Ta hjälp av en kapitalförvaltare

Vad innebär kapitalförvaltning och vad gör en kapitalförvaltare egentligen? Det såklart som namnet säger när man förvaltar andra människors kapital. Men hur går det till i praktiken? Det är i vilket fall som helst inte magi utan hårt arbete och research som ligger till grund för en lyckad kapitalförvaltares framgångar.

Skannar marknaden

En skicklig kapitalförvaltare har förmågan att läsa marknaden och har stora kunskaper om hur den kommer utvecklas. Det är viktigt att ha förtroende för sin förvaltare av det privata kapitalet. De har en stark analytisk förmåga och känsla, men även förståelsen för att det är andras pengar som det handlar om. Därför är det viktigt gedigen research samt att sprida riskerna när det inte blir som man förutspått.

Aktier, fonder och räntebärande obligationer

Många kapitalförvaltare ansvarar även för kunders fondportföljer och ser till att kapitalet växer enigt kundens målbild. Andra arbetar med ren rådgivning där kunden själv utför själva placeringarna.  

Eftersom tilliten är viktig hos en kapitalförvaltare måste de ha en utvecklad kommunikativ förmåga både mot kunder men även för att kunna knyta kontakter inom branschen för värdefulla tips och råd. Många sparare med specifika mål med sitt sparande och en betsämd tidsplan, väljer ofta en diskretionär förvaltning. Då sköter kapitalförvaltaren allt i portföljen men det kräver en större startsumma, oftast på flera hundra tusen kronor.

Olika arbetsmetoder

Stabila placeringar - Det innebär förvaltning som pågår i mellan noll och fem år, ofta för att får pengar till en buffert eller ett planerat inköp. Dessa placeringar har en begränsad risk i en portfölj med spridda aktier elelr fonder. Genom valutasäkring inriktar man sig på exponering mot globala marknader.

Tillväxtplaceringar - Här är det frågan om längre tidsrumder på mellan 5 och 10 år. Kapitalet riktas mot svenska, nordiska och globala aktiemarknader. Det ger en god avkastning för investeraren. 

Spetsinvesteringar - Här tar kapitalförvaltaren fram unika investeringsmöjligheter med hjälp av sin spetskompetens. Det kan vara en börsintroduktion man tror starkt på eller liknande. Självfallet innebär detta en högre risk, men det kan handla om stora pengar om och när det visar sig fungera.

Den optimala placeringsportföljen för alla finns inte eftersom alla har olika behov och mål med sitt sparande eller investeringar. Och risktagandet är olika för alla.

Generellt kan man säga att ju mer tid du kan avvara när du investerar, desto mer risker kan du ta. Annars gäller det omvända. Man vill inte ta för stora risker på kort tid och riskera förluster. 

15 Apr 2019

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!