Blogg

Sida 3

Alltmer miljövänliga konferenser

21 jan 2018

Möjligheten med internet känns oändlig – och varför inte? Ända sedan vi såg de första datorerna på 1960-talet (stora som hela rum, långsamma och begränsade) har datorns utveckling och användning gått i raketfart. Idag har vi snart allt i vår miljö som är datoriserat; våra bil, hem, telefoner, skrivmaskiner och så vidare – ser vi nu hur teknologin använts till mer än våra basala behov. 

Företagen har sedan länge sett till att utnyttja allt som företagen behöver. Och företagen utvecklas i samma radikala takt. De växer för att kunna inta fler marknader. De anställda är inte på samma sätt beroende av att befinna sig på samma ställe för att kunna kommunicera och samordna sin verksamhet.

Miljövänligt att anamma ny teknik

Det har skett stora förändringar vad gäller vår syn på det vi gör med vår planet och de alltmer begränsade resurser som finns. Vi vill inte bara suga ut jorden, utan vill leva på ett miljövänligt sätt. En av de stora förändringar som vi bör göra, är att vi bör begränsa vårt myckna resande. Vi kanske i framtiden inte klarar av att resa på samma sätt som förut. Tänk bara på utbrottet av den isländska vulkanen Eyjafjallajökull som gjorde det omöjligt för flygen att lyfta och landa. Flygbolagen miste inkomster på flera miljoner varje dag. Förra hösten rapporterades det att nästa isländska vulkan (Katla) kan komma att spy rök och aska över den skandinaviska himlen – och vad gör vi då? När det kommer till företagen är det ju business as usual som måste till för att inte tappa inkomster. Så vad gör man då?

Med hjälp av olika maskiner kan man alltså fortsätta som förut. Man måste inte resa över halva jordklotet, eller till andra städer för att kunna samordna insatser och verksamheter. Med hjälp av datoriserade och uppkopplade skärmar, kameror och mikrofoner kan man alltså finnas ”närvarande” på samma sätt som om man befann sig på samma ställe. Företagen kan alltså spara in på resor, boenden och aså vidare. Med den uppkoppling vi ser idag är vi ju egentligen inte i behov av att vistas på samma ställe, som förut. Man kan arbeta i vilket land som helst, men ändå i samma bolag, såvida man har en fungerande dator och uppkoppling.

Ta hjälp av molntjänster

Det som är viktigt i sammanhanget är att kunna fånga upp och spara information som meddelas och delas vid de virtuella sammankomsterna. Det kan man numera med hjälp av olika säkra molntjänster. I början när molnen tillverkades, kunde man se vissa säkerhetsbrister. I dag har de täppts till och gjorts mycket säkrare, med olika slags lås och lösenkoder. Har du sparat informationen i molnet innebär det att du har åtkomst åt det var som helst i världen. Du behöver inte vara rädd för att tappa den, eller att inte kunna nå informationen av andra anledningar. Så länge du har en dator, elektricitet och ett fungerande nät kan du komma åt det när som helst på dygnet, var som helst. 

Enkelt anlita en extern bokföring

31 dec 2017

Många företag tar in tjänster som går ut på att någon annan ansvarar för sin bokföring. Är det ett mellanstort bolag är det inte så stor idé att ha den tjänsten Inne på företaget. ÄR det ett start-up bolag är det också bättre idé att köpa in den tjänsten än att anställa personal som gör redovisning, bokföring och revision. Är det dessutom två företag om går samman är det bra om ett annat bolag tar hand om bokföring under själva processen. Att gå samman i en företagsfusion är en stort och invecklad process. Bokföringen ska göras om, liksom allt som har med ekonomiska administrationen att göra.

Fördelar med anlita extern bokföring

Anlitar man en extern bokföring får man friska ögon, som en utomstående som tittar på bokföringen. Anlitar man en duktig bokföringsfirma kan man få bra råd. Hur och vilka tjänster som kostar, vilka utgifter som företagen kan dra in på och vilka avdrag som är möjliga att göra. Med en utomstående bokföringstjänst med revisorer får man bra tips om vad som är görligt vad gäller spartips och annat matnyttigt. Anlitar du en bokföringstjänst, betalar du enbart för arbetet. Ska du anställa egen personal som gör jobbet, betalar du för mer än själva arbetet. Om du senare ser att personalkostnaderna blir för dyra, är det lättare att minska kostnaderna om du har anlitat en extern bokföring. Det är bättre att anställa en bokföringsavdelning först när du ser att den är lönsam.

 

Det finns bokföringsfirmor som är experter på fusioner av firmor, bolagsbildningar, skatterådgivningar, och som självfallet kan både bokslut och årsredovisningar.

 

Anlitar du en redovisningsbyrå i Göteborg får du hjälp med:

 • Hantering av löner och kontrolluppgifter
 • Införande av administrativa rutiner
 • Fusioiner, bolagsbildning, bolagsombildning och bolagsavveckling.
 • Upprättande av årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning
 • Betalning  och bokföring av mervärdesskatt och uppbördsdeklarationer
 • Biträde vid upprättande av deklarationer

Tar städningen för mycket tid i anspråk?

21 dec 2017

Många företag upplever att städning och daglig skötsel av lokalerna tar för mycket tid från kärnverksamheten. Man måste städa - dels för att de anställda ska trivas, dels för att förhindra sjukdomar och kostsamma sjukdagar och dels också för att städningen i fråga ger ett bättre första intryck hos kunderna. 

Även om man har en städfirma anställd så kan man - i exempelvis en butik - tvingas städa under arbetstid; i synnerhet under vintern då mycket skräp och smuts dras in. Det är därför inte ovanligt att se hur ett affärsbiträde tvingas ta fram sopen under arbetstiden. 

