En LVU advokat för din talan

Från den svenska statens sida så ser man alltid till barnens bästa – oavsett hur situationen ser ut. Detta är i sak väldigt bra. Handlar det om exempelvis en vårdnadstvist så kan man inte ta ett beslut där barnen riskerar att fara illa – man ger vårdnaden till den förälder där barnet får det absolut bäst och där kärlek, rena kläder, trygghet och omvårdnad garanteras.

Andra områden där barnens väl sätts i första rummet handlar om omhändertagande. Misstänker man från Socialtjänstens sida att ett barn far illa i hemmet så startar man direkt en omfattande utredning. En utredning som – av förklarliga skäl – måste gå fort. Exempel på vad man söker efter är om föräldrarna har missbruksproblematik, om man misshandlar barnet – fysiskt eller psykiskt – eller om barnen far illa på något annat utvecklingshämmande sätt. Man kan även undersöka om barnet själv lever skadligt – genom kriminalitet eller genom ett eskalerande missbruk.

Det första som sker om utredningen visar sådana faktorer är att man försöker få föräldrarna att frivilligt lämna ifrån sig barnet och där man placerar barnet i fråga i en tryggare miljö – lämpligen ett fosterhem. Skulle detta inte fungera – föräldrarna och/eller barnet motsätter sig – ja, då kan man ändå gripa in genom LVU – Lag med särskilda bestämmelser om Vård av Unga – och direkt placera barnet i ett jourhem. Detta redan samma dag som beslutet fattats. I grunden är LVU alltså extremt positivt . man utgår från barnens bästa, man kan fatta snabba – avgörande beslut – och man kan sätta barnen i säker, trygg miljö.

Problemet är att det ibland går för fort och att föräldrar och barn upplever sig överkörda av Socialtjänsten. Det handlar om att man måste fatta ett snabbt beslut – med barnens bästa i åtanke – men där grunden till beslutet är den utredning som Socialjänsten gjort; föräldrar och barnen kan känna att deras åsikter inte respekteras och att alla parametrar inte tas i beaktning. Här behöver man ofta ta professionell hjälp i form av LVU Advokat som kan föra ens talan. Barnet och de båda föräldrarna har rätt till ett ombud i form av en LVU advokat och vårt råd är att man väljer en advokat som verkligen valt denna specifika inriktning och är expert på området – då har man störst chans att få en rättvis bedömning.

En LVU advokat är med hela vägen

Nu handlar LVU inte enbart om det första steget – tvångsomhändertagandet och placeringen i ett jourhem. Nej, efter en period i jourhemmet så kommer barnet att placeras i fosterhem och därefter följer förhandlingar inleds i förvaltningsrätten kring huruvida beslutet ska stå fast. Har man en LVU advokat anlitad så för denne naturligtvis talan åt både föräldrar och barn. Vidare – om beslutet står fast – så kommer man att följa upp, överklaga och eventuellt ompröva beslutet; även då är en LVU advokat med och representerar. Detsamma gäller om barnet exempelvis upplever att det nya hemmet inte skulle fungera – något som tyvärr inte har varit ovanligt. Många fosterhem har visat sig ha brister då man från Socialtjänsten följt upp hur allting fungerat. Här är jobbet från en LVU advokat extra viktigt då den personen ofta är den som påpekat bristerna och fört fram dem i ljuset. Läs mer på http://www.lvuadvokat.se/.

 

18 Sep 2017

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!