Blogg

Sida 2

När endast sopmaskinerna rår på smutsen

4 jan 2019

När gatorna är riktigt smutsiga är det endast effektiva och stora sopmaskiner som kan få bort den mesta smutsen. Särskilt efter vintern, och man har sandat på gatorna för att förhindra halkan från att få alla bilar att krocka med varandra, då bheövs det riktiga sopmaskiner som tar bort allt som inte ska finnas där. Det är med gatusopning som med vilken annan städning som helst; man märker att det städas, först när det inte sker. Man tar ju för givet att det är städat och snyggt, först när städarna inte har gjort det. Så länge det är snyggt på gatorna tar man det för givet. Det är när man snubblar över grus och sand och annat skräp som man märker när arbetet har uteblivit.

När du arbetar med städning inom- och utomhus

Arbetar du med städning i ditt arbete? Då vet du en hel del om hur det är att arbeta med städning. De flesta städfirmor arbetar med städning enbart inomhus. Att arbeta med städning utomhus är en något annan slags verksamhet. Framför allt därför att behöver så mycket större maskiner för att kunna genomföra ditt arbete. De slags sopmaskiner som du arbetar med bör kunna fungera utan större gnissel. Att ha maskiner som bara står, är en mycket dålig affär. Allt som endast upptar plats på ett varulager, eller som inte kan utnyttjas, är en ekonomisk belastning. 

Hyra sopmaskiner bättre affär

Då är det en bra mycekt bättre affär att hyra så stora sopmaskiner som man kanske kommer att behöva om amn arbetar med utomhusstädning. Man kan ju behöva en sopmaskin även för städningen inomhus, om det är så att man har stora ytor som man behöver rengöra. Städar man utomhus innebär det även stora ytor (för det mesta) att rengöra. Särskilt när det kommer till gator och vägbanor. Gäller det en innergård, till exempel, är det sällan särskilt långa gångbanor som behöver rengöras. Då handlar det mer om utomhusstädning som mest kan göras för hand.

Var hittar man hyrmöjligheterna av sopmaskiner?

Googla gärna "sopmaskin Stockholm" eller någon annan ort, där du arbetar, så bör du få flera förslag på företag som hyr ut eller säljer sopmaskiner på den ort där du bor. Sedan är det bara att ta kontakt, fråga om offert och referenser och välja den som du anser är bäst. Välj gärna en som använder sig av mijövänliga arbetsmetoder och miljövänliga sopmaskiner. Läs mer här.

När chefen behöver utbilda sig

22 dec 2018

Handen på hjärtat – har du alltid tyckt om din chef? Och vad var det som gjorde att du inte tyckte om din chef? Vad var det som hon, eller han gjorde som inte attraherade dig? Det är inte alltid som man lyckas få en bra chef, när man får en ny anställning. Sådant kan man ju inte veta på förhand, om den nya arbetsplatsen har en bra ledning, och ledare. Det är sådant som man tyvärr märker efter ett tag. Så har man väl fått ett arbete på ett nytt ställe, och märker att chefen inte är bra, vad kan man göra då? Det kanske inte är läge att ge vinkar om att hon, eller han borde gå och lära sig mer om ledarskap och utveckling. Sådant måste komma uppifrån. Så då kan man som anställd gå till hennes, eller hans chef för att påpeka sådant som fattas.

Alla kan behöva en vidareutbildning

En skicklig ledare ser potentialen hos personalen. Det är en av de viktigaste arbetsuppgifterna som en ledare måste ha. Ett företag som har fel personale på fel plats kommer aldrig att bli ett framgångsrikt företag. För att bli ett företag med tillväxt krävs det av ledarna att de placera rätt person på rätt position. Motsatsen är förödande för företaget. Och att lära sig hantera det är mycket viktigt för en verksamhetsledare. 

Vad gör en människa till en bra ledare?

Vad det är en person till en bra ledare, men inte den andra, kan vara svårt att lista. Här gör vi ändå ett försök.

1. Det måste vara någon som kan attrahera rätta människor

Bland det absolut viktigaste egenskaper som en företagsledare behöver ha, är förmågan att attrahera andra människor. Den som blir en ledare är den som de flesta gillar i gruppen. Det är det första och viktigaste egenskapen. Man måste gilla den man bestämmer sig för att följa.

2. Kan kommunicera med sina medmänniskor

Det är viktigt att ledaren kan kommunicera med dem som hon, eller han ska leda. Ledaren ska kunna motivera och puscha på människorna så att de gör sitt yttersta för att nå målen med företaget. En ledare ska även kunna tala om vilket målet är så att alla förstår och tar till sig budskapet.

3. Kunna urskilja vilka som passar för olika jobb

En ledare måste ha förmågan att kunna se de människor som hon eller han anlitar för de olika jobben och se om de passar där eller inte. Att ha fel personer på fel ställe är ett av de största misstag man som företagare kan göra. Här kan du läsa mer om hur du kan lära dig mer om ledarutveckling.

Se till att göra reklam - alltid!

21 dec 2018

Vad är den bästa reklamen som man kan tänka sig? Denna fråga är inte på något sätt ny alls. Många är det som har funderat på det. En hel bransch har varit sysselsatt med detta i flera årtionden. I Sverige belönas den bästa reklambyrån med Guldägget varje år, som ett tecken på duktiga reklammakare.

