Blogg

Sida 2

När såg du över säkerheten sist?

1 nov 2019

Företag råkar ut för alla möjliga hot. Det kan vara allt från hot om sabotage – tänk dig motorer på internet som saboterar en viktig hemsida – eller fysiska hot mot personalen. Särskilt hot som kommer via internet är vanliga mot företag idag. Det finns allt från hackers som är aktivister och som av politiska skäl hackar sig genom säkerheten på ett företag och saboterar saker och ting, eller tonåringar som sitter på sina rum och leker hackers. Därför bör alla förretag se över sin säkerhet med jämna mellanrum. När gjordes en säkerhetsanalys senast på ditt företag?

Man kan åtgärda dylika angrepp och sabotage på olika sätt. Det vanligaste handlar om att man först sätter sig ner och analyserar läget. Vilka hot finns? Vad skulle kunna hända? Och om något hände, vilken säkerhet har man? I detta läge är det mycket viktigt med en säkerhetsanalys. Först när den är gjord kan man närma sig åtgärder. Men vilka är de åtgärderna? Här tar vi upp några åtgärder som man kan göra proaktivt.

Förbereda sig mentalt

Det bästa och viktigaste är att förbereda sig mentalt. Om något hot skulle föreligga – hur ska man agera? Säg att det handlar om säkerheten på en allmän plats, en tågstation. Hur ska man agera om det hände att någon placerar ut en väska med en bomb? Eller hur ska man agera om någon kliver in och börjar skjuta vilt omkring sig, det har vi sett på många håll i världen, senast i Finland. Om någon skulle börja skjuta med gevär – hur ska personal på plats skydda sig? Det kan handla om att snabbt försätta sig i säkerhet, bakom en skottsäker dörr. Den ska låsas, sedan kan man ringa polisen. Som exempel. Är det på ett företag, säg en tidningsredaktion, var finns utgångarna? Ska man stänga sig inne någonstans? Var, i så fall? Om man har gått igenom säkerhetsrutiner, vet personalen hur de ska skydda sig själva och sedan ringa polisen.

Skydda företag med skydd

Om man känner att det finns ett reellt hot, säg mot en socialtjänst, som ofta blir hotade av personer, så kan man ha säkerhetsvakter på plats som snabbt ingriper om någon skulle bli våldsam. Då gäller det att säkerhetsvakterna vet exakt vad de ska göra för att skydda så många som möjligt. Man kan behöva skydda vissa personer, kanske med en livvakt som ständigt patrullerar kring huset där personen bor och skydda familjemedlemmar. "Blondinbella", Isabella Löwengrip berättade om hennes "panicroom" som hon hade låtit bygga. Det är ett effektivt sätt att skydda sig och sin familj mot ett reellt hot mot en stalker. Här kan du läsa mer om hur ett säkerhetsföretag arbetar på: https://2secure.se/om-oss/.

Hantera bokföring i datorn

16 sep 2019

De flesta bokföringsprogram som finns på marknaden, görs numera helt och hållet på datorn. Egentligen kan det kännas sårbart att ha alla siffror enbart på en dator – tänk om det hände datorn någonting? Vad skulle man göra då? Det vore inget roligt om man förlorade allt med den dator där bokföringen finns. Då är det bättre att se till att spara bokföringen antingen i pappersformat eller spara den säkert på en server som inte kraschar.

Det bästa vore väl om det gick att ha både och: en bokföring dels i en vanlig bokföringspärm, och bokföring som man uppdaterar digitalt. Det finns bokföringsprogram som man kan ha i sin bärbara dator, på sin iPad eller i sin mobil och som sparar alla data på en server. Det enda som kan vara svårt och ta tid är att uppdatera både det digitala bokföringsprogrammet och bokföringen som man har på papper i en pärm. Det gäller ju att båda visar samma siffror. Blir något fel på det ena stället,  gäller det att veta vilket av de olika varianterna som är rätt och vilket av dem som ska rättas.

Så går det till att hålla koll på sifforna

Då är det faktiskt lättare att bara använda sig av ett enda bokföringsprogram, och se då till att bokföringen sparas på en säker server. Dessutom bör man alltid ha en uppbackning av programmet så att man har kopior av det som hela tiden uppdateras och sparas på en annan server. Det är ju oftast ganska känsliga uppgifter som man förvarar och då vill man veta att de förvaras på ett säkert sätt. Det digitala bokföringsprogrammet kan också uppdateras och hålla koll på siffrorna åt en, det beror på vilket program som du använder dig av. Så välj rätt slags digitalt bokföringsprogram, är bäst.

