Vad gör en redovisningsekonom?

Det finns många yrkesroller som arbetar med ekonomi och redovisning. I den här texten tittar vi närmare på en utav dom – vad gör en redovisningsekonom?

Redovisar ett företags ekonomi

I ett företag förekommer i regel många ekonomiska aktiviteter, bland annat inbetalningar och utbetalningar, och redovisningsekonomens arbete är att just redovisa detta. Man håller ordning på både papper och siffror och jobbar löpande med redovisning under hela året, för att sedan sammanställa allt i ett årsbokslut. I bokslutet kan man sedan se varför det gått som det gått – både dom år man har fått bra resultat men också när det gått sämre.

Redovisningsekonomen på ett företag ansvarar i regel också för att skatt, moms och arbetsgivaravgifter betalas in när dom ska och det finns dom som har hand om lönerna lika väl som deklarationen. Man har utöver bokföring och redovisning även kunskaper inom ekonomistyrning, juridik och handelsrätt.

Papper med siffror på

En form av rådgivning

En redovisningsekonom arbetar så ledes med en form av rådgivning. Eftersom man granskar inkomster och utgifter i samband med bokslutet, ser man vad som varit bra och vad som kanske inte varit så bra. Finns en post som tydligt visar att det påverkat lönsamheteten för företaget är det något som företagsledningen kanske bör se över – något som möjligen inte hade upptäckts om det inte hade varit tack vare redovisningsekonomen. Åtminstone hade det förmodligen inte blivit lika tydligt utan att bokslut.

Man får alltså en förklaring till resultatet och kan på ett effektivt sätt jobba utifrån det kommande år, framför allt när det kommer till budgetar, och man får en chans att förändra och förbättra resultatet.

Goda framtidsutsikter och bra betalt

Den som intresserar sig för siffror och känner sig manad att utbilda sig och arbeta som redovisningsekonom har en ljus framtid att vänta. Många utbildar sig förvisso inom ekonomi men just för den här yrkesrollen är det relativt låg konkurrens om jobben och det i hela landet. Dessutom är det hyfsat bra betalt då snittlönen ligger runt ca 37 000 kronor i månaden men det kan givetvis variera beroende på erfarenhet och var man arbetar.

Vem passar för yrket?

För att kunna arbeta som redovisningsekonom krävs det som tidigare nämnt att man har ett sinne för siffror, eftersom en stor del av arbetet går ut på att räkna, granska och sammanställa. Det är mycket att hålla reda på och det krävs därför även att man är noggrann och strukturerad av sig. Man bör också ha en förmåga att visa sig affärsmässig och professionell och det är en klar fördel om man behärskar att göra och ha koll på flera saker samtidigt.

En redovisningsekonom utgör en viktig del av ett företag. Att hålla koll på och redovisa ekonomin kan låta enformigt men det är ett väldigt varierande jobb som stundvis kräver ett otroligt högt tempo. Kanske allra helst inför ett årsbokslut, då inte bara det göras utan även alla andra ”vanliga” arbetsuppgifter så som lönehantering och utskick av kundfakturor.

Läs mer om redovisning på https://www.redovisningstockholm.biz/

10 Feb 2020

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!