Rätten till offentlig försvarare vid polisförhör

Blir du kallad till ett polisförhör i egenskap av misstänkt i ett brottmål, har du alltid rätt att kräva att en advokat ska närvara, oavsett vad polisen säger. Är brottet du misstänks för dessutom av så allvarlig art att det kan ge minst sex månaders fängelse, har du dessutom antagligen rätt till en offentlig försvarare, vilket innebär att du får advokaten bekostad av staten. I så fall är polisen skyldig att meddela dig detta och se till din advokat är närvarande. Du har dessutom alltid rätt att inte yttra dig vid ett polisförhör.

Polisens skyldighet

När du blir kallad till förhör är det alltså polisens skyldighet att informera dig om att du ha rätt till en offentlig försvarare. Det ligger i ditt intresse att få en försvarsadvokat vid din sida, de inledande förhören är nämligen ofta de viktigaste i en brottsutredning. Även om det finns oklarheter beträffande straffgraden bör polisen ändå informera dig om att du kan ha rätt till en offentlig försvarare, och själv har du alltid rätt att kräva det.

När polisen inte berättar

Det händer dock vid förhör hos svensk polis att polisen underlåter att berätta för den misstänkte att denne har rätt till en offentlig försvarare. Enligt polisens mening är det kanske krångligt och tidsödande att kalla in en advokat för något som bara ses som ett rutinförhör. Men det är i så fall möjligen en rättighet som berövas dig och den rättigheten bör du stå upp för. Något som kanske inte alltid är så lätt i en situation som känns ny och skrämmande.

Om du är häktad

Det kan dessutom vara så att du är häktad och inte tillåts kommunicera med omvärlden. I så fall är det naturligtvis svårt att upprätta kontakt med en advokat. Du kan be polisen eller åklagaren att kontakta en advokat åt dig, men det händer att polis eller åklagare kanske bara ringer någon enstaka gång och sedan ber rätten utse en offentlig försvarare.

Problemet med att få en offentlig försvarare utsedd åt sig är att det sällan är en advokat med specialkunskaper inom just det som man misstänks för, vilket är av stor vikt i ett brottmål. Som misstänkt vill man veta att man får bästa tänkbara hjälp av en advokat med mycket god förmåga att företräda en på bästa sätt. I början av en utredning kan saker gå mycket fort och det gäller det att du har en advokat sm är med på tårna från början. Lär mer om offentliga försvarare i Stockholm på: offentligförsvarare.se.

Att byta offentlig försvarare

Skulle det vara så att polis och åklagare inte låter dig få den försvarsadvokat du önskat har du alltid rätt att i ett senare skede byta offentlig försvarare, om du blir missnöjd med den advokat som utsetts åt dig. Har du inte haft möjlighet att påverka valet av advokat i den utsträckning du har rätt till, har du antagligen goda chanser att få möjlighet att byta försvarare.

Att plötsligt bli misstänkt för ett brott och bli kallad till polisförhör kan vara en skrämmande upplevelse om man inte varit med om den förut. Man kan känna ett behov av att vara polisen till lags och vill inte ställa till med besvär av rädsla att det får konsekvenser senare. Dock har man som brottsmisstänkt en lagstadgad rätt till juridisk hjälp, och den rätten bör man utnyttja. Har du en rättegång framför dig vill du ha bästa möjliga hjälp vid din sida redan från början.

15 Mar 2018

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!