Wrebit är anpassat för små företag

Det finnns ett enkelt bokföringsprogram som levereras av Wrebit. Det är utformat just för det mindre företaget som kan uppdatera alla poster enkelt i en bärbar dator, iPad eller i mobilen. Man kan bokföra sina utgifter och inkomster lätt när man är på plats, eller när man kommer ihåg det. Genom att kunna bokföra allt när det sker, hjälper en att hålla koll på utgifter och inkomster. På så vis har man alltid färska uppgifter klart för sig och man kan upptäcka vilka tjänster eller produkter som lönar sig mest och vilka utgifter som kanske är onödiga. Här kan du läsa mer: https://wrebit.se/bokforingsprogram-enskild-firma

Bokföring viktigaste kontrollinstrumentet

6 aug 2019

För alla som driver företag är det viktigaste som man bör ha, eller skaffa sig om man ännu inte har det; kontroll över företagets ekonomi. För företagsledningen är det absolut viktigaste som man bör känna till nämligen om företaget är lönsamt eller ej. Så snart som man inser att det inte längre är företagsamt, att någon satsning lönar sig, till och med (dessvärre) om en anställd inte lönar sig, bör företaget göra sig av med det, eller den personen. Det låter som en mycket hård sak och hårt att göra om man är ett företag, men alla som driver företag vet att det är den hårda verkligheten som man som företag verkar inom.

Bokföring är viktigaste kontrollinstrumentet

En av de absolut viktigaste kontrollinstrumenten som en företagsledning kan använda sig av är bokföringen. Det är där som den kan dra sina viktigaste slutledningar och utifrån resultatet av bokföringen fatta beslut; vilka projekt ska man föra vidare? Vilka satsningar är lönsamma? Vad inom företaget är värt att satsa på? Vilka produkter drar inte in intäkter? Och så vidare. Den företagsledning som inser detta, ser till att skaffa sig en hel avdelning av ekonomer som arbetar med både bokföring och andra kontrollinstrument.

Anlita ett bokföringsföretag

Och vill man inte skaffa sig dessa personer som sina anställda, anlitar man i så fall ett företag som erbjuder den typen av tjänster. Vilket som är bättre eller sämre är egentligen väldigt beroende på hur organisationen i företaget ser ut, hur stort företaget är och vad man väljer att satsa på. Om det är så att man hellre vill anlita ett företag som arbetar med bokföring, bokför man själv kostnaderna som kostnader än att betala arbetsgivaravgifter till de ekonomer som ska anställas. Då blir man tvungen att betala ut pensioner och sjukersättningar, och ha personalansvariga för de ekonomerna. Istället kan man slippa allt det och betala för tjänsterna som man får när man anlitar ett bokföringsföretag.

Finns flera sådana i Stockholm

Söker man efter ett bokföringsföretag som erbjuder sina tjänster i Stockholm får man flera hundra sådana, minst 500-600 bokföringsbolag som erbjuder bokföringstjänster i Stockholm. Hur ska man välja för att veta att man väljer rätt? Man bör alltid anlita sådana som väljer att återrapportera så snart något sker med ekonomin så att man som kund har full insyn i ekonomin och vad som händer. Det bör vara ekonomer som är helt dedikerade i ens bokföring och som vill bidra till att det egna företaget går så bra som möjligt. Läs mer om hur man kan anlita ett sådant företag för sin bokföring i Stockholm på: https://www.bokföringstockholm.nu.

Gör reklam – alltid!

26 jun 2019

Som företagare borde man alltid tänka i termer av marknadsföring och reklam. Då bör man i så fall alltid göra reklam i så många sammanhang som möjligt. I allt som man gör bör man göra marknadsföring och tala om vad företaget heter, vad man erbjuder och hur man kommer i kontakt med företaget. Som företagare bör man andas reklam, tänka reklam och vara marknadsföring hela tiden. Reklam är förutsättningen för att företaget ska få nya kunder och nya kunder, vill man hela tiden ha. Ett företag bör alltid vara på språng. Är man inte det blir man omkullsprungen av sina konkurrenter. Och det vill man inte.

Reklam på bilen

Har man bilar i företaget så är det bästa man kan göra är att ha reklam på bilarna. Det är så enkelt, kostar nästan ingenting och att inte ha reklamdekaler på bilarna är bara dumt. Självklart ska man alltid synas där det går att synas. Kör bilarna omkring i stan ska ju företagets namn synas på stan och överallt där bilarna kör. När du skaffar dig bildekor, se då till att ha företagets namn, kanske en catchig slogan, och mycket viktigt – kontaktuppgifter synliga! Behöver du bildekor? Googla då "bildekor Stockholm" så du hittar en leverantör av bildekor och reklam på bilar.

Reklam på nätet

För alla företag gäller ju att man är där människorna är, det vill säga på nätet. Då är det mycket viktigt att göra reklam på internet. Då kan man antingen välja mellan att köpa Google ads, alltså annons som sitter högst upp på Googles sökmotor. Beroende på vad det är som man som företag erbjuder till sina kunder, så bör man utforma sin Google ads kampanj på olika sätt. Ett annat sätt att göra reklam på nätet är ju att ha en hemsida där man ser till att kunderna hittar till en, via sökmotoroptimering – SEO. Ett tredje sätt är att göra annons i någon stor nyhetssajt, som till exempel Aftonbladet, Expressen eller någon annan sajt dit miljontals besöker varje dag.

