Blogg

Så övar du upp din presentationsteknik

3 apr 2020

Är du nervös när du ska tala inför andra? Tycker du det är jobbigt att presentera dina förslag eller erbjudanden du vill ut med? Hur övar man sig på att presentera något för en åhörarskara?

Att tala inför en grupp är något de flesta människor fasar inför. Vid undersökningar har det visat sig att vi är mer rädda för att stå i fokus och prata inför andra än vi är för att dö. I dagens kommunikationssamhälle låter det som en riktig utmaning. Det blir ju även vanligare att man har gruppintervjuer på arbetsplatser och där är det ju flera människor som kommer att lyssna på dig när du för din eller någon annans talan. Vare sig vi är rädda eller känner obehag inför att presentera oss själva eller ett arbete vi gjort, kan vi trösta oss med att det finns hjälp att få.

Är det möjligt att öva bort sin rädsla för en presentation?

Javisst är det möjligt. Det finns knep som underlättar och mallar att hålla sig till. När du väl börjat jobba med dem och dig själv är det bara att fortsätta öva. Inget är mer sant än att övning ger färdighet. Så även i detta fallet. Skulle du tycka att det är svårt att läsa dig till hur du ska gå till väga och hellre vill vara i en grupp där man praktiserar tal- och presentationsteknik finns det otaliga bra kurser att tillgå, både längre och kortare. Det är aldrig för sent att prova.

De viktigaste punkterna för dig som ska tala

Det finns några viktiga ord du kan hålla i minnet när du ska fånga din publik, presentera innehållet och få dem att komma ihåg vad du har sagt. Säg vad du ska säga - säg det - säg vad du har sagt. Med några korta inledande fraser, ofta kryddade med ett skämt, kan du på ett lättsamt sätt tala om för publiken vad presentationen kommer att innehålla. Sedan övergår du till själva presentationen. Här är det viktigt att du hela tiden är vänd mot din publik. De ska känna att du har din uppmärksamhet riktad mot dem. Använd hela ditt kroppsspråk, tala tydligt och framför allt variera tonläge och sänk farten. Det är viktigt att de hinner höra vad du säger. Gör konstpauser med jämna mellanrum och låt det du sagt sjunka in. Avsluta med en kort sammanfattning och tala om att de har varit en fantastisk publik. Vi rekommenderar denna webbsida: https://www.presentationsteknik.net/

Viktigt att rekrytera rätt person inom IT

23 mar 2020

Det fattas utbildat folk inom IT-sektorn. Matchningen är problematisk. Varifrån ska kompetensen komma? Vad lockar? Vem hjälper dig hitta nästa kollega? Hur förbereder du företaget?

Programmering, molntjänster eller AI? För den som är specialiserad inom informationsteknologin är det mycket som lockar. Även om arbetsmarknaden är lysande, vill de flesta hitta sin nisch och utvecklas i den riktning de själva är intresserade av. Många vill också ha bra chef, trevliga kollegor och goda karriärmöjligheter. Var är de någonstans? Hur blir du attraktiv som arbetsgivare?

Hitta rätt person

Lär känna kandidaterna

Alla är vi individer, men det finns några gemensamma drag hos IT-talangerna, menar många rekryterare. Här är några tips till dig som letar personal:

  • Skapa en kultur av innovation och var snabb att föra in ny teknik
  • Ta fram en framtidsvision för infrastrukturen som du delar med medarbetarna, utmana dem att hjälpa till att förverkliga den
  • Tänk i termer av Employer Branding, i hur företaget presenteras utåt, men också vid intervjuer och besök. Odla en bild av att ligga i framkant och vara nyfiken på det nya
  • Undersök löneläget och ta reda på var det ligger - i realtid
  • Ge andra förmåner som fortbildning och träningskort

Tider och distansarbete

Bilden av IT-folk som nördar är delvis sann. Många fokuserar gärna på att arbeta i projektform med jobb i många timmar, men vill sedan vara lediga. Det gäller exempelvis programmerare. Att jobba flexibelt och på distans är oerhört uppskattat, över 80% av toppkandidater väljer företag med de möjligheterna. Det visar undersökningar från Harvard Business Review. Så mycket som en tredjedel skulle till och med välja lägre lön för att få distansarbeta. Rigga en organisation som gör det möjligt.

Yrkesroller under utveckling

Det är lätt att fastna i rutiner. Men arbetsgivare i den här sektorn kan behöva fundera över hur arbetet fördelas och hur länge samma titlar och roller är relevanta. Att börja i det stora och gå ner i detaljerna senare kan vara en framkomlig väg. Vilka är behoven? Vad behövs i gruppen? Vilken kompetens behövs för att komma närmare det gemensamma målet? Försök beskriva den ideala kandidaten och skälen för en sådan att faktiskt söka positionen. Ju mer detaljerat du har beskrivit behoven, desto mer precis kan du vara i din sökning. Involvera medarbetarna i jakten på den nya kollegan. Ta deras nätverk i anspråk, sprid ordet i sociala kanaler och samarbeta kring att presentera företaget så bra och lockande som möjligt.

