Blir man inkluderande vid fusioner?

Vid stora fusioner av bolag är det vanligt att man lägger ner kontor, slår ihop kontor och bygger nytt. För personalen och företagsledningen är det en stor omställning att fusionera bolag. Många fördelar finns för företagen som väljer att gå samman. Andra är rädda för att sväljas av det andra större företaget. Helt lätt eller enkelt är det inte. Fördelarna med fusionen brukar vara en större marknadsandel, lägre administrativa kostnader när fler företag får tillgång till ett och samma administrationsorganisation.

Det går att samordna många tjänster och får ner kostnaderna på det sättet. Nackdelarna är att de två företagen som väljer att gå samman kan ha helt olika företagskultur vilket kan göra det svårt att ena dem. Speciellt påtagligt blir det om fusionen går över landsgränserna, vilket har varit fallet mellan flera svenska och finska företag.

Vad händer vid en fusion?

Är en fusion verkligen en fråga om liv eller död? Är det så att det enbart är ett sätt att bli av med en konkurrent? Det är en stor risk att det större företaget sväljer både kundstocken och marknadsandelarna för det mindre företaget. Hur kunderna reagerar på fusionen är också avgörande för vilka av de två som går segrande ur striden. Det är också frågan om hur bra fusionen går för de anställda. Blir det ena företaget väldigt dränerat på personal är det lätt att det blir uppätet av det andra företaget. Framför allt brukar striden gälla styrelseposterna, VD-posten och var högkvarteret ska placeras.

Gör man sig av med kontor?

Är det vanligt att göra sig av med kontor? Eller väljer man att bygga ut och bli välkomnande för det andra företagets personal och bli inkluderande istället för exkluderande? Alla dessa frågor har sysselsatt forskare och analytiker. De ekonomiska fördelarna brukar vara det som avgör vilken väg företaget väljer att gå. Att bygga ut kan öka kostnaderna för ett företag. Däremot är ett ombyggt kontor nödvändigt för ett fusionerat företag, med ny personal och ny administration. Kanske man renoverar eller bygger ut huvudkontoret. Den som är intressera av att läsa mer om renoveringar kan fortsätta läsa här.

Nackdelen med fusion av bolag

Det som är en av de största utmaningarna vid en fusion av två bolag är marknadsföringen av det nya bolaget. Tiden efter är avgörande för hur kunderna ska reagera på fusionen. Blir mottagandet positivt eller negativt? Har man olika företagskultur? Om så, vilken av dem ska bli dominerande på det nya bolaget? För företagsledningen blir detta stora utmaningar. Ska man sparka personal som man inte vet vad man ska göra med? Aktieägarna (om det finns sådana) brukar jubla när personal sparkas och aktievärdet går upp.

15 Dec 2017

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!