Så kan du rädda företaget från konkurs

Om du som företagare får ekonomiska problem så finns det hjälp att få. Man måste inte alltid lösa alla ekonomiska problem själv och det kan finnas en styrka i det att man kan få ekonomisk hjälp utifrån. Om intäkterna viker eller om produkterna inte säljer lika bra som förut så går det att försöka rädda företaget – förutsatt att du har en bra affärsidé och att det finns en stor potential att företaget kan fortsätta vidare även efter en ekonomisk svacka. Så vad kan du söka? Vilken hjälp finns att få? Finns det regler kring hur och vad man kan söka? Här går vi igenom vilken slags hjälp, som du faktiskt kan få.

1. Minska personalstyrkan

Genom att göra dig av med en kanske för stor personalstyrka så kan du minska kostnaderna som annars går till lön. Att minska personalstyrkan är bland det mest effektiva sättet att allokera resurser. Om du märker att intäkterna minskar, så kan detta vara bland det första som du kan tänka igenom och kanke spara in pengar på.

2. Ta in en ekonomisk konsult

Man kan ta in en ekonomisk konsult som tittar igenom räkenskaperna i ditt företag. Iblan kan man som företagare bli blind för de egna utgifterna. Kanske gillar man en avdelning på företaget som egentligen inte generera så mycket intäkter? Ibland pratar man om att "kill your darling" när man skriver texter, kanske borde man "kill your darling" även när det kommer till ekonomin på ett företag? Om någon utifrån kommer in i företaget kan den personen analysera vilka utgifter som är onödiga och var i flödet som du kan stoppa det, som kanske gör att företagets ekonomi blöder.

3. Ansöka om betalningsanstånd

En tredje sak som du kan göra är att till exempel ansöka om betalningsanstånd med att betala in dina skatter. Genom att slippa betala skatt en kortare period får du minskade utgifter och kan rädda företaget, men endast under en kortare period. Skatteverket brukar endast ge anstång till företagare up till 1-2 månader, så detta är endast en tillfällig skattelättnad, som bara är till för att du snabbt ska komma på fötter men som inte är någon egentlig lösning.

4. Ansöka om företagsrekonstruktion

Bland den bästa hjälpen som du kan få är att genomföra en företagsrekonstruktion. Det innebär att du får en jurist som går igenom hela företagets ekonomi och möjligheter att omstruktureras för att rädda företaget. Som namnet säger, kan det bli aktuellt att genomföra en omorganisering och effektivisering av företaget. Läs mer om företagsrekonstruktion på: https://www.företagsrekonstruktion.biz.

5 May 2019

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!