“ Regelbunden städning kostar pengar och man vill inte kasta pengarna i sjön. Ger man städföretaget bättre förutsättningar så får man ett bättre jobb “ 

Att ha regelbunden städning utförd av en städfirma är dessutom en kostnad och många upplever att det kostar mer än vad det smakar - man betalar relativt mycket pengar och ser att det redan dagen efter är smutsigt igen; något som ställer företaget i fråga inför två alternativ. Antingen så byter man städfirma eller också så utökar man städningen. 

I många fall så finns det dock ett tredje alternativ som vi vill slå ett slag för här. Har du någonsin tänkt på vilken utrustning du erbjuder den städfirma du anlitat? 

Städmaskiner effektiviserar jobbet

I många fall så har man som företag vanliga dammsugare och vanliga skurmoppar som man sedan låter städföretaget jobba med. handlar det om större lokaler så är det inte så konstigt att jobbet blir lite sämre utfört. dessutom så fungerar inte en vanlig dammsugare lika bra som starkare, mer anpassade städmaskiner som, helt enkelt, ha en högre prestanda och högre kapacitet. 

“ Dagens moderna städmaskiner är effektiva och har hög prestanda. Dina anställda får en bättre miljö och presterar därmed bättre på jobbet “ 

Vi skulle säga att frågan om städmaskiner är avgörande i många fall. Det spelar ingen roll vilket städföretag man anlitar - erbjuder man inte effektiva städmaskiner så blir städningen inte så kvalitativt och noggrant utförd som man önskat. 

Städmaskiner är en investering

Kostar då inte nya städmaskiner mycket pengar? Klart är att de kostar mer än en vanlig dammsugare. Ska du köpa en kombinationsmaskin där både sopning, dammsugning och skurning kombineras i en maskin - som du dessutom kör som en mindre bil - så kostar denna maskin pengar. 

Det handlar dock i många fall om en ren investering. Ditt företag och din verksamhet får alltid rena lokaler, dels så höjs arbetsmoralen - man jobbar ofta bättre i en ren miljö - och dels så kommer sjukdagar förhoppningsvis att minskas. 

Den viktigaste investeringen dock - den handlar om antalet städdagar. Genom städmaskiner skulle ni snarare kunna dra in på städdagarna än att utöka dem; det ger i det långa loppet lägre omkostnader och på sikt så är de städmaskiner ni köpt alltså en ren investering.  Klicka här för mer information.

Blir man inkluderande vid fusioner?

15 dec 2017

Vid stora fusioner av bolag är det vanligt att man lägger ner kontor, slår ihop kontor och bygger nytt. För personalen och företagsledningen är det en stor omställning att fusionera bolag. Många fördelar finns för företagen som väljer att gå samman. Andra är rädda för att sväljas av det andra större företaget. Helt lätt eller enkelt är det inte. Fördelarna med fusionen brukar vara en större marknadsandel, lägre administrativa kostnader när fler företag får tillgång till ett och samma administrationsorganisation.

Det går att samordna många tjänster och får ner kostnaderna på det sättet. Nackdelarna är att de två företagen som väljer att gå samman kan ha helt olika företagskultur vilket kan göra det svårt att ena dem. Speciellt påtagligt blir det om fusionen går över landsgränserna, vilket har varit fallet mellan flera svenska och finska företag.

Vad händer vid en fusion?

Är en fusion verkligen en fråga om liv eller död? Är det så att det enbart är ett sätt att bli av med en konkurrent? Det är en stor risk att det större företaget sväljer både kundstocken och marknadsandelarna för det mindre företaget. Hur kunderna reagerar på fusionen är också avgörande för vilka av de två som går segrande ur striden. Det är också frågan om hur bra fusionen går för de anställda. Blir det ena företaget väldigt dränerat på personal är det lätt att det blir uppätet av det andra företaget. Framför allt brukar striden gälla styrelseposterna, VD-posten och var högkvarteret ska placeras.

Gör man sig av med kontor?

Är det vanligt att göra sig av med kontor? Eller väljer man att bygga ut och bli välkomnande för det andra företagets personal och bli inkluderande istället för exkluderande? Alla dessa frågor har sysselsatt forskare och analytiker. De ekonomiska fördelarna brukar vara det som avgör vilken väg företaget väljer att gå. Att bygga ut kan öka kostnaderna för ett företag. Däremot är ett ombyggt kontor nödvändigt för ett fusionerat företag, med ny personal och ny administration. Kanske man renoverar eller bygger ut huvudkontoret. Den som är intressera av att läsa mer om renoveringar kan fortsätta läsa här.

Nackdelen med fusion av bolag

Det som är en av de största utmaningarna vid en fusion av två bolag är marknadsföringen av det nya bolaget. Tiden efter är avgörande för hur kunderna ska reagera på fusionen. Blir mottagandet positivt eller negativt? Har man olika företagskultur? Om så, vilken av dem ska bli dominerande på det nya bolaget? För företagsledningen blir detta stora utmaningar. Ska man sparka personal som man inte vet vad man ska göra med? Aktieägarna (om det finns sådana) brukar jubla när personal sparkas och aktievärdet går upp.

Att skilja sig

13 dec 2017

En skilsmässa, eller äktenskapsskillnad som det egentligen heter, innebär att ett äktenskap upplöses på begäran av en eller båda parterna. Vid en skilsmässa avgörs hur parternas egendom ska delas upp, så kallad bodelning, och de före detta makarna ska även komma överens om vårdnaden och umgänget med eventuella barn i äktenskapet.

Ansökan

För att ansöka om skilsmässa fyller makarna i en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och skickar in till tingsrätten, som tar beslut i ärendet. Om inga särskilda skäl föreligger godkänner tingsrätten ansökan och paret är officiellt skilda.

Om bara en av makarna vill skiljas måste den personen lämna in en stämningsansökan mot den andra personen till tingsrätten. Även här brukar rätten godkänna skilsmässan, men man kan påföra en betänketid på 6 månader innan skilsmässan träder i kraft.

