Varför man ska flytta in i nya lokaler vid fusioner

Att ingå i en fusion med ett annat företag innebär stora förändringar. Många i företaget kan bli oroliga över den förändring som företaget kommer att genomgå i och med en fusion. Ska en fusion bli lycksam, bör man genomföra förändringar, så att båda företagen känner rättvisa i de delar som de förändrar för sina anställda. Det pågår många och långa förhandlingar innan en fusion är helt genomförbar. Var ska man finnas? Var ska huvudkontoret ligga? Vem ska leda företaget? Vad ska man heta? Hur gör man med alla de anstäldla som ingår i de bägge olika företagen, har man dessutom dotterföretag på andra ställen är det så många fler anställda att ta hänsyn till.

1. Flytta in i gemensamma lokaler

Det mest rättvisa kan vara att faktiskt flytta in i helt nya lokaler när man gör en fusion. På så sätt kan ingen anklaga det andra företaget att dra mer nytta av fusionen än det andra. Då kan anställda känna att alla gör lika stora uppoffringar och ingen behöver känna sig förfördelad. Får man alla att flytta in i nya lokaler får man mer balans på personalen. Alla är lika nya, med flytt till lokal som är lika bekant, eller lika obekant för alla, är det ingen som får fördelar, eller nackdelar. Alla får samma grundförutsättningar.

2. Bestäm varannan medlem i företagsledning 

På samma sätt är det när man bestämmer om vilka som ska ingå i företagsledningen. Ska båda företagen få samma och lika inflytande över verksamheterna måste de anställda märka att de har lika mycket inflytande i verksamhet som tidigare. Om man tar in varannan från de olika företagen får man ingen obalans i styrelsen och båda företagen får samma påverkansmöjlighter.

3. Bestäm gemensamma regler för alla

Om verksamheterna ska kännas rättvisa, bör samma sak gälla för alla de olika företagen som ingår i fusion med varandra. Blir det orättvisa någonstans, kan det rubba balansen. Rättvisa och balans är mycket viktiga fundament i ett företags verksamhet, det handlar ju om människor. Människor vill ha balans ch rättvisa för att de ska kunna fortsätta fungera. Får man personalen att fungera får man även företag som fungerar. Här gäller det att använda sig av psykolgiska knep för att få en lönsam verksamhet.

Anlita hjälp att få rätta lokaler i fusionen

Det bästa är att anliga professionell hjälp när det kommer till att hitta rätta kontor för fusionen. Mäklare är bland de bästa som känner till vilka lokaler som är till salu och som kan hjälpa företagen hitta rätt kontor. Läs mer här om hur en mäklarbyrå kan hjälpa till att hitta lediga kontor i Göteborg.

16 Aug 2018

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!