Ants är en etablerad aktör inom detta område.

Hur svårt kan det vara att räkna en lön?

17 feb 2020

Att jobba på kontor har nu blivit allt mer teknologiskt, jämfört med tidigare. Men de nya systemen är också mycket effektiva och minskar mycket extrajobb.

När någon har fått fel lön, om det så bara gäller några kronor för lite, går de direkt till lönekontoret med sitt klagomål. När karensavdraget eller skattebeloppet är fel eller det helt enkelt har blivit fel på antalet arbetade timmar, ja då händer samma sak. Hur svårt kan det bli att räkna rätt? För en löntagare är det viktigt att man verkligen får rätt semesterersättning, och att antalet semesterdagar man har kvar inte försvinner in i datorns outgrundliga inre. Finns det något som kan underlätta för den stackars lönekontoristen? Många felaktigheter är löneavdelningen helt oskyldiga till. Felen kan bero på att löneprogrammet är trögt och kanske inte är uppdaterat på rätt sätt.

Kvinna sitter framför dator och ser fundersam ut

Inget bläddrande i pärmar eller tabeller

Många som har jobbat klanderfritt på löneavdelningen i många år, kan bli ordentligt frustrerade över alla nymodigheter. Den teknologiska utvecklingen är inte alltid en nackdel, trots att allt verkar svårt i början. Fördelen med ett bra löneprogram är till exempel att man slipper bläddra i pärmar för att hitta rätt skattetabell, man slipper skriva ut lönespecifikationen för hand, och man använder inte heller den gamla räknemaskinen speciellt mycket. Man sitter inte och knappar in varenda lön till banken. Man skickar en fil, som datorn har tagit fram åt en. Dessutom får man snabbt, med bara några knapptryckningar, ut all möjlig statistik över både de anställda och deras löner.

Input är det viktigaste

När det lilla företaget växer och man har över hundra anställda, börjar det bli riktigt svettigt. Personalen har olika villkor, tillhör olika fackförbund och har olika kollektivavtal. När det gamla lönesystemet går riktigt trögt, är det ingen lösning att gå tillbaka till fjäderpennan, ett drastiskt förslag som många ilskna chefer har skrikit om. Man får byta upp sig till ett HR-system som kan hantera den komplexa situationen.

Företaget kanske är uppdelat på olika bolag, som inte har samma organisationsnummer och som därmed är olika juridiska personer. Man kan ju exempelvis vara anställd på flera bolag samtidigt, men med olika villkor. Det viktigaste, som vanligt, är att mata in rätt uppgifter från början och vara noggrann när man lägger upp ett system som fungerar. Input och implementering är ledorden. Då får löneavdelningen lite mer lugn och ro igen och kan koncentrera sig på sitt jobb.

Vad är historien bakom visitkort i Stockholm?

12 feb 2020

Användandet av visitkort i Stockholm är så vanlig att få vet om varför de uppkom i begynnelsen. Så vad är visitkortets historik och vilka uppgifter skriver man idag på sina visitkort?

Visitkorten har en historia så långt tillbaka som till forntida Kina, men i Europa började visitkort användas någonstans kring 1500-talet och under 1600-talet så fick de ett riktigt uppsving inom den franska aristokratin. Reglerna för vett och etikett var så svåra att man sökte efter sätt att förenkla dessa och i och med visitkorten så blev etiketten för hur man avger artighetsvisiter mycket enklare. Visitkorten pryddes med besökarens namn och förkortningar för de vanligaste anledningarna till att man gjorde en artighetsvisit. Det kunde till exempel vara p.c för det franska pour condoléance som betyder för att beklaga eller det även idag välkända uttrycket r.s.v.p som är på franska résponse s’il vous plait och betyder om svar anhålles. Men även fast anledningen till visiten nu var klarlagd så var själva överlämnandet av kortet en procedur i sig. Om man till exempel besökte någon som inte var hemma så vek man ett hörn på visitkortet som om man väntat länge och under tiden blivit rastlös och börjat vika kortet.

En man visar upp visitkort

Vägen fram till dagens visitkort

Visitkorten utvecklades under åren och blev mer och mer utsmyckade, för att sedan bli mer återhållna i sin design och mer fokusera på att beskriva namnet och titeln på ägaren till visitkortet, samt eventuellt dennes adress. När man idag använder visitkort så brukar det vara för att inom sin yrkesroll överlämna sina kontaktuppgifter till någon man inte redan känner. Därför brukar också visitkorten ha kontaktuppgifterna som man har på sin arbetsplats, samt företagets logga. Privata visitkort är i stort sett ej befintliga utan utdelning av visitkort är i syfte att knyta professionella kontakter. Visitkorten som används i Stockholm ser ungefär likadana ut som över hela världen fast olika länder har olika standardformat.

