Blogg

RSS

Hyra buss är enkelt i Stockholm

27 Mar 2023

Det finns många anledningar till varför man ska överväga att hyra buss om man bor i Stockholm och här tänker vi naturligtvis inte på någon sorts daglig rutin. Vi menar mer om man ska göra något speciellt tillsammans med goda vänner eller om man exempelvis ska ta sig från punkt A till punkt B med ett större företag eller sällskap.

Om man ser till sådana lägen så är det ofta ett bättre alternativ att hyra en buss än vad det är att använda sig av kollektivtrafiken eller taxiverksamheten som finns i Stockholm. Om man exempelvis anordnar ett event för ett företag och äter middag ute i skärgården för att därefter avsluta med dans inne i centrala Stockholm så kommer man garanterat att tjäna mycket pengar genom att ringa ett bussbolag snarare än att ringa efter taxi. Finns det då några andra fördelar med att – för en kväll, eller en helg – hyra en buss i Stockholm.

Jo, här kan vi se till idrottsverksamheten som finns i staden och där det finns otroligt många lag inom alla typer av sporter; lag som spelar bortamatcher i andra städer och av den anledningen måste kunna ta sig mellan Stockholm och de berörda städerna. Här kan man då antingen försöka engagera föräldrarna till laget i fråga – vi talar här naturligtvis om yngre idrottsutövare – och försöka lägga upp ett slags schema där dessa kör varannan gång.

Ett system som dock är dömt att misslyckas då dels inte alla föräldrar har samma engagemang inför sitt barns idrottande och dels kanske även saknar både körkort och bil – något som alltså skapar en stor orättvisa och här är det således bättre att föräldrarna betalar en likvärdig summa för att hyra en buss till de matcher som sker utanför Stockholm. I många fall är detta även något som föreningen står för, åtminstone om man börjar komma lite upp i åldrarna och föreningen i fråga har förmånliga avtal med bussbolag som kan köra på en regelbunden basis – något som definitivt inte är ovanligt i Stockholm.

Miljöaspekten spelar stor roll

Ser man till ytterligare anledning till varför man ska överväga att hyra buss till sitt större sällskap, sitt idrottslag eller för exempelvis den stora företagsfesten i Stockholm så handlar det om en ganska naturlig – men ack så viktigt – orsak; nämligen miljön. Stockholm har ganska stora problem med pollution som det är i dagsläget där främst avgaser från bilar är den stora boven i dramat och här gäller det alla bidrar och hugger i för att förbättra detta.

Att gemensamt gå ihop och åka tillsammans i en buss snarare än att åka en- och en i varsin bil är ett väldigt bra sätt att påverka vår miljö i rätt riktning. Det här går ju att dra klara paralleller till kollektivtrafiken i Stockholm också; skillnaden här ligger i att man får hyra en buss på sin fritid istället – något som både i sin tur gör resan roligare och som även alltså gör vår miljö bättre.

Lämna bilen hemma, se till att hyra en buss nästa gång du och ditt större sällskap ska ta er inom, till eller från Stockholm. Det tjänar alla på.

Räddande golvslipning i Stockholm

19 Mar 2023

Idén om att måla golvet i huset i Stockholm, hade gått åt skogen. Det enda som återstod nu var att rädda golvet med hjälp av en golvslipning och måla det igen.

Det hade låtit så bra när man pratat i familjen om att måla det gedigna trägolvet i Stockholm, som hade blivit lite slitet med tiden. Hunden hade roat sig med att spinna loss på golvet och vassa klackar hade dragits runt på familjens glada nyårsfester. Men värst var nog ändå det parti på golvet som var närmast kaminen, där ett smitande vedträ hade bränt in sin närvaro.

Ingen fara, tänkte familjen, för det skulle försvinna med hjälp av lite snygg ljusgrå golvfärg. En färg som man presenterat för familjens fixare, svärmor, som visst var med på det hela. Men som sa att man först var tvungen att göra en golvslipning. Något som familjen såg som helt onödigt.