Reklam på kollektivtrafiken

Man kan även nå trafikanter på kollektivtrafiken och då annonsera med hjälp av reklamskyltar på bussarna, pendeltågen och tunnelbanan. Då kan man göra stora reklamskyltar som visar passagerarna vilket företag som erbjuder vad. Hur man kommer i kontakt med företaget och bli inspirerad av de olika produkterna. En annons är ju alltid mycket viktigt. Vikten av att alltid synas kan inte nog överdrivas.

Advokat som hjälper vid affärstvister

10 jun 2019

Att driva ett företag innebär att man till sist blir något av en allkonstnär. Man blir både en entreprenör som ska klara av att leda ett företag. Man blir ekonom som ska kunna se till så att cashflowet flödar. Man blir personalansvarig och måste ta hand om personalen. Det är många saker som måste fungera när man driver ett företag. Många är de företagare som klagar på att det finns alltför många byråkratiska regler att ta hand om. Man ska betala in skatter och avgifter, man måste ta hänsyn till gällane lagar och regler när det kommer till företagandet.

Ta hjälp när det blir för krångligt

Blir det för invecklat och man inte är säker om vad som är rätt och fel, vad som är möjligt och vad lagen säger om olika saker i företagandet bör man ta hjälp av en duktig advokat. Det finns många duktiga advokater, men vilken är det som man ska ta hjälp av. Här kan man inte bara gå efter "telefonkatalogen" eller hitta.se. När det kommer till advokater är det andra kriterier som är viktiga än att de bara kallar sig advokater, även om själva advokattiteln är skyddad av Advokatsamfundet. Vem som helst kan inte bli advokat. Här krävs det att man håller dig till de regler som Advokatsamfundet har satt upp.

1. Vara sin klient trogen 

Bland det viktigaste som en advokat har att förhålla sig till är den mot sin egen klient. Här ska man vara trogen mot sin klient och inte yppa saker om sin klient som kan vara till skada för den personen. Man har ju som uppgift att skydda de uppgifter som man kanske får om den personen, då ska man inte tala om för andra om klienten. En advokat ska ju ta tillvara sin klients intressen och får inte göra något som står i strid till det. I så fall måste man avsäga sig uppdraget att vara advokat för den personen så att den kan ge uppdraget till någon annan.

2. Leva ett klanderfritt liv

En advokat bör vara så självständig som det bara är möjligt mot domtsolen och mot till exempel klientens motpart och den personens advokat. Det är inte till exempel okej att äta middag och umgås med den advokaten, då det kan skada klienten. Man ska inte komma för nära klientens motpart, helt enkelt för då bryter man mot principen om att alltid ta till vara sin klients intressen. Det är viktigt också att alltid ha omvärldens förtroende för att kunna arbeta som advokat. Lever man på ett sätt som andra kan kritisera, riskerar man sina klienters intressen.

3. Endast ta skälig ersättning

Man får inte ta hur stora summor som helst i ersättning när man utför ett uppdrag. Är det så att man vill tjäna stora pengar osm advokat kanske man ska ägna sig åt andra saker, som genererar mer pengar och då ta arbete som jurist i stället. Det har förekommit kritik mot en advokat som anklagades för att salta sina fakturor och det får man inte göra. Här kan du läsa om en bra advokat i Stockholm: https://www.advokatistockholm.nu.

Det kostar dig ett faktura köp

7 jun 2019

Kostnaden för att köpa dina fakturor beror väldigt mycket på vilken summa det är på fakturan. Ju större kostnad för fakturaköp desto mer kommer det att kosta dig att sälja fakturan. De allra flesta factoringföretag köper för en viss procent av den summa som står på fakturan. Det finns både de som tar en procent av summan på fakturan, och det finns de som har en fast avgift för köpet av fakturan. Skulle företaget som fakturan är ställd på, bli sen med inbetalningen, får det företag som "äger" fakturan rätt att lägga på en förseningsavgift, eller inkassoavgift. Går fakturan sedan till Kronofogden lägger mynidgheten dessutom på ytterligare en avgift. Det kan göra att företaget som kanske bara var skyldig 100 kronor, blir tvungen att betala 1500 kronor eller mer för den försenade inbetalningen. 

Därför är det intressant sälja sin faktura

Om man har ett litet företag och kanske behöver få in pengarna på en gång – av olika anledningar, då är det ett sätt att få in pengarna på en gång genom att sälja fakturan. Då kan man få in pengarna samma dag som man har ansökt om att sälja sin faktura. Har man utgifter i företaget som behöver betalas på en gång är en såld faktura ett sätt att få in pengarna direkt i stället för att vänta i 30 dagar, som de flesta fakturor är ställda på. Har man som företag svårt att få pengarna att rulla in och ut ur företaget är det ett fullgott alternativ att sälja fakturan i stället för att vänta och vänta på betalning för sin faktura.

