En redovisningsbyrå ger dig rätt fokus

Varför ska du överväga en redovisningsbyrå? Det finns vissa fällor som man bör undvika som företagare. Idag går vi mot en tid då eget företagande återigen premieras och uppmuntras; man ser att fler tar steget och - i det lilla - nischar in sig för att kunna tillfredsställa behov hos större företag och samtidigt erbjuda tjänster mot privatpersoner. Det är bra, men det ställer också vissa krav.

Att redovisa skatter, momsinbetalningar, sköta lönehantering, betala faktorer och att exempelvis sköta sin bokföring i enlighet löpande och i enlighet med de lagar och regler som finns är något som alla företagare måste göra. Det finns tydlig riktlinjer och sett ur ett rättsperspektiv så finns det heller inga ursäkter. Fusk - medvetet eller ej - straffas och det handlar dessutom om ganska hårda straff. Många företag tar onödiga risker med detta. Man ska även vara medveten om att det tar tid att sköta allt det administrativa och att all denna tid stjäl fokus från den huvudsakliga sysselsättningen.

Som företagare är man specialiserad på ett område: det är också där kraften och fokuset ska läggas. För många blir det tvärtom. Lejonparten av tiden går åt till allt pappersarbete och den huvudsakliga sysslan - fokusområdet - förvandlas till en bisyssla. Helt i onödan också. En redovisningsbyrå kan göra jobbet och ge företagare möjligheten att nå sin fulla potential. Det är den stora fördelen.

Hitta en flexibel redovisningsbyrå

Kostnaden för en redovisningsbyrå är det avskräckande. Det kommer - oavsett vilken partner man anlitar - att kosta pengar. Men, det finns också olika alternativ. Både vad gäller val av redovisningsbyrå och vad gäller inkluderade tjänster. Det senare kan exempelvis innebära att du sköter en del på egen hand och där den redovisningsbyrå du anlitar sköter andra, lite klurigare, delar av din redovisning och administration.

På samma sätt som vanliga företag idag är mer flexibla så har också företag inom redovisning kommit att nå samma slutsatser: man hittar vägar och lösningar där man skräddarsyr sina tjänster utifrån kunden unika behov, krav och önskemål snarare än att erbjuda stela, oformliga mallar som ska passa alla. Det är en markant skillnad: du väljer själv vilken typ av tjänst du behöver och således också vilken kostnad du är beredd att lägga ut.

Doer Ekonomi & Redovisning är ett gott exempel på en redovisningsbyrå som anammat tidens melodi och som spelar i absolut gehör gentemot denna. Kundens behov sätts i fokus och flexibla lösningar är ledordet i verksamheten. Det är enbart positivt.

Lär dig mer om redovisning

Allt som är ovant är också ofta tråkigt. Det man inte har vetskap och kunskap om blir jobbigt, trist och tidskrävande att genomföra. Redovisning är definitivt inget undantag från detta. Faktum är emellertid att många företagare - efter viss tid och i takt med djupare kunskaper - inser att redovsning och bokföring kan vara ganska intressant och stimulerande.

Det som krävs är fingervisningar och lärdomar från de som sitter på kunskapen. Börjar man sitt företagande med att ha en redovisningsbyrå vid sin sida så kan man också förkovra sig, lära sig och sätta sig in i hur allt fungerar. Steg för steg kan man sedan börja sköta saker och ting på egen hand och därigenom också, på sikt, spara pengar.

Det finns en tydlig skillnad mellan lärdom och läropengar och där den senare bör undvikas. Läropengar kommer utav misstag och då det handlar om bokföring och redovisning så ska sådana undvikas till varje pris.

10 Sep 2020

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!