar - man betalar relativt mycket pengar och ser att det redan dagen efter är smutsigt igen; något som ställer företaget i fråga inför två alternativ. Antingen så byter man städfirma eller också så utökar man städningen. 

I många fall så finns det dock ett tredje alternativ som vi vill slå ett slag för här. Har du någonsin tänkt på vilken utrustning du erbjuder den städfirma du anlitat? 

Städmaskiner effektiviserar jobbet

I många fall så har man som företag vanliga dammsugare och vanliga skurmoppar som man sedan låter städföretaget jobba med. handlar det om större lokaler så är det inte så konstigt att jobbet blir lite sämre utfört. dessutom så fungerar inte en vanlig dammsugare lika bra som starkare, mer anpassade städmaskiner som, helt enkelt, ha en högre prestanda och högre kapacitet. 

“ Dagens moderna städmaskiner är effektiva och har hög prestanda. Dina anställda får en bättre miljö och presterar därmed bättre på jobbet “ 

Vi skulle säga att frågan om städmaskiner är avgörande i många fall. Det spelar ingen roll vilket städföretag man anlitar - erbjuder man inte effektiva städmaskiner så blir städningen inte så kvalitativt och noggrant utförd som man önskat. 

Städmaskiner är en investering

Kostar då inte nya städmaskiner mycket pengar? Klart är att de kostar mer än en vanlig dammsugare. Ska du köpa en kombinationsmaskin där både sopning, dammsugning och skurning kombineras i en maskin - som du dessutom kör som en mindre bil - så kostar denna maskin pengar. 

Det handlar dock i många fall om en ren investering. Ditt företag och din verksamhet får alltid rena lokaler, dels så höjs arbetsmoralen - man jobbar ofta bättre i en ren miljö - och dels så kommer sjukdagar förhoppningsvis att minskas. 

Den viktigaste investeringen dock - den handlar om antalet städdagar. Genom städmaskiner skulle ni snarare kunna dra in på städdagarna än att utöka dem; det ger i det långa loppet lägre omkostnader och på sikt så är de städmaskiner ni köpt alltså en ren investering.  Klicka här för mer information.

Blir man inkluderande vid fusioner?

15 dec 2017

Vid stora fusioner av bolag är det vanligt att man lägger ner kontor, slår ihop kontor och bygger nytt. För personalen och företagsledningen är det en stor omställning att fusionera bolag. Många fördelar finns för företagen som väljer att gå samman. Andra är rädda för att sväljas av det andra större företaget. Helt lätt eller enkelt är det inte. Fördelarna med fusionen brukar vara en större marknadsandel, lägre administrativa kostnader när fler företag får tillgång till ett och samma administrationsorganisation.

Det går att samordna många tjänster och får ner kostnaderna på det sättet. Nackdelarna är att de två företagen som väljer att gå samman kan ha helt olika företagskultur vilket kan göra det svårt att ena dem. Speciellt påtagligt blir det om fusionen går över landsgränserna, vilket har varit fallet mellan flera svenska och finska företag.

Vad händer vid en fusion?

Är en fusion verkligen en fråga om liv eller död? Är det så att det enbart är ett sätt att bli av med en konkurrent? Det är en stor risk att det större företaget sväljer både kundstocken och marknadsandelarna för det mindre företaget. Hur kunderna reagerar på fusionen är också avgörande för vilka av de två som går segrande ur striden. Det är också frågan om hur bra fusionen går för de anställda. Blir det ena företaget väldigt dränerat på personal är det lätt att det blir uppätet av det andra företaget. Framför allt brukar striden gälla styrelseposterna, VD-posten och var högkvarteret ska placeras.

Gör man sig av med kontor?

Är det vanligt att göra sig av med kontor? Eller väljer man att bygga ut och bli välkomnande för det andra företagets personal och bli inkluderande istället för exkluderande? Alla dessa frågor har sysselsatt forskare och analytiker. De ekonomiska fördelarna brukar vara det som avgör vilken väg företaget väljer att gå. Att bygga ut kan öka kostnaderna för ett företag. Däremot är ett ombyggt kontor nödvändigt för ett fusionerat företag, med ny personal och ny administration. Kanske man renoverar eller bygger ut huvudkontoret. Den som är intressera av att läsa mer om renoveringar kan fortsätta läsa här.

Nackdelen med fusion av bolag

Det som är en av de största utmaningarna vid en fusion av två bolag är marknadsföringen av det nya bolaget. Tiden efter är avgörande för hur kunderna ska reagera på fusionen. Blir mottagandet positivt eller negativt? Har man olika företagskultur? Om så, vilken av dem ska bli dominerande på det nya bolaget? För företagsledningen blir detta stora utmaningar. Ska man sparka personal som man inte vet vad man ska göra med? Aktieägarna (om det finns sådana) brukar jubla när personal sparkas och aktievärdet går upp.

Att skilja sig

13 dec 2017

En skilsmässa, eller äktenskapsskillnad som det egentligen heter, innebär att ett äktenskap upplöses på begäran av en eller båda parterna. Vid en skilsmässa avgörs hur parternas egendom ska delas upp, så kallad bodelning, och de före detta makarna ska även komma överens om vårdnaden och umgänget med eventuella barn i äktenskapet.

