Blogg

Sida 2

RSS

Känn dig trygg med trycksakerna

9 okt 2020

Print går aldrig ur tiden. Folders, utskick eller kampanjer i kollektivtrafiken fungerar. Välj en helhetslösning med allt från utformning och design till lager och distribution.

Om du är ansvarig för marknadsföring eller annan kommunikation så vet du att det är komplexa saker. Vilka mål har du? Vem ska du nå? Vilka budskap och kanaler ska användas? Hur stor är din budget? Är kundgruppen svårflörtad och svår att nå så kan det vara utmanande. Det som fungerade för fem år sedan, kan nu vara helt överspelat. Men tänk på att nu när alla är översköljda av reklam i sociala och digitala kanaler, kan möjligheten att använda papper ge den uppmärksamhet du drömmer om. Överraska genom att skicka brev som doftar gott, dela ut vackert vikta papperssvalor eller lägg en bilaga i helgtidningen.

Bringa ordning och reda

Det kan vara krävande att hålla ordning på logotyp, dokument och foton som har med företagets profil att göra. Vilken version ska användas? Behöver något uppdateras eller bytas ut inför kommande satsningar? Hitta någon som kan hjälpa dig, inte bara med att erbjuda tryckeri i Malmö, utan även med smarta sätt att hantera alla underlag. Då har du själv åtkomst och kan lägga till och ta bort material. Det går också snabbt att ta fram nya produkter när du har allt nära till hands. Dessutom ser du direkt vad tryckningen kommer att kosta. Utmana dig själv och ta saker till en ny nivå, med fräckare foton, finare papperskvaliteter eller kombinera på ett nytt sätt. Vem har sagt att man måste välja bort något? Att koordinera tryckta annonser, direktreklam och närvaro i sociala kanaler är ofta det som ger störst effekt. Om du har ideerna och resurserna för det.

Tryck är mer än papper

Att tänka i flera dimensioner är ofta en god idé. Det gäller att locka inte bara hjärnan och intellektet, utan även sinnen som lukt och smak. Tänk i termer av mat helt enkelt. Att trycka budskap på bakverk är något som inspirerar många. Alla har väl sett en födelsedagstårta med namn och årtal? Ta det ett steg längre, bjud när det vankas fika på arbetsplatser eller i andra grupper du vill nå. En logotyp får lätt plats på en mazarin. Självklart kan prylar som t-shirts, golfbollar eller dekor på bilar eller andra fordon också bära information. Prata med ett tryckeri i Malmö om vad som är lämpligt i ditt fall. Var modig och ha kul.

En redovisningsbyrå ger dig rätt fokus

10 sep 2020

Varför ska du överväga en redovisningsbyrå? Det finns vissa fällor som man bör undvika som företagare. Idag går vi mot en tid då eget företagande återigen premieras och uppmuntras; man ser att fler tar steget och - i det lilla - nischar in sig för att kunna tillfredsställa behov hos större företag och samtidigt erbjuda tjänster mot privatpersoner. Det är bra, men det ställer också vissa krav.

Att redovisa skatter, momsinbetalningar, sköta lönehantering, betala faktorer och att exempelvis sköta sin bokföring i enlighet löpande och i enlighet med de lagar och regler som finns är något som alla företagare måste göra. Det finns tydlig riktlinjer och sett ur ett rättsperspektiv så finns det heller inga ursäkter. Fusk - medvetet eller ej - straffas och det handlar dessutom om ganska hårda straff. Många företag tar onödiga risker med detta. Man ska även vara medveten om att det tar tid att sköta allt det administrativa och att all denna tid stjäl fokus från den huvudsakliga sysselsättningen.

Som företagare är man specialiserad på ett område: det är också där kraften och fokuset ska läggas. För många blir det tvärtom. Lejonparten av tiden går åt till allt pappersarbete och den huvudsakliga sysslan - fokusområdet - förvandlas till en bisyssla. Helt i onödan också. En redovisningsbyrå kan göra jobbet och ge företagare möjligheten att nå sin fulla potential. Det är den stora fördelen.

Hitta en flexibel redovisningsbyrå

Kostnaden för en redovisningsbyrå är det avskräckande. Det kommer - oavsett vilken partner man anlitar - att kosta pengar. Men, det finns också olika alternativ. Både vad gäller val av redovisningsbyrå och vad gäller inkluderade tjänster. Det senare kan exempelvis innebära att du sköter en del på egen hand och där den redovisningsbyrå du anlitar sköter andra, lite klurigare, delar av din redovisning och administration.

På samma sätt som vanliga företag idag är mer flexibla så har också företag inom redovisning kommit att nå samma slutsatser: man hittar vägar och lösningar där man skräddarsyr sina tjänster utifrån kunden unika behov, krav och önskemål snarare än att erbjuda stela, oformliga mallar som ska passa alla. Det är en markant skillnad: du väljer själv vilken typ av tjänst du behöver och således också vilken kostnad du är beredd att lägga ut.

