Blogg

Sida 2

Behöver du en fasadskylt?

5 jun 2019

Om företaget just nu genomgår en stor förändring och kanske till och med byter namn, för att man växer, går igenom en företagsfusion, eller förändras på andra sätt, kanske man byter lokaler. Om man blir fler, kan de gamla företagslokalerna bli för små. Att förena två, eller tre olika företag och göra dem till ett enda, tar lång tid och kräver mycket arbete.

Flytta in i nya lokaler?

Om det är två olika företag som kanske har funnits ett bra tag på marknaden kan de två olika företagen ha utvecklat sin egen kultur, egna vanor och eget sätt att arbeta på. För att båda företagen ska komma ur sitt invanda sätt och faktiskt fusioneras, krävs det att båda företagsgrupperna är öppna för nya sätt att arbeta. Båda måste inta en ödmjuk attityd, ett öppet sinnelag, och det brukar underlätta om man flyttar in tillsammans i helt nya lokaler det vill säga kontor som är nya för alla i de olika företagen. Flyttar man in i nya lokaler kanske det är dags att skaffa sig nya fasadskyltar, särskilt viktigt är ju det om man har antagit ett nytt namn på företaget. Har man då inte någon ny fasadskylt med det nya namnet kan det skapa rejäl förvirring.

Hur ska fasadskylten se ut?

Hur den ska se ut, är sedan nästa viktiga fråga. Vilken färg ska den ha? Har man ett nytt namn på företaget bör man byta ut sin logga. Och byter man namn på företaget är det mycket viktigt att kommunicera ut namnbytet så att alla ens kunder känner till att man heter något annat, så att man inte i misstag tappar kunder bara för att de inte känner till om flytt eller om namnbyte. Färgen på fasadskylten, typsnitt och material är mycket viktig. Här signalerar företaget vilken bild som man vill förmedla till omvärlden om vilket slags företag som man vill vara och vilken bild man vill att andra ska ha om företaget.

Vilket tryckföretag ska göra fasadskylten?

Välj ett företag där de  är erfarna att utforma och trycka en sådan fasadskylt som företaget vill förmedla till omvärlden. Kanske det är bra att välja en leverantör som kan erbjuda andra produkter för marknadsföringen såsom mässpaneler, produktpresentationer, tryck på arbetskläder, utformning av logga, informationsskyltar, fordonsdekor och andra profiler. Det kan vara bra att anlita ett företag som kan erbjuda alla slags produkter som är enhetliga och som har samma utseende och färger.

Att börja jobba med mergers and acquisitions – juridiken

6 maj 2019

handslag, företag

Många jurister börjar aldrig jobba som åklagare eller advokat i rättegångar. Snarare är det vanligt att man börjar arbeta som bolagsjurist och stannar i den rollen. Att börja jobba med det innebär flera års hårt arbete – och det börjar på juristlinjen.

Juristlinjen är populär att läsa i Uppsala och Lund, men erbjuds även i exempelvis Göteborg och Stockholm. Den innebär 4,5 års studerande på heltid. Många skulle säga att det innebär en hel del mer arbete att skaffa sig en anställning på framgångsrika privatbyråer, och att det överlag blir fler timmar i veckan i den privata sektorn. Många jurister som jobbat både inom offentlig och privat sektor kan vittna om att det som regel inte är samma stress på de offentliga institutionerna.

Goda betyg ett måste för att lyckas

Ska man jobba med mergers and acquisitions så jobbar man inom den privata sektorn. Att få en betydande roll som bolagsjurist för detta kan vara svårt, men så är sannolikt lönen också mycket god. Den första arbetsgivaren efter examen tittar ofta väldigt mycket på betygen. Vill man snabbt skaffa sig en karriär inom den privata sektorn krävs alltså goda betyg på kurserna i programmet.

För att öka chanserna till en snabbare karriär direkt efter examen, så krävs ansträngningar under studietiden. Det kan vara en idé att jämföra lärosäten innan man börjar på programmet. Dels så kan man titta på vilka skolor som är högst rankade och som ”slår högst”, men det finns givetvis en rad olika faktorer som spelar in i valet av skola. En lämplig väg in kan vara att påbörja en praktik efter att juristexamen är tagen, kanske på en juristbyrå som i mer eller mindre grad är nischade mot just mergers and acquisitions.

En expert kan vara en lönsam investering

Mergers and acquisitions kan beskrivas som företagsöverlåtelser. Att sälja eller köpa ett företag är något som kräver gedigna förberedelser. När det handlar om stora affärer kan en erfaren affärsjurist vara en mycket lönsam investering för inblandade parter i affären. Den som säljer ett företag måste ha god kännedom om vad som säljs – vilka avtal som företaget är bundna i, och vilka konsekvenser det kan innebära längre fram.

Vanligt är att man upprättar ett sekretessavtal på förhand. Detta för att skydda affärshemligheter och för att förhindra att information läcker ut till obehöriga. Affärsjurister som jobbar med mergers and acquisitions kan även dokumentera förhandlingarna i detalj, för att ge struktur. Frågorna vid en företagsöverlåtelse kan vara många – och ofta krävs jurister för att ge svar på åtminstone en del av dem.

