Behöver du en fasadskylt?

Om företaget just nu genomgår en stor förändring och kanske till och med byter namn, för att man växer, går igenom en företagsfusion, eller förändras på andra sätt, kanske man byter lokaler. Om man blir fler, kan de gamla företagslokalerna bli för små. Att förena två, eller tre olika företag och göra dem till ett enda, tar lång tid och kräver mycket arbete.

Flytta in i nya lokaler?

Om det är två olika företag som kanske har funnits ett bra tag på marknaden kan de två olika företagen ha utvecklat sin egen kultur, egna vanor och eget sätt att arbeta på. För att båda företagen ska komma ur sitt invanda sätt och faktiskt fusioneras, krävs det att båda företagsgrupperna är öppna för nya sätt att arbeta. Båda måste inta en ödmjuk attityd, ett öppet sinnelag, och det brukar underlätta om man flyttar in tillsammans i helt nya lokaler det vill säga kontor som är nya för alla i de olika företagen. Flyttar man in i nya lokaler kanske det är dags att skaffa sig nya fasadskyltar, särskilt viktigt är ju det om man har antagit ett nytt namn på företaget. Har man då inte någon ny fasadskylt med det nya namnet kan det skapa rejäl förvirring.

Hur ska fasadskylten se ut?

Hur den ska se ut, är sedan nästa viktiga fråga. Vilken färg ska den ha? Har man ett nytt namn på företaget bör man byta ut sin logga. Och byter man namn på företaget är det mycket viktigt att kommunicera ut namnbytet så att alla ens kunder känner till att man heter något annat, så att man inte i misstag tappar kunder bara för att de inte känner till om flytt eller om namnbyte. Färgen på fasadskylten, typsnitt och material är mycket viktig. Här signalerar företaget vilken bild som man vill förmedla till omvärlden om vilket slags företag som man vill vara och vilken bild man vill att andra ska ha om företaget.

Vilket tryckföretag ska göra fasadskylten?

Välj ett företag där de  är erfarna att utforma och trycka en sådan fasadskylt som företaget vill förmedla till omvärlden. Kanske det är bra att välja en leverantör som kan erbjuda andra produkter för marknadsföringen såsom mässpaneler, produktpresentationer, tryck på arbetskläder, utformning av logga, informationsskyltar, fordonsdekor och andra profiler. Det kan vara bra att anlita ett företag som kan erbjuda alla slags produkter som är enhetliga och som har samma utseende och färger.

5 Jun 2019

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!