Aktieägaravtal - vad är viktigt att tänka på?

Om du har ett bolag så har du säkerligen också hört talats om aktieägaravtal och vikten av att skriva ett sådant. Det finns definitivt fog för att detta ska tas på allvar. Faktum är att ett aktieägaravtal kan leda till att bolaget och alla delägare får en ljusare framtid där konflikter, tvister och annat kan undvikas - och där alla också, på ett tydligt sätt, strävar åt samma håll.

Till skillnad mot en bolagsordning så är ett aktieägaravtal frivilligt att skapa och om man väljer att göra detta så kan man även sätta sekretess kring det - det inluderas inte i den svenska offentlighetsprincipen. Vilket bör ses som en fördel och ytterligare en anledning till varför man som bolag bör överväga att upprätta detta avtal.

Vad inkluderas normalt i ett aktieägaravtal?

Vad är då ett aktieägaravtal? På det stora hela så handlar det om att reda ut färdriktningen för ett bolag - vem ska ansvara för vad, hur ska man lösa framtida finansiering, hur ska viktiga beslut fattas, vad gäller vid vinstutdelning och vem/vilka har mandat att utse styrelserepresentanter? Utöver detta så kan man ofta se klausuler gällande drag-a-long och tag-a-long, konkurrensförbud samt vad som händer om någon av delägarna avlider och hur dennes aktier ska hanteras då. Ska de räknas som en enskild egendom? Samma sak kan gälla vid exempelvis en framtida skilsmässa.

Det står bolag fritt att inkludera klausuler i ett aktieägaravtal och där de egna behoven och de egna förutsättningarna visar den framtida färdriktningen. Det man bör tänka på är att ta professionell hjälp med upprättande av ett aktieägaravtal - en skicklig, erfaren jurist bör alltid involveras tidigt i processen och dels ge råd om vad som inte får missas och dels också skriva avtalet i fråga i enlighet med de lagar och regler som finns. Det handlar inte om någon större kostnad - men det handlar definitivt om en stor investering. Rådet är att ni skriver ett aktieägaravtal.

13 Nov 2022

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!