Betänketid

Betänketiden finns till för att förhindra impulsiva skilsmässor och låte de som är osäkra tänka ett varv till. Betänketid kan begäras av en eller båda parterna eller påföras av tingsrätten om paret har hemmavarande barn under 16 år. Betänketiden är vanligtvis 6 månader men kan ibland vara längre. För att en skilsmässa ska bli giltig efter betänketiden krävas att en eller båda parterna lämna in en fullföljdsansökan inom ett år efter betänketiden, annars går inte skilsmässan igenom.

Bodelning

När ett par gifter sig blir deras egendomar gemensamma, oavsett hur mycket de var och en äger innan de gifter sig. Dessa gemensamma egendomar kallas giftorättsgods. Vid en skilsmässa ska giftorättsgodset delas upp i hälften mellan makarna.

Egendomar som makarna vill fortsätta ha enskilda måste makarna specificera i ett äktenskapsförord, som ska var underskrivet och registrerat hos Skatteverket innan skilsmässan. Annars kommer parets alla tillgångar, inklusive hus och andra egendomar, räknas som gemensamma och delas upp lika.

Om parterna inte kan komma överens om bodelningen kan de begära att bli tilldelade en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren är en advokat som först försöker reda ut begreppen och förklara vad som gäller för makarna, därefter försöker få dem att komma överens. Lyckas inte bodelningsförrättaren få parterna att komma överens ska han själv besluta i bodelningsfrågan och skriva ett bodelningsavtal som parterna skriver på.

Vård av barn

När ett par skiljer sig fortsätter de ha gemensam vårdnad om barnen, om de inte uppger att de vill något annat i skilsmässoansökan. I Sverige eftersträvas gemensam vårdand mellan föräldrar i enlighet med fokuset på barnets bästa. Om föräldrarna av någon anledning vill att vårdnaden ska tilllfalla den ena föräldern, har barnet fortfarande rätt att regelbundet träffa den andra föräldern, denna rätt kallas umgängesrätten.

Om någon av föräldrarna vill ha gemensam vårdnad, men den andra föräldern sätter sig emot det, kan föräldern som vill ha egen vårdnad lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten, och sätter på så vis igång en vårdnadstvist. En vårdnadstvist tar lång tid och innebär en stor påfrestning på både barn och föräldrar.

Juridisk hjälp vid skilsmässa

En skilsmässa är en process som kan innehålla många juridiska fallgropar, särskilt i fråga om bodelning och vårdnad av barn. Samtidigt är en skilsmässa känslomässigt mycket upprivande att gå igenom och denna kombination gör att det kan kännas bra att ta hjälp av en juridiskt kunnig person.

Många advokatbyråer specialiserar sig på familjerätt och har stor erfarenhet av skilsmässor, bodelning och vårdnadstvister. Ska ni göra en bodelning, kan det vara bra att söka juridisk hjälp så att båda parter verkligen vet att allt har gått rätt till.

Läs mer på http://www.svenskbodelning.se/.

Hjälp att omorganisera av managementkonsult

5 dec 2017

Har du ett företag i Stockholm som står inför svåra utmaningar den närmaste tiden? Är du orolig för att du kanske måste säga upp anställda på grund av att affärerna går dåligt? Finns det något du kan göra inom organisationen som kan hjälpa företaget att gå bättre? Då kan en managementkonsult i Stockholm kanske hjälpa dig att identifiera lösningarna på dina problem.

Är du med i ledningen på ett större företag i Stockholm, eller rentav står som ägare, vet du att det ibland kommer perioder då något radikalt måste göras för att få företaget att överleva. Det kan handla om att försöka utöka sitt utbud av varor eller tjänster, eller att försöka slå sig in på andra marknadsområden. En managementkonsult kan hjälpa dig att genomföra fusion av bolag på bästa sätt.

Ledningssystem och analysmodeller

För att ett företag ska kunna fungera bra krävs att det finns ett uttänkt ledningssystem. Ett ledningssystem är en sorts mall för hur företaget ska styras i olika situationer. Ett av de mest kända ledningssystemen är ISO 9001, som många företag använder sig av. Här finns sju huvudspår som man fokuserar på; kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.

En managementkonsult har djup kunskap om olika typer av ledningssystem och strategier. I sitt bagage har managementkonsulten dessutom internationellt beprövade analysmodeller för stora, mellanstora och små företag. Slutligen har han eller hon även erfarenhet av olika typer av ledningsarbete och omorganisationer samt bidrar med ett par nya ögon på verksamheten. En managementkonsult skapar rekommendationer utifrån vad hon eller han ser efter att ha vistats ett tag i företaget och pratat med både ledningen och medarbetarna. Rekommendationerna är helt oberoende av eventuella andra aktörer och står alltid för konsulten själv. Det ligger alltid i konsultens intresse att värna sitt oberoende och att komma med så genomtänkta analyser som möjligt, det är trots allt framgångsrika konsultuppdrag som garanterar konsultens fortsatta verksamhet i branschen.

Som företagsledning betalar man för konsultationen och tar därefter ställning till om man vill följa konsultens rekommendationer eller inte. Tycker man att det har fungerat bra kan man hyra in konsulten vid ett senare tillfälle, eller kanske ge denne ett långtidsuppdrag åt firman. Vissa konsulter sadlar dessutom om efter ett antal år som konsulter och väljer att ta plats i någon företagsstyrelse.

Universell kunskap

Ibland vill man som företag hitta en konsult med vissa förkunskaper som är specifika för den bransch man jobbar i. Detta är förståeligt, samtidigt bör det dock sägas att en managementkonsult kan göra ett lika bra jobb utan att veta det minsta om den specifika branschen. Det som väger tyngst är hans eller hennes förmåga at titta på ledningssystemet och hur företaget styrs, och där är de flesta företags förtjänster och brister ganska snarlika. 

