Växande redovisning vid bolagsfusioner

När man slår ihop flera företag, som man ju gör i fusioner, växer företaget som skapas av sammanslagningen av flera mindre företag. Det är inte lätt alla gånger att växa. Ibland kan ett företag drabbas av "växtvärk", bildligt talat. Ibland kan en tillväxt ske för snabbt så att alla funktioner i ett företag inte hänger med. Har man till exempel chefer, personalchefer eller verksamhetsledare som inte har varit med om en företagstillväxt innan och inte har den rätta kompetensen att leda ett företag som befinner sig i ett tillväxtskede, kan det hända att de inte hinner med alla de på en gång växande antal arbetsuppgifter som de tidigare hann med, men som i och med tillväxten blev ohanterligt många.

Oftast personalen som blir lidande

När företaget växer "för snabbt" är det oftast personalen som blir lidande av att chefer och verksamhetsledare inte själva hänger med. Ibland kan administrationen få svårt att hänga med, det kan blir problematiskt om ny personal ger till exempel personalchefen många fler uppgifter som har att göra med hur personalen ska finna sig till rätta på företaget. Sedan kan det plötsligt bli långt fler arbetsuppgifter för den som ska betala ut alla löner, betala för fler lunchkuponger, administrera sjukskrivningar, föräldraledigheter eller när personalen ska vårda sjuka barn och så vidare och så vidare. Med alla dessa exempel vill vi visa att det inte är så lätt alla gånger att växa, även om det är just vad företagen önskar och vill.

Viktigt att växa i lagom takt

Ibland kan det faktiskt vara bättre att växa i lagom snabb takt. Då kanske företaget hinner med att bygga ut sitt nät av leverantörer. Ibland kan det gå lit för fort att växa som företag. Det kan göra att utgifterna rusar i höjden och att ekonomin inte hänger med. Ibland kan ett företag behöva mycket inflöde  av kapital just under en tillväxtfas. Får man plötsligt en ökad efterfrågan på sina produkter och tjänster kan det uppstå ett stort behov av många fler i personalstyrkan, att då anställa många fler kan då ge upphov till ökade utgifter för arbetsgivaravgifter och liknande.

Anlita extern redovisningsbyrå i Stockholm

Det är inte billigt att anställa folk i Sverige. Ibland kan det vara bättre, rent ekonomiskt att anlita externa tjänster i stället. Bland annat kan redovisningen svälla, administrativa tjänster blir långt fler med ett större företag. Att ha hand om bokföring kan då innebära mångt fler sysslor än tidigare. Då kan det vara bäst att anlita en redovisningsbyrå i Stockholm som kan ta hand om allt som har med ekonomisk redovisning, bokföring, revision och annan ekonomisk administration. Läs mer här.

24 Feb 2019

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!