Blogg

Sida 2

Vad gör en redovisningsekonom?

10 feb 2020

Det finns många yrkesroller som arbetar med ekonomi och redovisning. I den här texten tittar vi närmare på en utav dom – vad gör en redovisningsekonom?

Redovisar ett företags ekonomi

I ett företag förekommer i regel många ekonomiska aktiviteter, bland annat inbetalningar och utbetalningar, och redovisningsekonomens arbete är att just redovisa detta. Man håller ordning på både papper och siffror och jobbar löpande med redovisning under hela året, för att sedan sammanställa allt i ett årsbokslut. I bokslutet kan man sedan se varför det gått som det gått – både dom år man har fått bra resultat men också när det gått sämre.

Redovisningsekonomen på ett företag ansvarar i regel också för att skatt, moms och arbetsgivaravgifter betalas in när dom ska och det finns dom som har hand om lönerna lika väl som deklarationen. Man har utöver bokföring och redovisning även kunskaper inom ekonomistyrning, juridik och handelsrätt.

Papper med siffror på

En form av rådgivning

En redovisningsekonom arbetar så ledes med en form av rådgivning. Eftersom man granskar inkomster och utgifter i samband med bokslutet, ser man vad som varit bra och vad som kanske inte varit så bra. Finns en post som tydligt visar att det påverkat lönsamheteten för företaget är det något som företagsledningen kanske bör se över – något som möjligen inte hade upptäckts om det inte hade varit tack vare redovisningsekonomen. Åtminstone hade det förmodligen inte blivit lika tydligt utan att bokslut.

Man får alltså en förklaring till resultatet och kan på ett effektivt sätt jobba utifrån det kommande år, framför allt när det kommer till budgetar, och man får en chans att förändra och förbättra resultatet.

Goda framtidsutsikter och bra betalt

Den som intresserar sig för siffror och känner sig manad att utbilda sig och arbeta som redovisningsekonom har en ljus framtid att vänta. Många utbildar sig förvisso inom ekonomi men just för den här yrkesrollen är det relativt låg konkurrens om jobben och det i hela landet. Dessutom är det hyfsat bra betalt då snittlönen ligger runt ca 37 000 kronor i månaden men det kan givetvis variera beroende på erfarenhet och var man arbetar.

Vem passar för yrket?

För att kunna arbeta som redovisningsekonom krävs det som tidigare nämnt att man har ett sinne för siffror, eftersom en stor del av arbetet går ut på att räkna, granska och sammanställa. Det är mycket att hålla reda på och det krävs därför även att man är noggrann och strukturerad av sig. Man bör också ha en förmåga att visa sig affärsmässig och professionell och det är en klar fördel om man behärskar att göra och ha koll på flera saker samtidigt.

En redovisningsekonom utgör en viktig del av ett företag. Att hålla koll på och redovisa ekonomin kan låta enformigt men det är ett väldigt varierande jobb som stundvis kräver ett otroligt högt tempo. Kanske allra helst inför ett årsbokslut, då inte bara det göras utan även alla andra ”vanliga” arbetsuppgifter så som lönehantering och utskick av kundfakturor.

Läs mer om redovisning på https://www.redovisningstockholm.biz/

Marknadsföring via event

7 feb 2020

Letar du efter ett företag för event i Stockholm? Du kanske har en idé som du vill förverkliga, antingen för din personal i ditt företag, eller för att marknadsföra en ny produkt. Man brukar ju alltid höra om de nya bilar som presenteras på olika mer eller mindre spektakulära sätt; på scen, under en duk och en vacker person som ska avtäcka bilen, om du fattar vad vi menar.

Nu behöver ett event som ska presentera en ny produkt inte vara så dramatisk. Det kan räcka med att skapa ett event offentligt i en park, till exempel. Ibland räcker det med att bjuda på den nya produkten, så att alla som kommer in eller ut ur en tågstation får en smakbit av den nya varan som man vill presentera.

När man vill arrangera en fantastisk presentation

Ibland kanske man vill arrangera en hel utställning, eller en fest för att presentera sin nya produkt. Man kan till exempel antingen använda den lokal som man redan äger eller hyr oh hyra in personal som arrangerar eventet för en. Då kanske man vill att företaget som tar hand om hela eventet från ax till limpa, arrangerar en storslagen fest för alla inbjudna gäster. Förslagsvis bjuder man ju då in sina viktigaste kunder och bjuder på en fin fest med myket god mat och dryck. Vill man göra det mindre storslaget kan man hyra in en lastbil; pick-up som kommer med god mat och dryck och kanske arrangerar festen utomhus? Det finns företag som har goda idéer och som kan presentera dem för dem som önskar få ett fint event.

