När chefen behöver utbilda sig

Handen på hjärtat – har du alltid tyckt om din chef? Och vad var det som gjorde att du inte tyckte om din chef? Vad var det som hon, eller han gjorde som inte attraherade dig? Det är inte alltid som man lyckas få en bra chef, när man får en ny anställning. Sådant kan man ju inte veta på förhand, om den nya arbetsplatsen har en bra ledning, och ledare. Det är sådant som man tyvärr märker efter ett tag. Så har man väl fått ett arbete på ett nytt ställe, och märker att chefen inte är bra, vad kan man göra då? Det kanske inte är läge att ge vinkar om att hon, eller han borde gå och lära sig mer om ledarskap och utveckling. Sådant måste komma uppifrån. Så då kan man som anställd gå till hennes, eller hans chef för att påpeka sådant som fattas.

Alla kan behöva en vidareutbildning

En skicklig ledare ser potentialen hos personalen. Det är en av de viktigaste arbetsuppgifterna som en ledare måste ha. Ett företag som har fel personale på fel plats kommer aldrig att bli ett framgångsrikt företag. För att bli ett företag med tillväxt krävs det av ledarna att de placera rätt person på rätt position. Motsatsen är förödande för företaget. Och att lära sig hantera det är mycket viktigt för en verksamhetsledare. 

Vad gör en människa till en bra ledare?

Vad det är en person till en bra ledare, men inte den andra, kan vara svårt att lista. Här gör vi ändå ett försök.

1. Det måste vara någon som kan attrahera rätta människor

Bland det absolut viktigaste egenskaper som en företagsledare behöver ha, är förmågan att attrahera andra människor. Den som blir en ledare är den som de flesta gillar i gruppen. Det är det första och viktigaste egenskapen. Man måste gilla den man bestämmer sig för att följa.

2. Kan kommunicera med sina medmänniskor

Det är viktigt att ledaren kan kommunicera med dem som hon, eller han ska leda. Ledaren ska kunna motivera och puscha på människorna så att de gör sitt yttersta för att nå målen med företaget. En ledare ska även kunna tala om vilket målet är så att alla förstår och tar till sig budskapet.

3. Kunna urskilja vilka som passar för olika jobb

En ledare måste ha förmågan att kunna se de människor som hon eller han anlitar för de olika jobben och se om de passar där eller inte. Att ha fel personer på fel ställe är ett av de största misstag man som företagare kan göra.

22 Dec 2018

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!