Det finns även företag som har specialiserat sig på rådgivning inom Mergers and acquisitions, HDR Partners är ett framgångsrikt exempel på detta. 

 

 

Så kan du rädda företaget från konkurs

5 maj 2019

Om du som företagare får ekonomiska problem så finns det hjälp att få. Man måste inte alltid lösa alla ekonomiska problem själv och det kan finnas en styrka i det att man kan få ekonomisk hjälp utifrån. Om intäkterna viker eller om produkterna inte säljer lika bra som förut så går det att försöka rädda företaget – förutsatt att du har en bra affärsidé och att det finns en stor potential att företaget kan fortsätta vidare även efter en ekonomisk svacka. Så vad kan du söka? Vilken hjälp finns att få? Finns det regler kring hur och vad man kan söka? Här går vi igenom vilken slags hjälp, som du faktiskt kan få.

1. Minska personalstyrkan

Genom att göra dig av med en kanske för stor personalstyrka så kan du minska kostnaderna som annars går till lön. Att minska personalstyrkan är bland det mest effektiva sättet att allokera resurser. Om du märker att intäkterna minskar, så kan detta vara bland det första som du kan tänka igenom och kanke spara in pengar på.

2. Ta in en ekonomisk konsult

Man kan ta in en ekonomisk konsult som tittar igenom räkenskaperna i ditt företag. Iblan kan man som företagare bli blind för de egna utgifterna. Kanske gillar man en avdelning på företaget som egentligen inte generera så mycket intäkter? Ibland pratar man om att "kill your darling" när man skriver texter, kanske borde man "kill your darling" även när det kommer till ekonomin på ett företag? Om någon utifrån kommer in i företaget kan den personen analysera vilka utgifter som är onödiga och var i flödet som du kan stoppa det, som kanske gör att företagets ekonomi blöder.

3. Ansöka om betalningsanstånd

En tredje sak som du kan göra är att till exempel ansöka om betalningsanstånd med att betala in dina skatter. Genom att slippa betala skatt en kortare period får du minskade utgifter och kan rädda företaget, men endast under en kortare period. Skatteverket brukar endast ge anstång till företagare up till 1-2 månader, så detta är endast en tillfällig skattelättnad, som bara är till för att du snabbt ska komma på fötter men som inte är någon egentlig lösning.

4. Ansöka om företagsrekonstruktion

Bland den bästa hjälpen som du kan få är att genomföra en företagsrekonstruktion. Det innebär att du får en jurist som går igenom hela företagets ekonomi och möjligheter att omstruktureras för att rädda företaget. Som namnet säger, kan det bli aktuellt att genomföra en omorganisering och effektivisering av företaget. Läs mer om företagsrekonstruktion på: https://www.företagsrekonstruktion.biz.

Ta hjälp av en kapitalförvaltare

15 apr 2019

Vad innebär kapitalförvaltning och vad gör en kapitalförvaltare egentligen? Det såklart som namnet säger när man förvaltar andra människors kapital. Men hur går det till i praktiken? Det är i vilket fall som helst inte magi utan hårt arbete och research som ligger till grund för en lyckad kapitalförvaltares framgångar.

Skannar marknaden

En skicklig kapitalförvaltare har förmågan att läsa marknaden och har stora kunskaper om hur den kommer utvecklas. Det är viktigt att ha förtroende för sin förvaltare av det privata kapitalet. De har en stark analytisk förmåga och känsla, men även förståelsen för att det är andras pengar som det handlar om. Därför är det viktigt gedigen research samt att sprida riskerna när det inte blir som man förutspått.

Aktier, fonder och räntebärande obligationer

Många kapitalförvaltare ansvarar även för kunders fondportföljer och ser till att kapitalet växer enigt kundens målbild. Andra arbetar med ren rådgivning där kunden själv utför själva placeringarna.  

Eftersom tilliten är viktig hos en kapitalförvaltare måste de ha en utvecklad kommunikativ förmåga både mot kunder men även för att kunna knyta kontakter inom branschen för värdefulla tips och råd. Många sparare med specifika mål med sitt sparande och en betsämd tidsplan, väljer ofta en diskretionär förvaltning. Då sköter kapitalförvaltaren allt i portföljen men det kräver en större startsumma, oftast på flera hundra tusen kronor.

Olika arbetsmetoder

Stabila placeringar - Det innebär förvaltning som pågår i mellan noll och fem år, ofta för att får pengar till en buffert eller ett planerat inköp. Dessa placeringar har en begränsad risk i en portfölj med spridda aktier elelr fonder. Genom valutasäkring inriktar man sig på exponering mot globala marknader.

Tillväxtplaceringar - Här är det frågan om längre tidsrumder på mellan 5 och 10 år. Kapitalet riktas mot svenska, nordiska och globala aktiemarknader. Det ger en god avkastning för investeraren. 