Ansökan

För att ansöka om skilsmässa fyller makarna i en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och skickar in till tingsrätten, som tar beslut i ärendet. Om inga särskilda skäl föreligger godkänner tingsrätten ansökan och paret är officiellt skilda.

Om bara en av makarna vill skiljas måste den personen lämna in en stämningsansökan mot den andra personen till tingsrätten. Även här brukar rätten godkänna skilsmässan, men man kan påföra en betänketid på 6 månader innan skilsmässan träder i kraft.

Betänketid

Betänketiden finns till för att förhindra impulsiva skilsmässor och låte de som är osäkra tänka ett varv till. Betänketid kan begäras av en eller båda parterna eller påföras av tingsrätten om paret har hemmavarande barn under 16 år. Betänketiden är vanligtvis 6 månader men kan ibland vara längre. För att en skilsmässa ska bli giltig efter betänketiden krävas att en eller båda parterna lämna in en fullföljdsansökan inom ett år efter betänketiden, annars går inte skilsmässan igenom.

Bodelning

När ett par gifter sig blir deras egendomar gemensamma, oavsett hur mycket de var och en äger innan de gifter sig. Dessa gemensamma egendomar kallas giftorättsgods. Vid en skilsmässa ska giftorättsgodset delas upp i hälften mellan makarna.

Egendomar som makarna vill fortsätta ha enskilda måste makarna specificera i ett äktenskapsförord, som ska var underskrivet och registrerat hos Skatteverket innan skilsmässan. Annars kommer parets alla tillgångar, inklusive hus och andra egendomar, räknas som gemensamma och delas upp lika.

Om parterna inte kan komma överens om bodelningen kan de begära att bli tilldelade en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren är en advokat som först försöker reda ut begreppen och förklara vad som gäller för makarna, därefter försöker få dem att komma överens. Lyckas inte bodelningsförrättaren få parterna att komma överens ska han själv besluta i bodelningsfrågan och skriva ett bodelningsavtal som parterna skriver på.

Vård av barn

När ett par skiljer sig fortsätter de ha gemensam vårdnad om barnen, om de inte uppger att de vill något annat i skilsmässoansökan. I Sverige eftersträvas gemensam vårdand mellan föräldrar i enlighet med fokuset på barnets bästa. Om föräldrarna av någon anledning vill att vårdnaden ska tilllfalla den ena föräldern, har barnet fortfarande rätt att regelbundet träffa den andra föräldern, denna rätt kallas umgängesrätten.

Om någon av föräldrarna vill ha gemensam vårdnad, men den andra föräldern sätter sig emot det, kan föräldern som vill ha egen vårdnad lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten, och sätter på så vis igång en vårdnadstvist. En vårdnadstvist tar lång tid och innebär en stor påfrestning på både barn och föräldrar.

Juridisk hjälp vid skilsmässa

En skilsmässa är en process som kan innehålla många juridiska fallgropar, särskilt i fråga om bodelning och vårdnad av barn. Samtidigt är en skilsmässa känslomässigt mycket upprivande att gå igenom och denna kombination gör att det kan kännas bra att ta hjälp av en juridiskt kunnig person.

Många advokatbyråer specialiserar sig på familjerätt och har stor erfarenhet av skilsmässor, bodelning och vårdnadstvister. Ska ni göra en bodelning, kan det vara bra att söka juridisk hjälp så att båda parter verkligen vet att allt har gått rätt till.

Läs mer på http://www.svenskbodelning.se/.

Hjälp att omorganisera av managementkonsult

5 dec 2017

Har du ett företag i Stockholm som står inför svåra utmaningar den närmaste tiden? Är du orolig för att du kanske måste säga upp anställda på grund av att affärerna går dåligt? Finns det något du kan göra inom organisationen som kan hjälpa företaget att gå bättre? Då kan en managementkonsult i Stockholm kanske hjälpa dig att identifiera lösningarna på dina problem.

Är du med i ledningen på ett större företag i Stockholm, eller rentav står som ägare, vet du att det ibland kommer perioder då något radikalt måste göras för att få företaget att överleva. Det kan handla om att försöka utöka sitt utbud av varor eller tjänster, eller att försöka slå sig in på andra marknadsområden. En managementkonsult kan hjälpa dig att genomföra fusion av bolag på bästa sätt.

Ledningssystem och analysmodeller

För att ett företag ska kunna fungera bra krävs att det finns ett uttänkt ledningssystem. Ett ledningssystem är en sorts mall för hur företaget ska styras i olika situationer. Ett av de mest kända ledningssystemen är ISO 9001, som många företag använder sig av. Här finns sju huvudspår som man fokuserar på; kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.