Spara visitkorten

Det finns yrkesgrupper som är så beroende av visitkort från kunder att det idag finns visitkorts-album som har fickor som passar perfekt till visitkort och där man kan lägga in alla visitkort man får. Överblicken blir enkel och det är lätt att bläddra sig fram till det visitkortet man söker. Och gör man en sökning så finns det en stor mängd olika produkter för förvaring av visitkort, såväl på skrivbordet som om man ska ta dem med sig. Vi rekommenderar den här sidan: http://dynaprint.se/

Vad gör en redovisningsekonom?

10 feb 2020

Det finns många yrkesroller som arbetar med ekonomi och redovisning. I den här texten tittar vi närmare på en utav dom – vad gör en redovisningsekonom?

Redovisar ett företags ekonomi

I ett företag förekommer i regel många ekonomiska aktiviteter, bland annat inbetalningar och utbetalningar, och redovisningsekonomens arbete är att just redovisa detta. Man håller ordning på både papper och siffror och jobbar löpande med redovisning under hela året, för att sedan sammanställa allt i ett årsbokslut. I bokslutet kan man sedan se varför det gått som det gått – både dom år man har fått bra resultat men också när det gått sämre.

Redovisningsekonomen på ett företag ansvarar i regel också för att skatt, moms och arbetsgivaravgifter betalas in när dom ska och det finns dom som har hand om lönerna lika väl som deklarationen. Man har utöver bokföring och redovisning även kunskaper inom ekonomistyrning, juridik och handelsrätt.

Papper med siffror på

En form av rådgivning

En redovisningsekonom arbetar så ledes med en form av rådgivning. Eftersom man granskar inkomster och utgifter i samband med bokslutet, ser man vad som varit bra och vad som kanske inte varit så bra. Finns en post som tydligt visar att det påverkat lönsamheteten för företaget är det något som företagsledningen kanske bör se över – något som möjligen inte hade upptäckts om det inte hade varit tack vare redovisningsekonomen. Åtminstone hade det förmodligen inte blivit lika tydligt utan att bokslut.

Man får alltså en förklaring till resultatet och kan på ett effektivt sätt jobba utifrån det kommande år, framför allt när det kommer till budgetar, och man får en chans att förändra och förbättra resultatet.

Goda framtidsutsikter och bra betalt

Den som intresserar sig för siffror och känner sig manad att utbilda sig och arbeta som redovisningsekonom har en ljus framtid att vänta. Många utbildar sig förvisso inom ekonomi men just för den här yrkesrollen är det relativt låg konkurrens om jobben och det i hela landet. Dessutom är det hyfsat bra betalt då snittlönen ligger runt ca 37 000 kronor i månaden men det kan givetvis variera beroende på erfarenhet och var man arbetar.

Vem passar för yrket?

För att kunna arbeta som redovisningsekonom krävs det som tidigare nämnt att man har ett sinne för siffror, eftersom en stor del av arbetet går ut på att räkna, granska och sammanställa. Det är mycket att hålla reda på och det krävs därför även att man är noggrann och strukturerad av sig. Man bör också ha en förmåga att visa sig affärsmässig och professionell och det är en klar fördel om man behärskar att göra och ha koll på flera saker samtidigt.

En redovisningsekonom utgör en viktig del av ett företag. Att hålla koll på och redovisa ekonomin kan låta enformigt men det är ett väldigt varierande jobb som stundvis kräver ett otroligt högt tempo. Kanske allra helst inför ett årsbokslut, då inte bara det göras utan även alla andra ”vanliga” arbetsuppgifter så som lönehantering och utskick av kundfakturor.

Läs mer om redovisning på https://www.redovisningstockholm.biz/

Marknadsföring via event

7 feb 2020

Letar du efter ett företag för event i Stockholm? Du kanske har en idé som du vill förverkliga, antingen för din personal i ditt företag, eller för att marknadsföra en ny produkt. Man brukar ju alltid höra om de nya bilar som presenteras på olika mer eller mindre spektakulära sätt; på scen, under en duk och en vacker person som ska avtäcka bilen, om du fattar vad vi menar.

Nu behöver ett event som ska presentera en ny produkt inte vara så dramatisk. Det kan räcka med att skapa ett event offentligt i en park, till exempel. Ibland räcker det med att bjuda på den nya produkten, så att alla som kommer in eller ut ur en tågstation får en smakbit av den nya varan som man vill presentera.

När man vill arrangera en fantastisk presentation

Ibland kanske man vill arrangera en hel utställning, eller en fest för att presentera sin nya produkt. Man kan till exempel antingen använda den lokal som man redan äger eller hyr oh hyra in personal som arrangerar eventet för en. Då kanske man vill att företaget som tar hand om hela eventet från ax till limpa, arrangerar en storslagen fest för alla inbjudna gäster. Förslagsvis bjuder man ju då in sina viktigaste kunder och bjuder på en fin fest med myket god mat och dryck. Vill man göra det mindre storslaget kan man hyra in en lastbil; pick-up som kommer med god mat och dryck och kanske arrangerar festen utomhus? Det finns företag som har goda idéer och som kan presentera dem för dem som önskar få ett fint event.

