Hantera bokföring i datorn

De flesta bokföringsprogram som finns på marknaden, görs numera helt och hållet på datorn. Egentligen kan det kännas sårbart att ha alla siffror enbart på en dator – tänk om det hände datorn någonting? Vad skulle man göra då? Det vore inget roligt om man förlorade allt med den dator där bokföringen finns. Då är det bättre att se till att spara bokföringen antingen i pappersformat eller spara den säkert på en server som inte kraschar.

Det bästa vore väl om det gick att ha både och: en bokföring dels i en vanlig bokföringspärm, och bokföring som man uppdaterar digitalt. Det finns bokföringsprogram som man kan ha i sin bärbara dator, på sin iPad eller i sin mobil och som sparar alla data på en server. Det enda som kan vara svårt och ta tid är att uppdatera både det digitala bokföringsprogrammet och bokföringen som man har på papper i en pärm. Det gäller ju att båda visar samma siffror. Blir något fel på det ena stället,  gäller det att veta vilket av de olika varianterna som är rätt och vilket av dem som ska rättas.

Så går det till att hålla koll på sifforna

Då är det faktiskt lättare att bara använda sig av ett enda bokföringsprogram, och se då till att bokföringen sparas på en säker server. Dessutom bör man alltid ha en uppbackning av programmet så att man har kopior av det som hela tiden uppdateras och sparas på en annan server. Det är ju oftast ganska känsliga uppgifter som man förvarar och då vill man veta att de förvaras på ett säkert sätt. Det digitala bokföringsprogrammet kan också uppdateras och hålla koll på siffrorna åt en, det beror på vilket program som du använder dig av. Så välj rätt slags digitalt bokföringsprogram, är bäst.

Wrebit är anpassat för små företag

Det finnns ett enkelt bokföringsprogram som levereras av Wrebit. Det är utformat just för det mindre företaget som kan uppdatera alla poster enkelt i en bärbar dator, iPad eller i mobilen. Man kan bokföra sina utgifter och inkomster lätt när man är på plats, eller när man kommer ihåg det. Genom att kunna bokföra allt när det sker, hjälper en att hålla koll på utgifter och inkomster. På så vis har man alltid färska uppgifter klart för sig och man kan upptäcka vilka tjänster eller produkter som lönar sig mest och vilka utgifter som kanske är onödiga. Här kan du läsa mer: https://wrebit.se/bokforingsprogram-enskild-firma

16 Sep 2019

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!