Spetsinvesteringar - Här tar kapitalförvaltaren fram unika investeringsmöjligheter med hjälp av sin spetskompetens. Det kan vara en börsintroduktion man tror starkt på eller liknande. Självfallet innebär detta en högre risk, men det kan handla om stora pengar om och när det visar sig fungera.

Den optimala placeringsportföljen för alla finns inte eftersom alla har olika behov och mål med sitt sparande eller investeringar. Och risktagandet är olika för alla.

Generellt kan man säga att ju mer tid du kan avvara när du investerar, desto mer risker kan du ta. Annars gäller det omvända. Man vill inte ta för stora risker på kort tid och riskera förluster. 

Så kan säljrekrytering gå till

2 apr 2019

Driver du ett försäljareetag som behöver fler säljare? Då är sannolikheten stor att du vänder dig företag som arbetar med säljrekrytering. Företag som har specialkompetens inom att utforma annonser och rekrytera till att intervjua och hitta de bästa säljarna utifrån företagets behov. Så här kan det gå till:

Ett behov uppstår – vad behövs?

Första steget är självklart att ditt företag behöver mer personal. Ni har tagit beslutet att en till säljare behöver rekryteras och tar därmed kontakt med företag som arbetar med just säljrekrytering. Tillsammans går ni igenom målbilden och vad det är för person som eftersöks. Är det speciella egenskaper, ålder, intressen eller annat som speciellt eftertraktas?

Annons

En fördel med att ta hjälp med säljrekrytering är att dessa företag tar hand om hela processen. Efter att de kartlagt behovet skriver de ihop den annons som sedan publiceras på exempelvis Arbetsförmedlingens hemsida och dels på andra rekryteringskanaler. De kan även kontakta personer som sökt jobb via dem tidigare och som skulle passa för detta jobb även om personen inte direkt har skickat in någon ansökan.

Ansökningarna kommer inte

Då det generellt inte krävs en specifik högskoleutbildning för att jobba som säljare brukar en säljrekrytering innebära ganska många ansökningar. Löpande efter att ansökningarna kommer in sker därför ett första urval. En arbetssökande kan alltså bli kontaktad för intervju eller frågor redan innan sista ansökningsdagen löpt ut. Detta sker då för att inte personen ska hinna söka andra jobb under tiden fram till ansökningsdatum löpt ut.

Intervju

Nästa steg inom säljrekrytering är intervjuerna. Hur många som kallas till intervju kan variera något både beroende på hur många som haft rätt kompetens till arbetet samt hur slutkunden vill ha processen. De arbetssökande får i detta läge träffa rekryteringskonsulter som är specialister på just intervjuer och rekrytering.

Utifrån intervjun tas sedan ett par personer ut för slutintervju. Det är i denna fas som den arbetssökande för första gången får träffa någon från det företag som söker personal. Till dess har det enbart varit rekryteringsföretagets uppgift och ansvar.

Den slutgiltiga intervjun sker med någon från det företag som behöver personal. Om de önskar kan även en rekryteringskonsult vara med som stöd och hjälp för att skapa en så bra intervju som möjligt. Det är även i detta läge, när det enbart är ett par få personer kvar i processen, som kontroller sker gällande referenser och intyg. Även detta är något som rekryteringskonsulten gör för att säkerställa att den person de rekommenderar verkligen har den kompetens som eftersöks.

NajsPeople är ett företag med stora erfarenheter av säljrekrytering. 

Att skriva avtal med en totalentreprenad – vad bör finnas med?

29 mar 2019

När man anlitar en totalentreprenad lägger man stort ansvar på en enda part. Det säger sig självt att man bör hitta en firma man känner stor tillit för. Det kan nämligen vara så att hela byggprojekt står eller faller, beroende på hur totalentreprenad sköter sina uppgifter. Innan man påbörjar ett samarbete är det viktigt med avtal. Det gäller i princip med alla tjänster man anlitar. Men hur ska egentligen ett avtal se ut för en entreprenad? Det tittar vi lite närmare på här. Information kommer från Byggandets Kontraktskommitté.

Företags- eller personuppgifter

Som i många andra avtal är det standard att börja med uppgifter kring beställare och entreprenör. Här bör det finnas med firma, organisationsnummer, kontaktuppgifter och adress, till exempel Totalentreprenad i Uppsala AB, Drottninggatan 5, XXX XX, Uppsala.

Omfattning

Det här är en viktig del i avtalet givetvis, som reglerar hur och när arbetet ska utföras. I det här avsnittet förbinder sig en entreprenör att utföra ett arbete åt kunden i enlighet med kontraktet och eventuella ändringar som finns avtalade. Här bör bland annat också datum för beställning, förfrågningsunderlag och anbudshandlingar finnas med.

Det bör även finnas rader som förtydligade vilka handlingar och uppgifter som beställaren skall tillhandahålla. En likadan rad bör finnas för entreprenören.

Tider

Det här är viktigt för såväl entreprenör som beställare, men är kanske särskilt tryggt att avtala om för den sistnämnda. Här bör det stå när entreprenaden senast ska lämna en tidsplan, när arbetena tidigare får inledas, och när de senast ska inledas. Det bör också stå när arbetena ska vara helt färdiga och redo för slutbesiktning.

