Vikten för företag att synas på sociala medier

Sätten man marknadsför sig på har förändrats enormt mycket sedan sociala medier som Facebook blev populärt. Att sätta upp lappar på lyktstolpar är en metod som står sig slätt jämfört med att synas på internet. Att sätta upp lappar är tidskrävande och når helt enkelt inte lika många människor i förhållande till det arbete man lägger. På Facebook går det snabbt att skapa en sida, bjuda in vänner och kanske få ett par av dem att dela sidan.

Närvaro på internet – samband med storlek på företag

Som exempel valde vi ut stadsdelen Bromma i Stockholm. I Bromma finns flertalet mindre firmor, varav ett par flyttfirmor, till exempel denna. Även en större flyttfirma är baserad här. Skillnaderna mellan den större flyttfirman och den mindre flyttfirman är stora när det kommer till närvaro på sociala medier.

Den stora flyttfirman har några tusen likes på Facebook – de andra två som vi tittat på har inte några likes alls. Faktum är att de inte ens har någon sida. Tilläggas bör dock att den stora firman har en huvudsida, och en annan för deras verksamhet i Stockholm som utgår från Bromma. Den mindre delsidan är ingen fansida, utan bara i form en vanlig användare på Facebook. Således går det inte att gilla eller se antalet gillningar på sidan.

Vad innebär det med närvaro på sociala medier?

Som nämnt ovan är den större flyttfirman i Bromma mycket närvarande på sociala medier. Det här behöver givetvis inte vara orsaken till deras storlek – men visst finns det ett samband. Större firmor verkar, av det lilla underlaget vi tittat på, ha en större närvaro på internet.

Det här gäller givetvis inte bara flyttfirmor. Flyttfirmor är ett exempel på en firmatyp som det finns ganska många av – och som kan vara både stora och små.

Aktiviteten på sidan

Flyttfirman i Bromma som använder Facebook har något sparsam aktivitet på sin sida. Som nämnt tidigare finns det en huvudsida och en delsida som flyttfirman använder för sin verksamhet i Stockholm, som utgår från Bromma. Delsidan har väldigt låg aktivitet. Det senaste inlägget kunde synas sommaren 2015, då en annan sida delades i ett inlägg. Faktum är att aktiviteten var väldigt hög under en kort period – men sedan har det stannat av. 

Huvudsidan har dock mer aktivitet. Här syns regelbundna inlägg med erbjudanden och nyheter. Gillningarna från fansen lyser dock med sin frånvaro. Troligtvis skulle sidan kunna skriva mer intressanta inlägg som kommunicerar med dem som gillar sidan. Just att kommunicera med sina följare är något som många kunniga trycker på.

Samtidigt finns en del andra regler att förhålla sig till. Till exempel bör man inte posta allt för mycket. Följarna kan då se det som lite spammigt. De flesta vill ha ett intressant flöde på sina sociala medier. Om en firma då matar ut inlägg som alla liknar varandra, kan det hända att folk börjar avfölja istället.

24 Feb 2017

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!