En managementkonsult har djup kunskap om olika typer av ledningssystem och strategier. I sitt bagage har managementkonsulten dessutom internationellt beprövade analysmodeller för stora, mellanstora och små företag. Slutligen har han eller hon även erfarenhet av olika typer av ledningsarbete och omorganisationer samt bidrar med ett par nya ögon på verksamheten. En managementkonsult skapar rekommendationer utifrån vad hon eller han ser efter att ha vistats ett tag i företaget och pratat med både ledningen och medarbetarna. Rekommendationerna är helt oberoende av eventuella andra aktörer och står alltid för konsulten själv. Det ligger alltid i konsultens intresse att värna sitt oberoende och att komma med så genomtänkta analyser som möjligt, det är trots allt framgångsrika konsultuppdrag som garanterar konsultens fortsatta verksamhet i branschen.

Som företagsledning betalar man för konsultationen och tar därefter ställning till om man vill följa konsultens rekommendationer eller inte. Tycker man att det har fungerat bra kan man hyra in konsulten vid ett senare tillfälle, eller kanske ge denne ett långtidsuppdrag åt firman. Vissa konsulter sadlar dessutom om efter ett antal år som konsulter och väljer att ta plats i någon företagsstyrelse.

Universell kunskap

Ibland vill man som företag hitta en konsult med vissa förkunskaper som är specifika för den bransch man jobbar i. Detta är förståeligt, samtidigt bör det dock sägas att en managementkonsult kan göra ett lika bra jobb utan att veta det minsta om den specifika branschen. Det som väger tyngst är hans eller hennes förmåga at titta på ledningssystemet och hur företaget styrs, och där är de flesta företags förtjänster och brister ganska snarlika. 

Konsultfirma och konsultmäklare

 Vill man ha hjälp med att hitta rätt managementkonsult kan man vända sig till en konsultfirma, som ofta har ett stort stall av konsulter att välja bland. Man kan också vända sig till en konsultmäklare, som hjälper till att matcha ihop konsulter och företag. En konsultmäklare jobbar åt båda hållen, så både företag och konsulter kan vända sig till mäklaren och få hjälp att hitta en konsult respektive kund. Hos mäklaren hittar man både konsultföretag och frilansande konsulter, som ofta har lång erfarenhet och djup kompetens, men kan vara prissatt därefter.

Hur avgörs ett mål i förvaltningsrätten?

30 nov 2017

Det finns två stora grupper av domstolar i Sverige – tingsrätter och förvaltningsrätter. Den förstnämnda har främst hand om brott- och tvistemål, medan förvaltningsrätter har hand om mål som ofta innefattar enskilda personer eller företag och myndigheter. Ofta handlar det om att en enskild person eller ett företag är missnöjd med en myndighets beslut, men det kan till exempel också handla om att en myndighet anser sig ha rätt att göra något som personen eller företaget motsätter sig.

Många olika typer av mål

Förvaltningsrätter har hand om många olika mål. Bara förvaltningsrätten i Stockholm har hand om över 600 typer av mål. Det här gör att det krävs en bred kompetens hos jurister som arbetar här. Här kan du se både en asyladvokat och jurist som har hand om skattefrågor, till exempel. Följande information utgår från förvaltningsrätten i Stockholms hemsida, men samma mönster ses i övriga landets förvaltningsrätter.

Läs mer om asyladvokat här.

Skriftlig handläggning

För att ärende ska kunna prövas ordentligt krävs en skriftlig handläggning och att målet blir tillräckligt utrett. Exakt hur handläggningen går till beror i hög grad på vilken typ av fråga det är som ska behandlas. Vidare är tillgängligt material en viktig faktor. I stort sett handlar det om att förvaltningsrätten begär att få svar från dig eller myndigheten gällande inskickade handlingar.

Muntlig förhandling

Till skillnad från i tingsrätten blir det oftast inte muntliga förhandlingar i förvaltningsrätten. Istället brukar det räcka med att jurister och nämndemän tittar på ärendet utan att den muntliga förhandling faktiskt sker. Det är dock inte alla fall som avgör utan en muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Det kan ske på initiativ av domare eller någon av parterna i målet. Är det ett till exempel ett asylärende, kan en asyladvokat be om detta (eller snarare den asylsökande, på inrådan av en asyladvokat).

Om det sker en muntligförhandling tillkallar domstolen båda parterna samt ev. biträden (till exempel asyladvokater eller annan jurist som tar tillvara på partens intressen i målet). Det är vanligt att asylärenden sker bakom stängda dörrar, oavsett om det sker på begäran av asyladvokat eller inte. Detta för att skydda den asylsökande ifall det till exempel förekommer uppgifter om förföljelse i hemlandet.

Avgörandet

Det är ofta en juristdomare och tre nämndemän som har till uppgift att avgöra målet. Detta efter att en muntlig redovisning har framförts av en jurist. Det är juristens uppgift att redogöra fakta i målet samt inlämna en redovisning av gällande lagar. I ett asylärende är det till exempel en asyladvokat som kan sköta detta.

Var finns förvaltningsrätterna?

Det finns fyra förvaltningsrätter i landet. En stor mängd av målen sker i förvaltningsrätten i Stockholm, men det finns rätter i olika delar av landet:

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Malmö
  • Lund

← Äldre inlägg

 

 

 

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!