Doer Ekonomi & Redovisning är ett gott exempel på en redovisningsbyrå som anammat tidens melodi och som spelar i absolut gehör gentemot denna. Kundens behov sätts i fokus och flexibla lösningar är ledordet i verksamheten. Det är enbart positivt.

Lär dig mer om redovisning

Allt som är ovant är också ofta tråkigt. Det man inte har vetskap och kunskap om blir jobbigt, trist och tidskrävande att genomföra. Redovisning är definitivt inget undantag från detta. Faktum är emellertid att många företagare - efter viss tid och i takt med djupare kunskaper - inser att redovsning och bokföring kan vara ganska intressant och stimulerande.

Det som krävs är fingervisningar och lärdomar från de som sitter på kunskapen. Börjar man sitt företagande med att ha en redovisningsbyrå vid sin sida så kan man också förkovra sig, lära sig och sätta sig in i hur allt fungerar. Steg för steg kan man sedan börja sköta saker och ting på egen hand och därigenom också, på sikt, spara pengar.

Det finns en tydlig skillnad mellan lärdom och läropengar och där den senare bör undvikas. Läropengar kommer utav misstag och då det handlar om bokföring och redovisning så ska sådana undvikas till varje pris.

Få hjälp vid rättegången

20 aug 2020

Du har rätt till en försvarsadvokat när du är misstänkt för ett brott. Det är en livlina för dig, för advokaten finns med från de första polisförhören och finns även med under en rättegång.

Det är inte advokatens sak att döma dig för något du har gjort. Han ska helt enkelt bistå dig utifrån vad lagen säger. Som ditt ombud ska din försvarsadvokat i Stockholm se saken ur din synpunkt och försöka rentvå dig helt eller åtminstone få ner ditt straff så mycket som möjligt.

En rutinerad advokat har bra förslag

Du kanske är helt överväldigad över att du ens kan bli misstänkt. Då gör advokaten allt för att du ska anses som oskyldig. Vad som än har hänt, oavsett om du har blivit indragen i något kriminellt sammanhang utan att ha gjort något brottsligt alls eller om du faktiskt har gjort en straffbar förseelse, finns advokaten med dig. Han kan ge dig bra förslag om hur du ska bete dig vid en rättegång och vad du ska tänka på om du blir åtalad.

En jurist har sett och hört det mesta och har lång erfarenhet. Exempelvis vet han hur lätt det är för hans klienter att dras med av grupptryck eller att göra felaktiga saker under hot. Det kan vara svårt att bryta med kriminella kompisar, och en advokat lyssnar på dig när du berättar din historia. Han kan också gå tillbaka och titta på gamla rättsfall och se om det finns något som talar till din fördel utifrån tidigare domstolsutslag om samma saker. Advokaten är expert på lagen, så ta vara på den möjligheten. Juristen finns där för att alla ska ha samma möjlighet till rättssäkerhet i Sverige och få en opartisk bedömning i en rättegång.

Bistår under en rättegång

Från det första polisförhöret har du rätt till en försvarsadvokat, och om det hela leder till en rättegång, sitter advokaten med dig i rätten och för din talan på ett professionellt sätt. En advokat lägger fram förmildrande omständigheter om det är möjligt och yrkar på ett lägre straff för dig. Om någon ställer skadeståndsanspråk på dig försöker advokaten att få ner beloppet. En rutinerad försvarsadvokat i Stockholm är inte så känslomässigt berörd som du är, och har därför lättare att som utomstående se klart på saker och ting och att tänka och agera strategiskt. Advokaten ger en nyanserad bild och tonar ner anklagelser som riktas mot dig under en rättegång. Läs mer om försvarsadvokater på denna sida: https://www.försvarsadvokatstockholm.biz

Effektiva processer i ledningsgruppen

1 jul 2020

En ledningsgrupp med ostrukturerade möten tar kraft. Segdragna diskussioner kan leda till att viktiga beslut skjuts på framtiden. Styr upp beslutsprocessen så att den blir effektiv.

Ledningsgruppen består av beslutsfattare, som tillsammans ska bestämma när det gäller viktiga strategiska frågor för företaget eller organisationen. Alla ska komma till tals och få säga sin åsikt innan besluten tas. Men sedan ska också besluten genomföras på ett effektivt sätt. Det behövs en uppstyrning av processerna i ledningsgruppen.

Möten som leder någonvart

Vi har alla suttit med i kommittéer eller grupper, där folk har börjat diskutera viktiga frågor, men där man har fastnat i tjafs om detaljer. De stora frågorna är det ingen som riktigt tar tag i, och ibland kan man se personliga motsättningar mellan de olika deltagarna. De har olika intressen och mål. Kanske tar man tag i akuta ärenden först, men de stora och övergripande frågorna glöms bort, och mötestiden blir lång. Det är lätt att folk blir frustrerade, och man vill ha möten som leder någonvart. Det finns möjligheter att snabba upp beslutsprocesserna, att skapa enhetlighet inom vilken styrelse som helst, och att tydliggöra metoder och resultat. Det gynnar både personal, kunder och andra intressenter att ett företag har en väl fungerande, kreativ och effektiv ledningsgrupp.