Finns cirka 200 bara i Stockholm

Det finns flera pop-up-företag som kan ta på sig ansvaret att arrangera ett event som ungdomarna gillar och som är mycket trendigt. De har koll på vad den unga generationen gillar, vad de anser är coolt, och som väcker uppmärksamhet. De kan marknadsföra den nya produkten på sätt som tilltalar de trendkänsliga ungdomarna. Eller vill man inte det, kan de anpassa eventet precis i den smak och riktning som just du önskar det. Vill man ha en fest som kunderna sent ska glömma, kan man arrangera den sådan via ett eventföretag som är proffs på att arrangera sådana event, som antingen är småmysiga, storslagna eller bara lagom stora fester. Det är ju tur att det finns människor som kan sådant som en själv inte klarar av. Då kan man anlita dem att göra det man själv inte hinner lägga tid på.

När ni ska fusioneras på bra sätt

17 dec 2019

Företag som ska fusioneras, har stora utmaningar framför sig. Två, eller flera föreag ska bli ett och samma företag. Då behöver alla komma överens om vilken företagspolicy som man ska ha. Hur ska all personal komma till sin rätt i det nya företaget? Hur ska alla hitta sina nya positioner? Vissa företag som fusioneras, tvingar sin personal att söka sina tjänster på nytt. Och varför inte? På så sätt kan det fusionerade företaget se vilka som vill stanna kvar i företaget, och vilka tjänster som de egentligen önskar sig.

Har man vidare behov av förändringar, så kanske man ska ta in en utomstående konsult som inte är bunden till några lojaliteter till något av de gamla företagen som nu har inått i fusion med de andra företagen. Den utomstående konsulten kan då med fräscha ögon se vilka förändringar som är nödvändiga för att det fusionerade företaget ska kunna utvecklas åt rätt håll.

Alla parter måste vara beredda på förändring

Ska ett företag kunna förändras behövs det att alla parter ska vara beredda på en förändring. Det kan ta tid och energi för att förändra ett företag. Men om alla är beredda till detta, kan det bli bra för företaget. Vill man som företag växa och bli ännu bättre, ännu mer produktiv så bör man kunna förändras till det bättre. Precis som människans förändring genom historien, de som klarade av att överleva var inte bara de starkaste. Utan det var de som var villiga att anpassa sig efter nya förutsättningar. Just villigheten att förändras och anpassning till nya förhållanden utmärker de människor som är framgångsrika. Så ju mer förändringsbenägen man är som företag, desto bättre kommer det att gå för det företaget.

Bli en bättre organisation

En organisation är till för att allt ska flyta på så bra som möjligt. I vissa statliga och kommunala sammanhang, kan det finnas en stor byråkrati, men detta är till för att allt ska ske på rätt sätt. Fel som begås i de sammanhangen, kan bli förödande för det statliga eller kommunala bolaget. Men i privat företagsamhet kan det finnas snabba beslutsvägar, om man bygger en bra organisation. Det värsta som ett företag kan göra är att en enda person ska fatta alla beslut. Då kan den personen (chefen, VD:n, verksamhetsledaren) bli en riktig propp för att saker och ting ska flyta på i företaget. För att undvika sådant bör chefen, VD:N, verksamhetsledaren se till att fördela ansvaret så att de inte själva blir själva orsaken till att inget fungerar på företaget. Läs mer om affärsutvecklare i Stockholm här: företagsutveckling.nu.

När du behöver möblera kontoret

27 nov 2019

Har ni ett tomt kontor som bara väntar på att bli möblerat? Varför inte vända sig till en inredare som kan hjälpa till med att samtidigt göra kontoret till en attraktiv arbetsplats och en smakfullt inredd lokal?

En inredningsfirma kan det där med att inreda vilken lokal som helst till en trevlig plats. Då spelar det ingen roll om man befinner sig i en bunker eller en vindsvåning, slott eller koja. Det enda som spelar roll är hur man inreder platsen. Är platsen ljus eller mörk? Stökig eller lugn och trivsam? Genom att möblera och hänga upp textilier kan man åstadkomma olika effekter på platsen. Lekmän har sällan de förmågorna som inredare har. De har dessutom gott om materialkännedom som gör att de känner till hur olika material fungerar i olika miljöer. De är dessutom kreativa och tänker i andra banor än andra.

Så kan man göra kontor mer hemtrevliga

Med hjälp av olika hjälpmedel kan man göra kontor mer hemtrevliga.

  • Blommor – blommor är alltid lösningen om man vill förvandla ett tomt och tråkigt kontor till en trevlig och hemtrevlig plats. Gärna stora och gröna växter bidrar till en fin plats.
  • Textilier – förutom blommor, kan man enkelt göra en plats trevligare med fina textilier. Här finns en hel uppsjö med snygga mönster. Den som gillar trendiga tyger, kanske köper tyg från Marimekko. Många gillar deras tyger.
  • Möbler – snygga möbler gör oftast susen, när man vill förvandla ett kontor till en bättre plats.
  • Tavlor – hänger man tavlor på väggarna kan man genast göra platsen snyggare och finare.
  • Färger – genom att måla om ett kontor, kan man genast förvandla det från ett trist och fult ställe till ett snyggt och trendigt sådant. Det ser man till exempel på alla gamla byggnader som rustas upp genom att man målar om det, och ställer in fina, moderna möbler och gör om hela stället till en modern plats för arbetande personal.