Vissa mindre företag vill inte ge kredit

Om det är så att man har ett mindre föreag, kanske man inte vill ge kredit till andra företag. Att då sälja sin faktura är ett sätt att slippa ge dem kredit. På så sätt slipper du hela processen med att göra en fodran av betalningen. Skulle företaget i fråga som ska betala fakturan, bli sena med betalningen, eller till och med gå i konkurs, ja då slipper du rodda med. Då är det företaget som har köpt fakturan som får ta tag i hela processen med att få betalt för sin faktura. Många gånger kontrollerar factoringföretagen upp de företag som fakturan är ställd på. Just för att säkerställa att de faktiskt får betalt och att det inte är ett konkursmässigt företag som går i konkurs när som helst.

Behöver du en fasadskylt?

5 jun 2019

Om företaget just nu genomgår en stor förändring och kanske till och med byter namn, för att man växer, går igenom en företagsfusion, eller förändras på andra sätt, kanske man byter lokaler. Om man blir fler, kan de gamla företagslokalerna bli för små. Att förena två, eller tre olika företag och göra dem till ett enda, tar lång tid och kräver mycket arbete.

Flytta in i nya lokaler?

Om det är två olika företag som kanske har funnits ett bra tag på marknaden kan de två olika företagen ha utvecklat sin egen kultur, egna vanor och eget sätt att arbeta på. För att båda företagen ska komma ur sitt invanda sätt och faktiskt fusioneras, krävs det att båda företagsgrupperna är öppna för nya sätt att arbeta. Båda måste inta en ödmjuk attityd, ett öppet sinnelag, och det brukar underlätta om man flyttar in tillsammans i helt nya lokaler det vill säga kontor som är nya för alla i de olika företagen. Flyttar man in i nya lokaler kanske det är dags att skaffa sig nya fasadskyltar, särskilt viktigt är ju det om man har antagit ett nytt namn på företaget. Har man då inte någon ny fasadskylt med det nya namnet kan det skapa rejäl förvirring.

Hur ska fasadskylten se ut?

Hur den ska se ut, är sedan nästa viktiga fråga. Vilken färg ska den ha? Har man ett nytt namn på företaget bör man byta ut sin logga. Och byter man namn på företaget är det mycket viktigt att kommunicera ut namnbytet så att alla ens kunder känner till att man heter något annat, så att man inte i misstag tappar kunder bara för att de inte känner till om flytt eller om namnbyte. Färgen på fasadskylten, typsnitt och material är mycket viktig. Här signalerar företaget vilken bild som man vill förmedla till omvärlden om vilket slags företag som man vill vara och vilken bild man vill att andra ska ha om företaget.

Vilket tryckföretag ska göra fasadskylten?

Välj ett företag där de  är erfarna att utforma och trycka en sådan fasadskylt som företaget vill förmedla till omvärlden. Kanske det är bra att välja en leverantör som kan erbjuda andra produkter för marknadsföringen såsom mässpaneler, produktpresentationer, tryck på arbetskläder, utformning av logga, informationsskyltar, fordonsdekor och andra profiler. Det kan vara bra att anlita ett företag som kan erbjuda alla slags produkter som är enhetliga och som har samma utseende och färger.

Att börja jobba med mergers and acquisitions – juridiken

6 maj 2019

handslag, företag

Många jurister börjar aldrig jobba som åklagare eller advokat i rättegångar. Snarare är det vanligt att man börjar arbeta som bolagsjurist och stannar i den rollen. Att börja jobba med det innebär flera års hårt arbete – och det börjar på juristlinjen.

Juristlinjen är populär att läsa i Uppsala och Lund, men erbjuds även i exempelvis Göteborg och Stockholm. Den innebär 4,5 års studerande på heltid. Många skulle säga att det innebär en hel del mer arbete att skaffa sig en anställning på framgångsrika privatbyråer, och att det överlag blir fler timmar i veckan i den privata sektorn. Många jurister som jobbat både inom offentlig och privat sektor kan vittna om att det som regel inte är samma stress på de offentliga institutionerna.

Goda betyg ett måste för att lyckas

Ska man jobba med mergers and acquisitions så jobbar man inom den privata sektorn. Att få en betydande roll som bolagsjurist för detta kan vara svårt, men så är sannolikt lönen också mycket god. Den första arbetsgivaren efter examen tittar ofta väldigt mycket på betygen. Vill man snabbt skaffa sig en karriär inom den privata sektorn krävs alltså goda betyg på kurserna i programmet.

För att öka chanserna till en snabbare karriär direkt efter examen, så krävs ansträngningar under studietiden. Det kan vara en idé att jämföra lärosäten innan man börjar på programmet. Dels så kan man titta på vilka skolor som är högst rankade och som ”slår högst”, men det finns givetvis en rad olika faktorer som spelar in i valet av skola. En lämplig väg in kan vara att påbörja en praktik efter att juristexamen är tagen, kanske på en juristbyrå som i mer eller mindre grad är nischade mot just mergers and acquisitions.

