Att börja jobba med mergers and acquisitions – juridiken

handslag, företag

Många jurister börjar aldrig jobba som åklagare eller advokat i rättegångar. Snarare är det vanligt att man börjar arbeta som bolagsjurist och stannar i den rollen. Att börja jobba med det innebär flera års hårt arbete – och det börjar på juristlinjen.

Juristlinjen är populär att läsa i Uppsala och Lund, men erbjuds även i exempelvis Göteborg och Stockholm. Den innebär 4,5 års studerande på heltid. Många skulle säga att det innebär en hel del mer arbete att skaffa sig en anställning på framgångsrika privatbyråer, och att det överlag blir fler timmar i veckan i den privata sektorn. Många jurister som jobbat både inom offentlig och privat sektor kan vittna om att det som regel inte är samma stress på de offentliga institutionerna.

Goda betyg ett måste för att lyckas

Ska man jobba med mergers and acquisitions så jobbar man inom den privata sektorn. Att få en betydande roll som bolagsjurist för detta kan vara svårt, men så är sannolikt lönen också mycket god. Den första arbetsgivaren efter examen tittar ofta väldigt mycket på betygen. Vill man snabbt skaffa sig en karriär inom den privata sektorn krävs alltså goda betyg på kurserna i programmet.

För att öka chanserna till en snabbare karriär direkt efter examen, så krävs ansträngningar under studietiden. Det kan vara en idé att jämföra lärosäten innan man börjar på programmet. Dels så kan man titta på vilka skolor som är högst rankade och som ”slår högst”, men det finns givetvis en rad olika faktorer som spelar in i valet av skola. En lämplig väg in kan vara att påbörja en praktik efter att juristexamen är tagen, kanske på en juristbyrå som i mer eller mindre grad är nischade mot just mergers and acquisitions.

En expert kan vara en lönsam investering

Mergers and acquisitions kan beskrivas som företagsöverlåtelser. Att sälja eller köpa ett företag är något som kräver gedigna förberedelser. När det handlar om stora affärer kan en erfaren affärsjurist vara en mycket lönsam investering för inblandade parter i affären. Den som säljer ett företag måste ha god kännedom om vad som säljs – vilka avtal som företaget är bundna i, och vilka konsekvenser det kan innebära längre fram.

Vanligt är att man upprättar ett sekretessavtal på förhand. Detta för att skydda affärshemligheter och för att förhindra att information läcker ut till obehöriga. Affärsjurister som jobbar med mergers and acquisitions kan även dokumentera förhandlingarna i detalj, för att ge struktur. Frågorna vid en företagsöverlåtelse kan vara många – och ofta krävs jurister för att ge svar på åtminstone en del av dem.

6 May 2019

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!