Att skriva avtal med en totalentreprenad – vad bör finnas med?

När man anlitar en totalentreprenad lägger man stort ansvar på en enda part. Det säger sig självt att man bör hitta en firma man känner stor tillit för. Det kan nämligen vara så att hela byggprojekt står eller faller, beroende på hur totalentreprenad sköter sina uppgifter. Innan man påbörjar ett samarbete är det viktigt med avtal. Det gäller i princip med alla tjänster man anlitar. Men hur ska egentligen ett avtal se ut för en entreprenad? Det tittar vi lite närmare på här. Information kommer från Byggandets Kontraktskommitté.

Företags- eller personuppgifter

Som i många andra avtal är det standard att börja med uppgifter kring beställare och entreprenör. Här bör det finnas med firma, organisationsnummer, kontaktuppgifter och adress, till exempel Totalentreprenad i Uppsala AB, Drottninggatan 5, XXX XX, Uppsala.

Omfattning

Det här är en viktig del i avtalet givetvis, som reglerar hur och när arbetet ska utföras. I det här avsnittet förbinder sig en entreprenör att utföra ett arbete åt kunden i enlighet med kontraktet och eventuella ändringar som finns avtalade. Här bör bland annat också datum för beställning, förfrågningsunderlag och anbudshandlingar finnas med.

Det bör även finnas rader som förtydligade vilka handlingar och uppgifter som beställaren skall tillhandahålla. En likadan rad bör finnas för entreprenören.

Tider

Det här är viktigt för såväl entreprenör som beställare, men är kanske särskilt tryggt att avtala om för den sistnämnda. Här bör det stå när entreprenaden senast ska lämna en tidsplan, när arbetena tidigare får inledas, och när de senast ska inledas. Det bör också stå när arbetena ska vara helt färdiga och redo för slutbesiktning.

Ansvar

Ett avsnitt om ansvar och försäkringar är bra att ha med i avtalet. Det kan till exempel stå att entreprenaden är skyldiga att betala vite vid försening, till exempel ett belopp per varje försenad vecka. Vidare bör entreprenaden bevisa att lämpliga försäkringar finns. I avtalet kan det stå ett datum, när dessa bevis senast ska överlämnas till beställaren.

Innan avtal skrivs - hitta rätt firma

Att hitta rätt firma att samarbeta med är en förutsättning för att ett avtal ska skrivas. Bor du i en lite större stad, säg Uppsala till exempel, har du ganska många aktörer att välja mellan. Titta på referenser, omdömen och recensioner för att bilda dig en uppfattning om entreprenaden. Ta in offerter från flera olika firmor för att kontrollera att du betalar ett marknadsmässigt pris. Vi rekommenderar en firma med goda betyg från en stor majoritet av kunderna: totalentreprenaduppsala.se.

 

 

29 Mar 2019

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!