Anlita en inredare till kontorsinredningen

Kan man själv inte så mycket om inredning bör man anlita en inredningsfirma som kan komma oh inreda kontoret så att det blir både fint och praktiskt för dem som arbetar på arbetsplatsen, och för de kunder so kommer på besök. Då vill man helst göra ett bra intryck så att kunderna får ett bra intryck av företaget. Beroende på inom vilken bransch som man arbetar inom vill man säkert göra olika slags intryck, och det kan man genom sin inredning. Läs mer detta på: http://www.inventia.se.

När man behöver bra administration

17 nov 2019

När man är flera företag som går samman och ska fusioneras, behöver man integrera hela företagen i varandra. Särskilt viktigt är det att det inte är det ena företaget som sväljer det andra. Ibland kan just en fusion vara viktig som inte raderar det ena företaget och att det plötsligt inte bara upphör.

Samtidigt finns det företag som bara fortsätter som förut utan att egentligen fusioneras. De bara fortsätter på samma sätt som förut, det är heller ingen fusion. Nyckeln till en lyckad fusion är att få samma affärssystem så att ekonomin blir sammanflätad, samtidigt som man gör det som man är bra på; de lyckade affärerna.

Enkel men bra administration

Hantverksdata som passar hantverkare

Ett sätt att integrera två företag med varandra, är ju bland annat att implentera samma affärssystem för skötseln av ekonomin, administrationen och affärssystemet. Sedan är det bra med ett affärssystem som växer i takt med företagets tillväxt. Det är inte alla affärssystem som kan växa tillsammans med ett företags tillväxt. Antingen är de endast för småföretag eller för egenföretagaren, eller så är affärssystemet till endast för de stora företagen och då är jättestora och tunga att använda. Men man kan behöva använda ett och samma affärssystem som både fungerar när man ännu bara är ett litet företag, och som går att lägga till fler och fler funktioner ju större företaget blir.

Använda körjournal, tid- och orderhantering samtidigt

Om man väljer till exempel ett affärssystem som heter Hantverksdata, kan man använda och samtidigt uppdatera sina körjournaler, sin tidshantering och ordrar i ett och samma datorprogram. Och det är inte bara den egna historiken som man kan vilja se, det går att se de andras tidsrapporteringar, de andras ordrar och dokumentationer. Många gånger vill ju kunderna få en ordentlig rapportering om vad hantverkarna har utfört i deras bostäder, kontor eller fastigheter. Då är det viktigt att både kunna föra in det i ett datorprogram, men även kunna få ut den dokumentationen i förståelig form som kunderna även kan förstå.

Planera och hantera projekt

Ibland kan flera behöva arbeta på samma projekt. Då är det viktigt att ha en projektledare som har översikten och vet vad som händer, vad som behöver planeras, hur lång tid som varje moment i projektet kräver, vad det kommer att kosta, men som samtidigt har kollen över utgifterna så att de inte skenar iväg. Då kan man använda sig av Hantverksdata.

Läs här om du vill veta mer: https://www.hantverksdata.se.

När såg du över säkerheten sist?

1 nov 2019

Företag råkar ut för alla möjliga hot. Det kan vara allt från hot om sabotage – tänk dig motorer på internet som saboterar en viktig hemsida – eller fysiska hot mot personalen. Särskilt hot som kommer via internet är vanliga mot företag idag. Det finns allt från hackers som är aktivister och som av politiska skäl hackar sig genom säkerheten på ett företag och saboterar saker och ting, eller tonåringar som sitter på sina rum och leker hackers. Därför bör alla förretag se över sin säkerhet med jämna mellanrum. När gjordes en säkerhetsanalys senast på ditt företag?

Man kan åtgärda dylika angrepp och sabotage på olika sätt. Det vanligaste handlar om att man först sätter sig ner och analyserar läget. Vilka hot finns? Vad skulle kunna hända? Och om något hände, vilken säkerhet har man? I detta läge är det mycket viktigt med en säkerhetsanalys. Först när den är gjord kan man närma sig åtgärder. Men vilka är de åtgärderna? Här tar vi upp några åtgärder som man kan göra proaktivt.

Förbereda sig mentalt

Det bästa och viktigaste är att förbereda sig mentalt. Om något hot skulle föreligga – hur ska man agera? Säg att det handlar om säkerheten på en allmän plats, en tågstation. Hur ska man agera om det hände att någon placerar ut en väska med en bomb? Eller hur ska man agera om någon kliver in och börjar skjuta vilt omkring sig, det har vi sett på många håll i världen, senast i Finland. Om någon skulle börja skjuta med gevär – hur ska personal på plats skydda sig? Det kan handla om att snabbt försätta sig i säkerhet, bakom en skottsäker dörr. Den ska låsas, sedan kan man ringa polisen. Som exempel. Är det på ett företag, säg en tidningsredaktion, var finns utgångarna? Ska man stänga sig inne någonstans? Var, i så fall? Om man har gått igenom säkerhetsrutiner, vet personalen hur de ska skydda sig själva och sedan ringa polisen.

