Viktigt att rekrytera rätt person inom IT

Det fattas utbildat folk inom IT-sektorn. Matchningen är problematisk. Varifrån ska kompetensen komma? Vad lockar? Vem hjälper dig hitta nästa kollega? Hur förbereder du företaget?

Programmering, molntjänster eller AI? För den som är specialiserad inom informationsteknologin är det mycket som lockar. Även om arbetsmarknaden är lysande, vill de flesta hitta sin nisch och utvecklas i den riktning de själva är intresserade av. Många vill också ha bra chef, trevliga kollegor och goda karriärmöjligheter. Var är de någonstans? Hur blir du attraktiv som arbetsgivare?

Hitta rätt person

Lär känna kandidaterna

Alla är vi individer, men det finns några gemensamma drag hos IT-talangerna, menar många rekryterare. Här är några tips till dig som letar personal:

  • Skapa en kultur av innovation och var snabb att föra in ny teknik
  • Ta fram en framtidsvision för infrastrukturen som du delar med medarbetarna, utmana dem att hjälpa till att förverkliga den
  • Tänk i termer av Employer Branding, i hur företaget presenteras utåt, men också vid intervjuer och besök. Odla en bild av att ligga i framkant och vara nyfiken på det nya
  • Undersök löneläget och ta reda på var det ligger - i realtid
  • Ge andra förmåner som fortbildning och träningskort

Tider och distansarbete

Bilden av IT-folk som nördar är delvis sann. Många fokuserar gärna på att arbeta i projektform med jobb i många timmar, men vill sedan vara lediga. Det gäller exempelvis programmerare. Att jobba flexibelt och på distans är oerhört uppskattat, över 80% av toppkandidater väljer företag med de möjligheterna. Det visar undersökningar från Harvard Business Review. Så mycket som en tredjedel skulle till och med välja lägre lön för att få distansarbeta. Rigga en organisation som gör det möjligt.

Yrkesroller under utveckling

Det är lätt att fastna i rutiner. Men arbetsgivare i den här sektorn kan behöva fundera över hur arbetet fördelas och hur länge samma titlar och roller är relevanta. Att börja i det stora och gå ner i detaljerna senare kan vara en framkomlig väg. Vilka är behoven? Vad behövs i gruppen? Vilken kompetens behövs för att komma närmare det gemensamma målet? Försök beskriva den ideala kandidaten och skälen för en sådan att faktiskt söka positionen. Ju mer detaljerat du har beskrivit behoven, desto mer precis kan du vara i din sökning. Involvera medarbetarna i jakten på den nya kollegan. Ta deras nätverk i anspråk, sprid ordet i sociala kanaler och samarbeta kring att presentera företaget så bra och lockande som möjligt.

23 Mar 2020

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!