Bära profilkläder

Ett av de bästa sätten att göra reklam på är att låta både personal och kunder bära företagets namn och logga på profilkläder, på tygpåsar med tryck, eller varför inte låta företagets namn och logga synas på mässan? Ett företag som erbjuder allt detta är Tryckt val som har profilkläder som man kan trycka med företagets namn och logga på alla slags snygga kläder. Då är det viktigt att profilkläderna är riktigt snygga så att den som bär dem vill ha kläderna på sig. Läs om Tryckt val här: https://trycktval.se.

Ge bort tygpåsar med tryck

Har man en butik som säljer hälsokost, ett parfymeri eller livsmedelsbutik kan man erbjuda sina kunder en tygpåse med tryck med företagets namn och logga väl synligt. Är man ett företag verkligen med i tiden, väljer man tygpåsar med tryck som antingen är tillverkade i ekologiskt material eller som är tillverkade med Fair trade.

Synas bäst på mässa

När företaget är på mässa är det viktigt att kunna sticka ut så att gästerna på mässan lägger märke till företaget. Det kan man göra på olika sätt. Här är det viktigt att man gör det på ett smart sätt. Det ska anpassas efter det budskap som man vill sända ut. Arbetar man inom skönhetsbranschen, vill man kanske förknippas med skönhet, bekvämlighet och kliniskt rena produkter. Arbetar man med mat, kanske på restaurang eller inom livsmedelsbranschen kanske man vill ha framme grönsaker, och göra en monter som ser ut som ett kök. Då passar det bäst att laga mat på stället och bjuda dem som har betalat för det eller bjuda på små smakbitar. Då passar det bäst att ha stolar, eller en soffa på plats så att människor kan sätta sig där och äta.

Ha profiltryck på bilar

Kör man mycket bil är det ingen dum idé att ha profiltryck på bilen som gör reklam där man kör med den. Eller ett paraply med företagets logga och namn som håller kunderna torra. Det är inte så stor mening att ha pennor, då är det bästa reklamen sådant som man ser när kunderna eller personalen rör sig ute på stan.

Från konkursansökan till konkursens avslutande

15 dec 2018

Första steget till kokonkurs, tomma fickornkurs är att lämna in en konkursansökan. När tingsrätten har behandlat frågan kommer gäldenärens egendom att vara tillgänglig för konkursförvaltaren för att därigenom kunna återbetala så mycket som möjligt till borgenären. Här är förfarandet.

Konkursansökan

En konkursansökan kan lämnas in av den person som försätts i konkurs (gäldenären) eller av de personen/företaget är skyldig pengar (borgenär). Det sker till Tingsrätten och kostar inget om det gäller en själv och annat fall drygt 2000 kr.

Svar från gäldenären

Om det är borgenärer som gjort konkursansökan får först gäldenären möjligheten att svara på ärendet. Det är Tingsrätten som har detta ärende och som kallar till en förhandling där de bägge parterna i målet kan yttra sig och ställa frågor.

I det fall gäldenären gjort konkursansökan sker utslag direkt. Detsamma gäller om gäldenären godkänt och medgett borgenärens ansökan.

Eventuell prövning

I det fall som borgenär och gäldenär är oense om konkursen är det tingsrätten som avgör i frågan via de förhandlingar som sker med parterna. Det spelar i detta läge ingen roll om gäldenären kommer eller inte. Tingsrätten kommer ändå att pröva ärendet.

Beslut

Om tingsrätten beslutar att en konkurs ska genomföras ska tre punkter ske:

Tidsbestämma när träff ska ske med gäldenär då bouppteckninged ska lämnas

Konkursförvaltare ska utses. Det kan även innebära flera förvaltare i det fall det är ett större bolag eller mer komplex situation. Här är en kompetent och erfaren advokat som tar på sig denna typ av uppdrag: konkursansökan.se

Tillkalla borgenär, förvaltare, gäldenär, tillsynsmyndighet till sammanträdet för bouppteckningseden.

Bouppteckning

Nu upprättar förvaltaren en bouppteckning där alla tillgångar tydligt specificeras. I denna ska det även framgå vilka som är borgenären och hur stor skuld som finns till dessa.

Denna bouppteckning lämnas till tingsrätten samt till gällande tillsynsmyndighet. Detta ska ske så fort som möjligt men absolut senast en vecka före datumet för bouppteckningsed.

Bouppteckningsed

Den grundläggande funktionen med bouppteckningsed är att gäldenären ska godkänna (eller ändra) bouppteckningen.

Förvaltarberättelse

Nu ska förvaltaren beskriva situationen och orsaken till att gäldenären har befunnit sig i obestånd. Bland annat ska denna förvaltningsberättelse beskriva skulder/tillgångar som gäldenären har, en del historiska ekonomiska fakta, om man kan anta att någon är skyldig till att återbära olovlig vinstutdelning m.m. Det är kortfattat en komplett ekonomisk rapport över läget.

Konkursen avslutas

Efter att konkursförvaltaren utfört sitt jobb har borgenärerna fått så mycket som de kunnat. Ofta är det de borgenärer som lämnat in konkursansökan men som nämnts kan detta alltså även ske av personen/företaget som konkursen gäller för.