Styrsystem för en fungerande ledningsgrupp

Man måste bestämma vilket syfte man har, vilka mål ledningsgruppen ska uppnå, vilka strategiska frågor som är viktiga och hur man ska kommunicera med varandra. Det finns ju inga särskilda certifieringskrav för en ledningsgrupp, så ofta är det allt annat i firman som styrs upp först. Det finns normer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, men ledningsgruppen har ingen fast styrning. Det beror ofta på att ägaren är den som faktiskt bestämmer, men också för att man inte kommer sig för att genomföra en tydlig struktur.

Styrande dokument, där man skriver vad som ska göras, när det ska vara klart och vem som tar ansvar för det, sparar mycket tid. Arbetsuppgifter blir lättare att delegera. När det behövs kan man anlita experter eller konsulter. Effektiv kommunikation i exempelvis molnbaserade tjänster gör att alla i ledningsgruppen får ta del av samma information. Vid nästa möte, gärna elektroniskt, går man igenom punkterna från det förra och utvärderar vad som har gjorts sedan sist. Det behöver inte vara så märkvärdigt, men bara att dessa anteckningar finns ger skjuts och energi åt hela arbetet. Det är lätt att se hur mycket man har hunnit med och alla känner sig delaktiga. Läs mer om hur du kan förbättra ledningsgruppen på denna hemsida: https://goalenvision.com/

Hur ska jag använda mig av kunddata?

22 maj 2020

Tiderna förändras och marknadsföringen också. Känner du dina kunder tillräckligt väl? Vilka segment ska du bearbeta och varför? Vad kostar olika satsningar och vad ger de tillbaka?

Att fönstershoppa är ett begrepp som har några år på nacken. Det innebär att flanera runt i en stad och kika in i butikerna för att se om något faller en i smaken. Du måste inte gå in och du behöver inte köpa något, mest drömma och planera. Sedan 20 år tillbaka heter det snarare “att surfa” och “e-handel”. Det är enkelt och smidigt att handla på nätet. Men det är inte det enda som har förändrat köpbeteendet.

Gratis information

När vi använder Instagram, Facebook och andra sociala medier talar vi om vad vi gillar. Det kan vara mat, platser, skor och väskor. Eller gulliga djur. Enligt en mätning från oktober 2019 använder sex av tio svenskar över tolv år, Instagram. Vi delar foton, upplevelser och resor till exempel. Det här är en plattform för kommunikation, meddelanden och förstås även försäljning. Det här är intressant fakta som kan vara en viktig del av din kunddatabas. Men vilka är användarna och vilken betydelse kan de ha för din försäljning?

Livsstil och segment

Med hjälp av bland annat statistik och siffror från beteendet på sociala kanaler, kan du sortera in marknaden i segment. Men du behöver mer än så. Du behöver ett verktyg som hjälper dig att lära känna kunderna mer i detalj. Ålder, utbildning och livsstil är några av dem. Generellt kan vi alla delas in i en av 44 kategorier. Det är till stor hjälp för hur du närmar dig de olika grupperna och individerna i din kommunikation. Under ett liv förändras sådant som boende, inkomst eller civilstånd, då förflyttas individerna mellan segmenten.

Detta driver affärerna

För att få kontroll och för att kunna applicera synsättet i hela ditt företag så behöver du tydlighet. Det är väsentligt att alla förstår och känner kunderna och deras behov. Hur ser de ut över tid? Vad är det som inspirerar, skapar aktion och stödjer ett köpbeslut? Som kunder vill vi bli betraktade som individer och känna att vi blir bemötta av någon som vet vad vi behöver och längtar efter. Rätt erbjudande vid rätt tillfälle kan göra en enorm skillnad. Att få ett unikt erbjudande som känns skräddarsytt och omtänksamt blir en success story som kunden berättar för alla sina vänner.

Spara tid, pengar och energi med ett bra ärendehanteringssystem

19 maj 2020

Börjar administrationen bli övermäktig på din arbetsplats eller inom ditt företag? Ska mycket göras av många människor? Vill du veta hur du får ordning och översikt på din administration?

Oavsett vilken arbetsplats du jobbar på eller vilket företag du ansvarar för kommer du alltid stöta på ett eller annat inslag av dokumentation, administration och klassiskt pappersarbete. Ibland går mycket tid åt enbart till att söka efter rätt dokumentation vid ett visst tillfälle. Har man inte ett system för hur administrationen är organiserad kan det i värsta fall vara som att leta efter en nål i en höstack. Extra svårt kan det vara om någon särskild dokumentation är bunden till en specifik person i organisationen och vars åtkomst därmed helt beror på om just den personen är på plats. Du är inte den enda som tampas med detta. Med ett bra ärendehanteringssystem kan du dock underlätta det administrativa arbetet både för dig själv och dina medarbetare.

