En ny telefonväxel ger större möjligheter

Företag – mindre och medelstora sådana har av hävd inte samma kapacitet som de större som har mer resurser att lägga på olika lösningar som främjar deras verksamhet och inte sällan rör detta lösningar inom it, telefoni och annan teknologi. Kort sagt; satsar man på att byta upp sig till mer kundorienterade lösningar och anpassar sig som företag efter vilka behov som kunderna idag har och vilka krav de ställer så har man också större möjligheter att se en ökad omsättning som en följd av detta.

Att vi säger att det bara är större företag som satsar är något som ofta kommer av en större budget – men så behöver det inte vara; dagens lösningar är billigare än vad som förr var fallet och man kan exempelvis som ett mindre företag investera i en ny telefonväxel för en ganska nätt och liten summa.

Varför då en telefonväxel? Jo, först måste man ställa sig frågan om hur mycket varje missat samtal kostar och hur många potentiella kunder man som företag förlorar på att någon inte är anträffbar, att någon kontaktperson är på semester eller av någon annan anledning inte tillgänglig? Det kan i slutändan handla om stora summor som försvinner och en uppdaterad telefonväxel kan vara lösningen på detta. Skulle – som i detta exempel – en kund ringa och personen han söker inte svara; ja, då skulle samtalet istället kopplas vidare till en annan person inom företaget.

En ny telefonväxel ger flexibilitet

Vidare skulle denne person kunna koppla in en tredje person i samtalet för att kunna hjälpa kunden på ett bättre sätt. En tredje person som – här fortsätter vi med fördelarna som kommer med en ny telefonväxel – skulle kunna sitta på en strand i Thailand istället för på sin vanliga kontorsstol. Just det är ytterligare en dimension av en ny telefonväxel: flexibiliteten.

Företag idag har helt andra krav på sig från de anställda – vi är inte alls bundna till en plats och en yta. Nej, med dagens teknologi ska man kunna jobba varifrån som helst och man ska kunna delta i möten utan att fysisk närvara. Får vi sia om framtiden så kommer detta knappast att minska – tvärtom; kraven på flexibla lösningar kommer att öka och en nya, uppdaterad telefonväxel öppnar upp en helt ny värld för företag som står redo att ta nästa steg i sin utveckling.

 

27 Sep 2016

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!