Golvslipning som kommer först i Stockholm

När helgen kom så tömde man glatt rummet och tvättade av golvet. Därefter påfördes den vackra färgen enligt konstens alla regler. Och det såg mycket snyggt och perfekt ut. Men när morgonen kom så fick familjen en chock. För den vackra ytan visade klart och tydligt upp var alla repor och brännskador fanns.

Det var bara att bita i det sura äpplet och ringa en firma som utför golvslipning i Stockholm. En åtgärd som nu hade blivit lite mer omfattande, än om man hade utfört den innan färgen var målad. Men efter slipning och nymålning så blev golvet helt perfekt.

Marknadsför med hjälp av ett tryckeri

18 Jan 2023

Att som företagare synas för sina kunder har blivit allt svårare och tuffare och detta speciellt om man bor i en större stad som exempelvis Stockholm. Risken är alltid uppenbar att man drunknar i konkurrensen och att man som företagare kastar sina pengar i sjön om man vänder sig mot de traditionella sätten inom marknadsföring – annonsering i tidningar, reklam på tv och jinglar på radion.

Dessa kanaler är nämligen i dagsläget både dyra och ineffektiva och det sistnämnda kan förklaras av det faktum att allt färre människor de facto läser tidningar, lyssnar på radio och kollar på tv. Detta då man i en allt större utsträckning använder sig av datorer snarare än att köpa en dagstidning eller slaviskt följa den tv-tablå som finns; att då lägga dyra pengar på att synas i dessa medier – gammelmedia, som man skämtsamt brukar säga – är ofta något som kostar betydligt mer än det smakar.

Hur ska man då göra för att synas som företagare i dagsläget och finns det fortfarande en chans att nå kunderna på effektiva sätt?

Ja, skillnaden här är att man som företagare i dagsläget får använda sig av sin fantasi på ett helt annat sätt och använda den budget man har för marknadsföring lite mer sparsamt och mer effektivt. Om vi nedan radar upp några små tips som kan hjälpa dig som företagare att synas och för enkelhetens skull säger vi att du driver en målarfirma i Stockholm – ett mindre företag med relativt ansträngd budget att lägga på just marknadsföring.

  • Tryckeri. Kontakta här ett tryckeri och se till att detta tryckeri i Stockholm trycker upp reklamblad, muggar och t-shirts som du därefter kan dela ut till dina kunder och se till att företagets namn sprids den vägen . Kostnaden för ett tryckeri är i dagsläget – tack vare digitaliseringen – väldigt låg och även om detta är en beprövad metod så fungerar den fortfarande. Låt detta tryckeri i Stockholm trycka upp ett större lager så att du verkligen kan sprida namnet på ditt företag.
  • SEO. Att fler personer använder sig av internet innebär att du som målare i Stockholm måste synas just där. Här är ett perfekt alternativ att anlita en seo-byrå som för en relativt billig kostnad hjälper dig att – via nyckelord – klättra på Google. Seo betyder Search Engine Optimazation och om du vill synas som Målare i Stockholm så kommer företaget i fråga också fokusera på just dessa två ord; ett perfekt sätt att i dagsläget synas där man verkligen ska synas. Google är idag det självklara valet och att hamna på en förstasida där – oavsett om man är målare, snickare eller driver ett tryckeri – är mer värt än en helsida i exempelvis Aftonbladet.
  • Bildekor. Har du en firmabil så till att denna har synlig bildekor där ditt företags namn syns klart och tydligt. Detta sätt är oerhört underskattat och ger dig en slags dygnet-runt-marknadsföring som är väldigt effektiv. Tipset här är att hålla en lite lägre profil – det vill säga; låt loggan och färgerna vara lite diskreta. Annars finns nämligen en risk att det hela blir kontraproduktivt och att kunderna istället väljer ett annat företag.

Ledarskapsutbildning i Stockholm för dig

20 Dec 2022

Som chef för en grupp kan det kännas svårt att veta hur man ska bete sig. Gå en ledarskapsutbildning i Stockholm så får du både ny energi och nya kunskaper.