En expert kan vara en lönsam investering

Mergers and acquisitions kan beskrivas som företagsöverlåtelser. Att sälja eller köpa ett företag är något som kräver gedigna förberedelser. När det handlar om stora affärer kan en erfaren affärsjurist vara en mycket lönsam investering för inblandade parter i affären. Den som säljer ett företag måste ha god kännedom om vad som säljs – vilka avtal som företaget är bundna i, och vilka konsekvenser det kan innebära längre fram.

Vanligt är att man upprättar ett sekretessavtal på förhand. Detta för att skydda affärshemligheter och för att förhindra att information läcker ut till obehöriga. Affärsjurister som jobbar med mergers and acquisitions kan även dokumentera förhandlingarna i detalj, för att ge struktur. Frågorna vid en företagsöverlåtelse kan vara många – och ofta krävs jurister för att ge svar på åtminstone en del av dem.

Det finns även företag som har specialiserat sig på rådgivning inom Mergers and acquisitions, HDR Partners är ett framgångsrikt exempel på detta. 

 

 

Så kan du rädda företaget från konkurs

5 maj 2019

Om du som företagare får ekonomiska problem så finns det hjälp att få. Man måste inte alltid lösa alla ekonomiska problem själv och det kan finnas en styrka i det att man kan få ekonomisk hjälp utifrån. Om intäkterna viker eller om produkterna inte säljer lika bra som förut så går det att försöka rädda företaget – förutsatt att du har en bra affärsidé och att det finns en stor potential att företaget kan fortsätta vidare även efter en ekonomisk svacka. Så vad kan du söka? Vilken hjälp finns att få? Finns det regler kring hur och vad man kan söka? Här går vi igenom vilken slags hjälp, som du faktiskt kan få.

1. Minska personalstyrkan

Genom att göra dig av med en kanske för stor personalstyrka så kan du minska kostnaderna som annars går till lön. Att minska personalstyrkan är bland det mest effektiva sättet att allokera resurser. Om du märker att intäkterna minskar, så kan detta vara bland det första som du kan tänka igenom och kanke spara in pengar på.

2. Ta in en ekonomisk konsult

Man kan ta in en ekonomisk konsult som tittar igenom räkenskaperna i ditt företag. Iblan kan man som företagare bli blind för de egna utgifterna. Kanske gillar man en avdelning på företaget som egentligen inte generera så mycket intäkter? Ibland pratar man om att "kill your darling" när man skriver texter, kanske borde man "kill your darling" även när det kommer till ekonomin på ett företag? Om någon utifrån kommer in i företaget kan den personen analysera vilka utgifter som är onödiga och var i flödet som du kan stoppa det, som kanske gör att företagets ekonomi blöder.

3. Ansöka om betalningsanstånd

En tredje sak som du kan göra är att till exempel ansöka om betalningsanstånd med att betala in dina skatter. Genom att slippa betala skatt en kortare period får du minskade utgifter och kan rädda företaget, men endast under en kortare period. Skatteverket brukar endast ge anstång till företagare up till 1-2 månader, så detta är endast en tillfällig skattelättnad, som bara är till för att du snabbt ska komma på fötter men som inte är någon egentlig lösning.

4. Ansöka om företagsrekonstruktion

Bland den bästa hjälpen som du kan få är att genomföra en företagsrekonstruktion. Det innebär att du får en jurist som går igenom hela företagets ekonomi och möjligheter att omstruktureras för att rädda företaget. Som namnet säger, kan det bli aktuellt att genomföra en omorganisering och effektivisering av företaget. Läs mer om företagsrekonstruktion på: https://www.företagsrekonstruktion.biz.

Ta hjälp av en kapitalförvaltare

15 apr 2019

Vad innebär kapitalförvaltning och vad gör en kapitalförvaltare egentligen? Det såklart som namnet säger när man förvaltar andra människors kapital. Men hur går det till i praktiken? Det är i vilket fall som helst inte magi utan hårt arbete och research som ligger till grund för en lyckad kapitalförvaltares framgångar.

Skannar marknaden

En skicklig kapitalförvaltare har förmågan att läsa marknaden och har stora kunskaper om hur den kommer utvecklas. Det är viktigt att ha förtroende för sin förvaltare av det privata kapitalet. De har en stark analytisk förmåga och känsla, men även förståelsen för att det är andras pengar som det handlar om. Därför är det viktigt gedigen research samt att sprida riskerna när det inte blir som man förutspått.

Aktier, fonder och räntebärande obligationer

Många kapitalförvaltare ansvarar även för kunders fondportföljer och ser till att kapitalet växer enigt kundens målbild. Andra arbetar med ren rådgivning där kunden själv utför själva placeringarna.  

Eftersom tilliten är viktig hos en kapitalförvaltare måste de ha en utvecklad kommunikativ förmåga både mot kunder men även för att kunna knyta kontakter inom branschen för värdefulla tips och råd. Många sparare med specifika mål med sitt sparande och en betsämd tidsplan, väljer ofta en diskretionär förvaltning. Då sköter kapitalförvaltaren allt i portföljen men det kräver en större startsumma, oftast på flera hundra tusen kronor.