Mer utrymme för passion och kreativitet

Idag lever vi i ett samhälle vars ekonomi står och faller med dess företag; både stora och små företag har en otroligt viktigt del i hela landets ekonomi och är därmed mycket viktiga oavsett storlek. Det är därför väsentligt att företag hela tiden får chans att kunna blomstra och utvecklas och inte minst möjlighet att överhuvudtaget startas upp från första början. För att så ska kunna ske krävs att det finns förutsättningar för företag att ta nästa steg och utvecklas genom att kreativa människor kan fortsätta skapa och inspirera. Då behövs också ett system för att hantera pappersarbete, ärenden, åtgärder och all övrig administration som kommer med att driva ett företag så att inte kreativiteten och utvecklingen blir hämmad.

Större verksamheter kräver större krav på administration

När verksamheten växer kan du med rätt ärendehanteringssystem fortsätta på den inslagna vägen samtidigt som du hanterar det ökade administrativa arbete som följer verksamhetens expandering. Genom enkla, smidiga system tillgängliga för samtliga medarbetare som hanterar allt från kommunikation till information och åtgärdsarbete kan du på ett oförskämt fördelaktigt vis göra arbetet lättare och roligare för allihop. Ni kommer spara både tid och pengar - och framför allt energi - genom att slippa vara beroende av varandra för att finna rätt dokumentation och effektivisera ert administrativa arbete. I längden får ni tid till att utveckla er verksamhet i rätt riktning för att ta nästa steg. Bättre stämning på jobbet kan garanteras!

Aktiebolag eller enskild firma?

30 apr 2020

Frågan alla nya företagare ställer sig är den vi ska ge ett svar på här - aktiebolag eller enskild firma?

Varför enskild firma?

Den största anledningen till att starta en enskild firma är enkelheten. Du registrerar näringsverksamhet, betalar en avgift på 900 kr och sätter igång. Du måste givetvis sköta din bokföring men eftersom du redovisar verksamheten i slutet av varje år i din deklaration är det något som inte måste komma gång direkt när du startar.

Varför inte enskild firma?

Nackdelarna med den enskilda firman är dessvärre långt fler än fördelarna. Några anledningar till att inte starta enskild firma är:

 • Du får inte föra över pengar från ena året till det andra utan att betala skatt
 • Hög vinst blir direkt hög skatt då allt överskott beskattas som inkomst av näringsverksamhet (som lön)
 • Du får inga skattefria förmåner eftersom du inte är anställd utan näringsidkare
 • Du står personligt ansvarig för verksamhetens risker

Gråhårig man håller sina glasögon i handen när han pratar med en annan man över ett bord

Seriös som företagare – satsa inte på enskild firma

Det finns numera i princip inga fördelar med att driva enskild firma jämför med att driva ett aktiebolag. Är du seriös med ditt företag bör du överväga att etablera aktiebolag på en gång. Enda anledningen till att börja med enskild firma är om du inte är säker på att du ska driva verksamhet i längden eller om du inte på något sätt kan få ihop aktiekapitalet när du ska sätta igång.

Varför aktiebolag?

Driver du ett aktiebolag har du börjat spela i den riktiga näringslivsligan. Du har etablerat en egen juridisk person där du själv har beslutsfattande rätt och kan börja bygga upp ditt företag. Fördelarna med aktiebolag är många och några värda att nämna är:

 • Du kan föra över pengar från ett år till ett annat
 • Gör du hög vinst kan du skjuta upp vinst till kommande år
 • Du kan ta ut lön men också sätta av i pension eller löneväxla som en anställd
 • Du har rätt till skattefria förmåner som en anställd, som friskvårdsbidrag
 • Du kan ta ut lågbeskattad aktieutdelning ur bolaget om det går bra
 • Vissa av verksamhetens risker kommer inte att kunna drabba dig som ägare av bolaget

 

Nackdelar med aktiebolag

För att etablera ett aktiebolag måste du ha aktiekapitalet som insats. Du måste dessutom komma igång med bokföring och redovisning ganska snabbt, framför allt om du ska ta ut lön ur företaget. Är du en dagslända är det onödigt mycket jobb med att starta och sen direkt avveckla ditt aktiebolag.

Här kan du läsa mer om redovisning.

 

De vanligaste misstagen du gör med bokföringen

30 apr 2020

Att bokföra kan vara en enkel match om man sorterat och organiserat sina kvitton och fakturor väl. Så är dock inte alltid fallet – detta är de vanligaste misstagen du gör med bokföringen.

Som egenföretagare prioriteras oftast inte bokföring utan snarare jakten på nya kunder och affärer. Bokföringen känns alltid långt borta, men plötsligt är det dags och då står man där med byxorna nere. Allt som oftast är det alltså slarv i stundens hetta som ställer till det på slutet. Efter en genomförd affär eller ett köp är det mycket lätt hänt att man glömmer att sortera sina handlingar, och detta leder i det långa loppet till ett kaos i bokföringen. Men utöver strukturella problem så finns det även annat som ställer till det, som exempelvis fel momssats eller felaktiga uppgifter på fakturan.