Finns cirka 200 bara i Stockholm

Det finns flera pop-up-företag som kan ta på sig ansvaret att arrangera ett event som ungdomarna gillar och som är mycket trendigt. De har koll på vad den unga generationen gillar, vad de anser är coolt, och som väcker uppmärksamhet. De kan marknadsföra den nya produkten på sätt som tilltalar de trendkänsliga ungdomarna. Eller vill man inte det, kan de anpassa eventet precis i den smak och riktning som just du önskar det. Vill man ha en fest som kunderna sent ska glömma, kan man arrangera den sådan via ett eventföretag som är proffs på att arrangera sådana event, som antingen är småmysiga, storslagna eller bara lagom stora fester. Det är ju tur att det finns människor som kan sådant som en själv inte klarar av. Då kan man anlita dem att göra det man själv inte hinner lägga tid på.

När ni ska fusioneras på bra sätt

17 dec 2019

Företag som ska fusioneras, har stora utmaningar framför sig. Två, eller flera föreag ska bli ett och samma företag. Då behöver alla komma överens om vilken företagspolicy som man ska ha. Hur ska all personal komma till sin rätt i det nya företaget? Hur ska alla hitta sina nya positioner? Vissa företag som fusioneras, tvingar sin personal att söka sina tjänster på nytt. Och varför inte? På så sätt kan det fusionerade företaget se vilka som vill stanna kvar i företaget, och vilka tjänster som de egentligen önskar sig.

Har man vidare behov av förändringar, så kanske man ska ta in en utomstående konsult som inte är bunden till några lojaliteter till något av de gamla företagen som nu har inått i fusion med de andra företagen. Den utomstående konsulten kan då med fräscha ögon se vilka förändringar som är nödvändiga för att det fusionerade företaget ska kunna utvecklas åt rätt håll.

Alla parter måste vara beredda på förändring

Ska ett företag kunna förändras behövs det att alla parter ska vara beredda på en förändring. Det kan ta tid och energi för att förändra ett företag. Men om alla är beredda till detta, kan det bli bra för företaget. Vill man som företag växa och bli ännu bättre, ännu mer produktiv så bör man kunna förändras till det bättre. Precis som människans förändring genom historien, de som klarade av att överleva var inte bara de starkaste. Utan det var de som var villiga att anpassa sig efter nya förutsättningar. Just villigheten att förändras och anpassning till nya förhållanden utmärker de människor som är framgångsrika. Så ju mer förändringsbenägen man är som företag, desto bättre kommer det att gå för det företaget.

Bli en bättre organisation

En organisation är till för att allt ska flyta på så bra som möjligt. I vissa statliga och kommunala sammanhang, kan det finnas en stor byråkrati, men detta är till för att allt ska ske på rätt sätt. Fel som begås i de sammanhangen, kan bli förödande för det statliga eller kommunala bolaget. Men i privat företagsamhet kan det finnas snabba beslutsvägar, om man bygger en bra organisation. Det värsta som ett företag kan göra är att en enda person ska fatta alla beslut. Då kan den personen (chefen, VD:n, verksamhetsledaren) bli en riktig propp för att saker och ting ska flyta på i företaget. För att undvika sådant bör chefen, VD:N, verksamhetsledaren se till att fördela ansvaret så att de inte själva blir själva orsaken till att inget fungerar på företaget. Läs mer om affärsutvecklare i Stockholm här: företagsutveckling.nu.

När du behöver möblera kontoret

27 nov 2019

Har ni ett tomt kontor som bara väntar på att bli möblerat? Varför inte vända sig till en inredare som kan hjälpa till med att samtidigt göra kontoret till en attraktiv arbetsplats och en smakfullt inredd lokal?

En inredningsfirma kan det där med att inreda vilken lokal som helst till en trevlig plats. Då spelar det ingen roll om man befinner sig i en bunker eller en vindsvåning, slott eller koja. Det enda som spelar roll är hur man inreder platsen. Är platsen ljus eller mörk? Stökig eller lugn och trivsam? Genom att möblera och hänga upp textilier kan man åstadkomma olika effekter på platsen. Lekmän har sällan de förmågorna som inredare har. De har dessutom gott om materialkännedom som gör att de känner till hur olika material fungerar i olika miljöer. De är dessutom kreativa och tänker i andra banor än andra.

Så kan man göra kontor mer hemtrevliga

Med hjälp av olika hjälpmedel kan man göra kontor mer hemtrevliga.