Nu kan förvaltaren göra en slutredovisning där det framgår hur resterande summa pengar (i det fall det finns kvar något) ska fördelas (utdelning). All dokumentation skickas vidare till tillsynsmyndigheten.

Att avslutning kan ske beror vanligtvis på att skulderna är återbetalda eller att tingsrätten beslutar om avskrivning, vilket betyder att skulderna skrivs av.

Sista steget – från konkursansökan till avslutad konkurs – är att tingsrätten beslutar om eventuell utdelning.

 

 

Har du slut på idéer för ert event?

5 dec 2018

Varför har man event? Är det en vetenskaplig sanning att event gör nytta för ett företag? Knappast. Däremot finns det många empiriska exempel på att event har gjort att atmosfären och sammanhållningen är bättre på ett företag efter att eventen, kick-offerna och företagsfesterna har ägt rum. Hur kommer det sig? Det som händer när personalen går iväg, gör saker tillsammans som de annars inte gör, är att de lär känna nya sidor av varandra och kanske hos sig själva. De ser varandra göra nya sysslor, som de annars inte har sett hos varandra.

Viktigt att upptäcka nya sidor av varandra

Många ser bara kollegerna på arbetet. De ser bara en och samma sida av varandra. Tänk dig att du ser en butter och stressad person som du möter vid kaffeautomaten, lunchen under arbetsdagen. Går du iväg med personen och gör något helt annat; bowlar, badar badbalja, gör olika aktiviteter, kanske du kommer att upptäcka att denna buttra och stressade person är helt annorlunda i en annan miljö. Detta tar du med dig sedan när du möter denne kollega på arbetet nästa dag. Då vet du lite mer om den personen och har med dig det, när du ska samarbeta med henne, eller honom. 

Man arbetar bättre när man känner varandra

Man kan ju inte kräva av sin personal att de ska umgås med varandra under sin fritid. Det måste de få använda precis som de själva vill. Människor är ju inte slavar heller som inte har någon egen vilja eller frihet. Däremot kommer människor som känner varandra bättre, att samarbeta bättre när de känner varandra. Det är det som event och kick-offer bidrar med. Det gör att sammanhållningen på ett företag blir bättre. Och på de flesta företag är sammanhållningen viktig för att företaget ska hålla ihop, jobbar mot samma mål och lyfta produktionen och höja vinsten.

Varför inte en vinprovning?

Har ni provat att ordna med en vinprovning för ert företag? Det brukar vara ett stort intresse för de flesta människor och alla har inte möjlighet att få till det på egen hand. Då kan man göra det tillsammans på ett företag, som en kick-off. Det är dp ett tillfälle att få prova olika vinsorter och upptäcka hur de smakar med olika slags mat. Man får information om de olika vinerna och hur druvorna smakar, vad man känner när man dricker dem och hur smakerna kan förändras tillsammans med andra smaker. Här kan du läsa mer om hur du kan ordna med en vinprovning för företag.

Så ska en bra arbetsmiljö se ut

22 nov 2018

De flesta är ense om att arbetsmiljön är mycket viktig för att alla som arbetar på en arbetsplats ska trivas och kunna fortsätta arbeta. För företagets ledning och arbetsgivaren är det mycket viktigt att den personal som de har anställt kan prestera bra. Utan personal lever inte företaget vidare, och ingen vill ha en personal som inte kan prestera. Då är arbetsmiljön mycket viktig. Här tar vi upp alla spekter i arnetsmiljön och den är mist tvåfaldig:

Den fysiska arbetsmiljön

När det kommer till den fysiska arbetsmiljön är det viktigt att man som arbetstagare får tillräcklig belysning. Platsen som man ska arbeta på ska vara säker på alla sätt. Särskilt är detta viktig när det kommer till arbeten med hög risk. Byggjobbare som ofta arbetar på höga höjder, ska få antingen byggarbetsställning som är säker så att de kan röra sig på ett säkert sätt. Lägga sina arbetsredskap på ställningen på ett säkert sätt.

Sitter man på ett kontor måste skrivbord och skrivbordsstol vara ergonomiskt utformade så att man inte skadar sig i det långa loppet. Skrivbordet bör vara höj- och sänkbart, så att man kan variera sin arbetsställning. Stolen ska ge tillräckligt stöd för ryggen och asxlarna. De flesta har datorer på sina kontor och datorn måste vara på sådant sätt att det inte belastar kroppen på felaktigt sätt.

Den psykiska arbetsmiljön

Den psykiska miljön är minst lika viktig som den fysiska. Den som är arbetstagare ska känna att det är en trivsel på jobbet. Om man presterar bra, ska arbetatagaren känna att det uppmärksammas. Att arbetsgivaren tycker det är viktigt att alla anställda trivs och har en omgivning som är uppmuntrande och stöttande. Är det på det motsatta sättet; att arbetstagaren är osynlig, inte uppmuntras och inte blir stöttad i sitt arbete, skapar det vantrivsel.

