När man behöver bra administration

När man är flera företag som går samman och ska fusioneras, behöver man integrera hela företagen i varandra. Särskilt viktigt är det att det inte är det ena företaget som sväljer det andra. Ibland kan just en fusion vara viktig som inte raderar det ena företaget och att det plötsligt inte bara upphör.

Samtidigt finns det företag som bara fortsätter som förut utan att egentligen fusioneras. De bara fortsätter på samma sätt som förut, det är heller ingen fusion. Nyckeln till en lyckad fusion är att få samma affärssystem så att ekonomin blir sammanflätad, samtidigt som man gör det som man är bra på; de lyckade affärerna.

Enkel men bra administration

Hantverksdata som passar hantverkare

Ett sätt att integrera två företag med varandra, är ju bland annat att implentera samma affärssystem för skötseln av ekonomin, administrationen och affärssystemet. Sedan är det bra med ett affärssystem som växer i takt med företagets tillväxt. Det är inte alla affärssystem som kan växa tillsammans med ett företags tillväxt. Antingen är de endast för småföretag eller för egenföretagaren, eller så är affärssystemet till endast för de stora företagen och då är jättestora och tunga att använda. Men man kan behöva använda ett och samma affärssystem som både fungerar när man ännu bara är ett litet företag, och som går att lägga till fler och fler funktioner ju större företaget blir.

Använda körjournal, tid- och orderhantering samtidigt

Om man väljer till exempel ett affärssystem som heter Hantverksdata, kan man använda och samtidigt uppdatera sina körjournaler, sin tidshantering och ordrar i ett och samma datorprogram. Och det är inte bara den egna historiken som man kan vilja se, det går att se de andras tidsrapporteringar, de andras ordrar och dokumentationer. Många gånger vill ju kunderna få en ordentlig rapportering om vad hantverkarna har utfört i deras bostäder, kontor eller fastigheter. Då är det viktigt att både kunna föra in det i ett datorprogram, men även kunna få ut den dokumentationen i förståelig form som kunderna även kan förstå.

Planera och hantera projekt

Ibland kan flera behöva arbeta på samma projekt. Då är det viktigt att ha en projektledare som har översikten och vet vad som händer, vad som behöver planeras, hur lång tid som varje moment i projektet kräver, vad det kommer att kosta, men som samtidigt har kollen över utgifterna så att de inte skenar iväg. Då kan man använda sig av Hantverksdata.

17 Nov 2019

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!