Kan arbetsmiljöutbildning rädda företag från konkurs?

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att de anställda ska trivas och i slutändan för att företaget ska kunna utvecklas. Det är arbetsplatsen som lägger grunden till att produktiviteten kan höjas från första början. Vikten av arbetsmiljön är mycket hög, och skulle potentiellt till och med kunna rädda ett företag från konkurs. Givetvis beror det dock på vad anledningen till motgångarna är. 

Det finns visserligen väldigt mycket man kan göra för att just höja produktiviteten, men om arbetsmiljön är bristfällig, finns risken att dessa åtgärder är verkningslösa. Märker man att inget fungerar, kan det vara arbetsplatsen man behöver jobba med för att undvika en konkurs. Det är helt enkelt det som bör komma först och ligga som grund. 

Kan göra andra åtgärder mer verkningsfulla

Oavsett hur bra affärsidé företaget har haft från början, kan en dålig arbetsmiljö ställa till det. Det finns givetvis en uppsjö av olika anledningar som så småningom skulle kunna leda till en konkurs. En av dem är att tappa kompetenta medarbetare och få svårigheter att rekrytera nya. 

De mest kompetenta kommer alltid att ha störst möjligheter att gå till en annan arbetsplats. Är man i en väldigt konkurrensutsatt bransch kan givetvis en sämre arbetsplats indirekt leda till en konkurs, om det vill sig illa.  

Ett kraftfullt verktyg för chefer och ledare

Då arbetsplatsen har en väldigt stor inverkan på hur de anställda trivs, är en arbetsmiljöutbildning ett mycket effektivt redskap för chefer och ledare. En utbildning kan till exempel bidra med att ge ledaren redskap att skapa en mer tydlig struktur. Det kan också vara något som ger samtliga anställda en klar bild över vad just de kan göra för att bidra till en bättre arbetsplats. Det man gör på arbetsplatsen påverkar som bekant inte bara en själv. 

Vad innehåller en arbetsmiljöutbildning?

Runt om i landet finns flertalet olika typer av arbetsmiljöutbildningar man kan gå. Vissa riktar sig direkt mot chefer, medan andra riktar sig mot samtliga medarbetare på ett företag. Det är inte heller ovanligt att man går i en arbetsmiljöutbildning som riktar sig mot en specifik bransch, inte minst om branschen som regel innehåller yrkesgrupper som jobbar med riskfyllda arbeten.

En arbetsmiljöutbildning som riktar sig mot chefer kan till exempel ta upp de ansvarsområden som chefer och ledare har. Det är oerhört viktigt att man känner till de bestämmelser, regler och lagar som finns kring detta. De som är anställda under chefen bör kunna lita på denne, och att ett bra ledarskap eftersträvas. 

En som riktar sig mot skyddsombud har ofta lite mer praktiska inslag. Som skyddsombud är det viktigt att man är väl insatt i hur praktiska arbetsuppgifter på företaget faktiskt går till. Det är bara på så vis som man på ett bra sätt kan representera sina medarbetare. Med en arbetsmiljöutbildning blir det enklare att förstås och utveckla sin roll som ett skyddsombud på en arbetsplats. 

De utbildningar som riktar sig mot specifika branscher, är ofta relevanta för yrkesgrupper som har lite mer fysiska jobb. Inte sällan är det olika grupper inom bygg- och anläggning som har störst nytta av dessa typer av utbildningar. Detta eftersom en del av arbetena är förenade med vissa risker. Här är det särskilt viktigt att man har ett bra säkerhetstänk och att man följer de regler och lagar som finns.

Läs mer om hur man kan undvika konkurs, eller vad som händer om man går i konkurs på: konkursen.nu.

12 Jul 2018

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!