Ansvar

Ett avsnitt om ansvar och försäkringar är bra att ha med i avtalet. Det kan till exempel stå att entreprenaden är skyldiga att betala vite vid försening, till exempel ett belopp per varje försenad vecka. Vidare bör entreprenaden bevisa att lämpliga försäkringar finns. I avtalet kan det stå ett datum, när dessa bevis senast ska överlämnas till beställaren.

Innan avtal skrivs - hitta rätt firma

Att hitta rätt firma att samarbeta med är en förutsättning för att ett avtal ska skrivas. Bor du i en lite större stad, säg Uppsala till exempel, har du ganska många aktörer att välja mellan. Titta på referenser, omdömen och recensioner för att bilda dig en uppfattning om entreprenaden. Ta in offerter från flera olika firmor för att kontrollera att du betalar ett marknadsmässigt pris. Vi rekommenderar en firma med goda betyg från en stor majoritet av kunderna: totalentreprenaduppsala.se.

 

 

Växande redovisning vid bolagsfusioner

24 feb 2019

När man slår ihop flera företag, som man ju gör i fusioner, växer företaget som skapas av sammanslagningen av flera mindre företag. Det är inte lätt alla gånger att växa. Ibland kan ett företag drabbas av "växtvärk", bildligt talat. Ibland kan en tillväxt ske för snabbt så att alla funktioner i ett företag inte hänger med. Har man till exempel chefer, personalchefer eller verksamhetsledare som inte har varit med om en företagstillväxt innan och inte har den rätta kompetensen att leda ett företag som befinner sig i ett tillväxtskede, kan det hända att de inte hinner med alla de på en gång växande antal arbetsuppgifter som de tidigare hann med, men som i och med tillväxten blev ohanterligt många.

Oftast personalen som blir lidande

När företaget växer "för snabbt" är det oftast personalen som blir lidande av att chefer och verksamhetsledare inte själva hänger med. Ibland kan administrationen få svårt att hänga med, det kan blir problematiskt om ny personal ger till exempel personalchefen många fler uppgifter som har att göra med hur personalen ska finna sig till rätta på företaget. Sedan kan det plötsligt bli långt fler arbetsuppgifter för den som ska betala ut alla löner, betala för fler lunchkuponger, administrera sjukskrivningar, föräldraledigheter eller när personalen ska vårda sjuka barn och så vidare och så vidare. Med alla dessa exempel vill vi visa att det inte är så lätt alla gånger att växa, även om det är just vad företagen önskar och vill.

Viktigt att växa i lagom takt

Ibland kan det faktiskt vara bättre att växa i lagom snabb takt. Då kanske företaget hinner med att bygga ut sitt nät av leverantörer. Ibland kan det gå lit för fort att växa som företag. Det kan göra att utgifterna rusar i höjden och att ekonomin inte hänger med. Ibland kan ett företag behöva mycket inflöde  av kapital just under en tillväxtfas. Får man plötsligt en ökad efterfrågan på sina produkter och tjänster kan det uppstå ett stort behov av många fler i personalstyrkan, att då anställa många fler kan då ge upphov till ökade utgifter för arbetsgivaravgifter och liknande.

Anlita extern redovisningsbyrå i Stockholm

Det är inte billigt att anställa folk i Sverige. Ibland kan det vara bättre, rent ekonomiskt att anlita externa tjänster i stället. Bland annat kan redovisningen svälla, administrativa tjänster blir långt fler med ett större företag. Att ha hand om bokföring kan då innebära mångt fler sysslor än tidigare. Då kan det vara bäst att anlita en redovisningsbyrå i Stockholm som kan ta hand om allt som har med ekonomisk redovisning, bokföring, revision och annan ekonomisk administration. Läs mer här.

Behöver du hitta fokus på företaget?

3 feb 2019

Det är många saker som ska lösas dagligen på ett företag. Det är allt från att få ordning på administrationen, till att hitta rätt personal, till att göra kunder nöjda. Då är det lätt hänt att man tappar fokus och inspiration till att göra skillnad i människors liv. Oavsett vilken slags verksamhet som man har i sitt företag, handlar det oftast om att göra världen lite bättre, att ge människor det som de önskar eller förse dem med det som de önskar sig mest här i livet.

Även de bästa intentioner kan komma av sig

Om det är så att du, antingen i ditt privatliv, eller i företaget, har tappat gnistan och inspirationen kan du få tillbaka det genom att låta dig inspireras på nytt. Tappar man fokus i livet kan man hitta tillbaka till den genom att få inspiration av någon som kommer utifrån. Ibland kan det vara enda sättet att komma till rätta med att livet går på rutin. Att ha en vision för sitt företag är viktigare än någonsin, när det finns så mycket i vir omgivning som kan påverka oss att tappa fokus.