  • Blommor – blommor är alltid lösningen om man vill förvandla ett tomt och tråkigt kontor till en trevlig och hemtrevlig plats. Gärna stora och gröna växter bidrar till en fin plats.
  • Textilier – förutom blommor, kan man enkelt göra en plats trevligare med fina textilier. Här finns en hel uppsjö med snygga mönster. Den som gillar trendiga tyger, kanske köper tyg från Marimekko. Många gillar deras tyger.
  • Möbler – snygga möbler gör oftast susen, när man vill förvandla ett kontor till en bättre plats.
  • Tavlor – hänger man tavlor på väggarna kan man genast göra platsen snyggare och finare.
  • Färger – genom att måla om ett kontor, kan man genast förvandla det från ett trist och fult ställe till ett snyggt och trendigt sådant. Det ser man till exempel på alla gamla byggnader som rustas upp genom att man målar om det, och ställer in fina, moderna möbler och gör om hela stället till en modern plats för arbetande personal.

Anlita en inredare till kontorsinredningen

Kan man själv inte så mycket om inredning bör man anlita en inredningsfirma som kan komma oh inreda kontoret så att det blir både fint och praktiskt för dem som arbetar på arbetsplatsen, och för de kunder so kommer på besök. Då vill man helst göra ett bra intryck så att kunderna får ett bra intryck av företaget. Beroende på inom vilken bransch som man arbetar inom vill man säkert göra olika slags intryck, och det kan man genom sin inredning. Läs mer detta på: http://www.inventia.se.

När man behöver bra administration

17 nov 2019

När man är flera företag som går samman och ska fusioneras, behöver man integrera hela företagen i varandra. Särskilt viktigt är det att det inte är det ena företaget som sväljer det andra. Ibland kan just en fusion vara viktig som inte raderar det ena företaget och att det plötsligt inte bara upphör.

Samtidigt finns det företag som bara fortsätter som förut utan att egentligen fusioneras. De bara fortsätter på samma sätt som förut, det är heller ingen fusion. Nyckeln till en lyckad fusion är att få samma affärssystem så att ekonomin blir sammanflätad, samtidigt som man gör det som man är bra på; de lyckade affärerna.

Enkel men bra administration

Hantverksdata som passar hantverkare

Ett sätt att integrera två företag med varandra, är ju bland annat att implentera samma affärssystem för skötseln av ekonomin, administrationen och affärssystemet. Sedan är det bra med ett affärssystem som växer i takt med företagets tillväxt. Det är inte alla affärssystem som kan växa tillsammans med ett företags tillväxt. Antingen är de endast för småföretag eller för egenföretagaren, eller så är affärssystemet till endast för de stora företagen och då är jättestora och tunga att använda. Men man kan behöva använda ett och samma affärssystem som både fungerar när man ännu bara är ett litet företag, och som går att lägga till fler och fler funktioner ju större företaget blir.

Använda körjournal, tid- och orderhantering samtidigt

Om man väljer till exempel ett affärssystem som heter Hantverksdata, kan man använda och samtidigt uppdatera sina körjournaler, sin tidshantering och ordrar i ett och samma datorprogram. Och det är inte bara den egna historiken som man kan vilja se, det går att se de andras tidsrapporteringar, de andras ordrar och dokumentationer. Många gånger vill ju kunderna få en ordentlig rapportering om vad hantverkarna har utfört i deras bostäder, kontor eller fastigheter. Då är det viktigt att både kunna föra in det i ett datorprogram, men även kunna få ut den dokumentationen i förståelig form som kunderna även kan förstå.

Planera och hantera projekt

Ibland kan flera behöva arbeta på samma projekt. Då är det viktigt att ha en projektledare som har översikten och vet vad som händer, vad som behöver planeras, hur lång tid som varje moment i projektet kräver, vad det kommer att kosta, men som samtidigt har kollen över utgifterna så att de inte skenar iväg. Då kan man använda sig av Hantverksdata.

Läs här om du vill veta mer: https://www.hantverksdata.se.

När såg du över säkerheten sist?

1 nov 2019

Företag råkar ut för alla möjliga hot. Det kan vara allt från hot om sabotage – tänk dig motorer på internet som saboterar en viktig hemsida – eller fysiska hot mot personalen. Särskilt hot som kommer via internet är vanliga mot företag idag. Det finns allt från hackers som är aktivister och som av politiska skäl hackar sig genom säkerheten på ett företag och saboterar saker och ting, eller tonåringar som sitter på sina rum och leker hackers. Därför bör alla förretag se över sin säkerhet med jämna mellanrum. När gjordes en säkerhetsanalys senast på ditt företag?

Man kan åtgärda dylika angrepp och sabotage på olika sätt. Det vanligaste handlar om att man först sätter sig ner och analyserar läget. Vilka hot finns? Vad skulle kunna hända? Och om något hände, vilken säkerhet har man? I detta läge är det mycket viktigt med en säkerhetsanalys. Först när den är gjord kan man närma sig åtgärder. Men vilka är de åtgärderna? Här tar vi upp några åtgärder som man kan göra proaktivt.