Olika arbetsmetoder

Stabila placeringar - Det innebär förvaltning som pågår i mellan noll och fem år, ofta för att får pengar till en buffert eller ett planerat inköp. Dessa placeringar har en begränsad risk i en portfölj med spridda aktier elelr fonder. Genom valutasäkring inriktar man sig på exponering mot globala marknader.

Tillväxtplaceringar - Här är det frågan om längre tidsrumder på mellan 5 och 10 år. Kapitalet riktas mot svenska, nordiska och globala aktiemarknader. Det ger en god avkastning för investeraren. 

Spetsinvesteringar - Här tar kapitalförvaltaren fram unika investeringsmöjligheter med hjälp av sin spetskompetens. Det kan vara en börsintroduktion man tror starkt på eller liknande. Självfallet innebär detta en högre risk, men det kan handla om stora pengar om och när det visar sig fungera.

Den optimala placeringsportföljen för alla finns inte eftersom alla har olika behov och mål med sitt sparande eller investeringar. Och risktagandet är olika för alla.

Generellt kan man säga att ju mer tid du kan avvara när du investerar, desto mer risker kan du ta. Annars gäller det omvända. Man vill inte ta för stora risker på kort tid och riskera förluster. 

Så kan säljrekrytering gå till

2 apr 2019

Driver du ett försäljareetag som behöver fler säljare? Då är sannolikheten stor att du vänder dig företag som arbetar med säljrekrytering. Företag som har specialkompetens inom att utforma annonser och rekrytera till att intervjua och hitta de bästa säljarna utifrån företagets behov. Så här kan det gå till:

Ett behov uppstår – vad behövs?

Första steget är självklart att ditt företag behöver mer personal. Ni har tagit beslutet att en till säljare behöver rekryteras och tar därmed kontakt med företag som arbetar med just säljrekrytering. Tillsammans går ni igenom målbilden och vad det är för person som eftersöks. Är det speciella egenskaper, ålder, intressen eller annat som speciellt eftertraktas?

Annons

En fördel med att ta hjälp med säljrekrytering är att dessa företag tar hand om hela processen. Efter att de kartlagt behovet skriver de ihop den annons som sedan publiceras på exempelvis Arbetsförmedlingens hemsida och dels på andra rekryteringskanaler. De kan även kontakta personer som sökt jobb via dem tidigare och som skulle passa för detta jobb även om personen inte direkt har skickat in någon ansökan.

Ansökningarna kommer inte

Då det generellt inte krävs en specifik högskoleutbildning för att jobba som säljare brukar en säljrekrytering innebära ganska många ansökningar. Löpande efter att ansökningarna kommer in sker därför ett första urval. En arbetssökande kan alltså bli kontaktad för intervju eller frågor redan innan sista ansökningsdagen löpt ut. Detta sker då för att inte personen ska hinna söka andra jobb under tiden fram till ansökningsdatum löpt ut.

Intervju

Nästa steg inom säljrekrytering är intervjuerna. Hur många som kallas till intervju kan variera något både beroende på hur många som haft rätt kompetens till arbetet samt hur slutkunden vill ha processen. De arbetssökande får i detta läge träffa rekryteringskonsulter som är specialister på just intervjuer och rekrytering.

Utifrån intervjun tas sedan ett par personer ut för slutintervju. Det är i denna fas som den arbetssökande för första gången får träffa någon från det företag som söker personal. Till dess har det enbart varit rekryteringsföretagets uppgift och ansvar.

Den slutgiltiga intervjun sker med någon från det företag som behöver personal. Om de önskar kan även en rekryteringskonsult vara med som stöd och hjälp för att skapa en så bra intervju som möjligt. Det är även i detta läge, när det enbart är ett par få personer kvar i processen, som kontroller sker gällande referenser och intyg. Även detta är något som rekryteringskonsulten gör för att säkerställa att den person de rekommenderar verkligen har den kompetens som eftersöks.

NajsPeople är ett företag med stora erfarenheter av säljrekrytering. 

Att skriva avtal med en totalentreprenad – vad bör finnas med?

29 mar 2019

När man anlitar en totalentreprenad lägger man stort ansvar på en enda part. Det säger sig självt att man bör hitta en firma man känner stor tillit för. Det kan nämligen vara så att hela byggprojekt står eller faller, beroende på hur totalentreprenad sköter sina uppgifter. Innan man påbörjar ett samarbete är det viktigt med avtal. Det gäller i princip med alla tjänster man anlitar. Men hur ska egentligen ett avtal se ut för en entreprenad? Det tittar vi lite närmare på här. Information kommer från Byggandets Kontraktskommitté.

Företags- eller personuppgifter

Som i många andra avtal är det standard att börja med uppgifter kring beställare och entreprenör. Här bör det finnas med firma, organisationsnummer, kontaktuppgifter och adress, till exempel Totalentreprenad i Uppsala AB, Drottninggatan 5, XXX XX, Uppsala.