Vidare är det viktigt att den som är anställd känner sig delaktig i arbetet och får vara med och bestämma över sina arbetsuppgifter. Det står i lagen om MBL, medbstämmandelagen; att den som är anställd ska kunna vara med och bestämma över sin arbetsmiljö, sina arbetsuppgifter och vara delaktig i det dagliga arbetet.

Är man arbetsgivare, kan det vara svårt att ta till sig det som lagen säger. Ska man läsa lagen kan det upplevas som krångligt att sätta sig in i vad lagen säger. Då kan det vara bättre att få gå en utbildning av personer som har satt sig in i vad lagen säger och utbilda andra i det. Läs mer här om hur du kan gå en arbetsmljöutbildning på: http://gmsgroup.se.

Så kan man få företaget kännas som ett enda

5 nov 2018

Det är verkligen många företag som väljer av en eller annan anledning att gå ihop. Många företag som ser en väldigt stor konkurrens ser som sin enda möjlighet att överleva om de likt mulitnationella bolag, har en stor ägare i ryggen Så har det gått för flera företag som har lverelvt i Sverige. Många av de bolag som startade som lokala bruk, i många orter runt om i Sverige, började som bruk; ofta i närheten av ett lokalt vattenfall, där man kunde hämta energin från. Genom att utnyttja den energi som man kunde få från vattenfallet, kunde man hämta metaller ur gruvor, eller mala sitt mjöl, gräva efter värdefullt grus, kalk, eller vad man nu hittade i marken. Det är bland annat det som har byggt välfärden i Sverige; de jordresurser som har funnits.

Många små bruk har ingått i samma företagskonglomerat

Under 1990-talet köptes många av dess upp av stora konglomerat, med en rik saudier som ensam ägare. Här tänker vi till exempel på MIDROC, som köpte upp flera bruk som inte har sett någon annan utväg än att köpas upp för att ingå i MIDROCs konglomerat av företag och som gick samman i mer eller mindre stora fusioner. För alla de bruken innebar konglomeratet att de fick en stor finansiär i ryggen, som bestämde antingen att man kunde fortsätta sin verksamhet, som förut, om man var lönsam, vill säga. Eller så lades verksamheten ner, om den inte var lönsam för konglomeratet. För många små företag som gick ihop till ett och samma, innebar det en klar omställning. Ibland försvann vissa bolag, ibland gick de samman och bildade tillsammans ett och samma företag. För personalen innebar det ofta stora omställningar. Ny ägare, ny VD och ny styrelse kunder innebära stora förändringar.

Metoder för att komma över förändringarna

1. Medbestämmande så långt det går

Att få till ett så stort medbestämmande som det bara går är mycekt viktigt för att få med sig personalen på tåget. Dessutom har det stöd i lagen, kallat MBL; lagen om medbestämmande. Det är viktigt att den som ska arbeta med de specifika arbetsuppgifterna ska ha så långt det går inflytande över det som hon eller han ska arbeta med.

2. Information till alla berörda

På samma sätt ska den som arbetar få så mycket information som det bara är möjligt över det som pågår i företaget. Den som vet vad som händer, känner sig mer delaktig i alla förändringar som händer när man går samman i ett konglomerat eller i en fusion.

3. Sociala aktiviteter

Förutom medbestämmande och information, kan man som företagsledning satsa på sociala aktiviteter; man kan fika tillsammans, man kan ordna företagsfester, kick-offer och liknande. På det sättet kan man forma personalen att känna att de är ett och samma företag, i stället för två olika. Då kan man till exempel ordna med femkamp i Stockholm

Vilka krav kan man ställa på en företrädare?

10 okt 2018

Om man undrar vad ett förträdaransvar en företrädare har, kanske man ska börja med att reda ut vad en företrädare är för något och vilken roll en sådan har för ett företag. Många företagare ser ett klart behov av att anlita en jurist som kan företräda sitt företag. Det är många juridiska delar som kan vara svåra för en företagare att klara av på egen hand. Man kanske är duktig på just den delen som man gör, men är inte lika duktig på ekonomi och det juridiska ansvar man faktiskt har som företagare. Då är det bäst att anlita en jurist som kan sköta den delen.

En företrädare tar ansvar för företagets ekonomi

En företrädare kan antingen vara någon som "tillhör" företaget, alltså till exempel en VD, en styrelsemedlem eller någon annan med ansvarsuppgifter i ett bolag, men en företrädare kan också vara en jurist som företaget anlitar och ska då företräda bolaget i alla sammanhang som företaget kan hamna i. Skulle företaget råka ut för att inte ha betalat in skatter i tid, eller ha  gjort sig skyldig till något annat misstag, kan företaget företrädas av en jurist som försvarar företaget ifall företaget skulle blir stämt och beskyllt för att nonchalera och strunta i att betala in sina skatter och arbetgivaravagifter, eller hamna i någon ekonomisk knipa. Är det så att man har en ekonomisk tvist bör man få en ärlig chans att försvara sig. Det är i korthet vad en juridisk företrädare gör för ett företag. En juridisk företrädare tar ansvar för företagets skulder och kan motivera varför företaget inte ska försättas i konkurs.