Konsultfirma och konsultmäklare

 Vill man ha hjälp med att hitta rätt managementkonsult kan man vända sig till en konsultfirma, som ofta har ett stort stall av konsulter att välja bland. Man kan också vända sig till en konsultmäklare, som hjälper till att matcha ihop konsulter och företag. En konsultmäklare jobbar åt båda hållen, så både företag och konsulter kan vända sig till mäklaren och få hjälp att hitta en konsult respektive kund. Hos mäklaren hittar man både konsultföretag och frilansande konsulter, som ofta har lång erfarenhet och djup kompetens, men kan vara prissatt därefter.

Hur avgörs ett mål i förvaltningsrätten?

30 nov 2017

Det finns två stora grupper av domstolar i Sverige – tingsrätter och förvaltningsrätter. Den förstnämnda har främst hand om brott- och tvistemål, medan förvaltningsrätter har hand om mål som ofta innefattar enskilda personer eller företag och myndigheter. Ofta handlar det om att en enskild person eller ett företag är missnöjd med en myndighets beslut, men det kan till exempel också handla om att en myndighet anser sig ha rätt att göra något som personen eller företaget motsätter sig.

Många olika typer av mål

Förvaltningsrätter har hand om många olika mål. Bara förvaltningsrätten i Stockholm har hand om över 600 typer av mål. Det här gör att det krävs en bred kompetens hos jurister som arbetar här. Här kan du se både en asyladvokat och jurist som har hand om skattefrågor, till exempel. Följande information utgår från förvaltningsrätten i Stockholms hemsida, men samma mönster ses i övriga landets förvaltningsrätter.

Läs mer om asyladvokat här.

Skriftlig handläggning

För att ärende ska kunna prövas ordentligt krävs en skriftlig handläggning och att målet blir tillräckligt utrett. Exakt hur handläggningen går till beror i hög grad på vilken typ av fråga det är som ska behandlas. Vidare är tillgängligt material en viktig faktor. I stort sett handlar det om att förvaltningsrätten begär att få svar från dig eller myndigheten gällande inskickade handlingar.

Muntlig förhandling

Till skillnad från i tingsrätten blir det oftast inte muntliga förhandlingar i förvaltningsrätten. Istället brukar det räcka med att jurister och nämndemän tittar på ärendet utan att den muntliga förhandling faktiskt sker. Det är dock inte alla fall som avgör utan en muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Det kan ske på initiativ av domare eller någon av parterna i målet. Är det ett till exempel ett asylärende, kan en asyladvokat be om detta (eller snarare den asylsökande, på inrådan av en asyladvokat).

Om det sker en muntligförhandling tillkallar domstolen båda parterna samt ev. biträden (till exempel asyladvokater eller annan jurist som tar tillvara på partens intressen i målet). Det är vanligt att asylärenden sker bakom stängda dörrar, oavsett om det sker på begäran av asyladvokat eller inte. Detta för att skydda den asylsökande ifall det till exempel förekommer uppgifter om förföljelse i hemlandet.

Avgörandet

Det är ofta en juristdomare och tre nämndemän som har till uppgift att avgöra målet. Detta efter att en muntlig redovisning har framförts av en jurist. Det är juristens uppgift att redogöra fakta i målet samt inlämna en redovisning av gällande lagar. I ett asylärende är det till exempel en asyladvokat som kan sköta detta.

Var finns förvaltningsrätterna?

Det finns fyra förvaltningsrätter i landet. En stor mängd av målen sker i förvaltningsrätten i Stockholm, men det finns rätter i olika delar av landet:

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Lund

En modern chef

30 sep 2017

Hur ser chefsrollen ut idag jämfört med för hundra år sedan? Vad har ändrats i synen på chefer och vilka likheter finns det i synen på chefsskapet? Inför en chefsrekrytering väljer man idag att fokusera på vissa saker som tidigare ansågs oviktiga, till exempel förmågan till samarbete med arbetsgruppen, som står i kontrast till de tidigare idealen om en stark ledare som med fast hand för företaget framåt.

Antika ideal

Synen på chefsskapet i början av 1900-talet var i stort sett samma som det varit under antiken och medeltiden, med ideal från tänkare som Platon och Machiavelli. Synen på ledarskap var också i stort sett likadan i hela världen, såväl i Stockholm och Sverige i stort som internationellt. En ledare inom en organisation var att jämföra med en krigsherre, en ledstjärna och förebild som ledde sina härar ut på marknadens slagfält. Han var ouppnåelig och varken kunde eller fick kritiseras. Synen på arbetaren var i sin tur att han var en lera som kunde formas efter ledarens behag och arbetarens enda syfte var att producera det han var satt att producera utan invändningar.

Human relations

Under mitten av 1900-talet forskades det mycket på ledarskap i Sverige, och ett nytt begrepp började kunna skönjas inom synen på chefskap: det importerade Human relations, alltså mänskligt samspel. Arbetaren skulle nu ses som en enskild individ med egna kvaliteter och bevekelsegrunder, och en bra chef hade sinne för detta och motiverade sina medarbetare på olika sätt utifrån vilka de var. Ett annat begrepp som började få fäste under slutet av 1900-talet, då våra västerländska samhällen gick igenom flera konjunktursvängningar, var situationsanpassat ledarskap, dvs att den ledarstil som fungerar i en normalsituation kan slå bakut vid en kris.

Det gällde alltså för chefen att han hade personkännedom och lyssnade på sin arbetsgrupp, att han var flexibel i sitt ledarskap genom att kombinera olika typer av ledarskap och att han förmådde motivera och inspirera anställda utifrån situationen. Och här börjar ju synen på chefen likna den vi har idag, eller hur? Den moderne chefen är inte fullkomlig, utan verkar i symbios med sin arbetsgrupp, delar ansvaret med dem och lyssnar på deras synpunkter. Han söker en balans mellan arbetarnas och företagets välmående. Han kan ta till sig av de anställdas förslag och invändningar och föra dem uppåt i organisationen.