Är det ens möjligt att lära sig att bli en ledare? Eftersom du är i en sådan situation är det troliga svaret att du redan har de förmågor som krävs. Du behöver bara få lite mer kunskap och lära dig strategier för att bli en framgångsrik ledare.

Det finns speciella ledarskapsutbildningar att gå, och det är en god idé, för du får veta mer om hur en personalgrupp fungerar och vilka hinder du kan stöta på. Du får också tips om hur man möter olika utmaningar. Dina kurskamrater blir ditt nya nätverk, och det kan du ha stor nytta av.

Ledarskapsutbildning är till nytta

En bra ledarskapsutbildning i Stockholm är till nytta för dig i arbetet, men det är också bra att ha med dig den dag du vill byta jobb. Man lär sig av sina misstag, men det bästa är att göra så få fel som möjligt. Se till att du visar uppskattning gentemot dina medarbetare och ge dem tydliga ansvarsområden, det är en bra början.

Det är också svårt att vara kompis med sina underlydande. Ibland bränner det till, och då måste du ha den pondus som behövs för att få dem att göra jobbet på rätt sätt. Ett gott bemötande, där chefen inte favoriserar någon, men ger och kräver respekt, brukar vara det bästa och mest effektiva ledarskapet.

Kommunikativt ledarskap – nyckeln till framgång

25 Nov 2022

Att ha bra idéer och att i teorin vara en god ledare är en sak. Väldigt mycket handlar dock om kommunikativt ledarskap – hur man pratar i sin ledarroll.

Bland det allra viktigaste i ett ledarskap finns den verbala aspekten. Förmågan att hålla ett tal som motiverar, inspirerar och motiverar. Att med sina ord påverka människor i sådan grad att de övertygas mer eller mindre enbart utifrån hur du har argumenterat. De som besitter sådan förmåga har ofta bra förutsättningar för att bli en god ledare.

Ta en sådan som Andreas Granqvist till exempel. Fotbollslandslagets före detta lagkapten. Han hade en väldigt god förmåga att kunna tala på ett sätt så att hans lagkamrater lyssnade. Både på och utanför plan visade han prov på kommunikativt ledarskap. Med sina ord visade han vägen för hela laget.

Kommunikativt ledarskap kan skapa hopp

Ett annat exempel på kommunikativt ledarskap är naturligtvis när till exempel ett lands president håller tal för sin nation. Alla minns säkert Barack Obamas “Yes We Can”-tal i samband med att han hade valts in i Vita huset 2008. Ett mycket bra exempel på hur han visade vägen genom vilka ord han använde. På så vis kunde han ingjuta hopp.

Men kommunikativt ledarskap i vardagen ser man kanske framför allt på jobbet. Som chef är det av oerhörd vikt vad man säger till sina anställda – och kanske framför allt hur man säger det. Ett framgångsrikt ledarskap måste präglas av konstruktiv kommunikation. Annars kan det bli negativa följder.

Aktieägaravtal - vad är viktigt att tänka på?

13 Nov 2022

Om du har ett bolag så har du säkerligen också hört talats om aktieägaravtal och vikten av att skriva ett sådant. Det finns definitivt fog för att detta ska tas på allvar. Faktum är att ett aktieägaravtal kan leda till att bolaget och alla delägare får en ljusare framtid där konflikter, tvister och annat kan undvikas - och där alla också, på ett tydligt sätt, strävar åt samma håll.

Till skillnad mot en bolagsordning så är ett aktieägaravtal frivilligt att skapa och om man väljer att göra detta så kan man även sätta sekretess kring det - det inluderas inte i den svenska offentlighetsprincipen. Vilket bör ses som en fördel och ytterligare en anledning till varför man som bolag bör överväga att upprätta detta avtal.

Vad inkluderas normalt i ett aktieägaravtal?