En juridisk företrädare är tryggt för företaget

Har man som företag en juridisk företrädare kan det kännas tryggt om något skulle hända. Som företagare är det viktigt att vara beredd på det mesta. Särskilt om det händer många omvälvande saker i ett företag. Ett företag som har problem med det som händer och kanske inte riktigt har kontroll över flödet av inkomster och utgifter. Är det så att man inte har kontrollen över det som sker kan man missa att betala erforderliga skatteskulder, eller råka ut för en riktig skattesmäll. Det kan bli ett svårt slag för företaget och försätta det i en penningknipa, om man kanske har gjort av med pengarna innan man har betalat för alla sina utgifter. Då är det viktigt med en juridisk företrädare som tar ansvar för företagets skulder.

Private Banking – vad innebär det?

22 aug 2018

De flesta större banker erbjuder tjänsten Private Banking. En tjänst som enbart vänder sig till de mest förmögna kunderna. Det är en samlingstjänst som innebär extra mycket service och förmåner – men det kostar även lite extra.

Vad som krävs för att få ta del av private banking varierar mellan de olika bankerna. Oftast är ett av kraven att kunden ska ha en viss summa placerad hos banken. Ett exempel kan tas från en av storbankerna där kravet är 5 miljoner. Med så stora belopp kan det vara en trygghet att få hjälp med investeringar och hur kapitalet kan förvaltas på olika sätt. Man kan få tillgång till en rad olika specialister inom olika områden, skattejurister och investerare. Men det kan lika gärna handla om att få hjälp med hur en stiftelse kan skapas för att kapitalet ska användas på ett korrekt sätt i framtiden. Överlag handlar det alltså om att få hjälp med investering, placering och förvaltning.

En rad extra förmåner

Utöver att erbjuda kunskap och personlig service ingår en rad olika förmåner. Ett exempel är att man ofta kan få ett speciellt kreditkort. Ett kort som i grunden har samma funktioner som bankens övriga kreditkort men med betydligt fler rabatter och förmåner. Exempelvis är det vanligt att kortet ger tillgång till flygplanslounger och att man kan utnyttja concierge service dygnet runt.

Ett annat exempel är att vissa kort har avbokningsskydd, oavsett orsak. De flesta kreditkort har avbeställningsskydd men då enbart om personen skulle bli sjuk. I detta fall kan man boka av ändå vilket skapar en stor flexibilitet om man exempelvis reser mycket inom tjänsten.

Starta stiftelse

Det blir allt vanligare att rika personer väljer att starta en stiftelse. Därmed kan de vara säkra på att kapitalet förvaltas på önskat sätt även när man inte längre kan förvalta dem själv. Det kan exempelvis vara en stiftelse som ger stipendier eller på annat sätt hjälper personer i samhället. Då många efterfrågat hjälp med att starta stiftelse har många banker som erbjuder private banking även valt att möta upp detta behov genom att erbjuda hjälpen.

Investera – Finansiera – Vardagsekonomi

Många tänker enbart på förvaltning och investeringar när de hör private banking. Men det är snarare en helhet över hela privatekonomin. De som har denna tjänst kontaktar sin bank när de vill hitta finansiering, investera, välja försäkring osv. En komplett hjälp oavsett vilka privatekonomiska frågor som dyker upp i vardagen. Det kan mycket väl vara denna breda hjälp som gör att många väljer att ha private banking. Ofta kan det även handla om skattefrågor, arvsfrågor m.m.

På sidan http://www.privatebankings.se/ kan du läsa mer om detta ämne.

 

Varför man ska flytta in i nya lokaler vid fusioner

16 aug 2018

Att ingå i en fusion med ett annat företag innebär stora förändringar. Många i företaget kan bli oroliga över den förändring som företaget kommer att genomgå i och med en fusion. Ska en fusion bli lycksam, bör man genomföra förändringar, så att båda företagen känner rättvisa i de delar som de förändrar för sina anställda. Det pågår många och långa förhandlingar innan en fusion är helt genomförbar. Var ska man finnas? Var ska huvudkontoret ligga? Vem ska leda företaget? Vad ska man heta? Hur gör man med alla de anstäldla som ingår i de bägge olika företagen, har man dessutom dotterföretag på andra ställen är det så många fler anställda att ta hänsyn till.

1. Flytta in i gemensamma lokaler

Det mest rättvisa kan vara att faktiskt flytta in i helt nya lokaler när man gör en fusion. På så sätt kan ingen anklaga det andra företaget att dra mer nytta av fusionen än det andra. Då kan anställda känna att alla gör lika stora uppoffringar och ingen behöver känna sig förfördelad. Får man alla att flytta in i nya lokaler får man mer balans på personalen. Alla är lika nya, med flytt till lokal som är lika bekant, eller lika obekant för alla, är det ingen som får fördelar, eller nackdelar. Alla får samma grundförutsättningar.

2. Bestäm varannan medlem i företagsledning 

På samma sätt är det när man bestämmer om vilka som ska ingå i företagsledningen. Ska båda företagen få samma och lika inflytande över verksamheterna måste de anställda märka att de har lika mycket inflytande i verksamhet som tidigare. Om man tar in varannan från de olika företagen får man ingen obalans i styrelsen och båda företagen får samma påverkansmöjlighter.