Skydda företag med skydd

Om man känner att det finns ett reellt hot, säg mot en socialtjänst, som ofta blir hotade av personer, så kan man ha säkerhetsvakter på plats som snabbt ingriper om någon skulle bli våldsam. Då gäller det att säkerhetsvakterna vet exakt vad de ska göra för att skydda så många som möjligt. Man kan behöva skydda vissa personer, kanske med en livvakt som ständigt patrullerar kring huset där personen bor och skydda familjemedlemmar. "Blondinbella", Isabella Löwengrip berättade om hennes "panicroom" som hon hade låtit bygga. Det är ett effektivt sätt att skydda sig och sin familj mot ett reellt hot mot en stalker. Här kan du läsa mer om hur ett säkerhetsföretag arbetar på: https://2secure.se/om-oss/.

Hantera bokföring i datorn

16 sep 2019

De flesta bokföringsprogram som finns på marknaden, görs numera helt och hållet på datorn. Egentligen kan det kännas sårbart att ha alla siffror enbart på en dator – tänk om det hände datorn någonting? Vad skulle man göra då? Det vore inget roligt om man förlorade allt med den dator där bokföringen finns. Då är det bättre att se till att spara bokföringen antingen i pappersformat eller spara den säkert på en server som inte kraschar.

Det bästa vore väl om det gick att ha både och: en bokföring dels i en vanlig bokföringspärm, och bokföring som man uppdaterar digitalt. Det finns bokföringsprogram som man kan ha i sin bärbara dator, på sin iPad eller i sin mobil och som sparar alla data på en server. Det enda som kan vara svårt och ta tid är att uppdatera både det digitala bokföringsprogrammet och bokföringen som man har på papper i en pärm. Det gäller ju att båda visar samma siffror. Blir något fel på det ena stället,  gäller det att veta vilket av de olika varianterna som är rätt och vilket av dem som ska rättas.

Så går det till att hålla koll på sifforna

Då är det faktiskt lättare att bara använda sig av ett enda bokföringsprogram, och se då till att bokföringen sparas på en säker server. Dessutom bör man alltid ha en uppbackning av programmet så att man har kopior av det som hela tiden uppdateras och sparas på en annan server. Det är ju oftast ganska känsliga uppgifter som man förvarar och då vill man veta att de förvaras på ett säkert sätt. Det digitala bokföringsprogrammet kan också uppdateras och hålla koll på siffrorna åt en, det beror på vilket program som du använder dig av. Så välj rätt slags digitalt bokföringsprogram, är bäst.

Wrebit är anpassat för små företag

Det finnns ett enkelt bokföringsprogram som levereras av Wrebit. Det är utformat just för det mindre företaget som kan uppdatera alla poster enkelt i en bärbar dator, iPad eller i mobilen. Man kan bokföra sina utgifter och inkomster lätt när man är på plats, eller när man kommer ihåg det. Genom att kunna bokföra allt när det sker, hjälper en att hålla koll på utgifter och inkomster. På så vis har man alltid färska uppgifter klart för sig och man kan upptäcka vilka tjänster eller produkter som lönar sig mest och vilka utgifter som kanske är onödiga. Här kan du läsa mer: https://wrebit.se/bokforingsprogram-enskild-firma

Bokföring viktigaste kontrollinstrumentet

6 aug 2019

För alla som driver företag är det viktigaste som man bör ha, eller skaffa sig om man ännu inte har det; kontroll över företagets ekonomi. För företagsledningen är det absolut viktigaste som man bör känna till nämligen om företaget är lönsamt eller ej. Så snart som man inser att det inte längre är företagsamt, att någon satsning lönar sig, till och med (dessvärre) om en anställd inte lönar sig, bör företaget göra sig av med det, eller den personen. Det låter som en mycket hård sak och hårt att göra om man är ett företag, men alla som driver företag vet att det är den hårda verkligheten som man som företag verkar inom.

Bokföring är viktigaste kontrollinstrumentet

En av de absolut viktigaste kontrollinstrumenten som en företagsledning kan använda sig av är bokföringen. Det är där som den kan dra sina viktigaste slutledningar och utifrån resultatet av bokföringen fatta beslut; vilka projekt ska man föra vidare? Vilka satsningar är lönsamma? Vad inom företaget är värt att satsa på? Vilka produkter drar inte in intäkter? Och så vidare. Den företagsledning som inser detta, ser till att skaffa sig en hel avdelning av ekonomer som arbetar med både bokföring och andra kontrollinstrument.