Omfattning

Det här är en viktig del i avtalet givetvis, som reglerar hur och när arbetet ska utföras. I det här avsnittet förbinder sig en entreprenör att utföra ett arbete åt kunden i enlighet med kontraktet och eventuella ändringar som finns avtalade. Här bör bland annat också datum för beställning, förfrågningsunderlag och anbudshandlingar finnas med.

Det bör även finnas rader som förtydligade vilka handlingar och uppgifter som beställaren skall tillhandahålla. En likadan rad bör finnas för entreprenören.

Tider

Det här är viktigt för såväl entreprenör som beställare, men är kanske särskilt tryggt att avtala om för den sistnämnda. Här bör det stå när entreprenaden senast ska lämna en tidsplan, när arbetena tidigare får inledas, och när de senast ska inledas. Det bör också stå när arbetena ska vara helt färdiga och redo för slutbesiktning.

Ansvar

Ett avsnitt om ansvar och försäkringar är bra att ha med i avtalet. Det kan till exempel stå att entreprenaden är skyldiga att betala vite vid försening, till exempel ett belopp per varje försenad vecka. Vidare bör entreprenaden bevisa att lämpliga försäkringar finns. I avtalet kan det stå ett datum, när dessa bevis senast ska överlämnas till beställaren.

Innan avtal skrivs - hitta rätt firma

Att hitta rätt firma att samarbeta med är en förutsättning för att ett avtal ska skrivas. Bor du i en lite större stad, säg Uppsala till exempel, har du ganska många aktörer att välja mellan. Titta på referenser, omdömen och recensioner för att bilda dig en uppfattning om entreprenaden. Ta in offerter från flera olika firmor för att kontrollera att du betalar ett marknadsmässigt pris. Vi rekommenderar en firma med goda betyg från en stor majoritet av kunderna: totalentreprenaduppsala.se.

 

 

Växande redovisning vid bolagsfusioner

24 feb 2019

När man slår ihop flera företag, som man ju gör i fusioner, växer företaget som skapas av sammanslagningen av flera mindre företag. Det är inte lätt alla gånger att växa. Ibland kan ett företag drabbas av "växtvärk", bildligt talat. Ibland kan en tillväxt ske för snabbt så att alla funktioner i ett företag inte hänger med. Har man till exempel chefer, personalchefer eller verksamhetsledare som inte har varit med om en företagstillväxt innan och inte har den rätta kompetensen att leda ett företag som befinner sig i ett tillväxtskede, kan det hända att de inte hinner med alla de på en gång växande antal arbetsuppgifter som de tidigare hann med, men som i och med tillväxten blev ohanterligt många.

Oftast personalen som blir lidande

När företaget växer "för snabbt" är det oftast personalen som blir lidande av att chefer och verksamhetsledare inte själva hänger med. Ibland kan administrationen få svårt att hänga med, det kan blir problematiskt om ny personal ger till exempel personalchefen många fler uppgifter som har att göra med hur personalen ska finna sig till rätta på företaget. Sedan kan det plötsligt bli långt fler arbetsuppgifter för den som ska betala ut alla löner, betala för fler lunchkuponger, administrera sjukskrivningar, föräldraledigheter eller när personalen ska vårda sjuka barn och så vidare och så vidare. Med alla dessa exempel vill vi visa att det inte är så lätt alla gånger att växa, även om det är just vad företagen önskar och vill.

Viktigt att växa i lagom takt

Ibland kan det faktiskt vara bättre att växa i lagom snabb takt. Då kanske företaget hinner med att bygga ut sitt nät av leverantörer. Ibland kan det gå lit för fort att växa som företag. Det kan göra att utgifterna rusar i höjden och att ekonomin inte hänger med. Ibland kan ett företag behöva mycket inflöde  av kapital just under en tillväxtfas. Får man plötsligt en ökad efterfrågan på sina produkter och tjänster kan det uppstå ett stort behov av många fler i personalstyrkan, att då anställa många fler kan då ge upphov till ökade utgifter för arbetsgivaravgifter och liknande.

Anlita extern redovisningsbyrå i Stockholm

Det är inte billigt att anställa folk i Sverige. Ibland kan det vara bättre, rent ekonomiskt att anlita externa tjänster i stället. Bland annat kan redovisningen svälla, administrativa tjänster blir långt fler med ett större företag. Att ha hand om bokföring kan då innebära mångt fler sysslor än tidigare. Då kan det vara bäst att anlita en redovisningsbyrå i Stockholm som kan ta hand om allt som har med ekonomisk redovisning, bokföring, revision och annan ekonomisk administration. Läs mer här.

Behöver du hitta fokus på företaget?