Tydlig och flexibel

Det handlar helt enkelt mycket om kommunikation, både uppåt och neråt. Att kunna visualisera sina idéer och önskemål på ett rakt och tydligt sätt är a och o för den moderne chefen och en av de viktigaste fokusfrågorna vid chefsrekrytering. En annan sak som bör stå tydlig för den moderne chefen är hur viktigt det är att vara flexibel och anpassa sig till den nya organisationen.

Många företag i Stockholm erbjuder förutom chefsrekrytering även chefsutbildningar med en modern syn på chefskapet, utbildningar som står med örat både mot arbetsmarknaden men även mot forskarvärlden och tar del av nya rön inom chefsforskning och mellanmänskliga relationer. Vill du ha en professionell ledargestalt inom ditt företag som både värnar de anställdas och företagets välmående så gör du rätt i att vända dig till ett bra chefsrekryteringsföretag i Stockholm.

På denna sida kan läsa mer om moderns chefsrekrytering.

En LVU advokat för din talan

18 sep 2017

Från den svenska statens sida så ser man alltid till barnens bästa – oavsett hur situationen ser ut. Detta är i sak väldigt bra. Handlar det om exempelvis en vårdnadstvist så kan man inte ta ett beslut där barnen riskerar att fara illa – man ger vårdnaden till den förälder där barnet får det absolut bäst och där kärlek, rena kläder, trygghet och omvårdnad garanteras.

Andra områden där barnens väl sätts i första rummet handlar om omhändertagande. Misstänker man från Socialtjänstens sida att ett barn far illa i hemmet så startar man direkt en omfattande utredning. En utredning som – av förklarliga skäl – måste gå fort. Exempel på vad man söker efter är om föräldrarna har missbruksproblematik, om man misshandlar barnet – fysiskt eller psykiskt – eller om barnen far illa på något annat utvecklingshämmande sätt. Man kan även undersöka om barnet själv lever skadligt – genom kriminalitet eller genom ett eskalerande missbruk.

Det första som sker om utredningen visar sådana faktorer är att man försöker få föräldrarna att frivilligt lämna ifrån sig barnet och där man placerar barnet i fråga i en tryggare miljö – lämpligen ett fosterhem. Skulle detta inte fungera – föräldrarna och/eller barnet motsätter sig – ja, då kan man ändå gripa in genom LVU – Lag med särskilda bestämmelser om Vård av Unga – och direkt placera barnet i ett jourhem. Detta redan samma dag som beslutet fattats. I grunden är LVU alltså extremt positivt . man utgår från barnens bästa, man kan fatta snabba – avgörande beslut – och man kan sätta barnen i säker, trygg miljö.

Problemet är att det ibland går för fort och att föräldrar och barn upplever sig överkörda av Socialtjänsten. Det handlar om att man måste fatta ett snabbt beslut – med barnens bästa i åtanke – men där grunden till beslutet är den utredning som Socialjänsten gjort; föräldrar och barnen kan känna att deras åsikter inte respekteras och att alla parametrar inte tas i beaktning. Här behöver man ofta ta professionell hjälp i form av LVU Advokat som kan föra ens talan. Barnet och de båda föräldrarna har rätt till ett ombud i form av en LVU advokat och vårt råd är att man väljer en advokat som verkligen valt denna specifika inriktning och är expert på området – då har man störst chans att få en rättvis bedömning.

En LVU advokat är med hela vägen

Nu handlar LVU inte enbart om det första steget – tvångsomhändertagandet och placeringen i ett jourhem. Nej, efter en period i jourhemmet så kommer barnet att placeras i fosterhem och därefter följer förhandlingar inleds i förvaltningsrätten kring huruvida beslutet ska stå fast. Har man en LVU advokat anlitad så för denne naturligtvis talan åt både föräldrar och barn. Vidare – om beslutet står fast – så kommer man att följa upp, överklaga och eventuellt ompröva beslutet; även då är en LVU advokat med och representerar. Detsamma gäller om barnet exempelvis upplever att det nya hemmet inte skulle fungera – något som tyvärr inte har varit ovanligt. Många fosterhem har visat sig ha brister då man från Socialtjänsten följt upp hur allting fungerat. Här är jobbet från en LVU advokat extra viktigt då den personen ofta är den som påpekat bristerna och fört fram dem i ljuset. Läs mer på http://www.lvuadvokat.se/.

 

En SEO-byrå hjälper dig att synas

7 sep 2017

Om man tar den gamla devisen om att att verka utan att synas så har denna i dagsläget blivit allt mer irrelevant och svårare att leva efter – åtminstone som företag. Det är i dagsläget snarare dags att börja använda sig av en annan sanning som lyder: syns man inte så finns man inte. Att människor över hela världen dagligen har börjar använda datorer och smartphones har gjort att företag tvingats anpassa sig till en helt ny verklighet.

I dagsläget kan det vara betydligt mer intressant att ligga högt upp på exempelvis Google jämfört med att betala dyra pengar för att synas i en tidnings annonsavdelning eller synas i en tv-reklam. Spelreglerna har – helt enkelt – kommit att ändras och det finns som exempel på detta i dagsläget väldigt få personer som söker efter saker via exempelvis Gula Sidorna eller i telefonkatalogen. Nej, söker man efter en specifik produkt eller en specifik tjänst så använder man sig i dagsläget förmodligen av sin smartphone, går in på Google och skriver de ord som man vill hitta i sökfältet.

Exempel på detta – vill du hitta en begagnad bil i Stockholm så kommer du att skriva dessa tre ord i Google och därefter kommer det att komma upp förslag på företag verksamma inom detta område. Det Google gör är att man sållar – via algoritmer – mellan de sidor där orden begagnade bilar Stockholm förekommer och ser till hur mycket trafik dessa har, hur unika texter som finns, hur länkarna ser ut och hur mycket bilder som förekommer på sidan.

Det vill säga; man sorterar fram det som man tror är intressant för kunderna och det är här som många företag kan ta hjälp för att själva komma upp på Googles förstasida.

