Så kan man få företaget kännas som ett enda

Det är verkligen många företag som väljer av en eller annan anledning att gå ihop. Många företag som ser en väldigt stor konkurrens ser som sin enda möjlighet att överleva om de likt mulitnationella bolag, har en stor ägare i ryggen Så har det gått för flera företag som har lverelvt i Sverige. Många av de bolag som startade som lokala bruk, i många orter runt om i Sverige, började som bruk; ofta i närheten av ett lokalt vattenfall, där man kunde hämta energin från. Genom att utnyttja den energi som man kunde få från vattenfallet, kunde man hämta metaller ur gruvor, eller mala sitt mjöl, gräva efter värdefullt grus, kalk, eller vad man nu hittade i marken. Det är bland annat det som har byggt välfärden i Sverige; de jordresurser som har funnits.

Många små bruk har ingått i samma företagskonglomerat

Under 1990-talet köptes många av dess upp av stora konglomerat, med en rik saudier som ensam ägare. Här tänker vi till exempel på MIDROC, som köpte upp flera bruk som inte har sett någon annan utväg än att köpas upp för att ingå i MIDROCs konglomerat av företag och som gick samman i mer eller mindre stora fusioner. För alla de bruken innebar konglomeratet att de fick en stor finansiär i ryggen, som bestämde antingen att man kunde fortsätta sin verksamhet, som förut, om man var lönsam, vill säga. Eller så lades verksamheten ner, om den inte var lönsam för konglomeratet. För många små företag som gick ihop till ett och samma, innebar det en klar omställning. Ibland försvann vissa bolag, ibland gick de samman och bildade tillsammans ett och samma företag. För personalen innebar det ofta stora omställningar. Ny ägare, ny VD och ny styrelse kunder innebära stora förändringar.

Metoder för att komma över förändringarna

1. Medbestämmande så långt det går

Att få till ett så stort medbestämmande som det bara går är mycekt viktigt för att få med sig personalen på tåget. Dessutom har det stöd i lagen, kallat MBL; lagen om medbestämmande. Det är viktigt att den som ska arbeta med de specifika arbetsuppgifterna ska ha så långt det går inflytande över det som hon eller han ska arbeta med.

2. Information till alla berörda

På samma sätt ska den som arbetar få så mycket information som det bara är möjligt över det som pågår i företaget. Den som vet vad som händer, känner sig mer delaktig i alla förändringar som händer när man går samman i ett konglomerat eller i en fusion.

3. Sociala aktiviteter

Förutom medbestämmande och information, kan man som företagsledning satsa på sociala aktiviteter; man kan fika tillsammans, man kan ordna företagsfester, kick-offer och liknande. På det sättet kan man forma personalen att känna att de är ett och samma företag, i stället för två olika. Då kan man till exempel ordna med femkamp i Stockholm

5 Nov 2018

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!