Är det lönsamt med fastighetsförvaltning?

Som fastighetsägare kan man antingen välja att sköta service och underhåll på fastigheten själv eller betala för att få denna service. Detsamma gäller den ekonomiska förvaltningen av fastigheten. Det kan vara smidigt att låta ett företag ta över detta så att man själv kan fokusera företagets verksamhet till kärnverksamheten. Dessutom kan det till och med vara billigare att köpa in tjänsten än att genomföra arbetet själv.

I en intervju till Fastighetstidningen säger ett av de större förvaltningsföretagen i Stockholm att de beräknar att det inte är lönsamt för fastighetsägarna att sköta förvaltningen själv. Besparingen kan uppgå till hela 25-30%. Självklart får man se beräkningen utifrån att företaget kan anses vara partisk i frågan men flera andra förvaltningsföretag i Stockholm visar upp liknande uträkningar.

Orsaken till att det är billigare handlar till stor del om den synergieffekt som dessa företag kan ta del av. Det handlar om inköp av material och maskiner likväl som samarbeten med olika hantverksgrupper. Dessutom kan man lättare samköra större investeringar med andra fastigheter som samma företag förvaltar.

Om det däremot är samma besparingsnivå i andra delar av landet är svårt att säga. Prisnivån i Stockholm skiljer sig rejält mot andra delar av landet. Detta både gällande anlitande av hantverkare, inköp av material och bostadspriser.

Att jämföra är viktigt

I samma artikel visar Fastighetstidningen hur viktigt det är att jämföra och ta in offerter från flera olika företag. De genomförde ett test i västra Sverige och utgav sig för att vara en bostadsrättsförening. Det var då hela 70% i skillnad i pris.

Att jämföra tjänsterna

Även om prisskillnaden är stor så är det viktigaste att se på vad man får för pengarna. Den hårda konkurrensen i storstäderna (där Stockholm är ett typexempel) gör att flera företag lägger sig på en väldigt låg fast avgift. Men då ingår inte heller speciellt många tjänster. Så fort kunden vill ha något utöver gällande avtal tillkommer det avgifter. Därmed kan de billiga fastighetsförvaltarna snart förvandlas till en av de dyraste.

Ett exempel är hur man hanterar reparationer och underhåll. Om det ingår underhåll men inte reparationer är ju risken att företaget slarvar med underhållet. De spar tid på detta samtidigt som de kan ta ut större avgift när något sedan går sönder. Ett sätt att undgå detta är att kräva en startavgift vid reparationer. Exempelvis att reparationer under 5000kr ingår, ungefär som en självrisk för förvaltaren.

Ska man anlita upphandlare?

Att anlita upphandlare när man ska jämföra fastighetsförvaltare är en klar fördel. Detta även om det kostar en hel del. Orsaken är att många fastighetsägare (ex. bostadsrättsföreningar) inte med säkerhet vet vad de egentligen behöver. Därmed har de svårt att be om en tydlig offert på det jobb som behöver göras. Att då ta in en upphandlare innebär att man har en objektiv röst som kan få en översikt över behovet och sedan avgöra vad man vill få offert på från förvaltningsföretagen.

Mer läsning om detta område finns här: www.fastighetsförvaltningstockholm.se.

25 Mar 2017

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!