Förbereda sig mentalt

Det bästa och viktigaste är att förbereda sig mentalt. Om något hot skulle föreligga – hur ska man agera? Säg att det handlar om säkerheten på en allmän plats, en tågstation. Hur ska man agera om det hände att någon placerar ut en väska med en bomb? Eller hur ska man agera om någon kliver in och börjar skjuta vilt omkring sig, det har vi sett på många håll i världen, senast i Finland. Om någon skulle börja skjuta med gevär – hur ska personal på plats skydda sig? Det kan handla om att snabbt försätta sig i säkerhet, bakom en skottsäker dörr. Den ska låsas, sedan kan man ringa polisen. Som exempel. Är det på ett företag, säg en tidningsredaktion, var finns utgångarna? Ska man stänga sig inne någonstans? Var, i så fall? Om man har gått igenom säkerhetsrutiner, vet personalen hur de ska skydda sig själva och sedan ringa polisen.

Skydda företag med skydd

Om man känner att det finns ett reellt hot, säg mot en socialtjänst, som ofta blir hotade av personer, så kan man ha säkerhetsvakter på plats som snabbt ingriper om någon skulle bli våldsam. Då gäller det att säkerhetsvakterna vet exakt vad de ska göra för att skydda så många som möjligt. Man kan behöva skydda vissa personer, kanske med en livvakt som ständigt patrullerar kring huset där personen bor och skydda familjemedlemmar. "Blondinbella", Isabella Löwengrip berättade om hennes "panicroom" som hon hade låtit bygga. Det är ett effektivt sätt att skydda sig och sin familj mot ett reellt hot mot en stalker. Här kan du läsa mer om hur ett säkerhetsföretag arbetar på: https://2secure.se/om-oss/.

Hantera bokföring i datorn

16 sep 2019

De flesta bokföringsprogram som finns på marknaden, görs numera helt och hållet på datorn. Egentligen kan det kännas sårbart att ha alla siffror enbart på en dator – tänk om det hände datorn någonting? Vad skulle man göra då? Det vore inget roligt om man förlorade allt med den dator där bokföringen finns. Då är det bättre att se till att spara bokföringen antingen i pappersformat eller spara den säkert på en server som inte kraschar.

Det bästa vore väl om det gick att ha både och: en bokföring dels i en vanlig bokföringspärm, och bokföring som man uppdaterar digitalt. Det finns bokföringsprogram som man kan ha i sin bärbara dator, på sin iPad eller i sin mobil och som sparar alla data på en server. Det enda som kan vara svårt och ta tid är att uppdatera både det digitala bokföringsprogrammet och bokföringen som man har på papper i en pärm. Det gäller ju att båda visar samma siffror. Blir något fel på det ena stället,  gäller det att veta vilket av de olika varianterna som är rätt och vilket av dem som ska rättas.

Så går det till att hålla koll på sifforna

Då är det faktiskt lättare att bara använda sig av ett enda bokföringsprogram, och se då till att bokföringen sparas på en säker server. Dessutom bör man alltid ha en uppbackning av programmet så att man har kopior av det som hela tiden uppdateras och sparas på en annan server. Det är ju oftast ganska känsliga uppgifter som man förvarar och då vill man veta att de förvaras på ett säkert sätt. Det digitala bokföringsprogrammet kan också uppdateras och hålla koll på siffrorna åt en, det beror på vilket program som du använder dig av. Så välj rätt slags digitalt bokföringsprogram, är bäst.

Wrebit är anpassat för små företag

Det finnns ett enkelt bokföringsprogram som levereras av Wrebit. Det är utformat just för det mindre företaget som kan uppdatera alla poster enkelt i en bärbar dator, iPad eller i mobilen. Man kan bokföra sina utgifter och inkomster lätt när man är på plats, eller när man kommer ihåg det. Genom att kunna bokföra allt när det sker, hjälper en att hålla koll på utgifter och inkomster. På så vis har man alltid färska uppgifter klart för sig och man kan upptäcka vilka tjänster eller produkter som lönar sig mest och vilka utgifter som kanske är onödiga. Här kan du läsa mer: https://wrebit.se/bokforingsprogram-enskild-firma

Bokföring viktigaste kontrollinstrumentet

6 aug 2019

För alla som driver företag är det viktigaste som man bör ha, eller skaffa sig om man ännu inte har det; kontroll över företagets ekonomi. För företagsledningen är det absolut viktigaste som man bör känna till nämligen om företaget är lönsamt eller ej. Så snart som man inser att det inte längre är företagsamt, att någon satsning lönar sig, till och med (dessvärre) om en anställd inte lönar sig, bör företaget göra sig av med det, eller den personen. Det låter som en mycket hård sak och hårt att göra om man är ett företag, men alla som driver företag vet att det är den hårda verkligheten som man som företag verkar inom.