Vad är då ett aktieägaravtal? På det stora hela så handlar det om att reda ut färdriktningen för ett bolag - vem ska ansvara för vad, hur ska man lösa framtida finansiering, hur ska viktiga beslut fattas, vad gäller vid vinstutdelning och vem/vilka har mandat att utse styrelserepresentanter? Utöver detta så kan man ofta se klausuler gällande drag-a-long och tag-a-long, konkurrensförbud samt vad som händer om någon av delägarna avlider och hur dennes aktier ska hanteras då. Ska de räknas som en enskild egendom? Samma sak kan gälla vid exempelvis en framtida skilsmässa.

Det står bolag fritt att inkludera klausuler i ett aktieägaravtal och där de egna behoven och de egna förutsättningarna visar den framtida färdriktningen. Det man bör tänka på är att ta professionell hjälp med upprättande av ett aktieägaravtal - en skicklig, erfaren jurist bör alltid involveras tidigt i processen och dels ge råd om vad som inte får missas och dels också skriva avtalet i fråga i enlighet med de lagar och regler som finns. Det handlar inte om någon större kostnad - men det handlar definitivt om en stor investering. Rådet är att ni skriver ett aktieägaravtal.

Liveshopping ökar försäljningen

3 Nov 2022

Att använda sig av liveshopping som event är bra för butiker. Kunderna kan sitta lugnt hemma i soffan och titta på alla erbjudanden som butiken visar upp.

Maryam satt med bokföringen. Det gick bra för butiken, trots pandemin så hade de klarat det ganska bra. Det märktes tydligt att folk började bli mer och mer sociala nu och ville köpa lite nya kläder.

Dock verkade det också som att folk var lite försiktiga med vad de handlade. Många av de andra butiksägarna hon pratat om inom klädbranschen har sagt det samma. På något sätt skulle det väl gå att öka försäljningen. Lisa hade ju visat en broschyr häromdagen med liveshopping.

Liveshopping ett sätt att nå kunder utanför butiken

Det verkar intressant, att köra en livesändning från butiken. Då kan man låta människor från hela Sverige ta del av butikens sortiment. Det fanns ju en del unika märken i butiken som inte hade så många återförsäljare i landet. Liveshopping skulle kunna bli en happening med någon utlottning eller bra priser den kvällen.

På veckans medarbetarmöte skulle hon ta upp det med de anställda. De skulle behöva vara minst tre, men gärna fler. Maryam trodde inte det skulle vara några problem, hennes anställda gillade nya idéer. Innan dess skulle de också ta fram lite olika outfits som skulle promotas på livekvällen.

Många vill kunna kombinera samma plagg på olika sätt, det skulle kunna vara ett bra tema. Maryam insåg redan att hon hade många idéer för livesändningen. Förhoppningsvis kommer kundkretsen öka med hjälp av liveshoppingen.

Löneoutsourcing i Stockholm – få mer tid över till företaget

27 Oct 2022

Löneoutsourcing i Stockholm ger dig mer tid till kärnverksamheten. Slipp lägga tid och energi på löneadministration och fokusera istället på det du gör bäst.

Driver du ett företag med några få anställda? Då känner du säkert också till de problem som många småföretagare dras med. Många småföretagare önskar att de kunde ägna mer tid åt själva företagandet och mindre tid åt administration. Samtidigt är det få som kan ha en egen personalavdelning. Detta betyder ofta att hanteringen av löner faller på en enda person. En person som skulle ha gjort större nytta i kärnverksamheten.

Har du övervägt att prova på löneoutsourcing? Outsourcing av olika administrativa tjänster låter dig fokusera på det du gör bäst istället för att använda tiden till administration. Du kan dessutom välja att outsourca delar av administrationen, som exempelvis löner, eller hela personalhanteringen.

Så fungerar löneoutsourcing

Företag som erbjuder löneoutsourcing fungerar som din egen personalavdelning på distans. Istället för att ditt företag ska anställa egna löneadministratörer betalar du helt enkelt ett annat företag för att sköta allt. Då slipper du utgifter för personal som inte bidrar till kärnverksamheten, samtidigt som lönehanteringen tas om hand av personer med erfarenhet.