Anlita ett bokföringsföretag

Och vill man inte skaffa sig dessa personer som sina anställda, anlitar man i så fall ett företag som erbjuder den typen av tjänster. Vilket som är bättre eller sämre är egentligen väldigt beroende på hur organisationen i företaget ser ut, hur stort företaget är och vad man väljer att satsa på. Om det är så att man hellre vill anlita ett företag som arbetar med bokföring, bokför man själv kostnaderna som kostnader än att betala arbetsgivaravgifter till de ekonomer som ska anställas. Då blir man tvungen att betala ut pensioner och sjukersättningar, och ha personalansvariga för de ekonomerna. Istället kan man slippa allt det och betala för tjänsterna som man får när man anlitar ett bokföringsföretag.

Finns flera sådana i Stockholm

Söker man efter ett bokföringsföretag som erbjuder sina tjänster i Stockholm får man flera hundra sådana, minst 500-600 bokföringsbolag som erbjuder bokföringstjänster i Stockholm. Hur ska man välja för att veta att man väljer rätt? Man bör alltid anlita sådana som väljer att återrapportera så snart något sker med ekonomin så att man som kund har full insyn i ekonomin och vad som händer. Det bör vara ekonomer som är helt dedikerade i ens bokföring och som vill bidra till att det egna företaget går så bra som möjligt. Läs mer om hur man kan anlita ett sådant företag för sin bokföring i Stockholm på: https://www.bokföringstockholm.nu.

Gör reklam – alltid!

26 jun 2019

Som företagare borde man alltid tänka i termer av marknadsföring och reklam. Då bör man i så fall alltid göra reklam i så många sammanhang som möjligt. I allt som man gör bör man göra marknadsföring och tala om vad företaget heter, vad man erbjuder och hur man kommer i kontakt med företaget. Som företagare bör man andas reklam, tänka reklam och vara marknadsföring hela tiden. Reklam är förutsättningen för att företaget ska få nya kunder och nya kunder, vill man hela tiden ha. Ett företag bör alltid vara på språng. Är man inte det blir man omkullsprungen av sina konkurrenter. Och det vill man inte.

Reklam på bilen

Har man bilar i företaget så är det bästa man kan göra är att ha reklam på bilarna. Det är så enkelt, kostar nästan ingenting och att inte ha reklamdekaler på bilarna är bara dumt. Självklart ska man alltid synas där det går att synas. Kör bilarna omkring i stan ska ju företagets namn synas på stan och överallt där bilarna kör. När du skaffar dig bildekor, se då till att ha företagets namn, kanske en catchig slogan, och mycket viktigt – kontaktuppgifter synliga! Behöver du bildekor? Googla då "bildekor Stockholm" så du hittar en leverantör av bildekor och reklam på bilar.

Reklam på nätet

För alla företag gäller ju att man är där människorna är, det vill säga på nätet. Då är det mycket viktigt att göra reklam på internet. Då kan man antingen välja mellan att köpa Google ads, alltså annons som sitter högst upp på Googles sökmotor. Beroende på vad det är som man som företag erbjuder till sina kunder, så bör man utforma sin Google ads kampanj på olika sätt. Ett annat sätt att göra reklam på nätet är ju att ha en hemsida där man ser till att kunderna hittar till en, via sökmotoroptimering – SEO. Ett tredje sätt är att göra annons i någon stor nyhetssajt, som till exempel Aftonbladet, Expressen eller någon annan sajt dit miljontals besöker varje dag.

Reklam på kollektivtrafiken

Man kan även nå trafikanter på kollektivtrafiken och då annonsera med hjälp av reklamskyltar på bussarna, pendeltågen och tunnelbanan. Då kan man göra stora reklamskyltar som visar passagerarna vilket företag som erbjuder vad. Hur man kommer i kontakt med företaget och bli inspirerad av de olika produkterna. En annons är ju alltid mycket viktigt. Vikten av att alltid synas kan inte nog överdrivas.

Advokat som hjälper vid affärstvister

10 jun 2019

Att driva ett företag innebär att man till sist blir något av en allkonstnär. Man blir både en entreprenör som ska klara av att leda ett företag. Man blir ekonom som ska kunna se till så att cashflowet flödar. Man blir personalansvarig och måste ta hand om personalen. Det är många saker som måste fungera när man driver ett företag. Många är de företagare som klagar på att det finns alltför många byråkratiska regler att ta hand om. Man ska betala in skatter och avgifter, man måste ta hänsyn till gällane lagar och regler när det kommer till företagandet.

Ta hjälp när det blir för krångligt

Blir det för invecklat och man inte är säker om vad som är rätt och fel, vad som är möjligt och vad lagen säger om olika saker i företagandet bör man ta hjälp av en duktig advokat. Det finns många duktiga advokater, men vilken är det som man ska ta hjälp av. Här kan man inte bara gå efter "telefonkatalogen" eller hitta.se. När det kommer till advokater är det andra kriterier som är viktiga än att de bara kallar sig advokater, även om själva advokattiteln är skyddad av Advokatsamfundet. Vem som helst kan inte bli advokat. Här krävs det att man håller dig till de regler som Advokatsamfundet har satt upp.