Faktura och momssats

Felaktiga uppgifter på fakturan kan få kostsamma följder i slutändan. Det är enkelt att, när man som ny företagare ska fakturera, glömma någon av alla specifikationer som en faktura faktiskt måste innehålla. Man bör därför ta till vana att följa en godkänd fakturamall när man skapar sitt företags faktura. På mallen står det exakt vilka specifikationer som ska stå med, som exempelvis VAT-nummer, belopp, sista betalningsdag och kanske viktigast av allt, momssatsen. Ett annat vanligt fel är att ange felaktig momssats eller helt glömma momsen. Man kan exempelvis ha angett 25% moms när det i själva verket ska vara 12%. Man bör därför se till att noggrant kolla vilken momssats som gäller för ens verksamhet. Summan ska framgå både exklusive och inklusive moms.

Ta hjälp

Att hålla i företagets alla ekonomiska trådar är inte helt enkelt, framförallt om man inte är utbildad inom det. Ofta har man en övertro på sig själv och tror att man kan lösa bokföring på en dag. Detta slutar ofta med frustration då det tar längre tid än väntat, vilket också innebär att dyrbar tid som kunde läggas i affärsrelaterade sammanhang blir lidande. Ska man kunna genomföra en bokföring på egen hand krävs det tydliga rutiner som följs året igenom. Men oftast är det faktiskt mest lönsamt att ta hjälp av en revisor. Som ny företagare kan detta kännas som en jobbig utgift, men sanningen är att det ofta lönar sig i slutändan. Man anlitar en revisor när det väl är dags att bokföra, men sundast är kanske att göra det redan i början på året.

Varför ska man gå på en Ergonomiutbildning?

27 apr 2020

Har du någon gång upplevt att du får ont i ryggen när du arbetar eller sitter för mycket vid datorn? Behöver du gå en utbildning om hur du anpassar stolar och bord så att kroppen inte tar skada?

Ergonomi är läran om hur vi som människor påverkas av vår arbetsmiljö och våra arbetsredskap. Ordet kommer ursprungligen från grekiskans ergo som betyder arbete och ordet nomo som betyder lag. När orden slutar på i betyder det mer eller mindre läran om. Följaktligen blir ergonomi läran om arbete och redskap. Du har säkert någon gång stött på problem som uppstått för att du arbetar med dåliga redskap eller befinner dig i en nedbrytande arbetsmiljö. Likadant kan du ha upplevt det motsatta. Miljön är så trevlig att vistas och arbeta i att det är svårt att gå hem. Du kanske har varit med om att få anpassade redskap som gör arbetet lätt, så att både långvarig värk och tillfälliga smärtor flyger sin kos.

Att trivas på jobbet

Att trivas på jobbet är en av förutsättningarna för att du som människa ska ha kvar ditt driv att gå dit varje dag. Det är således viktigt för både dig som arbetar och för arbetsledningen att det blir en bra och tillåtande miljö. Är det en stor arbetsplats kan det vara tufft att få alla människor att trivas eftersom vi är så olika och väldigt sällan har samma uppfattning om hur vi vill ha det. Lika svårt kan det vara trots att man är få på arbetsplatsen. Här kommer man dessutom lite närmare varandra och kan ha mindre utrymme att samsas på. Det blir personligare, på gott och ont. En del människor trivs bättre med att vara lite för sig själva och hålla distans. Andra fullkomligt älskar närhet och vill vara personliga även på jobbet. Vi rekommenderar att läsa mer på denna hemsida: https://www.ergonomiutbildning.nu/

Belastningsskador och arbetsskador

När det gäller själva arbetet kan du som anställd bli erbjuden någon sorts friskvårdsbidrag. Att träna kroppen är en av de viktigaste sakerna du kan göra. Att bygga upp muskler och rörlighet gör det lättare att undvika arbetsskador. Utöver det krävs det kunskap om vilka arbetsställningar som är lämpliga, vad det finns för arbetsutrustning eller vilka andra hjälpmedel man kan använda för att undvika skador. När det gäller arbetstempo är det viktigt att det i möjligaste mån anpassas efter person och läggning. Det kan på vissa arbetsplatser vara en ren omöjlighet men i andra fall fullt möjligt.

Glöm inte det viktigaste till ditt event

7 apr 2020

Den stora tillställningen närmar sig och allt är på plats. Eller? Hur är det egentligen med maten, den där detaljen som är så mycket viktigare än man kan tro? Vem sköter om den biten?

Det kan verka som en petitess, det där med mat på event. Men det är faktiskt viktigare än man kan tro. I vår och i många andra kulturer är mat nämligen så mycket mer än något vi stoppar i munnen för att fylla våra hungriga magar. Oavsett vad som serveras på en tillställning, om det handlar om enkel plockmat eller en mastig buffé, har det stor betydelse för om eventet är att betrakta som lyckat eller inte. Vad som bjuds sätter på flera sätt ramen för tillställningen, och utförandet i form av smak, form och servering har en stor inverkan på stämningen och uppfattningen om händelsens professionalitet.

