Narkotikabrott - Allt du behöver veta om konsekvenserna och vikten av en erfaren advokat

Att dömas för narkotikabrott kan i vissa fall resultera i flera års fängelse. Det är därför av stor vikt att anlita en kunnig och skicklig försvarare om du är misstänkt för ett sådant brott.

Narkotikabrott i Sverige - Stränga konsekvenser

I Sverige är det strikt förbjudet att hantera narkotika på något sätt. Det är olagligt att tillverka, bearbeta, sälja, transportera, förvara, inneha eller underlätta kontakter mellan köpare och säljare. Om narkotikabrottet bedöms som synnerligen grovt kan straffet vara upp till tio års fängelse. För mindre allvarliga narkotikabrott kan man bli ålagd att betala böter eller i värsta fall hamna i fängelse. Att bli dömd för ett mindre allvarligt narkotikabrott kan innebära att du förlorar möjligheten att få körkort och därmed köra bil. Dessutom kan du nekas vissa typer av jobb. Det kan kännas som att straffet blir dubbelbestraffning. Därför är det av yttersta vikt att du tar hjälp av en erfaren advokat som är specialiserad inom brottmål och narkotikabrott.

Vikten av att byta advokat om du inte är nöjd eller saknar förtroende

De bästa brottmålsadvokaterna företräder sina klienter regelbundet i rätten och förvärvar erfarenhet för att bli skickliga på sitt arbete. Ibland tilldelar rätten dig en offentlig försvarare, men i sådana fall bör du ta tillfället i akt att själv välja din advokat istället. Det är nämligen inte garanterat att den försvarare som rätten utser har specialiserat sig inom brottmål eller besitter omfattande erfarenhet. En duktig försvarare ägnar tid åt att bistå sin klient och närvarar vid polisförhör för att fungera som stöd. Om du inte känner dig nöjd med din försvarare bör du begära att få byta advokat. Det är inget ovanligt i sådana situationer.

28 Jul 2023

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!