1. Vara sin klient trogen 

Bland det viktigaste som en advokat har att förhålla sig till är den mot sin egen klient. Här ska man vara trogen mot sin klient och inte yppa saker om sin klient som kan vara till skada för den personen. Man har ju som uppgift att skydda de uppgifter som man kanske får om den personen, då ska man inte tala om för andra om klienten. En advokat ska ju ta tillvara sin klients intressen och får inte göra något som står i strid till det. I så fall måste man avsäga sig uppdraget att vara advokat för den personen så att den kan ge uppdraget till någon annan.

2. Leva ett klanderfritt liv

En advokat bör vara så självständig som det bara är möjligt mot domtsolen och mot till exempel klientens motpart och den personens advokat. Det är inte till exempel okej att äta middag och umgås med den advokaten, då det kan skada klienten. Man ska inte komma för nära klientens motpart, helt enkelt för då bryter man mot principen om att alltid ta till vara sin klients intressen. Det är viktigt också att alltid ha omvärldens förtroende för att kunna arbeta som advokat. Lever man på ett sätt som andra kan kritisera, riskerar man sina klienters intressen.

3. Endast ta skälig ersättning

Man får inte ta hur stora summor som helst i ersättning när man utför ett uppdrag. Är det så att man vill tjäna stora pengar osm advokat kanske man ska ägna sig åt andra saker, som genererar mer pengar och då ta arbete som jurist i stället. Det har förekommit kritik mot en advokat som anklagades för att salta sina fakturor och det får man inte göra. Här kan du läsa om en bra advokat i Stockholm: https://www.advokatistockholm.nu.

Det kostar dig ett faktura köp

7 jun 2019

Kostnaden för att köpa dina fakturor beror väldigt mycket på vilken summa det är på fakturan. Ju större kostnad för fakturaköp desto mer kommer det att kosta dig att sälja fakturan. De allra flesta factoringföretag köper för en viss procent av den summa som står på fakturan. Det finns både de som tar en procent av summan på fakturan, och det finns de som har en fast avgift för köpet av fakturan. Skulle företaget som fakturan är ställd på, bli sen med inbetalningen, får det företag som "äger" fakturan rätt att lägga på en förseningsavgift, eller inkassoavgift. Går fakturan sedan till Kronofogden lägger mynidgheten dessutom på ytterligare en avgift. Det kan göra att företaget som kanske bara var skyldig 100 kronor, blir tvungen att betala 1500 kronor eller mer för den försenade inbetalningen. 

Därför är det intressant sälja sin faktura

Om man har ett litet företag och kanske behöver få in pengarna på en gång – av olika anledningar, då är det ett sätt att få in pengarna på en gång genom att sälja fakturan. Då kan man få in pengarna samma dag som man har ansökt om att sälja sin faktura. Har man utgifter i företaget som behöver betalas på en gång är en såld faktura ett sätt att få in pengarna direkt i stället för att vänta i 30 dagar, som de flesta fakturor är ställda på. Har man som företag svårt att få pengarna att rulla in och ut ur företaget är det ett fullgott alternativ att sälja fakturan i stället för att vänta och vänta på betalning för sin faktura.

Vissa mindre företag vill inte ge kredit

Om det är så att man har ett mindre föreag, kanske man inte vill ge kredit till andra företag. Att då sälja sin faktura är ett sätt att slippa ge dem kredit. På så sätt slipper du hela processen med att göra en fodran av betalningen. Skulle företaget i fråga som ska betala fakturan, bli sena med betalningen, eller till och med gå i konkurs, ja då slipper du rodda med. Då är det företaget som har köpt fakturan som får ta tag i hela processen med att få betalt för sin faktura. Många gånger kontrollerar factoringföretagen upp de företag som fakturan är ställd på. Just för att säkerställa att de faktiskt får betalt och att det inte är ett konkursmässigt företag som går i konkurs när som helst.

Behöver du en fasadskylt?

5 jun 2019

Om företaget just nu genomgår en stor förändring och kanske till och med byter namn, för att man växer, går igenom en företagsfusion, eller förändras på andra sätt, kanske man byter lokaler. Om man blir fler, kan de gamla företagslokalerna bli för små. Att förena två, eller tre olika företag och göra dem till ett enda, tar lång tid och kräver mycket arbete.

Flytta in i nya lokaler?

Om det är två olika företag som kanske har funnits ett bra tag på marknaden kan de två olika företagen ha utvecklat sin egen kultur, egna vanor och eget sätt att arbeta på. För att båda företagen ska komma ur sitt invanda sätt och faktiskt fusioneras, krävs det att båda företagsgrupperna är öppna för nya sätt att arbeta. Båda måste inta en ödmjuk attityd, ett öppet sinnelag, och det brukar underlätta om man flyttar in tillsammans i helt nya lokaler det vill säga kontor som är nya för alla i de olika företagen. Flyttar man in i nya lokaler kanske det är dags att skaffa sig nya fasadskyltar, särskilt viktigt är ju det om man har antagit ett nytt namn på företaget. Har man då inte någon ny fasadskylt med det nya namnet kan det skapa rejäl förvirring.