Trygga eventet med catering

Ett sätt att försäkra sig om att den del av ditt event som rör maten håller en hög nivå är att anlita en pålitlig cateringfirma som ansvarar för den biten. Den som någon gång har arbetat med event vet att det finns nog med saker att hålla koll på. Allt behöver klaffa, och att överlåta ett ansvarsområde till ett utomstående företag kommer med all sannolikhet att underlätta när det kommer till genomförandet av resten av planeringen. Många cateringfirmor är dessutom mycket prisvärda idag, vilket gör valet enkelt. Idag nyttjar både stora och små företag liksom privatpersoner catering för att dels minska arbetsbördan, men också försäkra sig om att maten håller den nivå som gästerna förväntar sig.

Anpassa förtäringen efter situation

Det finns många alternativ att välja mellan när det kommer till ätbart, och vilket man väljer beror på vilken typ av event det är som står på agendan. Vid mingel är det givna valet enkla smårätter i form av plockmat eller snittar tillsammans med dryck att bekvämt ta med sig när man rör sig från sällskap till sällskap. Viktigt att komma ihåg är att tillhandahålla allergivänliga alternativ liksom mat anpassad efter vegetarianer. Fråga gärna om preferenser innan för att få en uppfattning om behov, men se till att ändå ha dessa alternativ tillgängliga ifall någon i sällskapet missat att svara. För ett längre event som sträcker sig över många timmar bör en större måltid serveras för att undvika kurrande magar bland gästerna. En buffé är ett smidigt val som passar de allra flesta.

Läs mer om catering på https://cicada.se/

Så övar du upp din presentationsteknik

3 apr 2020

Är du nervös när du ska tala inför andra? Tycker du det är jobbigt att presentera dina förslag eller erbjudanden du vill ut med? Hur övar man sig på att presentera något för en åhörarskara?

Att tala inför en grupp är något de flesta människor fasar inför. Vid undersökningar har det visat sig att vi är mer rädda för att stå i fokus och prata inför andra än vi är för att dö. I dagens kommunikationssamhälle låter det som en riktig utmaning. Det blir ju även vanligare att man har gruppintervjuer på arbetsplatser och där är det ju flera människor som kommer att lyssna på dig när du för din eller någon annans talan. Vare sig vi är rädda eller känner obehag inför att presentera oss själva eller ett arbete vi gjort, kan vi trösta oss med att det finns hjälp att få.

Är det möjligt att öva bort sin rädsla för en presentation?

Javisst är det möjligt. Det finns knep som underlättar och mallar att hålla sig till. När du väl börjat jobba med dem och dig själv är det bara att fortsätta öva. Inget är mer sant än att övning ger färdighet. Så även i detta fallet. Skulle du tycka att det är svårt att läsa dig till hur du ska gå till väga och hellre vill vara i en grupp där man praktiserar tal- och presentationsteknik finns det otaliga bra kurser att tillgå, både längre och kortare. Det är aldrig för sent att prova.

De viktigaste punkterna för dig som ska tala

Det finns några viktiga ord du kan hålla i minnet när du ska fånga din publik, presentera innehållet och få dem att komma ihåg vad du har sagt. Säg vad du ska säga - säg det - säg vad du har sagt. Med några korta inledande fraser, ofta kryddade med ett skämt, kan du på ett lättsamt sätt tala om för publiken vad presentationen kommer att innehålla. Sedan övergår du till själva presentationen. Här är det viktigt att du hela tiden är vänd mot din publik. De ska känna att du har din uppmärksamhet riktad mot dem. Använd hela ditt kroppsspråk, tala tydligt och framför allt variera tonläge och sänk farten. Det är viktigt att de hinner höra vad du säger. Gör konstpauser med jämna mellanrum och låt det du sagt sjunka in. Avsluta med en kort sammanfattning och tala om att de har varit en fantastisk publik. Vi rekommenderar denna webbsida: https://www.presentationsteknik.net/

Viktigt att rekrytera rätt person inom IT

23 mar 2020

Det fattas utbildat folk inom IT-sektorn. Matchningen är problematisk. Varifrån ska kompetensen komma? Vad lockar? Vem hjälper dig hitta nästa kollega? Hur förbereder du företaget?

Programmering, molntjänster eller AI? För den som är specialiserad inom informationsteknologin är det mycket som lockar. Även om arbetsmarknaden är lysande, vill de flesta hitta sin nisch och utvecklas i den riktning de själva är intresserade av. Många vill också ha bra chef, trevliga kollegor och goda karriärmöjligheter. Var är de någonstans? Hur blir du attraktiv som arbetsgivare?

