Alltmer miljövänliga konferenser

Möjligheten med internet känns oändlig – och varför inte? Ända sedan vi såg de första datorerna på 1960-talet (stora som hela rum, långsamma och begränsade) har datorns utveckling och användning gått i raketfart. Idag har vi snart allt i vår miljö som är datoriserat; våra bil, hem, telefoner, skrivmaskiner och så vidare – ser vi nu hur teknologin använts till mer än våra basala behov. 

Företagen har sedan länge sett till att utnyttja allt som företagen behöver. Och företagen utvecklas i samma radikala takt. De växer för att kunna inta fler marknader. De anställda är inte på samma sätt beroende av att befinna sig på samma ställe för att kunna kommunicera och samordna sin verksamhet.

Miljövänligt att anamma ny teknik

Det har skett stora förändringar vad gäller vår syn på det vi gör med vår planet och de alltmer begränsade resurser som finns. Vi vill inte bara suga ut jorden, utan vill leva på ett miljövänligt sätt. En av de stora förändringar som vi bör göra, är att vi bör begränsa vårt myckna resande. Vi kanske i framtiden inte klarar av att resa på samma sätt som förut. Tänk bara på utbrottet av den isländska vulkanen Eyjafjallajökull som gjorde det omöjligt för flygen att lyfta och landa. Flygbolagen miste inkomster på flera miljoner varje dag. Förra hösten rapporterades det att nästa isländska vulkan (Katla) kan komma att spy rök och aska över den skandinaviska himlen – och vad gör vi då? När det kommer till företagen är det ju business as usual som måste till för att inte tappa inkomster. Så vad gör man då?

Med hjälp av olika maskiner kan man alltså fortsätta som förut. Man måste inte resa över halva jordklotet, eller till andra städer för att kunna samordna insatser och verksamheter. Med hjälp av datoriserade och uppkopplade skärmar, kameror och mikrofoner kan man alltså finnas ”närvarande” på samma sätt som om man befann sig på samma ställe. Företagen kan alltså spara in på resor, boenden och aså vidare. Med den uppkoppling vi ser idag är vi ju egentligen inte i behov av att vistas på samma ställe, som förut. Man kan arbeta i vilket land som helst, men ändå i samma bolag, såvida man har en fungerande dator och uppkoppling.

Ta hjälp av molntjänster

Det som är viktigt i sammanhanget är att kunna fånga upp och spara information som meddelas och delas vid de virtuella sammankomsterna. Det kan man numera med hjälp av olika säkra molntjänster. I början när molnen tillverkades, kunde man se vissa säkerhetsbrister. I dag har de täppts till och gjorts mycket säkrare, med olika slags lås och lösenkoder. Har du sparat informationen i molnet innebär det att du har åtkomst åt det var som helst i världen. Du behöver inte vara rädd för att tappa den, eller att inte kunna nå informationen av andra anledningar. Så länge du har en dator, elektricitet och ett fungerande nät kan du komma åt det när som helst på dygnet, var som helst. 

21 Jan 2018

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!