Hur ska fasadskylten se ut?

Hur den ska se ut, är sedan nästa viktiga fråga. Vilken färg ska den ha? Har man ett nytt namn på företaget bör man byta ut sin logga. Och byter man namn på företaget är det mycket viktigt att kommunicera ut namnbytet så att alla ens kunder känner till att man heter något annat, så att man inte i misstag tappar kunder bara för att de inte känner till om flytt eller om namnbyte. Färgen på fasadskylten, typsnitt och material är mycket viktig. Här signalerar företaget vilken bild som man vill förmedla till omvärlden om vilket slags företag som man vill vara och vilken bild man vill att andra ska ha om företaget.

Vilket tryckföretag ska göra fasadskylten?

Välj ett företag där de  är erfarna att utforma och trycka en sådan fasadskylt som företaget vill förmedla till omvärlden. Kanske det är bra att välja en leverantör som kan erbjuda andra produkter för marknadsföringen såsom mässpaneler, produktpresentationer, tryck på arbetskläder, utformning av logga, informationsskyltar, fordonsdekor och andra profiler. Det kan vara bra att anlita ett företag som kan erbjuda alla slags produkter som är enhetliga och som har samma utseende och färger.

Att börja jobba med mergers and acquisitions – juridiken

6 maj 2019

handslag, företag

Många jurister börjar aldrig jobba som åklagare eller advokat i rättegångar. Snarare är det vanligt att man börjar arbeta som bolagsjurist och stannar i den rollen. Att börja jobba med det innebär flera års hårt arbete – och det börjar på juristlinjen.

Juristlinjen är populär att läsa i Uppsala och Lund, men erbjuds även i exempelvis Göteborg och Stockholm. Den innebär 4,5 års studerande på heltid. Många skulle säga att det innebär en hel del mer arbete att skaffa sig en anställning på framgångsrika privatbyråer, och att det överlag blir fler timmar i veckan i den privata sektorn. Många jurister som jobbat både inom offentlig och privat sektor kan vittna om att det som regel inte är samma stress på de offentliga institutionerna.

Goda betyg ett måste för att lyckas

Ska man jobba med mergers and acquisitions så jobbar man inom den privata sektorn. Att få en betydande roll som bolagsjurist för detta kan vara svårt, men så är sannolikt lönen också mycket god. Den första arbetsgivaren efter examen tittar ofta väldigt mycket på betygen. Vill man snabbt skaffa sig en karriär inom den privata sektorn krävs alltså goda betyg på kurserna i programmet.

För att öka chanserna till en snabbare karriär direkt efter examen, så krävs ansträngningar under studietiden. Det kan vara en idé att jämföra lärosäten innan man börjar på programmet. Dels så kan man titta på vilka skolor som är högst rankade och som ”slår högst”, men det finns givetvis en rad olika faktorer som spelar in i valet av skola. En lämplig väg in kan vara att påbörja en praktik efter att juristexamen är tagen, kanske på en juristbyrå som i mer eller mindre grad är nischade mot just mergers and acquisitions.

En expert kan vara en lönsam investering

Mergers and acquisitions kan beskrivas som företagsöverlåtelser. Att sälja eller köpa ett företag är något som kräver gedigna förberedelser. När det handlar om stora affärer kan en erfaren affärsjurist vara en mycket lönsam investering för inblandade parter i affären. Den som säljer ett företag måste ha god kännedom om vad som säljs – vilka avtal som företaget är bundna i, och vilka konsekvenser det kan innebära längre fram.

Vanligt är att man upprättar ett sekretessavtal på förhand. Detta för att skydda affärshemligheter och för att förhindra att information läcker ut till obehöriga. Affärsjurister som jobbar med mergers and acquisitions kan även dokumentera förhandlingarna i detalj, för att ge struktur. Frågorna vid en företagsöverlåtelse kan vara många – och ofta krävs jurister för att ge svar på åtminstone en del av dem.

Det finns även företag som har specialiserat sig på rådgivning inom Mergers and acquisitions, HDR Partners är ett framgångsrikt exempel på detta. 

 

 

Så kan du rädda företaget från konkurs

5 maj 2019

Om du som företagare får ekonomiska problem så finns det hjälp att få. Man måste inte alltid lösa alla ekonomiska problem själv och det kan finnas en styrka i det att man kan få ekonomisk hjälp utifrån. Om intäkterna viker eller om produkterna inte säljer lika bra som förut så går det att försöka rädda företaget – förutsatt att du har en bra affärsidé och att det finns en stor potential att företaget kan fortsätta vidare även efter en ekonomisk svacka. Så vad kan du söka? Vilken hjälp finns att få? Finns det regler kring hur och vad man kan söka? Här går vi igenom vilken slags hjälp, som du faktiskt kan få.