Hitta rätt person

Lär känna kandidaterna

Alla är vi individer, men det finns några gemensamma drag hos IT-talangerna, menar många rekryterare. Här är några tips till dig som letar personal:

 • Skapa en kultur av innovation och var snabb att föra in ny teknik
 • Ta fram en framtidsvision för infrastrukturen som du delar med medarbetarna, utmana dem att hjälpa till att förverkliga den
 • Tänk i termer av Employer Branding, i hur företaget presenteras utåt, men också vid intervjuer och besök. Odla en bild av att ligga i framkant och vara nyfiken på det nya
 • Undersök löneläget och ta reda på var det ligger - i realtid
 • Ge andra förmåner som fortbildning och träningskort

Tider och distansarbete

Bilden av IT-folk som nördar är delvis sann. Många fokuserar gärna på att arbeta i projektform med jobb i många timmar, men vill sedan vara lediga. Det gäller exempelvis programmerare. Att jobba flexibelt och på distans är oerhört uppskattat, över 80% av toppkandidater väljer företag med de möjligheterna. Det visar undersökningar från Harvard Business Review. Så mycket som en tredjedel skulle till och med välja lägre lön för att få distansarbeta. Rigga en organisation som gör det möjligt.

Yrkesroller under utveckling

Det är lätt att fastna i rutiner. Men arbetsgivare i den här sektorn kan behöva fundera över hur arbetet fördelas och hur länge samma titlar och roller är relevanta. Att börja i det stora och gå ner i detaljerna senare kan vara en framkomlig väg. Vilka är behoven? Vad behövs i gruppen? Vilken kompetens behövs för att komma närmare det gemensamma målet? Försök beskriva den ideala kandidaten och skälen för en sådan att faktiskt söka positionen. Ju mer detaljerat du har beskrivit behoven, desto mer precis kan du vara i din sökning. Involvera medarbetarna i jakten på den nya kollegan. Ta deras nätverk i anspråk, sprid ordet i sociala kanaler och samarbeta kring att presentera företaget så bra och lockande som möjligt.

Ants är en etablerad aktör inom detta område.

Hur svårt kan det vara att räkna en lön?

17 feb 2020

Att jobba på kontor har nu blivit allt mer teknologiskt, jämfört med tidigare. Men de nya systemen är också mycket effektiva och minskar mycket extrajobb.

När någon har fått fel lön, om det så bara gäller några kronor för lite, går de direkt till lönekontoret med sitt klagomål. När karensavdraget eller skattebeloppet är fel eller det helt enkelt har blivit fel på antalet arbetade timmar, ja då händer samma sak. Hur svårt kan det bli att räkna rätt? För en löntagare är det viktigt att man verkligen får rätt semesterersättning, och att antalet semesterdagar man har kvar inte försvinner in i datorns outgrundliga inre. Finns det något som kan underlätta för den stackars lönekontoristen? Många felaktigheter är löneavdelningen helt oskyldiga till. Felen kan bero på att löneprogrammet är trögt och kanske inte är uppdaterat på rätt sätt.

Kvinna sitter framför dator och ser fundersam ut

Inget bläddrande i pärmar eller tabeller

Många som har jobbat klanderfritt på löneavdelningen i många år, kan bli ordentligt frustrerade över alla nymodigheter. Den teknologiska utvecklingen är inte alltid en nackdel, trots att allt verkar svårt i början. Fördelen med ett bra löneprogram är till exempel att man slipper bläddra i pärmar för att hitta rätt skattetabell, man slipper skriva ut lönespecifikationen för hand, och man använder inte heller den gamla räknemaskinen speciellt mycket. Man sitter inte och knappar in varenda lön till banken. Man skickar en fil, som datorn har tagit fram åt en. Dessutom får man snabbt, med bara några knapptryckningar, ut all möjlig statistik över både de anställda och deras löner.

Input är det viktigaste

När det lilla företaget växer och man har över hundra anställda, börjar det bli riktigt svettigt. Personalen har olika villkor, tillhör olika fackförbund och har olika kollektivavtal. När det gamla lönesystemet går riktigt trögt, är det ingen lösning att gå tillbaka till fjäderpennan, ett drastiskt förslag som många ilskna chefer har skrikit om. Man får byta upp sig till ett HR-system som kan hantera den komplexa situationen.

Företaget kanske är uppdelat på olika bolag, som inte har samma organisationsnummer och som därmed är olika juridiska personer. Man kan ju exempelvis vara anställd på flera bolag samtidigt, men med olika villkor. Det viktigaste, som vanligt, är att mata in rätt uppgifter från början och vara noggrann när man lägger upp ett system som fungerar. Input och implementering är ledorden. Då får löneavdelningen lite mer lugn och ro igen och kan koncentrera sig på sitt jobb.

Vad är historien bakom visitkort i Stockholm?

12 feb 2020

Användandet av visitkort i Stockholm är så vanlig att få vet om varför de uppkom i begynnelsen. Så vad är visitkortets historik och vilka uppgifter skriver man idag på sina visitkort?

