Gemensam vårdnad är alltid utgångspunkten

Gemensam vårdnad är alltid det man utgår ifrån för barnets bästa. Föräldrarnas samarbete är avgörande för att barnet ska få en trygg och kärleksfull uppväxt.

När två föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn behöver de hitta sätt att samarbeta och att hålla eventuella egna problem utanför. Att föräldrar samarbetar kring sitt gemensamma barn är en grundläggande förutsättning för att barnet ska utvecklas positivt. Samarbetet är viktigt utifrån att båda föräldrarna beslutar i betydelsefulla frågor som rör barnet.

Gemensamt ansvar och beslut rörande barnet kan handla om vilken förälder barnet ska bo hos, eller om det ska vara växelvis boende. Det kan handla om i vilken förskola/skola barnet ska gå i samt om sjukvård och annat som rör barnet fram till dess att barnet fyller 18 år.

Vårdnadshavarnas samarbete är avgörande vid gemensam vårdnad

Vad händer då om föräldrarna inte kan samarbeta när de har gemensam vårdnad? Vårdnadshavare som inte kan samarbeta kan få kostnadsfri hjälp från familjerätten, så kallade samarbetssamtal. Där kan de få hjälp att fokusera på barnet och lägga sina egna tillkortakommanden åt sidan. De kan få hjälp med att upprätta avtal kring hur barnets boende ska se ut med mera.

Det är oerhört viktigt att vårdnadshavare gör allt för att barnet ska slippa hamna mitt i deras konflikter. Enligt en rapport från BRIS påverkas barns psykiska hälsa negativt av familjekonflikter. Vårdnadshavare som går i samarbetssamtal tar ansvar och visar en god vilja och önskan om att försöka hitta lösningar som är bra för deras gemensamma barn.

15 Jul 2022

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!