Krav på ekonomisk plan för BRF hos Bolagsverket

Alla bostadsrättsföreningar måste enligt lag upprätta en ekonomisk plan. Planen ska visa hur det står till med föreningens ekonomi och kunna uppvisas för blivande bostadsrättsägare.

En ekonomiskt plan är ett dokument som tas fram av bostadsrättsföreningens styrelse. I denna plan ska man kunna läsa information om föreningens ekonomiska situation och andra väsentliga uppgifter som kan vara bra att känna till. Den ekonomiska planen påminner om en vanlig budget och innehåller planerade utgifter och intäkter. I den ekonomiska planen ska man även gå igenom om det finns några risker för kostnader som kan tänkas uppstå men som man inte har planerat för. Om föreningen tvingas ta kostnader som inte ingår i budgeten så kan det innebära att man måste kraftigt höja bostadsrätternas månadsavgifter, och det är ju inte så kul för den som äger en bostad i föreningen. Att ha en realistisk ekonomisk plan skapar trygghet för de boende som då inte behöver räkna med några otrevliga överraskningar i form av avgiftshöjningar.

En ekonomisk plan för BRF måste granskas

Innan den ekonomiska planet kan skickas in till Bolagsverket så måste den granskas av två oberoende granskare. Anledningen är förstås att det ska vara så svårt som möjligt att göra glädjekalkyler. De som ska granska planen måste vara godkända av Boverket men det är upp till styrelsen att själv välja ut vilka som ska granska en ekonomisk plan för BRF. Det är ett krav att upprätta en ekonomisk plan när man ombildar hyresrätter till bostadsrätter.

4 Jan 2022

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!