Alla kan behöva få en vitamininjektion

Det är få människor som behåller sitt fokus ett helt liv. Om det nu inte råkar vara så att man är Mark Zuckerberg, som arbetar med Facebook, så kan vi alla tappa fokus någon gång ibland. Plötsligt inser man att man arbetar med något helt annat än det som man egentligen har tänkt sig. Leder man då ett företag är det stor risk att man smittar av sig och plötsligt har hela företaget gått in på fel spår. Att leda ett företag innebär alltid att man måste ha en vision om vart företaget ska komma, för att inte företaget ska gå i stå, och stampa på ställe. Som företagsledare, är det viktigt att veta vart man vill och ha en vision om just det.

Så kan du hitta tillbaka till din vision

Om du känner igen dig i detta, kan du behöva hitta tillbaka till din vision för företaget. Ta en period för dig själv, när du går tillbaka till din affärsidé. Prata med andra om vad det var som du ursprungligen tänkte med företaget. Om du tycker att företaget inte längre arbetar med det som du ville, kan hela företaget behöva få en inspirationsföreläsning, där alla inblandade kan behöva höra på en inspirationsföreläsning. Om det är så kan du läsa mer här, om du hur du kan anlita någon för just en sådan inspirationsföreläsning.

Cannes – De stora eventen

27 jan 2019

Cannes är en semesterstad på Franska rivieran men staden är inte bara känd för sol, bad och charter. Mängder av turister kommer hit varje år för att besöka något av de stora event som årligen genomförs här. Enligt viss statistik är 20 % av de som kommer till Cannes personer som är där på eller affärs- eller konferensresa i Cannes. Inte sällan kombineras detta. 

Nästan året runt genomförs något stort event i Cannes vilket har gjort staden även känd som just ”eventstad”. 

Störst av allt – Filmfestivalen i Cannes

Det event som drar till sig mest medial uppmärksamhet är utan tvekan filmfestivalen. Från att ha varit en mindre filmfestival har den vuxit till den mest prestigefulla festivalen inom branschen. Hit kommer även media från hela världen för att följa kändisar (och blivande kändisar) när de går på den röda mattan och blir inbjudna till unika fester. Totalt beräknas 5000 journalister komma hit. När filmfesten är i Cannes lever hela staden upp - på alla sätt och vis. 

Games festivalen

Gamesfestivalen är ett event i Cannes som lockar allt från gamers till de som älskar brädspel. En internationell spelfestival som lyfter upp alla slags spel oavsett genre. För de som är insatta i denna värld är det häftigt att få träffa kända profiler inom de olika spelen utan att det blir lika stor uppståndelse som för kändisar på filmfestivalen. 

Här kanske du till och med kan få en bild med din idol – eller i alla fall en autograf. Ett event för dig som älskar spel, vill lära dig mer eller bara umgås med likasinnade. 

Pyrotekniska festivalen

Fyrverkerifestivalen i Cannes startade 1967 och bjuder minst sagt på en sprakande och explosiv upplevelse. Ett event för de som älskar pyroteknik eller bara njuter när himlen målas vacker av alla möjliga färger. Kan även kombineras med sommarsemestern då fyrverkerifestivalen är uppdelad på flera dagar under juli och augusti. 

Man räknar med att ca 200 000 personer ser de färgsprakande showerna när de olika lagen tävlar mot varandra att skapa bästa pyrotekniken. 

Cannes Yacht Festival

Cannes Yacht festival är ett event för dig med en finare yacht – eller bara älskar att se större och dyrare båtarna. I september samlas ett flertal yachter vid Gamla hamnen. I likhet med ett par andra event så bygger detta event på Cannes som en lyxig och exklusiv stad. Nog är det exklusiva båtar som lägger till vid hamnen också. Men att titta kostar inget…

Nice maraton

Sedan 2008 har Nice Marathon genomförts. Ungefär 14 000 deltagare försöker ta sig igenom den 4,2 mil långa banan. Men man behöver inte vara med i tävlingen för att njuta av den. Det är folkfest i många av de byar som löparna springer igenom och ett event som lockar till sig löpare från hela världen.  

Anlita avokat för företaget

11 jan 2019

Om du har eget företag vet du att det finns en del fallgropar som företagare. Många är de enmans- och småföretagare som har klagat på alla blanketter som man måste fylla i, ansöka om än det ena och än det andra. Det är ibland en snårig djungel som man ska orientera sig genom. Att i det läget anlita en advokat, kan vara riktigt förutseende och klokt. En brottmålsadvokat eller en affärsjurist kan enkelt vägleda dig som egenföretagare/småföretagare. Hellre anlita en advokat som visar dig som företagare hur du håller dig på rätt sida om lagen, än att tänka sig att man själv ska klara av alla fallgropar själv.

