Blogg

Sida 2

Vad innebär en LEI-kod?

13 maj 2018

På samma sätt som en privatperson måste verifiera sina transaktioner genom exempelvis sin mobila bank-id så måste även företag inom handel på värdepappersmarknaden göra detsamma. Företag som handlar med aktier, obligationer eller som använder finansiella verktyg som ETF, FX Forward, FX Swap eller liknande är bundna att följa ett regelverk kallat MiFIR/MiFID2 och som innebär att man måste registrera LEI för att kunna fortsätta inom sin gebit.

Detsamma gäller numera även för juridiska personer som handlar med finansiella instrument och för enskilda företag vars omsättning överstiger tre miljoner kronor/år. Det senare är en del av de utökade kraven som infördes den tredje januari år. Registrera LEi - vad är överhuvudtaget LEI till en början?

En LEI är en 20-siffrig alfanumerisk kod som identifierar ett företag. Den används en gång - och endast en gång - och av ett enda företag. varje lEI-kod är nämligen unik och går vare sig att kopiera eller att återvinna. Giltighetstiden är ett år. man kan registrera LEI via sin bank eller direkt hos någon av de webbtjänster som finns på nätet.

Det senare är lättare, men där är det viktigt att man först kontrollerar att företaget som erbjuder LEI-koder verkligen är godkända av organet LEI ROC. En annan sak som man kan kontrollera innan slutligen bestämmer sig för var man ska registrera LEI är priset. Det skiljer sig nämligen åt beroende på vart man vänder sig. Så stor skillnad är det inte - men man kan definitivt spara några kronor genom att undersöka detta närmare.

Vilka bryr sig om LEI?

En annan fråga som dyker upp är följande: Vem kan vara intresserad av olika företags affärer och varför måste man helt plötsligt registrera LEI för att få bedriva handel på den globala värdepappersmarknaden? Svaret är ganska givet. Det handlar om att man kan skapa en transaktionshistorik hos sin bank och därmed underlätta för myndigheter såsom exempelvis Finansinspektionen att granska, övervaka och - eventuellt - gripa in.

Det senare är den viktigaste delen med systemet då transparensen som skapas genom att företag måste registrera LEI i slutändan för någonting väldigt gott med sig: kan man gripa in och förhindra olagliga aktioner på värdepappersmarknaden så blir hela marknaden mer rättvis och där inget marknadsmissbruk får en chans att blomma- och breda ut sig.

Systemet är, kort och gott, både nödvändigt och starkt bidragande till att en schysst, global handel kan bedrivas. Det är till gagn för alla.

Mer information om LEI hittar du på https://sv.nordlei.org.

Då är det dags för att anlita tolkar

4 maj 2018

Många som har arbetat på bolag som har fusionerats, vet att det kan vara en lång process innan man har nått så långt att det är en hel, väl fungerande bolag. Det kan ta tid innan administrationen sitter som den ska, att ledarskapet har utkristalliserat sig och att de anställda har förstått hur deras egen roll ska vara och hur det är tänkt att företaget ska fungera. Då är det viktigt med kommunikation, så att inte personalen sviker företaget eller att det blir missförstånd. Här finns många fällor som man kan och bör undvika. Ju bättre kommunikation desto färre blir fällorna. Är det fusioner som har skett mellan olika länder, kanske man inte ens talar samma språk. Även på svenska, uppstår det lätt missförstånd. Särskilt om det är två företag med helt olika sätt att kommunicera på ska dessutom kommunikationen ske på ett språk som båda är dåliga på (engelska) bäddar det för riktiga missförstånd. Då kan man undvika att hela kommunikationen och produktionen brakar ihop genom att anlita trygga tolkar.