Löneoutsourcing i Stockholm fungerar både för Stockholmsbaserade företag och företag på andra platser i landet. Finns företaget på samma ort är det lättare att få till fysiska möten om så skulle behövas, men i dagsläget finns dock många internetbaserade lösningar som gör det möjligt att samarbeta oavsett var företaget har sitt huvudkontor.

Dooh - eller digital utomhusreklam

17 Aug 2022

Bli lite kreativ och nyskapande med Dooh och få ut budskapet om just din unika produkt eller tjänst till de stora massorna med hjälp av digital utomhusreklam

För det får vi väl gissa att Dooh betyder. OOH står ju iallafall för “Out Of House” och det är ju digitalt som gäller. Hur som helst, detta sätt att annonsera gör att man på ett naturligt och smidigt sätt kan göra sitt budskap synligt i urbana miljöer. Att man med digitala skärmar kan sända ett rörligt budskap, ibland även med tillhörande ljud, är vida överlägset en statisk affisch, som dessutom måste bytas med jämna mellanrum. För att fånga människors intresse är många gånger ett rörligt budskap att föredra - man slipper klättra upp och byta affischen, och reklaminslaget rullar på så länge där finns el. Dessutom har vi alla sett “Blade Runner”, så vi vet att det är framtidens sätt att visa reklam.

Kreativ användning av Dooh

Idag hittar du gott om annonsytor för digital utomhusreklam, och du kan med fördel vända dig till en leverantör som tillhandahåller tjänsterna, om du är intresserad av att föra fram ditt eget budskap på ett effektivt och innovativt sätt. Din produkt eller tjänst blir synlig för alla så länge du önskar ha reklamsnutten uppe, och du kan när du vill uppdatera eller ändra inslaget. Många gånger kan man även placera sina annonser på lite ovanliga platser, som ute på vatten, där man normalt kanske inte är van att se en animerad reklamslinga. Då blir budskapet extra minnesvärt.

Måttbeställda lamellgardiner ger bäst skydd

8 Aug 2022

Måttbeställda lamellgardiner kan vara precis vad du behöver för att njuta inomhus och utomhus oavsett väder. Lätt att beställa och få precis det du vill ha.

Glöm för ett ögonblick ordet sax tillsammans med allt vad som gäller klippning och kapning av gardinlängder. När du bestämt dig för en måttbeställd lamellgardin är allt ordnat från början. Du får hem ett paket med den måttbeställda gardinen som passar perfekt till dina fönster. Lätt och behändigt.

Det du ska göra är att vara mycket noggrann när du tar måtten på de fönster där dina lamellgardiner ska sitta. Mäter du fel blir det inte så roligt när gardinerna väl kommer och ska fästas på plats. Har du aldrig varit noggrann förr så ta detta tillfälle i akt att vara det. Det kommer löna sig.

Måttbeställda lamellgardiner monterar du lätt upp själv

De måttbeställda lamellgardiner du valt kan du bara packa upp när de kommer. Därefter ska du tag dig an att sätta du upp dem där de ska vara. De monteras lätt efter de instruktioner som följer med i paketet. Följer du dessa anvisningar steg för steg så kommer det säkert att gå alldeles utmärkt att sätta upp dem själv.

Med måttbeställda lamellgardiner håller du ett alltför starkt ljus ute från ditt rum på ett ypperligt sätt. Det kan skydda både interiör och växter som står där och inte tål det starka ljuset från solen. Det är enkelt att avgränsa ljus eller insyn genom att dra för gardinen precis så långt som du behöver.

Gemensam vårdnad är alltid utgångspunkten

15 Jul 2022

Gemensam vårdnad är alltid det man utgår ifrån för barnets bästa. Föräldrarnas samarbete är avgörande för att barnet ska få en trygg och kärleksfull uppväxt.

När två föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn behöver de hitta sätt att samarbeta och att hålla eventuella egna problem utanför. Att föräldrar samarbetar kring sitt gemensamma barn är en grundläggande förutsättning för att barnet ska utvecklas positivt. Samarbetet är viktigt utifrån att båda föräldrarna beslutar i betydelsefulla frågor som rör barnet.

