Hjälp vid offentlig upphandling

En offentlig upphandling görs när exempelvis kommuner eller landsting vill köpa in produkter eller tjänster. De skickar då ut ett förfrågningsunderlag som företag kan lägga anbud på.

Den offentliga upphandlingen ska inte blandas ihop med direktupphandling, som endast kan ske vid inköp som inte överstiger vissa summor. Som alltid när det handlar om upphandlingar är det väldigt komplicerat juridiskt sett. När inköp ska göras är det, eftersom det krävs stor kunskap, klokt att kontakta en jurist. Vilka varor och tjänster köps vid en offentlig upphandling?

Det kan handla om nästan vad som helst som behövs inom den offentliga sektorn. Det kan bland annat vara olika typer av tjänster som konsulttjänster, vägbyggen, tolktjänster, städtjänster med mera. När det handlar om produkter rör det sig om exempelvis IT-system, sjukvårdsartiklar, livsmedel och textilier.

Det finns många lagar och regler som gäller vid upphandling. Viktigt i sammanhanget är att alla företag som lämnar anbud behandlas lika och att upphandlingen sker på ett öppet sätt.

Om man inte är nöjd med beslutet

Vad gör man om man som företagare lagt ett anbud på en offentlig upphandling men inte är nöjd med beslutet? Det allra bästa är att ta kontakt med en jurist och be dem gå igenom beslutet. I vissa fall, om felaktigheter kan uppvisas, kan man göra en överprövning eller få beslutet ogiltigförklarat. Bäst är att ta hjälp av affärsjurister då de har specialiserat sig på just dessa typer av ärenden och har stor kunskap om vilka lagar och regler som är tillämpbara.

21 Mar 2021

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!