Ibland måste man få säga saker på sitt eget modersmål

Vissa saker är helt enkelt bättre att få säga på sitt eget språk; nyanser, andemeningar och att få säga direkt det man menar och inget annat. Då kan man anlita tolkar som underlättar kommunikationen. Politiker vet att det är a och o att man förstår varandra och förstår både det som sägs, men även det som inte sägs. Är man en mindre grupp som ska tala kan man anlita konsekutiv tolkning. Det innebär att till exempel vid ett tal, en föreläsning eller liknande, lyssnar först tolken på det som talaren säger och sedan översätter. Denna metod brukar man använda vid tolkningar som äger rum på affärsmöten och konferenser.

Gäller det tolkning av en större mängd information och det är en mycket stor grupp som ska lyssna på det som sägs, som till exempel de möten som äger rum i EU, brukar man använda sig av simultantolkning. Det innebär att de som lyssnar har egna hörlurar och någon tolkar direkt under tiden som den som talar. Det innebär för tolken att nästan samtidigt som den som talar uttalar orden översätter direkt vad den personen säger. Då är det inte så viktigt som vid avtalsförhandlingar att vartenda ord blir rätt, då handlar det ofta om en stor mängd information och kanske många olika personer som pratar, eller diskuterar. Då är man mer av en passiv åhörare av till exempel tal av olika personer, eller en diskussion eller debatt. 

Anlita en översättningsbyrå i Stockholm

Har man behov av fler sådana funktioner, än just tolkningar, kan man kolla in detta företag som har en bred palett av både översättningar, till exempel av hemsidor, appar, marknadsföringsbroschyrer. De flesta talar ju engelska i affärssammanhang, men vill man rikta sig direkt till en ny kundkrets kan man inte räkna med att de behärskar engelska, då är det bäst med marknadsföring och information direkt på det landets språk.

Rekrytera rätt personal på alla befattningar

20 apr 2018

När man fusionerar bolag är det viktigt att ta tillvara den personal som finns i båda bolag som slås ihop till ett. Båda bolagen har säkert personal som har jobbat ett tag på det gamla företaget och som säkert har erfarenhet som är värt att ta till vara.

Då gäller det att träffa många människor och läsa igenom deras arbetsuppgifter – för att veta vad det är de kan tillföra det fusionerade företaget. Dessutom kommer det nya fusionerade bolaget säkert att ha en hel del tjänster som behöver rekryteras till. Behöver man rekrytera personer till tjänster som har med företagets verksamhet att göra, bör man söka efter den firman som arbetar inom företagets bransch. Idag har det uppstått företag som arbetar inom vården, inom bygg, inom administration eller kontor, eller inom städning. Som rekryterare gäller det 

1. Att förstå företagets verksamhet  

2. Att förstå vad de olika tjänsterna arbetar med

3. Att förstå vad som krävs av den som ska arbeta på den posten

4. Att förstå vad personen som söker tjänsten har för kvalifikationer

Det är inte lätt, om man vänder på steken, och tänker så som den som söker tänker. De vill kanske gärna passa in i det som annonsen eftersöker, men vet sällan vad som egentligen krävs. Man känner inte till företaget och man gissar sig till vad som krävs av den som ska arbeta med jobbet. Även om man läser in dig på företaget, om det som de skriver om sig själva på hemsidan, kanske, så är det ändå svårt, om inte omöjligt att förstå vad som krävs dels för att få jobbet men också, vad som krävs för att utföra arbetet så bra som möjligt.

Så vad gör man då? Det är bra att som arbetssökande vända sig till en rekryteringsfirma, då kan de vägleda den som söker jobb, att hitta det arbete som han eller hon kan arbeta med. Eller så kan det företag som söker personal vända sig till rekryteringsfirman för att få tag i rätt personal.

Det gäller att rekryteringsfirman har en stor databas med personer som söker jobb. Ju fler de har att välja mellan desto större är chansen att man får in en bra träff när man söker någon som skulle kunna jobba med just det som företagen söker. Ju större variation desto större är chansen att man får rätt person på jobbet. Och det gynnar alla som arbetar med anställningar.