3. Bestäm gemensamma regler för alla

Om verksamheterna ska kännas rättvisa, bör samma sak gälla för alla de olika företagen som ingår i fusion med varandra. Blir det orättvisa någonstans, kan det rubba balansen. Rättvisa och balans är mycket viktiga fundament i ett företags verksamhet, det handlar ju om människor. Människor vill ha balans ch rättvisa för att de ska kunna fortsätta fungera. Får man personalen att fungera får man även företag som fungerar. Här gäller det att använda sig av psykolgiska knep för att få en lönsam verksamhet.

Anlita hjälp att få rätta lokaler i fusionen

Det bästa är att anliga professionell hjälp när det kommer till att hitta rätta kontor för fusionen. Mäklare är bland de bästa som känner till vilka lokaler som är till salu och som kan hjälpa företagen hitta rätt kontor. Läs mer här om hur en mäklarbyrå kan hjälpa till att hitta lediga kontor i Göteborg.

Inomhusluften viktigast på kontor

9 aug 2018

Det är under de heta dagarna som vi har haft i sommar, som kvaliteten på arbetsmiljön sätts på prov. Människor har ju arbetat trots värmen och svårast har de haft det som har arbetat utomhus. Då gäller det att arbeta i korta pass och sedan uppsöka skugga, dricka mycket och se till att de inte blev för varma, och drabbas av värmeslag. De som arbetar inomhus, på kontor, sitter visserligen i skugga, men inomhusluften kan bli för varm ändå. Då är det viktigt med att kunna kyla ner luften, kanske med en air-condition. I varma länder är det air-condition som räddar dem som arbetar så att de kan fortsätta med det.

FTX-ventiler året runt

På arbetsplatserna är det viktigt med inomhusluften. För att vi ska kunna arbeta och fungera, behöver man syrerik luft. Samtidigt vill vi inte uppmuntra till stora energikostnader, till air-condition, även om de inte drar så mycket el. Här tänker vi på att både skydda kontoret, eller arbetsplatsen mot solens hetta, och utrusta kontoret med ventiler som både ser till att få in mycket syrerik luft, och ut den syrefattiga luften. Samtidigt bör inomhusluften vara varm på vintrarna och sval på somrarna. Det är då FTX-ventiler ser till att temperaturen inte är olika mellan inomhus- och utomhusluften.

Tecken på en bra arbetsmiljö

Här listar vi några tecken på att personalen har en bra arbetsmiljö:

  • Säng och vilorum – detta krävs för att personalen ska kunna lägga sig och vila vid behov.
  • Gröna växter – gröna växter ger en hemtrevlig miljö och ger dem som vistas där, ny och syrerik luft.
  • Syrerik inomhusluft – detta kan man inte mäta, men personalen känner själva när syret håller på att ta slut och de håller på att somna mitt på dagen.
  • Bra belysning – detta är mycket viktigt för alla i personalen. Det gäller både belysning i taket och belysning på det egna skrivbordet.
  • Höj- och sänkbara skrivbord – det är viktigt att kunna sänka och höja skrivbordet då man arbetar vid det. Kan man variera sig är det lättare att motverka skador och förslitningsskador.
  • Riktiga skrivbordsstolar – det är mycket viktigt för personalen att ha riktiga ergonomiska stolar om man arbetar med ett skrivbordsarbete.

Anlita ett ventilationsföretag i Stockholm

Har man en dålig arbetsmiljö för sin personal bör man åtgärda den dåliga arbetsmiljön. Då kan byte av ventilationer vara en viktig åtgärd. Ska man fortsätta ha personal som är effektiva och gör ett bra jobb måste man som arbetsgivare se till att omständigheterna och förutsättningarna är det bästa.

Råd och stöd vid etablering utomlands

5 aug 2018

Är det så att ditt företag funerar på att etablera sig utomlands. Innan man fattar ett så viktigt beslut är et flera saker som man kanske bör tänka på inför ett sådant stort steg. Har man en produkt som man arbetar med och man känner att marknaden är mättad i Sverige, kan man mycket väl växa genom at vända sig till en marknad utomlands. För en del företag som har en relativt snäv nisch kan det vara enda sättet att växa genom att etablera sig i ett annat land.

Hålla sig med hemsida på landets språk

Hur gör man då för att lyckas komma in på en ny marknad i det nya landet? Här kan man ta olika mått och steg. Det vanligaste är att man via den egna hemsidan, som man översätter till, till exempel engelska, finska, norska, danksa eller något annat språk, når nya kunder. Det är enklast för det egna företaget då man inte behöver göra särskilt mycket, det kostar sällan mer än vad det kostar att ha en hemsida och kostnader för översättningen av hemsidans text och produktinformation. Då är själva översättningen det viktigaste. För bästa resultat är det bra om man väljer en professionell översättningsbyrå med experter i det språk som man de ska översätta till. Läs mer här om en sådan översättningsbyrå som kan hjälpa till med de viktiga översättningarna.

Filial

Vill man ta steget till för att etablera sig och vill växa som företag är att öppna en filial i det landet. Det vanligaste är att man låter någon som är anställd öppna en filial. Då får man någon som redan är insatt i företaget som kan företaget och är duktig på att representera det och kanske rekryterar fler anställda på plats. Alternativt att man rerkyterar någon helt ny som öppnar en filial.