Gemensamt ansvar och beslut rörande barnet kan handla om vilken förälder barnet ska bo hos, eller om det ska vara växelvis boende. Det kan handla om i vilken förskola/skola barnet ska gå i samt om sjukvård och annat som rör barnet fram till dess att barnet fyller 18 år.

Vårdnadshavarnas samarbete är avgörande vid gemensam vårdnad

Vad händer då om föräldrarna inte kan samarbeta när de har gemensam vårdnad? Vårdnadshavare som inte kan samarbeta kan få kostnadsfri hjälp från familjerätten, så kallade samarbetssamtal. Där kan de få hjälp att fokusera på barnet och lägga sina egna tillkortakommanden åt sidan. De kan få hjälp med att upprätta avtal kring hur barnets boende ska se ut med mera.

Det är oerhört viktigt att vårdnadshavare gör allt för att barnet ska slippa hamna mitt i deras konflikter. Enligt en rapport från BRIS påverkas barns psykiska hälsa negativt av familjekonflikter. Vårdnadshavare som går i samarbetssamtal tar ansvar och visar en god vilja och önskan om att försöka hitta lösningar som är bra för deras gemensamma barn.

Anlita arbetsrättsadvokat i Stockholm

31 May 2022

Anlita en arbetsrättsadvokat i Stockholm för att undvika krångel i anställningsfrågor och arbetsrättsliga konflikter. Med experthjälp sparar du tid och pengar.

Det finns så otroligt många saker som man faktiskt kan lära sig med lite träning. Man testar och misslyckas, testar och misslyckas, testar och lyckas! Det gäller bara att vara tillräckligt envis så kan man nog lära sig allt. Å andra sidan finns det områden där man helt enkelt inte har råd att testa sig fram.

Ett sådant område är arbetsrätt. Här gäller det att göra rätt från början. Om man klampar i klaveret så kan det kosta mycket pengar och obehag för både företag, arbetsgivare och arbetstagare. Då är det bättre att överlåta frågan till advokater som vet hur man går tillväga och navigerar i lagtexterna och praxis.

Arbeta förebyggande med en arbetsrättsadvokat i Stockholm

En arbetsrättsadvokat behöver inte bara vara den som rycker in när man står och kliar sig i huvudet och undrar hur man ska kunna rädda en otrevlig konflikt. Det kanske är ännu bättre att anlita arbetsrättsadvokaten redan innan konflikten inträffar. Ett förebyggande arbete sparar både tid och pengar.

Många företag i vårt storstadsområde anlitar en arbetsrättsadvokat i Stockholm när man upprättar anställningsavtal. Det är inte minst viktigt då man anlitar personal på lite högre nivå, som VD där man kanske behöver kompromissa och förhandla kring anställningsvillkoren. En affärsjurist erbjuder ofta en kostnadsfri bedömning av ett ärende. Det gör det enkelt att direkt inleda en diskussion och därefter utvärdera hur man ska gå vidare. Via denna hemsida kan du komma i kontakt med en arbetsrättsjurist: www.arbetsrättsjuriststockholm.se

Översättningsbyrå i Stockholm – i kölvattnet av Babels torn

22 Apr 2022

Det finns ungefär 6 000 språk i hela världen. Att kunna ens mer än ett språk är mycket begärt. När du behöver hjälp med att översätta kan du därför anlita en översättningsbyrå i Stockholm.

Ska man tro de bibliska historierna så finns det en ganska egendomlig förklaring till varför människor talar olika språk. Det var någonting om att människorna byggde någonting som kallades för Babels torn. Ett högt torn som skulle nå hela vägen till himlen. Gud satte en pinne mellan ekrarna på de planerna. Tornet rasade och när dammet hade skingrats hade Gud gett människorna olika språk. De kunde inte längre förstå varandra. Händelserna från den dagen ska alltså ha gjort att man nu talar ett språk i Stockholm, ett i Moskva, ett i Nairobi och så vidare. Det där ställer naturligtvis till problem när människor ändå behöver kommunicera med varandra över nationsgränserna.

