När ni ska fusioneras på bra sätt

Företag som ska fusioneras, har stora utmaningar framför sig. Två, eller flera föreag ska bli ett och samma företag. Då behöver alla komma överens om vilken företagspolicy som man ska ha. Hur ska all personal komma till sin rätt i det nya företaget? Hur ska alla hitta sina nya positioner? Vissa företag som fusioneras, tvingar sin personal att söka sina tjänster på nytt. Och varför inte? På så sätt kan det fusionerade företaget se vilka som vill stanna kvar i företaget, och vilka tjänster som de egentligen önskar sig.

Har man vidare behov av förändringar, så kanske man ska ta in en utomstående konsult som inte är bunden till några lojaliteter till något av de gamla företagen som nu har inått i fusion med de andra företagen. Den utomstående konsulten kan då med fräscha ögon se vilka förändringar som är nödvändiga för att det fusionerade företaget ska kunna utvecklas åt rätt håll.

Alla parter måste vara beredda på förändring

Ska ett företag kunna förändras behövs det att alla parter ska vara beredda på en förändring. Det kan ta tid och energi för att förändra ett företag. Men om alla är beredda till detta, kan det bli bra för företaget. Vill man som företag växa och bli ännu bättre, ännu mer produktiv så bör man kunna förändras till det bättre. Precis som människans förändring genom historien, de som klarade av att överleva var inte bara de starkaste. Utan det var de som var villiga att anpassa sig efter nya förutsättningar. Just villigheten att förändras och anpassning till nya förhållanden utmärker de människor som är framgångsrika. Så ju mer förändringsbenägen man är som företag, desto bättre kommer det att gå för det företaget.

Bli en bättre organisation

En organisation är till för att allt ska flyta på så bra som möjligt. I vissa statliga och kommunala sammanhang, kan det finnas en stor byråkrati, men detta är till för att allt ska ske på rätt sätt. Fel som begås i de sammanhangen, kan bli förödande för det statliga eller kommunala bolaget. Men i privat företagsamhet kan det finnas snabba beslutsvägar, om man bygger en bra organisation. Det värsta som ett företag kan göra är att en enda person ska fatta alla beslut. Då kan den personen (chefen, VD:n, verksamhetsledaren) bli en riktig propp för att saker och ting ska flyta på i företaget. För att undvika sådant bör chefen, VD:N, verksamhetsledaren se till att fördela ansvaret så att de inte själva blir själva orsaken till att inget fungerar på företaget. Läs mer om affärsutvecklare i Stockholm här: företagsutveckling.nu.

17 Dec 2019

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!