3 feb 2019

Det är många saker som ska lösas dagligen på ett företag. Det är allt från att få ordning på administrationen, till att hitta rätt personal, till att göra kunder nöjda. Då är det lätt hänt att man tappar fokus och inspiration till att göra skillnad i människors liv. Oavsett vilken slags verksamhet som man har i sitt företag, handlar det oftast om att göra världen lite bättre, att ge människor det som de önskar eller förse dem med det som de önskar sig mest här i livet.

Även de bästa intentioner kan komma av sig

Om det är så att du, antingen i ditt privatliv, eller i företaget, har tappat gnistan och inspirationen kan du få tillbaka det genom att låta dig inspireras på nytt. Tappar man fokus i livet kan man hitta tillbaka till den genom att få inspiration av någon som kommer utifrån. Ibland kan det vara enda sättet att komma till rätta med att livet går på rutin. Att ha en vision för sitt företag är viktigare än någonsin, när det finns så mycket i vir omgivning som kan påverka oss att tappa fokus.

Alla kan behöva få en vitamininjektion

Det är få människor som behåller sitt fokus ett helt liv. Om det nu inte råkar vara så att man är Mark Zuckerberg, som arbetar med Facebook, så kan vi alla tappa fokus någon gång ibland. Plötsligt inser man att man arbetar med något helt annat än det som man egentligen har tänkt sig. Leder man då ett företag är det stor risk att man smittar av sig och plötsligt har hela företaget gått in på fel spår. Att leda ett företag innebär alltid att man måste ha en vision om vart företaget ska komma, för att inte företaget ska gå i stå, och stampa på ställe. Som företagsledare, är det viktigt att veta vart man vill och ha en vision om just det.

Så kan du hitta tillbaka till din vision

Om du känner igen dig i detta, kan du behöva hitta tillbaka till din vision för företaget. Ta en period för dig själv, när du går tillbaka till din affärsidé. Prata med andra om vad det var som du ursprungligen tänkte med företaget. Om du tycker att företaget inte längre arbetar med det som du ville, kan hela företaget behöva få en inspirationsföreläsning, där alla inblandade kan behöva höra på en inspirationsföreläsning. Om det är så kan du läsa mer här, om du hur du kan anlita någon för just en sådan inspirationsföreläsning.

Cannes – De stora eventen

27 jan 2019

Cannes är en semesterstad på Franska rivieran men staden är inte bara känd för sol, bad och charter. Mängder av turister kommer hit varje år för att besöka något av de stora event som årligen genomförs här. Enligt viss statistik är 20 % av de som kommer till Cannes personer som är där på eller affärs- eller konferensresa i Cannes. Inte sällan kombineras detta. 

Nästan året runt genomförs något stort event i Cannes vilket har gjort staden även känd som just ”eventstad”. 

Störst av allt – Filmfestivalen i Cannes

Det event som drar till sig mest medial uppmärksamhet är utan tvekan filmfestivalen. Från att ha varit en mindre filmfestival har den vuxit till den mest prestigefulla festivalen inom branschen. Hit kommer även media från hela världen för att följa kändisar (och blivande kändisar) när de går på den röda mattan och blir inbjudna till unika fester. Totalt beräknas 5000 journalister komma hit. När filmfesten är i Cannes lever hela staden upp - på alla sätt och vis. 

Games festivalen

Gamesfestivalen är ett event i Cannes som lockar allt från gamers till de som älskar brädspel. En internationell spelfestival som lyfter upp alla slags spel oavsett genre. För de som är insatta i denna värld är det häftigt att få träffa kända profiler inom de olika spelen utan att det blir lika stor uppståndelse som för kändisar på filmfestivalen. 

Här kanske du till och med kan få en bild med din idol – eller i alla fall en autograf. Ett event för dig som älskar spel, vill lära dig mer eller bara umgås med likasinnade. 

Pyrotekniska festivalen

Fyrverkerifestivalen i Cannes startade 1967 och bjuder minst sagt på en sprakande och explosiv upplevelse. Ett event för de som älskar pyroteknik eller bara njuter när himlen målas vacker av alla möjliga färger. Kan även kombineras med sommarsemestern då fyrverkerifestivalen är uppdelad på flera dagar under juli och augusti. 

Man räknar med att ca 200 000 personer ser de färgsprakande showerna när de olika lagen tävlar mot varandra att skapa bästa pyrotekniken. 

Cannes Yacht Festival

Cannes Yacht festival är ett event för dig med en finare yacht – eller bara älskar att se större och dyrare båtarna. I september samlas ett flertal yachter vid Gamla hamnen. I likhet med ett par andra event så bygger detta event på Cannes som en lyxig och exklusiv stad. Nog är det exklusiva båtar som lägger till vid hamnen också. Men att titta kostar inget…

Nice maraton

Sedan 2008 har Nice Marathon genomförts. Ungefär 14 000 deltagare försöker ta sig igenom den 4,2 mil långa banan. Men man behöver inte vara med i tävlingen för att njuta av den. Det är folkfest i många av de byar som löparna springer igenom och ett event som lockar till sig löpare från hela världen.  

← Äldre inlägg

 

 

 

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!