Advokat som hjälper vid affärstvister

Att driva ett företag innebär att man till sist blir något av en allkonstnär. Man blir både en entreprenör som ska klara av att leda ett företag. Man blir ekonom som ska kunna se till så att cashflowet flödar. Man blir personalansvarig och måste ta hand om personalen. Det är många saker som måste fungera när man driver ett företag. Många är de företagare som klagar på att det finns alltför många byråkratiska regler att ta hand om. Man ska betala in skatter och avgifter, man måste ta hänsyn till gällane lagar och regler när det kommer till företagandet.

Ta hjälp när det blir för krångligt

Blir det för invecklat och man inte är säker om vad som är rätt och fel, vad som är möjligt och vad lagen säger om olika saker i företagandet bör man ta hjälp av en duktig advokat. Det finns många duktiga advokater, men vilken är det som man ska ta hjälp av. Här kan man inte bara gå efter "telefonkatalogen" eller hitta.se. När det kommer till advokater är det andra kriterier som är viktiga än att de bara kallar sig advokater, även om själva advokattiteln är skyddad av Advokatsamfundet. Vem som helst kan inte bli advokat. Här krävs det att man håller dig till de regler som Advokatsamfundet har satt upp.

1. Vara sin klient trogen 

Bland det viktigaste som en advokat har att förhålla sig till är den mot sin egen klient. Här ska man vara trogen mot sin klient och inte yppa saker om sin klient som kan vara till skada för den personen. Man har ju som uppgift att skydda de uppgifter som man kanske får om den personen, då ska man inte tala om för andra om klienten. En advokat ska ju ta tillvara sin klients intressen och får inte göra något som står i strid till det. I så fall måste man avsäga sig uppdraget att vara advokat för den personen så att den kan ge uppdraget till någon annan.

2. Leva ett klanderfritt liv

En advokat bör vara så självständig som det bara är möjligt mot domtsolen och mot till exempel klientens motpart och den personens advokat. Det är inte till exempel okej att äta middag och umgås med den advokaten, då det kan skada klienten. Man ska inte komma för nära klientens motpart, helt enkelt för då bryter man mot principen om att alltid ta till vara sin klients intressen. Det är viktigt också att alltid ha omvärldens förtroende för att kunna arbeta som advokat. Lever man på ett sätt som andra kan kritisera, riskerar man sina klienters intressen.

3. Endast ta skälig ersättning

Man får inte ta hur stora summor som helst i ersättning när man utför ett uppdrag. Är det så att man vill tjäna stora pengar osm advokat kanske man ska ägna sig åt andra saker, som genererar mer pengar och då ta arbete som jurist i stället. Det har förekommit kritik mot en advokat som anklagades för att salta sina fakturor och det får man inte göra. Här kan du läsa om en bra advokat i Stockholm: https://www.advokatistockholm.nu.

10 Jun 2019

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!