Då är det dags för att anlita tolkar

Många som har arbetat på bolag som har fusionerats, vet att det kan vara en lång process innan man har nått så långt att det är en hel, väl fungerande bolag. Det kan ta tid innan administrationen sitter som den ska, att ledarskapet har utkristalliserat sig och att de anställda har förstått hur deras egen roll ska vara och hur det är tänkt att företaget ska fungera. Då är det viktigt med kommunikation, så att inte personalen sviker företaget eller att det blir missförstånd. Här finns många fällor som man kan och bör undvika. Ju bättre kommunikation desto färre blir fällorna. Är det fusioner som har skett mellan olika länder, kanske man inte ens talar samma språk. Även på svenska, uppstår det lätt missförstånd. Särskilt om det är två företag med helt olika sätt att kommunicera på ska dessutom kommunikationen ske på ett språk som båda är dåliga på (engelska) bäddar det för riktiga missförstånd. Då kan man undvika att hela kommunikationen och produktionen brakar ihop genom att anlita trygga tolkar.

Ibland måste man få säga saker på sitt eget modersmål

Vissa saker är helt enkelt bättre att få säga på sitt eget språk; nyanser, andemeningar och att få säga direkt det man menar och inget annat. Då kan man anlita tolkar som underlättar kommunikationen. Politiker vet att det är a och o att man förstår varandra och förstår både det som sägs, men även det som inte sägs. Är man en mindre grupp som ska tala kan man anlita konsekutiv tolkning. Det innebär att till exempel vid ett tal, en föreläsning eller liknande, lyssnar först tolken på det som talaren säger och sedan översätter. Denna metod brukar man använda vid tolkningar som äger rum på affärsmöten och konferenser.

Gäller det tolkning av en större mängd information och det är en mycket stor grupp som ska lyssna på det som sägs, som till exempel de möten som äger rum i EU, brukar man använda sig av simultantolkning. Det innebär att de som lyssnar har egna hörlurar och någon tolkar direkt under tiden som den som talar. Det innebär för tolken att nästan samtidigt som den som talar uttalar orden översätter direkt vad den personen säger. Då är det inte så viktigt som vid avtalsförhandlingar att vartenda ord blir rätt, då handlar det ofta om en stor mängd information och kanske många olika personer som pratar, eller diskuterar. Då är man mer av en passiv åhörare av till exempel tal av olika personer, eller en diskussion eller debatt. 

Anlita en översättningsbyrå i Stockholm

Har man behov av fler sådana funktioner, än just tolkningar, kan man kolla in detta företag som har en bred palett av både översättningar, till exempel av hemsidor, appar, marknadsföringsbroschyrer. De flesta talar ju engelska i affärssammanhang, men vill man rikta sig direkt till en ny kundkrets kan man inte räkna med att de behärskar engelska, då är det bäst med marknadsföring och information direkt på det landets språk.

4 May 2018

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!