Bolagsfusion

Det finns flera olika sätt att slå ihop två aktiebolag eller ekonomiska föreningar beroende på omständigheterna – fusion genom absorption, fusion genom kombination eller omvänd fusion. Processen kan gå till på olika sätt och reglerna varierar.

Metoder att slå samman två bolag

En fusion är ett sätt att slå ihop två eller flera ekonomiska föreningar eller aktiebolag till ett och samma. Det innebär att samtliga bolagets eller bolagens tillgångar och skulder tas över av ett annat. Fördelarna med den här proceduren är många och inkluderar ofta effektiviseringar. Det kan också vara fördelaktigt av skattetekniska eller redovisningstekniska skäl.

Sammanslagningen kan gå till på flera olika sätt. Vilket alternativ som är bäst och vilken metod som krävs beror på omständigheterna. Vanligast är fusion av ett helägt dotterbolag med samtidig upplösning av dotterbolaget utan likvidation.

Fusion av ett eller flera helägda dotterbolag är inte bara vanligast utan också en av de enklare processerna, då reglerna är förenklade jämfört med andra sammanslagningar. När bolagen inte tillhör samma koncern blir situationen mer komplicerad, men ofta fullt genomförbar.

Den omvända situationen – när ett dotterbolag absorberar moderbolaget – kallas för omvänd fusion eller nedströms fusion. Det finns ännu fler sätt att slå ihop bolag genom absorption.

Ytterligare en metod som dock inte handlar om absorption är fusion genom kombination, vilket som namnet antyder går ut på att två eller flera bolag kombineras till ett. Då bildas ett nytt bolag som tar över de befintliga. Den här är en mer ovanlig form av fusion.

En fusion regleras juridiskt i aktiebolagslagen, som innehåller regler för förfarandet, alternativt lagen om ekonomiska föreningar.

Planera en fusion

Oavsett vilken typ av fusion som planeras är ett av de fösta stegen att upprätta en fusionsplan. Här beskrivs villkoren i detalj och planen undertecknas av styrelserna i de bolag som berörs av sammanslagningen.

En fusionsplan ska bland annat innehålla information om företagen, planerad tidpunkt för sammanslagningen, rättigheter för värdepappersinnehavare och andra detaljer. Planen ska granskas av revisor och lämnas in till Bolagsverket. Vanligen sköts det av bolagens egna revisorer, men en extern kvalificerad revisor kan också användas.

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!