Vad en advokat kan göra för dig

Med en advokat som tidigt engageras i verksamheten, får du hjälp med affärsjuridiken. Skulle du någon gång bli stämd av någon kund, har du då möjlighet att gå fri. En advokat ser till att hjälpa dig ur juridiska trångmål. Det är ju därför som du anlitar advokaten och en duktig jurist kan få dig ur i princip vilka tvister som helst. Bara det att kunna tala om för kunderna att du har en jurist som du kan anlita, kan få vem som helst att backa från sina hotelser om stämning. Dessutom Får du mer insyn i juridiken med en advokat vid din sida. Här anser vi att alla företagare borde ha en jurist i sin verksamhet och vid sin sida. Hellre förekomma än förekommas. Särskilt när det kommer till affärsjuridiken kan det vara svårt att veta vad som är lagligt och inte är det. Man önskar att fler läste lite juridik. Då skulle det inte förekomma så många brott.

Brottmålsadvokat med flera strängar på lyran

En brottmålsadvokat är någon som alltid kan hjälpa dig som företagare i de fall som det kan vara kritiskt vid avtalsbrott eller arbetsrätt. Anlitar du en sådan har du möjlighet att rådfråga en kunnig jurist, så att du själv ser till att inte göra fel. Inom detta finns det en del gråzoner som man som företagare rör sig kring. Skulle det sedan visa sig att du har ett behov av juristens tjänster när det kommer till andra ärenden som kanske rör ditt privatliv, har du alltid tillgång till en jurist som kan bistå dig. Att bli misstänkt för ett brott, är inte alltid så att det är svart/vitt, ibland kan man röra sig i gränslandet, och det är svårt för alla inblandade att reda ut vad som är brottsligt och inte är det. Här kan du läsa mer om brottmålsadvokat

Se till att fusionen firas ordentligt

10 jan 2019

När viktiga saker händer på jobbet, som till exempel en fusion av flera företag, är det dags att fira. Hur viktig man tycker att fusionen är, desto större firande krävs det. En stor fusion, med två företag brukar inte ingås utan problem. De brukar föregås av mågna diskussioner och för det mesta med flera maktkamper innan man kan komma överens. Bara en sådan sak som var huvudkontoret ska finnas, vem från de två företagen som ska inneha VD-posten och så vidare och så vidare. Först när man har kommit överens om hur det ska bli, är det sedan dags att fira fusionen, eller flytten till ett annat land, eller hur man nu väljer att uppmärksamma förändringen.

Firande kan underlätta för personalen

Om personalen känner motstånd mot fusionen – och många lär göra så. Vi människor är oftast obenägna till förändringar. Vi är vanedjur och vill oftast ha det som vi alltid har haft det, eller hur? Av den anledningen kan det vara svårt att acceptera en förändring av den egan arbetsplatsen. Då kan ett firande av förändringen hjälpa till att göra det hela mer positivt för den personal som ska finnas kvar. Om du behöver hjälp med att arrangera firandet av de två företagen som går samman, kan man anlita en eventbyrå i Stockholm. Då kan man få hjälp med inbjudningar, planera program, anlita musiker, talare och ordna med lokal, mat och dryck och allt sådant om kan höra till en fest.

Detta bör man tänka på inför en fest

Det är en hel del praktiska saker som man bör tänka på inför ett arrangemang av en fest. Vi tar upp en del av de praktiska sakerna här.

  • Var ska festen hållas? Här kan man antingen bjuda in personalen till en annan plats, än på kontoret, eller arbetsplatsen, så att de känner att de inte kommer till jobbet igen för festens skull. Man kan till exempel abonnera en festlig lokal i Stockholms innerstad, som har restaurang och personal som kan servera.
  • Vilken mat och dryck ska man bjuda på? Om man väljer en restaurang att hålla festen hos, då har de säkert en meny som de kan erbjuda och då behöver man inte fundera mer på det. Oftast är det lättast att bjuda på en buffé om det handlar om väldigt mågna människor. Dessutom blir det ofta alldeles för stelt om gästerna ska sitta vid bordet och äta tre-rätters-middag.
  • Vilket program ska man ha på festen? Ska man ha något progam vid festen? Ska man bjuda på underhållning? Vad ska hända på festen?
  • Ska det finnas ett tema på festen? En extra festlig sak som man kan höja festen ännu ett snäpp är att ha ett särskilt tema på festen som genomsyrar allt som händer på den festen.

När endast sopmaskinerna rår på smutsen

4 jan 2019

När gatorna är riktigt smutsiga är det endast effektiva och stora sopmaskiner som kan få bort den mesta smutsen. Särskilt efter vintern, och man har sandat på gatorna för att förhindra halkan från att få alla bilar att krocka med varandra, då bheövs det riktiga sopmaskiner som tar bort allt som inte ska finnas där. Det är med gatusopning som med vilken annan städning som helst; man märker att det städas, först när det inte sker. Man tar ju för givet att det är städat och snyggt, först när städarna inte har gjort det. Så länge det är snyggt på gatorna tar man det för givet. Det är när man snubblar över grus och sand och annat skräp som man märker när arbetet har uteblivit.