1. Minska personalstyrkan

Genom att göra dig av med en kanske för stor personalstyrka så kan du minska kostnaderna som annars går till lön. Att minska personalstyrkan är bland det mest effektiva sättet att allokera resurser. Om du märker att intäkterna minskar, så kan detta vara bland det första som du kan tänka igenom och kanke spara in pengar på.

2. Ta in en ekonomisk konsult

Man kan ta in en ekonomisk konsult som tittar igenom räkenskaperna i ditt företag. Iblan kan man som företagare bli blind för de egna utgifterna. Kanske gillar man en avdelning på företaget som egentligen inte generera så mycket intäkter? Ibland pratar man om att "kill your darling" när man skriver texter, kanske borde man "kill your darling" även när det kommer till ekonomin på ett företag? Om någon utifrån kommer in i företaget kan den personen analysera vilka utgifter som är onödiga och var i flödet som du kan stoppa det, som kanske gör att företagets ekonomi blöder.

3. Ansöka om betalningsanstånd

En tredje sak som du kan göra är att till exempel ansöka om betalningsanstånd med att betala in dina skatter. Genom att slippa betala skatt en kortare period får du minskade utgifter och kan rädda företaget, men endast under en kortare period. Skatteverket brukar endast ge anstång till företagare up till 1-2 månader, så detta är endast en tillfällig skattelättnad, som bara är till för att du snabbt ska komma på fötter men som inte är någon egentlig lösning.

4. Ansöka om företagsrekonstruktion

Bland den bästa hjälpen som du kan få är att genomföra en företagsrekonstruktion. Det innebär att du får en jurist som går igenom hela företagets ekonomi och möjligheter att omstruktureras för att rädda företaget. Som namnet säger, kan det bli aktuellt att genomföra en omorganisering och effektivisering av företaget. Läs mer om företagsrekonstruktion på: https://www.företagsrekonstruktion.biz.

Ta hjälp av en kapitalförvaltare

15 apr 2019

Vad innebär kapitalförvaltning och vad gör en kapitalförvaltare egentligen? Det såklart som namnet säger när man förvaltar andra människors kapital. Men hur går det till i praktiken? Det är i vilket fall som helst inte magi utan hårt arbete och research som ligger till grund för en lyckad kapitalförvaltares framgångar.

Skannar marknaden

En skicklig kapitalförvaltare har förmågan att läsa marknaden och har stora kunskaper om hur den kommer utvecklas. Det är viktigt att ha förtroende för sin förvaltare av det privata kapitalet. De har en stark analytisk förmåga och känsla, men även förståelsen för att det är andras pengar som det handlar om. Därför är det viktigt gedigen research samt att sprida riskerna när det inte blir som man förutspått.

Aktier, fonder och räntebärande obligationer

Många kapitalförvaltare ansvarar även för kunders fondportföljer och ser till att kapitalet växer enigt kundens målbild. Andra arbetar med ren rådgivning där kunden själv utför själva placeringarna.  

Eftersom tilliten är viktig hos en kapitalförvaltare måste de ha en utvecklad kommunikativ förmåga både mot kunder men även för att kunna knyta kontakter inom branschen för värdefulla tips och råd. Många sparare med specifika mål med sitt sparande och en betsämd tidsplan, väljer ofta en diskretionär förvaltning. Då sköter kapitalförvaltaren allt i portföljen men det kräver en större startsumma, oftast på flera hundra tusen kronor.

Olika arbetsmetoder

Stabila placeringar - Det innebär förvaltning som pågår i mellan noll och fem år, ofta för att får pengar till en buffert eller ett planerat inköp. Dessa placeringar har en begränsad risk i en portfölj med spridda aktier elelr fonder. Genom valutasäkring inriktar man sig på exponering mot globala marknader.

Tillväxtplaceringar - Här är det frågan om längre tidsrumder på mellan 5 och 10 år. Kapitalet riktas mot svenska, nordiska och globala aktiemarknader. Det ger en god avkastning för investeraren. 

Spetsinvesteringar - Här tar kapitalförvaltaren fram unika investeringsmöjligheter med hjälp av sin spetskompetens. Det kan vara en börsintroduktion man tror starkt på eller liknande. Självfallet innebär detta en högre risk, men det kan handla om stora pengar om och när det visar sig fungera.

Den optimala placeringsportföljen för alla finns inte eftersom alla har olika behov och mål med sitt sparande eller investeringar. Och risktagandet är olika för alla.

Generellt kan man säga att ju mer tid du kan avvara när du investerar, desto mer risker kan du ta. Annars gäller det omvända. Man vill inte ta för stora risker på kort tid och riskera förluster. 

← Äldre inlägg

 

 

 

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!