Visitkorten har en historia så långt tillbaka som till forntida Kina, men i Europa började visitkort användas någonstans kring 1500-talet och under 1600-talet så fick de ett riktigt uppsving inom den franska aristokratin. Reglerna för vett och etikett var så svåra att man sökte efter sätt att förenkla dessa och i och med visitkorten så blev etiketten för hur man avger artighetsvisiter mycket enklare. Visitkorten pryddes med besökarens namn och förkortningar för de vanligaste anledningarna till att man gjorde en artighetsvisit. Det kunde till exempel vara p.c för det franska pour condoléance som betyder för att beklaga eller det även idag välkända uttrycket r.s.v.p som är på franska résponse s’il vous plait och betyder om svar anhålles. Men även fast anledningen till visiten nu var klarlagd så var själva överlämnandet av kortet en procedur i sig. Om man till exempel besökte någon som inte var hemma så vek man ett hörn på visitkortet som om man väntat länge och under tiden blivit rastlös och börjat vika kortet.

En man visar upp visitkort

Vägen fram till dagens visitkort

Visitkorten utvecklades under åren och blev mer och mer utsmyckade, för att sedan bli mer återhållna i sin design och mer fokusera på att beskriva namnet och titeln på ägaren till visitkortet, samt eventuellt dennes adress. När man idag använder visitkort så brukar det vara för att inom sin yrkesroll överlämna sina kontaktuppgifter till någon man inte redan känner. Därför brukar också visitkorten ha kontaktuppgifterna som man har på sin arbetsplats, samt företagets logga. Privata visitkort är i stort sett ej befintliga utan utdelning av visitkort är i syfte att knyta professionella kontakter. Visitkorten som används i Stockholm ser ungefär likadana ut som över hela världen fast olika länder har olika standardformat.

Spara visitkorten

Det finns yrkesgrupper som är så beroende av visitkort från kunder att det idag finns visitkorts-album som har fickor som passar perfekt till visitkort och där man kan lägga in alla visitkort man får. Överblicken blir enkel och det är lätt att bläddra sig fram till det visitkortet man söker. Och gör man en sökning så finns det en stor mängd olika produkter för förvaring av visitkort, såväl på skrivbordet som om man ska ta dem med sig. Vi rekommenderar den här sidan: http://dynaprint.se/

Vad gör en redovisningsekonom?

10 feb 2020

Det finns många yrkesroller som arbetar med ekonomi och redovisning. I den här texten tittar vi närmare på en utav dom – vad gör en redovisningsekonom?

Redovisar ett företags ekonomi

I ett företag förekommer i regel många ekonomiska aktiviteter, bland annat inbetalningar och utbetalningar, och redovisningsekonomens arbete är att just redovisa detta. Man håller ordning på både papper och siffror och jobbar löpande med redovisning under hela året, för att sedan sammanställa allt i ett årsbokslut. I bokslutet kan man sedan se varför det gått som det gått – både dom år man har fått bra resultat men också när det gått sämre.

Redovisningsekonomen på ett företag ansvarar i regel också för att skatt, moms och arbetsgivaravgifter betalas in när dom ska och det finns dom som har hand om lönerna lika väl som deklarationen. Man har utöver bokföring och redovisning även kunskaper inom ekonomistyrning, juridik och handelsrätt.

Papper med siffror på

En form av rådgivning

En redovisningsekonom arbetar så ledes med en form av rådgivning. Eftersom man granskar inkomster och utgifter i samband med bokslutet, ser man vad som varit bra och vad som kanske inte varit så bra. Finns en post som tydligt visar att det påverkat lönsamheteten för företaget är det något som företagsledningen kanske bör se över – något som möjligen inte hade upptäckts om det inte hade varit tack vare redovisningsekonomen. Åtminstone hade det förmodligen inte blivit lika tydligt utan att bokslut.

Man får alltså en förklaring till resultatet och kan på ett effektivt sätt jobba utifrån det kommande år, framför allt när det kommer till budgetar, och man får en chans att förändra och förbättra resultatet.

Goda framtidsutsikter och bra betalt

Den som intresserar sig för siffror och känner sig manad att utbilda sig och arbeta som redovisningsekonom har en ljus framtid att vänta. Många utbildar sig förvisso inom ekonomi men just för den här yrkesrollen är det relativt låg konkurrens om jobben och det i hela landet. Dessutom är det hyfsat bra betalt då snittlönen ligger runt ca 37 000 kronor i månaden men det kan givetvis variera beroende på erfarenhet och var man arbetar.

Vem passar för yrket?

För att kunna arbeta som redovisningsekonom krävs det som tidigare nämnt att man har ett sinne för siffror, eftersom en stor del av arbetet går ut på att räkna, granska och sammanställa. Det är mycket att hålla reda på och det krävs därför även att man är noggrann och strukturerad av sig. Man bör också ha en förmåga att visa sig affärsmässig och professionell och det är en klar fördel om man behärskar att göra och ha koll på flera saker samtidigt.

En redovisningsekonom utgör en viktig del av ett företag. Att hålla koll på och redovisa ekonomin kan låta enformigt men det är ett väldigt varierande jobb som stundvis kräver ett otroligt högt tempo. Kanske allra helst inför ett årsbokslut, då inte bara det göras utan även alla andra ”vanliga” arbetsuppgifter så som lönehantering och utskick av kundfakturor.

Läs mer om redovisning på https://www.redovisningstockholm.biz/

← Äldre inlägg

 

 

 

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!