Hjälp att omorganisera av managementkonsult

Har du ett företag i Stockholm som står inför svåra utmaningar den närmaste tiden? Är du orolig för att du kanske måste säga upp anställda på grund av att affärerna går dåligt? Finns det något du kan göra inom organisationen som kan hjälpa företaget att gå bättre? Då kan en managementkonsult i Stockholm kanske hjälpa dig att identifiera lösningarna på dina problem.

Är du med i ledningen på ett större företag i Stockholm, eller rentav står som ägare, vet du att det ibland kommer perioder då något radikalt måste göras för att få företaget att överleva. Det kan handla om att försöka utöka sitt utbud av varor eller tjänster, eller att försöka slå sig in på andra marknadsområden. En managementkonsult kan hjälpa dig att genomföra fusion av bolag på bästa sätt.

Ledningssystem och analysmodeller

För att ett företag ska kunna fungera bra krävs att det finns ett uttänkt ledningssystem. Ett ledningssystem är en sorts mall för hur företaget ska styras i olika situationer. Ett av de mest kända ledningssystemen är ISO 9001, som många företag använder sig av. Här finns sju huvudspår som man fokuserar på; kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.

En managementkonsult har djup kunskap om olika typer av ledningssystem och strategier. I sitt bagage har managementkonsulten dessutom internationellt beprövade analysmodeller för stora, mellanstora och små företag. Slutligen har han eller hon även erfarenhet av olika typer av ledningsarbete och omorganisationer samt bidrar med ett par nya ögon på verksamheten. En managementkonsult skapar rekommendationer utifrån vad hon eller han ser efter att ha vistats ett tag i företaget och pratat med både ledningen och medarbetarna. Rekommendationerna är helt oberoende av eventuella andra aktörer och står alltid för konsulten själv. Det ligger alltid i konsultens intresse att värna sitt oberoende och att komma med så genomtänkta analyser som möjligt, det är trots allt framgångsrika konsultuppdrag som garanterar konsultens fortsatta verksamhet i branschen.

Som företagsledning betalar man för konsultationen och tar därefter ställning till om man vill följa konsultens rekommendationer eller inte. Tycker man att det har fungerat bra kan man hyra in konsulten vid ett senare tillfälle, eller kanske ge denne ett långtidsuppdrag åt firman. Vissa konsulter sadlar dessutom om efter ett antal år som konsulter och väljer att ta plats i någon företagsstyrelse.

Universell kunskap

Ibland vill man som företag hitta en konsult med vissa förkunskaper som är specifika för den bransch man jobbar i. Detta är förståeligt, samtidigt bör det dock sägas att en managementkonsult kan göra ett lika bra jobb utan att veta det minsta om den specifika branschen. Det som väger tyngst är hans eller hennes förmåga at titta på ledningssystemet och hur företaget styrs, och där är de flesta företags förtjänster och brister ganska snarlika. 

Konsultfirma och konsultmäklare

 Vill man ha hjälp med att hitta rätt managementkonsult kan man vända sig till en konsultfirma, som ofta har ett stort stall av konsulter att välja bland. Man kan också vända sig till en konsultmäklare, som hjälper till att matcha ihop konsulter och företag. En konsultmäklare jobbar åt båda hållen, så både företag och konsulter kan vända sig till mäklaren och få hjälp att hitta en konsult respektive kund. Hos mäklaren hittar man både konsultföretag och frilansande konsulter, som ofta har lång erfarenhet och djup kompetens, men kan vara prissatt därefter.

5 Dec 2017

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!