När du arbetar med städning inom- och utomhus

Arbetar du med städning i ditt arbete? Då vet du en hel del om hur det är att arbeta med städning. De flesta städfirmor arbetar med städning enbart inomhus. Att arbeta med städning utomhus är en något annan slags verksamhet. Framför allt därför att behöver så mycket större maskiner för att kunna genomföra ditt arbete. De slags sopmaskiner som du arbetar med bör kunna fungera utan större gnissel. Att ha maskiner som bara står, är en mycket dålig affär. Allt som endast upptar plats på ett varulager, eller som inte kan utnyttjas, är en ekonomisk belastning. 

Hyra sopmaskiner bättre affär

Då är det en bra mycekt bättre affär att hyra så stora sopmaskiner som man kanske kommer att behöva om amn arbetar med utomhusstädning. Man kan ju behöva en sopmaskin även för städningen inomhus, om det är så att man har stora ytor som man behöver rengöra. Städar man utomhus innebär det även stora ytor (för det mesta) att rengöra. Särskilt när det kommer till gator och vägbanor. Gäller det en innergård, till exempel, är det sällan särskilt långa gångbanor som behöver rengöras. Då handlar det mer om utomhusstädning som mest kan göras för hand.

Var hittar man hyrmöjligheterna av sopmaskiner?

Googla gärna "sopmaskin Stockholm" eller någon annan ort, där du arbetar, så bör du få flera förslag på företag som hyr ut eller säljer sopmaskiner på den ort där du bor. Sedan är det bara att ta kontakt, fråga om offert och referenser och välja den som du anser är bäst. Välj gärna en som använder sig av mijövänliga arbetsmetoder och miljövänliga sopmaskiner. Läs mer här.

När chefen behöver utbilda sig

22 dec 2018

Handen på hjärtat – har du alltid tyckt om din chef? Och vad var det som gjorde att du inte tyckte om din chef? Vad var det som hon, eller han gjorde som inte attraherade dig? Det är inte alltid som man lyckas få en bra chef, när man får en ny anställning. Sådant kan man ju inte veta på förhand, om den nya arbetsplatsen har en bra ledning, och ledare. Det är sådant som man tyvärr märker efter ett tag. Så har man väl fått ett arbete på ett nytt ställe, och märker att chefen inte är bra, vad kan man göra då? Det kanske inte är läge att ge vinkar om att hon, eller han borde gå och lära sig mer om ledarskap och utveckling. Sådant måste komma uppifrån. Så då kan man som anställd gå till hennes, eller hans chef för att påpeka sådant som fattas.

Alla kan behöva en vidareutbildning

En skicklig ledare ser potentialen hos personalen. Det är en av de viktigaste arbetsuppgifterna som en ledare måste ha. Ett företag som har fel personale på fel plats kommer aldrig att bli ett framgångsrikt företag. För att bli ett företag med tillväxt krävs det av ledarna att de placera rätt person på rätt position. Motsatsen är förödande för företaget. Och att lära sig hantera det är mycket viktigt för en verksamhetsledare. 

Vad gör en människa till en bra ledare?

Vad det är en person till en bra ledare, men inte den andra, kan vara svårt att lista. Här gör vi ändå ett försök.

1. Det måste vara någon som kan attrahera rätta människor

Bland det absolut viktigaste egenskaper som en företagsledare behöver ha, är förmågan att attrahera andra människor. Den som blir en ledare är den som de flesta gillar i gruppen. Det är det första och viktigaste egenskapen. Man måste gilla den man bestämmer sig för att följa.

2. Kan kommunicera med sina medmänniskor

Det är viktigt att ledaren kan kommunicera med dem som hon, eller han ska leda. Ledaren ska kunna motivera och puscha på människorna så att de gör sitt yttersta för att nå målen med företaget. En ledare ska även kunna tala om vilket målet är så att alla förstår och tar till sig budskapet.

3. Kunna urskilja vilka som passar för olika jobb

En ledare måste ha förmågan att kunna se de människor som hon eller han anlitar för de olika jobben och se om de passar där eller inte. Att ha fel personer på fel ställe är ett av de största misstag man som företagare kan göra. Här kan du läsa mer om hur du kan lära dig mer om ledarutveckling.

Se till att göra reklam - alltid!

21 dec 2018

Vad är den bästa reklamen som man kan tänka sig? Denna fråga är inte på något sätt ny alls. Många är det som har funderat på det. En hel bransch har varit sysselsatt med detta i flera årtionden. I Sverige belönas den bästa reklambyrån med Guldägget varje år, som ett tecken på duktiga reklammakare.

Bära profilkläder

Ett av de bästa sätten att göra reklam på är att låta både personal och kunder bära företagets namn och logga på profilkläder, på tygpåsar med tryck, eller varför inte låta företagets namn och logga synas på mässan? Ett företag som erbjuder allt detta är Tryckt val som har profilkläder som man kan trycka med företagets namn och logga på alla slags snygga kläder. Då är det viktigt att profilkläderna är riktigt snygga så att den som bär dem vill ha kläderna på sig. Läs om Tryckt val här: https://trycktval.se.

