Vad bolagen vinner på fusioner

Att genomföra en fusion av bolag ger många fördelar. En av dem är att man genom en fusion får en större kundkrets. Istället för att gå igenom en tung förändring för att till exempel etablera sig utomlands, kan man antingen köpa upp sina konkurrenter i det nya landet där man vill etablera sig, eller göra en fusion av bolag. Då är bolagen likvärdiga och ingen blir uppköpt. Då får man erfaren personal som kan det nya landets försäljning och har en stabil kundkrets. Man vinner på att få en gemensam administration, gemensamma leverantörer och slipper att bygga upp en ny sådan. Båda företagen eller bolagen vinner alltså på det. 

Aktiemarknaden kan bli osäker

Nackdelarna däremot kan vara att personalen kan ha svårt att anpassa sig. Marknaden kan känna stor osäkerhet över hur det fusionerade bolaget ska fortsätta stå sig i konkurrensen, vilket kan leda till sämre aktievärden. Omgivningen litar helt enkelt inte på att det fusionerade bolaget fortsätter leverera som förut. Det har många svensk-finska fusioner av bolag varit med om, som till exempel Stora Enso, Cloetta som gick ihop med Fazer, föregetts Nordbanken som gick ihop med grannländernas banker och blev Nordea.

Svårt att växa snabbt

Vi lever i en global värld där företagen har sett nödvändigheten att växa för att stå sig i konkurrensen mot de stora. Att bli ett stort företag på kort tid ger många problem som måste lösas. Därför brukar de fusionerade bolagen se vikande aktievärden och låg tilltro från omgivningen att det fusionerade bolaget klarar av att leverera som förut. Å andra sidan då problemen väl lösts finns det oftast fler fördelar än nackdelar med fusioner. Man kan sänka sina kostnader på administration, ha gemensamma system för leverans, kunder och ta över personal som har språket och kan marknaden är några av fördelarna.

Dra fördelar av gemensam administration

I ett läge där man behöver en gemensam administration, som till exempel en gemensam receptionist som svarar i telefon och hänvisar samtalen till rätt person är ett exempel på minskade kostnader som företagen kan vinna på. Med digitala lösningar behöver man inte hela den gruppen av receptionister som bara sitter och svarar i telefon. Då kan man ha en digital växel för alla sorts kunder och som växlar om till rätt person. Kunderna kommer direkt till den de vill prata med och slipper sitta och vänta medan personalen svarar på något annat samtal. Dessutom är det många kunder som vill ha svar på samma frågor. Då kan en digital växel ge de svaren och kopplar om samtal, eller ger ett svar i en röstbrevlåda.

29 Jan 2018

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!