Företagsköp

Ett annat sätt att växa är att köpa upp något företag som redan är etablerad på markanden i det nya landet. De flesta sätt att växa via företgslköp är att köpa upp ett föetag som reda nahr en egen kundkrets i det nya landet, som har en personal som redan är kuniga inom den makrnaden och kan produkterna och man kan då ta över kundkretsen och det etablerade sättet. att jobba i det landet. För det företag som blir uppköpt är det kanske välkommet med nytt kapital, och de flesta etableringar utomlands bruakr vara lyckade om man väljer att väsa p ådetta sätt.

Exportrådet eller Business Sweden

I alla dessa fall, kan man alltid rådfråga de experter inom etableringar utomlands som finns att tillgå i Sverige genom att få gott stöd av till exempel det som för ut hette Exportrådet, men oms gick samman med Invest Sweden och blev Business Sweden. Där kan man ge stöd och råd för de företag som vill etablera sig utomlands. Business Sweden ägs av staten och näringslivet och represtenteras av Utrikesdepartemntet oh Sveriges Allmänna utrikeshandelsförening, har flera 100 medarbetare, de flesta på plats utomlands. Det de kan göra är att öppna dörrar för företagen utomlands. De har ofta kontakterna och kan ge dig en seriösa kontakter som är nödvändiga för att vinna mark i det nya landet. Lyckat till!

Kan arbetsmiljöutbildning rädda företag från konkurs?

12 jul 2018

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att de anställda ska trivas och i slutändan för att företaget ska kunna utvecklas. Det är arbetsplatsen som lägger grunden till att produktiviteten kan höjas från första början. Vikten av arbetsmiljön är mycket hög, och skulle potentiellt till och med kunna rädda ett företag från konkurs. Givetvis beror det dock på vad anledningen till motgångarna är. 

Det finns visserligen väldigt mycket man kan göra för att just höja produktiviteten, men om arbetsmiljön är bristfällig, finns risken att dessa åtgärder är verkningslösa. Märker man att inget fungerar, kan det vara arbetsplatsen man behöver jobba med för att undvika en konkurs. Det är helt enkelt det som bör komma först och ligga som grund. 

Kan göra andra åtgärder mer verkningsfulla

Oavsett hur bra affärsidé företaget har haft från början, kan en dålig arbetsmiljö ställa till det. Det finns givetvis en uppsjö av olika anledningar som så småningom skulle kunna leda till en konkurs. En av dem är att tappa kompetenta medarbetare och få svårigheter att rekrytera nya. 

De mest kompetenta kommer alltid att ha störst möjligheter att gå till en annan arbetsplats. Är man i en väldigt konkurrensutsatt bransch kan givetvis en sämre arbetsplats indirekt leda till en konkurs, om det vill sig illa.  

Ett kraftfullt verktyg för chefer och ledare

Då arbetsplatsen har en väldigt stor inverkan på hur de anställda trivs, är en arbetsmiljöutbildning ett mycket effektivt redskap för chefer och ledare. En utbildning kan till exempel bidra med att ge ledaren redskap att skapa en mer tydlig struktur. Det kan också vara något som ger samtliga anställda en klar bild över vad just de kan göra för att bidra till en bättre arbetsplats. Det man gör på arbetsplatsen påverkar som bekant inte bara en själv. 

Vad innehåller en arbetsmiljöutbildning?

Runt om i landet finns flertalet olika typer av arbetsmiljöutbildningar man kan gå. Vissa riktar sig direkt mot chefer, medan andra riktar sig mot samtliga medarbetare på ett företag. Det är inte heller ovanligt att man går i en arbetsmiljöutbildning som riktar sig mot en specifik bransch, inte minst om branschen som regel innehåller yrkesgrupper som jobbar med riskfyllda arbeten.

En arbetsmiljöutbildning som riktar sig mot chefer kan till exempel ta upp de ansvarsområden som chefer och ledare har. Det är oerhört viktigt att man känner till de bestämmelser, regler och lagar som finns kring detta. De som är anställda under chefen bör kunna lita på denne, och att ett bra ledarskap eftersträvas. 

En som riktar sig mot skyddsombud har ofta lite mer praktiska inslag. Som skyddsombud är det viktigt att man är väl insatt i hur praktiska arbetsuppgifter på företaget faktiskt går till. Det är bara på så vis som man på ett bra sätt kan representera sina medarbetare. Med en arbetsmiljöutbildning blir det enklare att förstås och utveckla sin roll som ett skyddsombud på en arbetsplats. 

De utbildningar som riktar sig mot specifika branscher, är ofta relevanta för yrkesgrupper som har lite mer fysiska jobb. Inte sällan är det olika grupper inom bygg- och anläggning som har störst nytta av dessa typer av utbildningar. Detta eftersom en del av arbetena är förenade med vissa risker. Här är det särskilt viktigt att man har ett bra säkerhetstänk och att man följer de regler och lagar som finns.

Läs mer om hur man kan undvika konkurs, eller vad som händer om man går i konkurs på: konkursen.nu.

