Bedrägeri – fakta

Bedrägeri är termen för ett förfarande då någon avsiktligt vilseleder någon annan att underlåta eller företa något till skada för offret, och som ofta är till gärningsmannens egen vinning. De allra flesta rättssystem idag erkänner bedrägeri som ett brott.

Den precisa definitionen varierar dock från rättssystem till rättssystem. Gemensamt för de olika rättssystemen är dock att endast uppsåtligt vilseledenda är belagt med straff. Vilseledandet, som definierar begreppet, kan ske på många olika sätt. Exempel är genom en manipulerad kassaapparat eller våg.

En av de mest förekommande typerna av bedrägerier är så kallade investeringsbedrägerier. Investeringsbedrägerier tar ofta form genom att bedragaren skickar ut falska fakturor. Även phishing, pharming, skimming och det omtalade Nigerabrevet är vanliga.

Något annat som är gemensamt för de olika bedrägerierna är just vinningen för gärningsmannen. Bedrägerier kan utföras av både fysiska och juridiska personer, men det är dock endast fysiska personer som kan straffas. Om en juridisk person varit bedräglig, kan ofta styrelsens ledamöter, eller andra som varit delaktiga, bestraffas som de vore gärningsmännen.

Bedrägeri i olika länder

  • Argentina – I Argentina kan någon som utför bedrägeri få ett fängelsestraff på minst en månad och högst 6 år, enligt Argentinas strafflag (Codigo penal argentino). Bedrägeri kan enligt strafflagen också bestå av användande av falsk titel, uppgivande av vilseledande uppgifter vid kredittagande, användande av falska dokument för egen vinning och missbruk av förtroende.
  • Storbritannien – I Storbritanniens Fraud Act definieras bedrägeri i tre olika kategorier. Kategorierna är: Bedrägeri genom falsk framställning (fraud by false representation), bedrägeri genom utelämnande av viktig information (fraud by failing to disclose information) och bedrägeri genom missbruk av ställning (fraud by abuse of position).

I alla dessa kategorier, krävs det för att det ska anses vara brottsligt, att personen har agerat uppsåtligt oärligt samt att denne har handlat med avsikten att göra en vinst för sig själv eller för någon annan, eller tillfoga en förlust, eller risk för förlust, för offret.

  • Tyskland – I Tyskland kallas bedrägeri för Betrug, och bestraffas enligt § 263 Strafgesetzbuch (tyska strafflagen) med böter eller fängelse i högst 5 år. Är bedrägeriet grovt är minimumstraffet sex månaders fängelse och maxstraffet fängelse i tio år. Även försök till bedrägeri är straffbart i Tyskland.
  • Peru – I Peru bestraffas bedrägeri, eller estafa som det kallas, med minst ett års fängelse. Maxstraffet för bedrägeri i Peru är 6 års fängelse.

Läs mer om bedrägeri ur ett svenskt perspektiv på www.bedrägeri.nu.

17 Aug 2016

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!