En SEO-byrå optimerar

Om vi här ska ta ett exempel så kan vi hålla oss till denna handlare av begagnade bilar i Stockholm.

Denne har tidigare haft en väldigt lönsam verksamhet där han genom tuff marknadsföring i både tv och tidningar ständigt sett ett stadigt flöde av kunder komma in i hans affär. Detta har dock kommit att ändras, under senare år har bilhandlaren haft ett rejält bortfall av kunder och han har på grund av detta sett en markant skillnad i sin lönsamhet.

Det som han märker är att hans tidigare så pålitliga marknadsföring numera är totalt irrelevant för kunderna och han ser dessutom att hans konkurrenter – andra bilhandlare i området – plötsligt börjar expandera. Då denne bilhandlare googlar på begagnade bilar Stockholm så ser han också att hans konkurrenter dyker upp före honom; hans sida kommer först på sida fyra och detta ser han som en klar indikation och anledning till hans minskade lönsamhet. Hur ska han då kunna vända på skutan och själv handla på Googles förstasida?

Jo, här ska han kontakta en SEO-byrå och det är också detta som han gör. Han stryper sin annonsering i både tv och i tidningar och lägger istället denna budget på en SEO-byrå – han ska synas på internet!

Det första som denna SEO-byrå gör är att gå igenom mannens hemsida; en rörig sida där hans begagnade bilar ligger huller om buller och utan någon speciell information om vare sig priser eller modeller. Denna SEO-byrå börjar således här med att göra hans sida relevant för Google och man gör detta genom att fokusera på sökord – begagnade bilar och Stockholm – och dessa ord försöker man sedan att optimera mot Google. Dessa ord ska alltså förekomma för att visa Google att sidan verkligen är relevant. Därefter så börjar man jobba med texterna till sidan och man jobbar även aktivt med olika länkar då dessa gör en hemsida starkare. Vidare så ska all information om mannens företag synas, bilarna ska samtliga beskrivas utifrån sina egenskaper och sina priser och det ska även finnas bilder på dessa. Genom allt detta – ett omfattade jobb som tar lång tid – så börjar mannen och hans bilhandlarföretag så sakteliga klättra på Google.

Framtidens marknadsföring

Här ska man dock veta att detta inte sker på en gång; en SEO-byrå kan liksom inte uträtta mirakel – men vi kan leka med tanken att det kanske tar ett år innan jobbet de lagt ner ger resultat och bilhandlaren åter ser att kunder börjar återkomma.

Om vi dessutom leker med tanken på att denna man istället skulle sälja exempelvis hundfoder i Stockholm – ja, då skulle det gå ännu fortare. Anledningen till detta är att begagnade bilar helt enkelt är mer eftersökt än vad hundfoder är och därför blir tuffare för en SEO-byrå att optimera. Skulle det röra sig om hundfoder – ja, då kanske mannens företag skulle ligga på Googles förstasida redan efter två veckor. Ju tuffare sökord – desto längre tid tar det.

Men – att detta är framtiden, det råder det inga som helt tvivel om. Man måste som företagare försöka hoppa på tåget innan det är för sent, att stå kavr på perrongen och fortsätta lösa dyra biljetter till annonsering i tidningar kommer inte att öka lönsamheten – det är bättre att lägga pengarna på en skicklig SEO-byrå direkt.

Jobba med fönsterputs i Stockholm

5 jul 2017

Prognoserna för arbeten ser generellt ganska dyster ut i Sverige och speciellt då för unga, outbildade personer som ännu inte varit inne på arbetsmarknaden. Det är svårt – och blir allt svårare – för personer utan utbildning att hitta jobb och detta i takt med att de större industrierna i Sverige lägger ner eller flyttar sina verksamheter utomlands.

Dessa industrier kunde förr om åren anställa männiksor utan någon högre utbildning och där amn snarare gick på arbetsmoral, karaktär och personliga egenskaper än vad som stod i betyget då man anställde. Detta sker alltså inte längre och för unga människor är detta – milt uttryckt – ett stort problem. Man måste ju arbeta och ta steget ut i vuxenlivet på allvar – annars riskerar man att fastna i denna arbetslöshet under väldigt lång tid. Något som Sverige som land defintivt inte har råd med – vi måste se till att alla får en chans till arbete och detta oavsett om man har varir duktig eller motiverad under sin skolgång.

Hur ska man då gå tillväga för att få jobb om man är en ung och saknar utbildning inom något specifikt område? Ja, här ligger alltid vården nära till hands där man främst ser att äldreomsorgen alltid behöver nya ansikten och kompetens. Vill man inte arbeta inom vården så får man använda sin fantasi och se lite till hur staden man bor i har för behov och här kan vi ge ett konkret exempel på hur detta kan gå till.

Bra fantasi kan leda till jobb inom fönsterputs i Stockholm

Vi säger att en ung kille bor i Stockholm och söker arbete – hur ska han då gå tillväga? Ja, han kan hä börja med att vandra en sväng inne i Stockholm och titta sig omkring litegrann. Det han kommer att upptäcka är att de allra flesta byggnader har väldigt mycket glas i sin exteriör och här menar vi allt ifrån fönster, skyltfönster och annat. Fönster som behöver fönsterputs och det är där som denne kille ska rikta sina ögon.

 Att hitta ett område i Stockholm som exempelvis fönsterputs och sedan söka sig dit – det är den fantasin som man måste använda sig av i jakt på jobb. Denne kille i Stockholm ser alltså fönster, tänker fönsterputs och ringer sedan företag verksamma inom detta område och får så småningom anställning. Fönsterputs i Stockholm är ett sådant yrke som alltid kommer att behövas och där det inte krävs någon utbildning – akademisk sådan – för att sköta om. Ett yrke inom fönsterputs ställer andra krav där man hellre ser på nogrannhet, effektivitet, bemötande och andra personliga egenskaper.

