Så kan säljrekrytering gå till

Driver du ett försäljareetag som behöver fler säljare? Då är sannolikheten stor att du vänder dig företag som arbetar med säljrekrytering. Företag som har specialkompetens inom att utforma annonser och rekrytera till att intervjua och hitta de bästa säljarna utifrån företagets behov. Så här kan det gå till:

Ett behov uppstår – vad behövs?

Första steget är självklart att ditt företag behöver mer personal. Ni har tagit beslutet att en till säljare behöver rekryteras och tar därmed kontakt med företag som arbetar med just säljrekrytering. Tillsammans går ni igenom målbilden och vad det är för person som eftersöks. Är det speciella egenskaper, ålder, intressen eller annat som speciellt eftertraktas?

Annons

En fördel med att ta hjälp med säljrekrytering är att dessa företag tar hand om hela processen. Efter att de kartlagt behovet skriver de ihop den annons som sedan publiceras på exempelvis Arbetsförmedlingens hemsida och dels på andra rekryteringskanaler. De kan även kontakta personer som sökt jobb via dem tidigare och som skulle passa för detta jobb även om personen inte direkt har skickat in någon ansökan.

Ansökningarna kommer inte

Då det generellt inte krävs en specifik högskoleutbildning för att jobba som säljare brukar en säljrekrytering innebära ganska många ansökningar. Löpande efter att ansökningarna kommer in sker därför ett första urval. En arbetssökande kan alltså bli kontaktad för intervju eller frågor redan innan sista ansökningsdagen löpt ut. Detta sker då för att inte personen ska hinna söka andra jobb under tiden fram till ansökningsdatum löpt ut.

Intervju

Nästa steg inom säljrekrytering är intervjuerna. Hur många som kallas till intervju kan variera något både beroende på hur många som haft rätt kompetens till arbetet samt hur slutkunden vill ha processen. De arbetssökande får i detta läge träffa rekryteringskonsulter som är specialister på just intervjuer och rekrytering.

Utifrån intervjun tas sedan ett par personer ut för slutintervju. Det är i denna fas som den arbetssökande för första gången får träffa någon från det företag som söker personal. Till dess har det enbart varit rekryteringsföretagets uppgift och ansvar.

Den slutgiltiga intervjun sker med någon från det företag som behöver personal. Om de önskar kan även en rekryteringskonsult vara med som stöd och hjälp för att skapa en så bra intervju som möjligt. Det är även i detta läge, när det enbart är ett par få personer kvar i processen, som kontroller sker gällande referenser och intyg. Även detta är något som rekryteringskonsulten gör för att säkerställa att den person de rekommenderar verkligen har den kompetens som eftersöks.

2 Apr 2019

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!