Vad innebär en LEI-kod?

På samma sätt som en privatperson måste verifiera sina transaktioner genom exempelvis sin mobila bank-id så måste även företag inom handel på värdepappersmarknaden göra detsamma. Företag som handlar med aktier, obligationer eller som använder finansiella verktyg som ETF, FX Forward, FX Swap eller liknande är bundna att följa ett regelverk kallat MiFIR/MiFID2 och som innebär att man måste registrera LEI för att kunna fortsätta inom sin gebit.

Detsamma gäller numera även för juridiska personer som handlar med finansiella instrument och för enskilda företag vars omsättning överstiger tre miljoner kronor/år. Det senare är en del av de utökade kraven som infördes den tredje januari år. Registrera LEi - vad är överhuvudtaget LEI till en början?

En LEI är en 20-siffrig alfanumerisk kod som identifierar ett företag. Den används en gång - och endast en gång - och av ett enda företag. varje lEI-kod är nämligen unik och går vare sig att kopiera eller att återvinna. Giltighetstiden är ett år. man kan registrera LEI via sin bank eller direkt hos någon av de webbtjänster som finns på nätet.

Det senare är lättare, men där är det viktigt att man först kontrollerar att företaget som erbjuder LEI-koder verkligen är godkända av organet LEI ROC. En annan sak som man kan kontrollera innan slutligen bestämmer sig för var man ska registrera LEI är priset. Det skiljer sig nämligen åt beroende på vart man vänder sig. Så stor skillnad är det inte - men man kan definitivt spara några kronor genom att undersöka detta närmare.

Vilka bryr sig om LEI?

En annan fråga som dyker upp är följande: Vem kan vara intresserad av olika företags affärer och varför måste man helt plötsligt registrera LEI för att få bedriva handel på den globala värdepappersmarknaden? Svaret är ganska givet. Det handlar om att man kan skapa en transaktionshistorik hos sin bank och därmed underlätta för myndigheter såsom exempelvis Finansinspektionen att granska, övervaka och - eventuellt - gripa in.

Det senare är den viktigaste delen med systemet då transparensen som skapas genom att företag måste registrera LEI i slutändan för någonting väldigt gott med sig: kan man gripa in och förhindra olagliga aktioner på värdepappersmarknaden så blir hela marknaden mer rättvis och där inget marknadsmissbruk får en chans att blomma- och breda ut sig.

Systemet är, kort och gott, både nödvändigt och starkt bidragande till att en schysst, global handel kan bedrivas. Det är till gagn för alla.

13 May 2018

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!