iZave - nytt namn men samma hjärta | Fusion av Bolag

iZave - nytt namn men samma hjärta

Rådgivningsföretaget Cerberus har bytt namn till iZave som idag är det ledande rådgivningsföretaget inom spar- och trygghetslösningar för bättre ekonomi och livskvalitet. Det är samma hjärta, men en uppdatering av varumärket för att spegla det faktum att de är ett nytt utvecklat företag idag. Under de senaste åren har de genomfört stora verksamhetsförändringar där bolaget har en ny affärsmodell och byter därför namn och en profil som framhäver företagets nya inriktning och erbjudande på ett bättre sätt än tidigare. Lättillgängliga och överblickbara lösningar satsas det mer på framöver och samtidigt blir rådgivning och sparande allt mer tydligare där kunden enkelt ska förstå det egna upplägget och tydligt se vilka avgifter som finns.

Cerberus blir iZave

Namnbytet genomfördes som en viktig del i lanseringen av ett nytt värdepappersbolag med ett nytt kunderbjudande. Det nya erbjudandet innebär en effektiv kombination av skräddarsydd kapitalförvaltning och personlig rådgivning. För redan befintliga kunder innebär det en mer kundvänlig och mobilanpassad hemsida med ett större möjlighet att framöver få professionell rådgivning på det sättet som passar kunden bäst.

Kunden i fokus

Målet för iZave är att alltid få deras kunder att känna sig nöjda och trygga med att använda företagets tjänster som tillhandahålls på iZaves hemsida. Hos försäkringsbolaget If har iZave därför en ansvarsförsäkring som rent konkret innebär att kunderna inte riskerar att bli utan ersättning om det av ekonomiska skäl skulle bli bristande betalningsförmåga. Om skada skulle ske betalas ersättning ut från If försäkringar från iZaves sida.

Som kund får man alltid råd av en licensierad investeringsrådgivare där kunden och rådgivaren tillsammans upprättar en heltäckande finansiell planering och anpassar det till kundens behov och önskemål. Såväl iZaves konto som via externa aktörer så får man hjälp med att samordna och anpassa till exempel pensioner, sparande, förvaltning, försäkring juridik och skatterådgivning. Det är alltid kontinuerliga uppföljningsmöten, antingen digitalt eller på iZaves kontor för att hela tiden förbättra kundens situation utifrån aktuella de behoven och önskemålen. Det är individuell prissättning som bestäms av kunden och rådgivaren tillsammans beroende på val av produkter och tjänster. Utifrån detta får man ett personligt erbjudande speciellt anpassat utefter kundens behov.

14 jul 2017

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!