Håll nere kostnaderna på solskydden

13 jun 2018

En markis kan kosta några hundra – eller över tio tusen. Detta trots att de är lika stora och fyller samma grundfunktion. Delvis beror det på märke och material men även på vilka tjänster som ingår i köpet samt vilka specialfunktioner som markiserna har. Genom att titta på dessa punkter kan man även hålla nere kostnaderna. 

Behöver du hjälp med montering? 

En fråga du först och främst behöver ställa dig är om du behöver hjälp med montage och vad det i så fall kostar. Du kan exempelvis köpa markiser från en E-butik eller ett varuhus och sedan montera dem själv. Det är det billigaste alternativet. 

Vill du däremot ha hjälp med montering är det bättre att köpa markiserna direkt från ett företag som säljer solskydd och även erbjuder montering. Självklart kan du köpa dem på ett ställe och sedan försöka boka montering av en snickare men att få en snickare att utföra så litet jobb är inte helt lätt. Dessutom brukar priset bli lägre om du köper markiser hos samma företag som sedan monterar dem. 

Det är inte ens säkert att dessa företag monterar markiser som köpts in från annan kanal än dem. Det kan låta snålt men det handlar i dessa fall om service och garanti. Om de monterar en markis av ett märke de inte känner igen finns risken att dessa går sönder (på grund av dålig kvalité) och därmed ställer kunden kravet att företaget ska ersätta detta. För att kunna ge garanti krävs det helt enkelt att företaget litar på de produkter som används. 

Tips: Kontakta flera lokala företag och jämför priser Det tar inte mer än någon minut att skicka in offertförfrågan till företag i närheten. Är du bosatt i Huddinge hittar du snabbt företagen via Google genom att söka efter ”Markiser” eller ”Montera markiser” och med tillägget ”Huddinge”. 

Detta kan självklart ske var än i Sverige man bor. Andra vägar att hitta företag är att söka på Hitta.se samt Rejta.se. I vissa fall kan man nämna så specifikt som Huddinge – i andra fall får sökning ske över hela Stockholm. 

Priset på markiserna kan skilja relativt mycket och dessutom kan montering och service skilja sig pris. Se därför på helhetskostnaden. Är markiserna billiga men monteringen dyr blir det kanske inte så billigt i längden. 

Behöver du motorstyrning?

Med motorstyrning menas inte bara att markiserna kan köras upp eller ner med hjälp av fjärrkontroll. Många av dagens lösningar innebär även att du kan styra markiserna via en app eller liknande. Därmed kan du se till att det är svalt hemma när du kommer hem  - även om du glömt att dra ner markisen när du lämnade hemmet. Detta kostar självklart mer än om man väljer markiser utan denna funktion. 

Vad innebär en LEI-kod?

13 maj 2018

På samma sätt som en privatperson måste verifiera sina transaktioner genom exempelvis sin mobila bank-id så måste även företag inom handel på värdepappersmarknaden göra detsamma. Företag som handlar med aktier, obligationer eller som använder finansiella verktyg som ETF, FX Forward, FX Swap eller liknande är bundna att följa ett regelverk kallat MiFIR/MiFID2 och som innebär att man måste registrera LEI för att kunna fortsätta inom sin gebit.

Detsamma gäller numera även för juridiska personer som handlar med finansiella instrument och för enskilda företag vars omsättning överstiger tre miljoner kronor/år. Det senare är en del av de utökade kraven som infördes den tredje januari år. Registrera LEi - vad är överhuvudtaget LEI till en början?

En LEI är en 20-siffrig alfanumerisk kod som identifierar ett företag. Den används en gång - och endast en gång - och av ett enda företag. varje lEI-kod är nämligen unik och går vare sig att kopiera eller att återvinna. Giltighetstiden är ett år. man kan registrera LEI via sin bank eller direkt hos någon av de webbtjänster som finns på nätet.

Det senare är lättare, men där är det viktigt att man först kontrollerar att företaget som erbjuder LEI-koder verkligen är godkända av organet LEI ROC. En annan sak som man kan kontrollera innan slutligen bestämmer sig för var man ska registrera LEI är priset. Det skiljer sig nämligen åt beroende på vart man vänder sig. Så stor skillnad är det inte - men man kan definitivt spara några kronor genom att undersöka detta närmare.

Vilka bryr sig om LEI?

En annan fråga som dyker upp är följande: Vem kan vara intresserad av olika företags affärer och varför måste man helt plötsligt registrera LEI för att få bedriva handel på den globala värdepappersmarknaden? Svaret är ganska givet. Det handlar om att man kan skapa en transaktionshistorik hos sin bank och därmed underlätta för myndigheter såsom exempelvis Finansinspektionen att granska, övervaka och - eventuellt - gripa in.

Det senare är den viktigaste delen med systemet då transparensen som skapas genom att företag måste registrera LEI i slutändan för någonting väldigt gott med sig: kan man gripa in och förhindra olagliga aktioner på värdepappersmarknaden så blir hela marknaden mer rättvis och där inget marknadsmissbruk får en chans att blomma- och breda ut sig.

Systemet är, kort och gott, både nödvändigt och starkt bidragande till att en schysst, global handel kan bedrivas. Det är till gagn för alla.

Mer information om LEI hittar du på https://sv.nordlei.org.

← Äldre inlägg

 

 

 

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!