Bokföring viktigaste kontrollinstrumentet

För alla som driver företag är det viktigaste som man bör ha, eller skaffa sig om man ännu inte har det; kontroll över företagets ekonomi. För företagsledningen är det absolut viktigaste som man bör känna till nämligen om företaget är lönsamt eller ej. Så snart som man inser att det inte längre är företagsamt, att någon satsning lönar sig, till och med (dessvärre) om en anställd inte lönar sig, bör företaget göra sig av med det, eller den personen. Det låter som en mycket hård sak och hårt att göra om man är ett företag, men alla som driver företag vet att det är den hårda verkligheten som man som företag verkar inom.

Bokföring är viktigaste kontrollinstrumentet

En av de absolut viktigaste kontrollinstrumenten som en företagsledning kan använda sig av är bokföringen. Det är där som den kan dra sina viktigaste slutledningar och utifrån resultatet av bokföringen fatta beslut; vilka projekt ska man föra vidare? Vilka satsningar är lönsamma? Vad inom företaget är värt att satsa på? Vilka produkter drar inte in intäkter? Och så vidare. Den företagsledning som inser detta, ser till att skaffa sig en hel avdelning av ekonomer som arbetar med både bokföring och andra kontrollinstrument.

Anlita ett bokföringsföretag

Och vill man inte skaffa sig dessa personer som sina anställda, anlitar man i så fall ett företag som erbjuder den typen av tjänster. Vilket som är bättre eller sämre är egentligen väldigt beroende på hur organisationen i företaget ser ut, hur stort företaget är och vad man väljer att satsa på. Om det är så att man hellre vill anlita ett företag som arbetar med bokföring, bokför man själv kostnaderna som kostnader än att betala arbetsgivaravgifter till de ekonomer som ska anställas. Då blir man tvungen att betala ut pensioner och sjukersättningar, och ha personalansvariga för de ekonomerna. Istället kan man slippa allt det och betala för tjänsterna som man får när man anlitar ett bokföringsföretag.

Finns flera sådana i Stockholm

Söker man efter ett bokföringsföretag som erbjuder sina tjänster i Stockholm får man flera hundra sådana, minst 500-600 bokföringsbolag som erbjuder bokföringstjänster i Stockholm. Hur ska man välja för att veta att man väljer rätt? Man bör alltid anlita sådana som väljer att återrapportera så snart något sker med ekonomin så att man som kund har full insyn i ekonomin och vad som händer. Det bör vara ekonomer som är helt dedikerade i ens bokföring och som vill bidra till att det egna företaget går så bra som möjligt. Läs mer om hur man kan anlita ett sådant företag för sin bokföring i Stockholm på: https://www.bokföringstockholm.nu.

6 Aug 2019

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!