Ge bort tygpåsar med tryck

Har man en butik som säljer hälsokost, ett parfymeri eller livsmedelsbutik kan man erbjuda sina kunder en tygpåse med tryck med företagets namn och logga väl synligt. Är man ett företag verkligen med i tiden, väljer man tygpåsar med tryck som antingen är tillverkade i ekologiskt material eller som är tillverkade med Fair trade.

Synas bäst på mässa

När företaget är på mässa är det viktigt att kunna sticka ut så att gästerna på mässan lägger märke till företaget. Det kan man göra på olika sätt. Här är det viktigt att man gör det på ett smart sätt. Det ska anpassas efter det budskap som man vill sända ut. Arbetar man inom skönhetsbranschen, vill man kanske förknippas med skönhet, bekvämlighet och kliniskt rena produkter. Arbetar man med mat, kanske på restaurang eller inom livsmedelsbranschen kanske man vill ha framme grönsaker, och göra en monter som ser ut som ett kök. Då passar det bäst att laga mat på stället och bjuda dem som har betalat för det eller bjuda på små smakbitar. Då passar det bäst att ha stolar, eller en soffa på plats så att människor kan sätta sig där och äta.

Ha profiltryck på bilar

Kör man mycket bil är det ingen dum idé att ha profiltryck på bilen som gör reklam där man kör med den. Eller ett paraply med företagets logga och namn som håller kunderna torra. Det är inte så stor mening att ha pennor, då är det bästa reklamen sådant som man ser när kunderna eller personalen rör sig ute på stan.

Från konkursansökan till konkursens avslutande

15 dec 2018

Första steget till kokonkurs, tomma fickornkurs är att lämna in en konkursansökan. När tingsrätten har behandlat frågan kommer gäldenärens egendom att vara tillgänglig för konkursförvaltaren för att därigenom kunna återbetala så mycket som möjligt till borgenären. Här är förfarandet.

Konkursansökan

En konkursansökan kan lämnas in av den person som försätts i konkurs (gäldenären) eller av de personen/företaget är skyldig pengar (borgenär). Det sker till Tingsrätten och kostar inget om det gäller en själv och annat fall drygt 2000 kr.

Svar från gäldenären

Om det är borgenärer som gjort konkursansökan får först gäldenären möjligheten att svara på ärendet. Det är Tingsrätten som har detta ärende och som kallar till en förhandling där de bägge parterna i målet kan yttra sig och ställa frågor.

I det fall gäldenären gjort konkursansökan sker utslag direkt. Detsamma gäller om gäldenären godkänt och medgett borgenärens ansökan.

Eventuell prövning

I det fall som borgenär och gäldenär är oense om konkursen är det tingsrätten som avgör i frågan via de förhandlingar som sker med parterna. Det spelar i detta läge ingen roll om gäldenären kommer eller inte. Tingsrätten kommer ändå att pröva ärendet.

Beslut

Om tingsrätten beslutar att en konkurs ska genomföras ska tre punkter ske:

Tidsbestämma när träff ska ske med gäldenär då bouppteckninged ska lämnas

Konkursförvaltare ska utses. Det kan även innebära flera förvaltare i det fall det är ett större bolag eller mer komplex situation. Här är en kompetent och erfaren advokat som tar på sig denna typ av uppdrag: konkursansökan.se

Tillkalla borgenär, förvaltare, gäldenär, tillsynsmyndighet till sammanträdet för bouppteckningseden.

Bouppteckning

Nu upprättar förvaltaren en bouppteckning där alla tillgångar tydligt specificeras. I denna ska det även framgå vilka som är borgenären och hur stor skuld som finns till dessa.

Denna bouppteckning lämnas till tingsrätten samt till gällande tillsynsmyndighet. Detta ska ske så fort som möjligt men absolut senast en vecka före datumet för bouppteckningsed.

Bouppteckningsed

Den grundläggande funktionen med bouppteckningsed är att gäldenären ska godkänna (eller ändra) bouppteckningen.

Förvaltarberättelse

Nu ska förvaltaren beskriva situationen och orsaken till att gäldenären har befunnit sig i obestånd. Bland annat ska denna förvaltningsberättelse beskriva skulder/tillgångar som gäldenären har, en del historiska ekonomiska fakta, om man kan anta att någon är skyldig till att återbära olovlig vinstutdelning m.m. Det är kortfattat en komplett ekonomisk rapport över läget.

Konkursen avslutas

Efter att konkursförvaltaren utfört sitt jobb har borgenärerna fått så mycket som de kunnat. Ofta är det de borgenärer som lämnat in konkursansökan men som nämnts kan detta alltså även ske av personen/företaget som konkursen gäller för.

Nu kan förvaltaren göra en slutredovisning där det framgår hur resterande summa pengar (i det fall det finns kvar något) ska fördelas (utdelning). All dokumentation skickas vidare till tillsynsmyndigheten.

Att avslutning kan ske beror vanligtvis på att skulderna är återbetalda eller att tingsrätten beslutar om avskrivning, vilket betyder att skulderna skrivs av.

Sista steget – från konkursansökan till avslutad konkurs – är att tingsrätten beslutar om eventuell utdelning.

 

 

← Äldre inlägg

 

 

 

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!