En på tio ekonomichefer är beredda att ta emot mutor

Det är Niklas Evers, som för Yles räkning, skriver om de hårresande sifforna. En av tio finska ekonomichefer är redo att ta emot mutor, samtidigt som över en femtedel godkänner någon form av verksamhet som anses vara oetisk – om det hjälp företaget att ta sig igenom en ekonomisk kris. Trots detta listas landet ändå högt bland listor över korruptions fria länder. Detta eftersom merparten av de tveksamma affärerna sker utomlands.

Siffrorna kan hittas i en internationell korruptionsundersökning av konsult- och revisionsföretaget Ernst & Young (numera EY. Det är över 2 800 ledare som deltar i undersökningen. 50 av dem är verksamma i Finland.

Sett globalt, är hela 42 procent av ekonomicheferna redo att kompromissa med etiken, medan andelen i Finland rapporteras vara nära hälften av det, 22 procent. I Finland är en tiondel av alla ekonomichefer redo att ta emot en muta. Medeltalet globalt sett ligger på 13 %.

Markus Nylund, vid EY, skräms av siffrorna.

– Det som jag personligen tycker är mest hårresande är att medeltalet är så högt just i Finland.

Undersökningen

I undersökningen fick ledarna svara på ifall de skulle säga ja till penningmutor, upplevelsegåvor, personliga presenter, eller fiffel med företaget – om det skulle hjälpa företaget att ta sig igenom en ekonomisk kris.

Den åtgärd som mötte minst acceptans hos de finska cheferna var fiffel med bokföring. Fiffel med bokföringen fick nämligen ett stöd på 0 %. Dock berättar Nylund att gränsen för vad man tillåts att ändra på i bokföringen inte är lika tydlig i Finland oms den är Globalt.

Till exempel ansåg en femtedel av de finländska ledarna att det är okej att förlänga bokföringsmånaden med ytterligare en dag. Endast en tiondel höll med om det här globalt sett. Markus Nylund är överraskad

– Ja, nog är det överraskande, särskilt eftersom det handlar om ekonomichefer. Man har ju en generell bild av att de önskar följa reglerna och därmed undvika onödiga risktaganden. Men det är kanske inte så.

Ett annat tillvägagångsätt handlar om kampanjer med en lång produktreturnering vid årets slut, något som följs av en ökning av försäljningen i december och en hög returnering i början av det nya året.

Globalt sett ansåg 28 % av cheferna att det är okej att göra. I Finland var siffran nära hälften – 44 procent.

14 Aug 2016

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!