Så ska en bra arbetsmiljö se ut

De flesta är ense om att arbetsmiljön är mycket viktig för att alla som arbetar på en arbetsplats ska trivas och kunna fortsätta arbeta. För företagets ledning och arbetsgivaren är det mycket viktigt att den personal som de har anställt kan prestera bra. Utan personal lever inte företaget vidare, och ingen vill ha en personal som inte kan prestera. Då är arbetsmiljön mycket viktig. Här tar vi upp alla spekter i arnetsmiljön och den är mist tvåfaldig:

Den fysiska arbetsmiljön

När det kommer till den fysiska arbetsmiljön är det viktigt att man som arbetstagare får tillräcklig belysning. Platsen som man ska arbeta på ska vara säker på alla sätt. Särskilt är detta viktig när det kommer till arbeten med hög risk. Byggjobbare som ofta arbetar på höga höjder, ska få antingen byggarbetsställning som är säker så att de kan röra sig på ett säkert sätt. Lägga sina arbetsredskap på ställningen på ett säkert sätt.

Sitter man på ett kontor måste skrivbord och skrivbordsstol vara ergonomiskt utformade så att man inte skadar sig i det långa loppet. Skrivbordet bör vara höj- och sänkbart, så att man kan variera sin arbetsställning. Stolen ska ge tillräckligt stöd för ryggen och asxlarna. De flesta har datorer på sina kontor och datorn måste vara på sådant sätt att det inte belastar kroppen på felaktigt sätt.

Den psykiska arbetsmiljön

Den psykiska miljön är minst lika viktig som den fysiska. Den som är arbetstagare ska känna att det är en trivsel på jobbet. Om man presterar bra, ska arbetatagaren känna att det uppmärksammas. Att arbetsgivaren tycker det är viktigt att alla anställda trivs och har en omgivning som är uppmuntrande och stöttande. Är det på det motsatta sättet; att arbetstagaren är osynlig, inte uppmuntras och inte blir stöttad i sitt arbete, skapar det vantrivsel.

Vidare är det viktigt att den som är anställd känner sig delaktig i arbetet och får vara med och bestämma över sina arbetsuppgifter. Det står i lagen om MBL, medbstämmandelagen; att den som är anställd ska kunna vara med och bestämma över sin arbetsmiljö, sina arbetsuppgifter och vara delaktig i det dagliga arbetet.

Är man arbetsgivare, kan det vara svårt att ta till sig det som lagen säger. Ska man läsa lagen kan det upplevas som krångligt att sätta sig in i vad lagen säger. Då kan det vara bättre att få gå en utbildning av personer som har satt sig in i vad lagen säger och utbilda andra i det.

22 Nov 2018

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!