Bokföring är viktigaste kontrollinstrumentet

En av de absolut viktigaste kontrollinstrumenten som en företagsledning kan använda sig av är bokföringen. Det är där som den kan dra sina viktigaste slutledningar och utifrån resultatet av bokföringen fatta beslut; vilka projekt ska man föra vidare? Vilka satsningar är lönsamma? Vad inom företaget är värt att satsa på? Vilka produkter drar inte in intäkter? Och så vidare. Den företagsledning som inser detta, ser till att skaffa sig en hel avdelning av ekonomer som arbetar med både bokföring och andra kontrollinstrument.

Anlita ett bokföringsföretag

Och vill man inte skaffa sig dessa personer som sina anställda, anlitar man i så fall ett företag som erbjuder den typen av tjänster. Vilket som är bättre eller sämre är egentligen väldigt beroende på hur organisationen i företaget ser ut, hur stort företaget är och vad man väljer att satsa på. Om det är så att man hellre vill anlita ett företag som arbetar med bokföring, bokför man själv kostnaderna som kostnader än att betala arbetsgivaravgifter till de ekonomer som ska anställas. Då blir man tvungen att betala ut pensioner och sjukersättningar, och ha personalansvariga för de ekonomerna. Istället kan man slippa allt det och betala för tjänsterna som man får när man anlitar ett bokföringsföretag.

Finns flera sådana i Stockholm

Söker man efter ett bokföringsföretag som erbjuder sina tjänster i Stockholm får man flera hundra sådana, minst 500-600 bokföringsbolag som erbjuder bokföringstjänster i Stockholm. Hur ska man välja för att veta att man väljer rätt? Man bör alltid anlita sådana som väljer att återrapportera så snart något sker med ekonomin så att man som kund har full insyn i ekonomin och vad som händer. Det bör vara ekonomer som är helt dedikerade i ens bokföring och som vill bidra till att det egna företaget går så bra som möjligt. Läs mer om hur man kan anlita ett sådant företag för sin bokföring i Stockholm på: https://www.bokföringstockholm.nu.

Gör reklam – alltid!

26 jun 2019

Som företagare borde man alltid tänka i termer av marknadsföring och reklam. Då bör man i så fall alltid göra reklam i så många sammanhang som möjligt. I allt som man gör bör man göra marknadsföring och tala om vad företaget heter, vad man erbjuder och hur man kommer i kontakt med företaget. Som företagare bör man andas reklam, tänka reklam och vara marknadsföring hela tiden. Reklam är förutsättningen för att företaget ska få nya kunder och nya kunder, vill man hela tiden ha. Ett företag bör alltid vara på språng. Är man inte det blir man omkullsprungen av sina konkurrenter. Och det vill man inte.

Reklam på bilen

Har man bilar i företaget så är det bästa man kan göra är att ha reklam på bilarna. Det är så enkelt, kostar nästan ingenting och att inte ha reklamdekaler på bilarna är bara dumt. Självklart ska man alltid synas där det går att synas. Kör bilarna omkring i stan ska ju företagets namn synas på stan och överallt där bilarna kör. När du skaffar dig bildekor, se då till att ha företagets namn, kanske en catchig slogan, och mycket viktigt – kontaktuppgifter synliga! Behöver du bildekor? Googla då "bildekor Stockholm" så du hittar en leverantör av bildekor och reklam på bilar.

Reklam på nätet

För alla företag gäller ju att man är där människorna är, det vill säga på nätet. Då är det mycket viktigt att göra reklam på internet. Då kan man antingen välja mellan att köpa Google ads, alltså annons som sitter högst upp på Googles sökmotor. Beroende på vad det är som man som företag erbjuder till sina kunder, så bör man utforma sin Google ads kampanj på olika sätt. Ett annat sätt att göra reklam på nätet är ju att ha en hemsida där man ser till att kunderna hittar till en, via sökmotoroptimering – SEO. Ett tredje sätt är att göra annons i någon stor nyhetssajt, som till exempel Aftonbladet, Expressen eller någon annan sajt dit miljontals besöker varje dag.

Reklam på kollektivtrafiken

Man kan även nå trafikanter på kollektivtrafiken och då annonsera med hjälp av reklamskyltar på bussarna, pendeltågen och tunnelbanan. Då kan man göra stora reklamskyltar som visar passagerarna vilket företag som erbjuder vad. Hur man kommer i kontakt med företaget och bli inspirerad av de olika produkterna. En annons är ju alltid mycket viktigt. Vikten av att alltid synas kan inte nog överdrivas.