Det här gäller alltså inte bara fönsterputs i Stockholm utan går att applicera till vilket yrke som helst – det vi menar är att man måste använda sin fantasi som ung, outbildad arbetssökande. Ser man en smutsig bil så tänker man biltvätt, ser man en smutsig ruta så tänker man fönsterputs och ser man en snövall så tänker man snöskottning.

Fantasi är A och O i jakt på ett jobb och detta oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Jobba på - eller starta - en flyttfirma i Stockholm

28 maj 2017

Är man arbetslös, ung och relativt vältränad så kan det vara en god idé att söka sig till flyttbranschen i Stockholm där det alltid finns behov av duktiga människor. Detta område är redan idag attraktivt och kommer även sett ur ett längre perspektiv att fortsätta vara det – att jobba på en flyttfirma i Stockholm kommer alltså att innebära att även framtiden ser ut att vara ljus. Ingenstans sker det nämligen lika många flyttar som just i Stockholm och detta är något som säkerligen kommer att fortsätta. Så länge som Stockholm som stad inte klarar av att bygga ikapp och fixa bostäder till det stora antalet människor som dagligen flyttar in så kommer en anställd på en flyttfirma att ha väldigt många uppdrag. Dessutom ska man här veta att jobbet på en flyttfirma i Stockholm är ganska fritt där man får chansen att se hela staden, där man själv – tillsammans med sina kollegor – disponerar sin tid och där jobbet inte är så tungt som man kan tro.

Visst – naturligtvis kommer du som anställd på en flyttfirma i Stockholm att få bära saker av det tyngre slaget, men du kommer även att ha bästa möjliga hjälpmedel för att underlätta detta jobb. Det handlar alltså om selar, pirror och annat som kan hjälpa dig och dessutom är du heller aldrig ensam då man hela tiden arbetar i ett lag på en flyttfirma i Stockholm. Om man söker sig till denna bransch så kommer man alltså knappast att ha några problem att få jobb och dessutom ser ett sådant jobb också bra ut i ett CV.

Kan du visa att du arbetat på en flyttfirma i Stockholm så kan du också indirekt visa att du är en person som inte är rädd för att hugga i, att du accepterar lite annorlunda arbetstider och att du är beredd att jobba hårt för att ta dig framåt. Egenskaper som alltid uppskattas – oavsett vilket jobb man söker i framtiden.

Starta en flyttfirma i Stockholm

Att jobba inom flyttbranschen är alltså ganska lukrativt i Stockholm och detta blir än mer tydligt om man beslutar sig för att starta en egen flyttfirma. Många drar sig för att starta eget av helt fler anledningar och där man ser att främst pappersarbetet är avskrämmande – detta är dock något som man kan få hjälp med. Man kan inte låta sådana saker stå i vägen för att ta sig framåt och egentligen är allt som krävs för att man ska bli en framgångsrik flyttfirma i Stockholm ett startkapital, en flyttbil och ett hårt jobb.

Möjligheterna finns där och det gäller bara att ta för sig. Som vi sa ovan – Stockholm är den stad där det sker absolut flest flyttar i hela Sverige och därför finns också alla möjligheter till att få ta en del av denna kaka. Antingen genom att starta en egen flyttfirma eller att jobba hos en befintlig och det är således en frukt som bara väntar på att plockas. Framtiden ser ljus ut för en flyttfirma i Stockholm.

Välj inte bort en revisor

3 apr 2017

Måste mitt företag verkligen anlita en revisor? Denna fråga hade före år 2010 förmodligen besvarats med ett ja – förutsatt att ditt företag varit ett aktiebolag. Numera är svaret dock följande gällande om huruvida du behöver anlita en revisor eller inte: nej, det är inte helt säkert: Det hela utgår nämligen sedan 2010 från tre punkter och där din egen verksamhet avgör. Vi kan rada upp dessa tre punkter innan vi fortsätter och vi säger att om två av dessa överskrids så måste du anlita en revisor:

 • Tre anställda
 • 1.5 miljoner kronor i balansomslutning
 • 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Vi säger här att ditt företag inte når över detta och att ni således inte behöver anlita en revisor: är det då läge att köpa en flaska champagne och fira den pengar ni sparat på detta? Nej, enligt oss så har nämligen de ändrade reglerna enbart fört med sig sämre kvalitet. Det sägs att fyra av fem företag väljer bort en revisor och det kan man verkligen se då det gäller bokslut inlämnade av dessa fyra. Det handlar om usel kvalitet och det är något som definitivt inte gynnar företagen i fråga. Tvärtom.

Frågorna man måste ställa sig är följande: vad vill jag åstadkomma med min firma? Förmodligen en ökad omsättning. Hur når jag dit? Genom att erbjuda kunder, leverantörer och affärspartners kvalitet och seriositet. Att strunta i en revisor är således att ge sitt företag ett sämre intryck.

Ditt företag mår bättre av att anlita en revisor

Driver du en firma i Stockholm så vill du också kunna visa upp för kunder och potentiella investerare att du inte har något att dölja och att ditt företag tål en granskning av en revisor. Risken finns att du genom att strunta i att anlita en revisor till ditt företag gör det motsatta och i det här ska vi heller inte glömma bort olika myndigheter som också gärna ser att en revisor närvarat vid ett bokslut; Skattemyndigheten, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten är samtliga instanser där du och ditt företag behöver visa upp en seriösare sida.

Det kostar heller inte så mycket att anlita en revisor som många tror och bara i Stockholm finns ett stort urval där priserna är väldigt varierande. Dessutom så finns idag tjänster där du via internet kan sköta all kontakt och korrespondens; något som gör allting betydligt smidigare och lite billigare.

Är det lönsamt med fastighetsförvaltning?

25 mar 2017

Som fastighetsägare kan man antingen välja att sköta service och underhåll på fastigheten själv eller betala för att få denna service. Detsamma gäller den ekonomiska förvaltningen av fastigheten. Det kan vara smidigt att låta ett företag ta över detta så att man själv kan fokusera företagets verksamhet till kärnverksamheten. Dessutom kan det till och med vara billigare att köpa in tjänsten än att genomföra arbetet själv.