En översättningsbyrå vet vad som ska sägas

Språkbarriärerna övervinns dock genom att du kontaktar en översättare i Stockholm. I vilket syfte spelar egentligen ingen roll. Så länge det handlar om att du vill ha någonting översatt till ett annat språk. Du kanske har ett viktigt brev med information och vill säkerställa att mottagaren verkligen förstår det. Då kanske du inte vill skriva det på svenska, utan på personens hemspråk. Och om du mot förmodan själv är expert på alla språk i världen så är det ganska rimligt att behöva lite hjälp. Översättningsbyråerna är som sagt din räddare i den nöd du befinner dig i.

Hyra en projektor i Stockholm?

23 Mar 2022

Är det dags för konferensdagar i Stockholm? Behöver ni någonting att presentera innehållet med är en projektor ett måste. Men det går lika bra att hyra, som att köpa, en projektor.

Ska du hålla i en konferens eller ett event och behöver en projektor? Men tänker att det är så himla dyrt att köpa. Då tänker du rätt, för det kan verkligen vara dyrt. Och onödigt om utrustningen inte behövs fler gånger än vid några fåtal tillfällen per år. Då behöver du inte köpa en helt ny bara för just det ändamålet. För det är ju faktiskt rätt onödigt. Istället kan du enkelt och smidigt hyra en projektor. Förutom inköpskostnad slipper du även utrustning som krånglar, blir gammal och utdaterad eller går sönder. Det tar ju uthyrningsfirman hand om.

Lätt som en plätt att hyra projektor

Att hyra projektor i Stockholm är väldigt enkelt. Först och främst behöver du bara hitta en firma som hyr ut. Men det är bara en googling bort. Sedan förklarar du för firman vilket behov ni har och de kan sedan erbjuda den projektor och det paket som passar er bäst. De flesta har även annan typ av AV-utrustning att bistå med ifall det skulle finnas behov av det. Uthyrningsfirman brukar även ge olika prisförslag beroende på hur länge ni behöver hyra. Så om konferensen håller på en dag eller en vecka spelar ingen roll. Det är viktigt att alla ska kunna hitta den perfekta lösningen – oavsett om det är en pytteliten konferens eller megastort event.

Nytt jobb med Rusta och matcha

14 Mar 2022

Att hitta rätt på arbetsmarknaden är inte alltid självklart och många får leta länge för att hitta ett arbete. Med tjänsten Rusta och matcha hjälper AF dig tillrätta och gör vägen enklare.

Det kan finnas många olika anledningar till att man inte omedelbart hittar ett bra arbete. Du kan ha alldeles utmärkta kunskaper som passar arbetet du vill ha men det är förstås inte bara en person som söker attraktiva tjänster. Du kan ibland behöva komplettera dina kunskaper.

Andra gånger kan det handla om att det faktiskt inte finns ett jobb som just nu passar dig. Då kan man som individ behöva hjälp med att tänka om, eller med att hitta en utbildning. Ingen kan allt men alla kan lära sig nya saker. Där har Arbetsförmedlingen en viktig roll i att hjälpa dig att hitta rätt - och att hjälpa företag och arbetsgivare att hitta dig.

Hur fungerar Rusta och matcha?

Rusta och matcha är en tjänst som du kan använda och den består av flera olika delar. En av dem är just att matcha - det vill säga att hjälpa rätt arbetsgivare och rätt arbetssökande att hitta varandra. Som arbetssökande ingår också att du får lära dig saker som intervjuteknik och att skriva ett riktigt bra CV.

Många personer som inte har varit i landet länge har problem med det krångliga svenska språket och med att lära sig hur arbetsmarknaden fungerar. Båda dessa saker kan givetvis förbättras. Det är en del av att rusta individen för det där framtida perfekta jobbet.

← Äldre inlägg

 

 

 

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!