Advokat som hjälper vid affärstvister

10 jun 2019

Att driva ett företag innebär att man till sist blir något av en allkonstnär. Man blir både en entreprenör som ska klara av att leda ett företag. Man blir ekonom som ska kunna se till så att cashflowet flödar. Man blir personalansvarig och måste ta hand om personalen. Det är många saker som måste fungera när man driver ett företag. Många är de företagare som klagar på att det finns alltför många byråkratiska regler att ta hand om. Man ska betala in skatter och avgifter, man måste ta hänsyn till gällane lagar och regler när det kommer till företagandet.

Ta hjälp när det blir för krångligt

Blir det för invecklat och man inte är säker om vad som är rätt och fel, vad som är möjligt och vad lagen säger om olika saker i företagandet bör man ta hjälp av en duktig advokat. Det finns många duktiga advokater, men vilken är det som man ska ta hjälp av. Här kan man inte bara gå efter "telefonkatalogen" eller hitta.se. När det kommer till advokater är det andra kriterier som är viktiga än att de bara kallar sig advokater, även om själva advokattiteln är skyddad av Advokatsamfundet. Vem som helst kan inte bli advokat. Här krävs det att man håller dig till de regler som Advokatsamfundet har satt upp.

1. Vara sin klient trogen 

Bland det viktigaste som en advokat har att förhålla sig till är den mot sin egen klient. Här ska man vara trogen mot sin klient och inte yppa saker om sin klient som kan vara till skada för den personen. Man har ju som uppgift att skydda de uppgifter som man kanske får om den personen, då ska man inte tala om för andra om klienten. En advokat ska ju ta tillvara sin klients intressen och får inte göra något som står i strid till det. I så fall måste man avsäga sig uppdraget att vara advokat för den personen så att den kan ge uppdraget till någon annan.

2. Leva ett klanderfritt liv

En advokat bör vara så självständig som det bara är möjligt mot domtsolen och mot till exempel klientens motpart och den personens advokat. Det är inte till exempel okej att äta middag och umgås med den advokaten, då det kan skada klienten. Man ska inte komma för nära klientens motpart, helt enkelt för då bryter man mot principen om att alltid ta till vara sin klients intressen. Det är viktigt också att alltid ha omvärldens förtroende för att kunna arbeta som advokat. Lever man på ett sätt som andra kan kritisera, riskerar man sina klienters intressen.

3. Endast ta skälig ersättning

Man får inte ta hur stora summor som helst i ersättning när man utför ett uppdrag. Är det så att man vill tjäna stora pengar osm advokat kanske man ska ägna sig åt andra saker, som genererar mer pengar och då ta arbete som jurist i stället. Det har förekommit kritik mot en advokat som anklagades för att salta sina fakturor och det får man inte göra. Här kan du läsa om en bra advokat i Stockholm: https://www.advokatistockholm.nu.

Det kostar dig ett faktura köp

7 jun 2019

Kostnaden för att köpa dina fakturor beror väldigt mycket på vilken summa det är på fakturan. Ju större kostnad för fakturaköp desto mer kommer det att kosta dig att sälja fakturan. De allra flesta factoringföretag köper för en viss procent av den summa som står på fakturan. Det finns både de som tar en procent av summan på fakturan, och det finns de som har en fast avgift för köpet av fakturan. Skulle företaget som fakturan är ställd på, bli sen med inbetalningen, får det företag som "äger" fakturan rätt att lägga på en förseningsavgift, eller inkassoavgift. Går fakturan sedan till Kronofogden lägger mynidgheten dessutom på ytterligare en avgift. Det kan göra att företaget som kanske bara var skyldig 100 kronor, blir tvungen att betala 1500 kronor eller mer för den försenade inbetalningen. 

Därför är det intressant sälja sin faktura

Om man har ett litet företag och kanske behöver få in pengarna på en gång – av olika anledningar, då är det ett sätt att få in pengarna på en gång genom att sälja fakturan. Då kan man få in pengarna samma dag som man har ansökt om att sälja sin faktura. Har man utgifter i företaget som behöver betalas på en gång är en såld faktura ett sätt att få in pengarna direkt i stället för att vänta i 30 dagar, som de flesta fakturor är ställda på. Har man som företag svårt att få pengarna att rulla in och ut ur företaget är det ett fullgott alternativ att sälja fakturan i stället för att vänta och vänta på betalning för sin faktura.

Vissa mindre företag vill inte ge kredit

Om det är så att man har ett mindre föreag, kanske man inte vill ge kredit till andra företag. Att då sälja sin faktura är ett sätt att slippa ge dem kredit. På så sätt slipper du hela processen med att göra en fodran av betalningen. Skulle företaget i fråga som ska betala fakturan, bli sena med betalningen, eller till och med gå i konkurs, ja då slipper du rodda med. Då är det företaget som har köpt fakturan som får ta tag i hela processen med att få betalt för sin faktura. Många gånger kontrollerar factoringföretagen upp de företag som fakturan är ställd på. Just för att säkerställa att de faktiskt får betalt och att det inte är ett konkursmässigt företag som går i konkurs när som helst.

← Äldre inlägg

 

 

 

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!