Få hjälp vid rättegången

Du har rätt till en försvarsadvokat när du är misstänkt för ett brott. Det är en livlina för dig, för advokaten finns med från de första polisförhören och finns även med under en rättegång.

Det är inte advokatens sak att döma dig för något du har gjort. Han ska helt enkelt bistå dig utifrån vad lagen säger. Som ditt ombud ska din försvarsadvokat i Stockholm se saken ur din synpunkt och försöka rentvå dig helt eller åtminstone få ner ditt straff så mycket som möjligt.

En rutinerad advokat har bra förslag

Du kanske är helt överväldigad över att du ens kan bli misstänkt. Då gör advokaten allt för att du ska anses som oskyldig. Vad som än har hänt, oavsett om du har blivit indragen i något kriminellt sammanhang utan att ha gjort något brottsligt alls eller om du faktiskt har gjort en straffbar förseelse, finns advokaten med dig. Han kan ge dig bra förslag om hur du ska bete dig vid en rättegång och vad du ska tänka på om du blir åtalad.

En jurist har sett och hört det mesta och har lång erfarenhet. Exempelvis vet han hur lätt det är för hans klienter att dras med av grupptryck eller att göra felaktiga saker under hot. Det kan vara svårt att bryta med kriminella kompisar, och en advokat lyssnar på dig när du berättar din historia. Han kan också gå tillbaka och titta på gamla rättsfall och se om det finns något som talar till din fördel utifrån tidigare domstolsutslag om samma saker. Advokaten är expert på lagen, så ta vara på den möjligheten. Juristen finns där för att alla ska ha samma möjlighet till rättssäkerhet i Sverige och få en opartisk bedömning i en rättegång.

Bistår under en rättegång

Från det första polisförhöret har du rätt till en försvarsadvokat, och om det hela leder till en rättegång, sitter advokaten med dig i rätten och för din talan på ett professionellt sätt. En advokat lägger fram förmildrande omständigheter om det är möjligt och yrkar på ett lägre straff för dig. Om någon ställer skadeståndsanspråk på dig försöker advokaten att få ner beloppet. En rutinerad försvarsadvokat i Stockholm är inte så känslomässigt berörd som du är, och har därför lättare att som utomstående se klart på saker och ting och att tänka och agera strategiskt. Advokaten ger en nyanserad bild och tonar ner anklagelser som riktas mot dig under en rättegång. Läs mer om försvarsadvokater på denna sida: https://www.försvarsadvokatstockholm.biz

20 Aug 2020

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!