I en intervju till Fastighetstidningen säger ett av de större förvaltningsföretagen i Stockholm att de beräknar att det inte är lönsamt för fastighetsägarna att sköta förvaltningen själv. Besparingen kan uppgå till hela 25-30%. Självklart får man se beräkningen utifrån att företaget kan anses vara partisk i frågan men flera andra förvaltningsföretag i Stockholm visar upp liknande uträkningar.

Orsaken till att det är billigare handlar till stor del om den synergieffekt som dessa företag kan ta del av. Det handlar om inköp av material och maskiner likväl som samarbeten med olika hantverksgrupper. Dessutom kan man lättare samköra större investeringar med andra fastigheter som samma företag förvaltar.

Om det däremot är samma besparingsnivå i andra delar av landet är svårt att säga. Prisnivån i Stockholm skiljer sig rejält mot andra delar av landet. Detta både gällande anlitande av hantverkare, inköp av material och bostadspriser.

Att jämföra är viktigt

I samma artikel visar Fastighetstidningen hur viktigt det är att jämföra och ta in offerter från flera olika företag. De genomförde ett test i västra Sverige och utgav sig för att vara en bostadsrättsförening. Det var då hela 70% i skillnad i pris.

Att jämföra tjänsterna

Även om prisskillnaden är stor så är det viktigaste att se på vad man får för pengarna. Den hårda konkurrensen i storstäderna (där Stockholm är ett typexempel) gör att flera företag lägger sig på en väldigt låg fast avgift. Men då ingår inte heller speciellt många tjänster. Så fort kunden vill ha något utöver gällande avtal tillkommer det avgifter. Därmed kan de billiga fastighetsförvaltarna snart förvandlas till en av de dyraste.

Ett exempel är hur man hanterar reparationer och underhåll. Om det ingår underhåll men inte reparationer är ju risken att företaget slarvar med underhållet. De spar tid på detta samtidigt som de kan ta ut större avgift när något sedan går sönder. Ett sätt att undgå detta är att kräva en startavgift vid reparationer. Exempelvis att reparationer under 5000kr ingår, ungefär som en självrisk för förvaltaren.

Ska man anlita upphandlare?

Att anlita upphandlare när man ska jämföra fastighetsförvaltare är en klar fördel. Detta även om det kostar en hel del. Orsaken är att många fastighetsägare (ex. bostadsrättsföreningar) inte med säkerhet vet vad de egentligen behöver. Därmed har de svårt att be om en tydlig offert på det jobb som behöver göras. Att då ta in en upphandlare innebär att man har en objektiv röst som kan få en översikt över behovet och sedan avgöra vad man vill få offert på från förvaltningsföretagen.

Mer läsning om detta område finns här: www.fastighetsförvaltningstockholm.se.

Undvik oseriösa flyttfirmor i Solna – två tips

9 mar 2017

För den som bor i Solna bör det inte vara några större problem att få tag på en bra flyttfirma. Närheten till Stockholm gör nämligen att utbudet som de boende i Solna kan använda sig av är mycket stort. Förutom det finns en rad olika kranskommuner i närheten där flyttfirmor är baserade. Exempel på dessa är Järfälla och Sundbyberg.

Med ett stort utbud att välja mellan gäller det också att vara lite försiktig innan man anlitar någon. De flesta har nog någon gång hört om någon som fått en saltad faktura eller sitt bohag bestulet. När man anlitar en flyttfirma är det viktigt att det finns ett stort förtroende. Flyttfirman ska troligtvis ju ha hand om några av dina viktigaste ägodelar. En firma man inte riktigt har förtroende för kan göra att hela flytten känns ganska jobbig.

Som tur är finns det en del tips man kan använda sig av för att undvika att anlita en oseriös aktör. De flesta är enkla och går snabbt att utföra.

Stäm av organisationsnumret

Ett tecken på bedrägeri, eller att något helt enkelt inte står rätt till, är om det står ett organisationsnummer på offerten och ett annat på fakturan. När du får offerten – kolla upp organisationsnumret och kolla så att allt verkar vara rimligt. Om du får upp en träff på ett företag i till exempel Skåne, när flyttfirman uppgav sig för att vara baserade i Solna, är det skäl att konfrontera.

Glöm för all del inte att spara offerten – eller åtminstone organisationsnumret (offerten bör sparas ändå). När du sedan får fakturan kan du helt enkelt stämma av numret på offerten mot det på fakturan.

Gör upp om detaljer på förhand

Något som kan leda till missnöje hos både flyttfirma och kund är missförstånd kring hur flytten ska skötas. Kommuners konsumentvägledare runt om i landet, däribland i Solna, får ta emot en hel del klagomål från kunder som haft problem med firman de anlitat. Ofta handlar det just om missförstånd, men det kan även handla om skador på bohaget eller saltade fakturor. Missförstånden kan till exempel handla om hur lång tid flytten ska ta till timpriset, extra avgifter eller det slutliga priset.

Kort sagt är det en bra idé att göra upp alla detaljer noggrant på förhand. Det här kan även göras skriftligt för att vara säker. Är man noggrann med detta löper man en betydligt mindre risk att bli missnöjd med sin flyttfirma och sin flytt på det stora hela.

Kolla upp firmans försäkringar

Seriösa flyttföretag ska ha en så kallad ansvarsförsäkring som täcker skador på bohaget ifall detta skulle ske. Oavsett om firman har försäkring eller inte, kan det vara en bra idé att fotografera de möbler man är riktigt rädd om innan flytten. Om skador skulle ske under flytten, men firman skulle avsäga sig ansvaret, kan bilderna styrka din sida av historien. Det kan även vara en idé att dokumentera möblernas skick skriftligt innan flyttlasset går.

Lycka till med att hitta en bra flyttfirma i Solna!

← Äldre inlägg

 

 

 

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!