Vilka krav kan man ställa på en företrädare?

Om man undrar vad ett förträdaransvar en företrädare har, kanske man ska börja med att reda ut vad en företrädare är för något och vilken roll en sådan har för ett företag. Många företagare ser ett klart behov av att anlita en jurist som kan företräda sitt företag. Det är många juridiska delar som kan vara svåra för en företagare att klara av på egen hand. Man kanske är duktig på just den delen som man gör, men är inte lika duktig på ekonomi och det juridiska ansvar man faktiskt har som företagare. Då är det bäst att anlita en jurist som kan sköta den delen.

En företrädare tar ansvar för företagets ekonomi

En företrädare kan antingen vara någon som "tillhör" företaget, alltså till exempel en VD, en styrelsemedlem eller någon annan med ansvarsuppgifter i ett bolag, men en företrädare kan också vara en jurist som företaget anlitar och ska då företräda bolaget i alla sammanhang som företaget kan hamna i. Skulle företaget råka ut för att inte ha betalat in skatter i tid, eller ha  gjort sig skyldig till något annat misstag, kan företaget företrädas av en jurist som försvarar företaget ifall företaget skulle blir stämt och beskyllt för att nonchalera och strunta i att betala in sina skatter och arbetgivaravagifter, eller hamna i någon ekonomisk knipa. Är det så att man har en ekonomisk tvist bör man få en ärlig chans att försvara sig. Det är i korthet vad en juridisk företrädare gör för ett företag. En juridisk företrädare tar ansvar för företagets skulder och kan motivera varför företaget inte ska försättas i konkurs.

En juridisk företrädare är tryggt för företaget

Har man som företag en juridisk företrädare kan det kännas tryggt om något skulle hända. Som företagare är det viktigt att vara beredd på det mesta. Särskilt om det händer många omvälvande saker i ett företag. Ett företag som har problem med det som händer och kanske inte riktigt har kontroll över flödet av inkomster och utgifter. Är det så att man inte har kontrollen över det som sker kan man missa att betala erforderliga skatteskulder, eller råka ut för en riktig skattesmäll. Det kan bli ett svårt slag för företaget och försätta det i en penningknipa, om man kanske har gjort av med pengarna innan man har betalat för alla sina utgifter. Då är det viktigt med en juridisk företrädare som tar ansvar för företagets skulder.

10 Oct 2018

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!