 

Så är svenska chefer jämfört med andra

6 apr 2018

Vilka skillnader är det mellan svenska och utländska chefer? Ibland får man frågan om hur det ser ut utomlands. Hur är företagskulturen? Vad skiljer svenska chefer från chefer, säg i Tyskland? Hur är indiska chefer, jämfört med svenska?

Platt struktur i Sverige

Många svenskar som beskriver sitt företag skulle antagligen säga att företaget har en ganska platt struktur. Chefen är som vem som helst annan på kontoret, förutom att han, eller hon har en betydligt högre lön, är mer sällan på sitt kontor, ses enbart då och då, och när han eller hon väl är på plats, hälsar man med respekt på henne eller honom.

Andra, kanske skulle beskriva sin chef som en som arbetar som en myra, alltid har mest arbete, alltid är mest på språng, alltid tar sikte och är alltid före alla andra. Det antagligen de flesta skulle berätta om sitt företag, skulle antagligen vara en beskrivning av en platt hierarki, om det ens skulle finnas någon (alls). Många skulle beskrivs sina chefer som lyssnar mycket på sin personal, och vissa som inte ens skulle fatta beslut utan att ha rådfrågat dem.

Tyska chefer är hierarkiska

Skulle du fråga en person om det företaget han eller hon arbetar på i Tyskland, skulle du säkerligen få helt andra svar. Där skulle han eller hon säkerligen beskriva sin chef som någon med ganska stor distans. Han eller hon skulle fatta sina beslut utan att rådfråga sin personal. Hen skulle förvänta sig att bli åtlydd, mer än att lyssna och kommunicera med sin personal. Hen skulle förväntas att alltid bli tilltalad med titel och artighetsfraser. I Tyskland är företagsledare mer vana med ett hierarkiskt ledarskap. De som är anställda under hen, är inte vana vid att bli tillfrågade om sin åsikt, mer än vad gäller den egna arbetssituationen. 

Finska chefer visar riktning med hela armen

Tar vi vår närmaste grann i öster, Finland som exempel, finner vi att företagskulturen redan är mer hierarkisk. De finska cheferna är vana vid att leda företaget med hela handen och hela armen. Som läkare, chef eller företagsledare är man van att inte bli ifrågasatt. Det som är sagt, gäller. De är inte lika vana vid att rådfråga sin personal när hen fattar beslut. De finländska arbetarna är vana att hålla tyst och göra som de är tillsagda, något vi i Sverige inte är vana vid.

I Sverige är alla med och bestämmer

Här har lagen om medbestämmanderätt gjort det möjligt att få vara med i beslut som rör den egna arbetssituation. Att vara chef i en sådan företagskultur innebär att hen bör vara duktig på kommunikation, för att få med sig sin personal i det som hen har tagit sikte på. För att få ett företag att arbeta åt samma håll är det viktigt att utbilda den personal som ska leda och visa riktningen. Läs mer om ledarskapsutbildningar i Stockholm på: https://www.kontura.se.

Gemensam administration eller hyra in arbetskraft?

3 apr 2018

Många företag som behöver få sitt, eller sina kontor städade, ser till att hellre köpa in städtjänster, som vilket annat inköp som helst. Köper man in städtjänsten som en kostnad, kan man dra av den när man betalar skatt. Det innebär att man som företagare har möjligheten sänka skatten. Skulle man anställa städaren, är man som företagare skyldig att betala arbetsgivaravgifter, sjukersättning och pensioner. Har man många kontor som behöver städas, kan man köpa in städtjänster och använda samma bolag för alla bolag där man behöver kontorsstädning. Har man då fått kontakt med ett bolag som man är nöjd med, eller som man tycker verkar bra att anlita, sparar man in tiden att leta efter en städtjänst genom att anlita samma bolag för samtliga kontor.

Så hittar du rätt städbolag att anlita

Säg att du har dina kontor i Göteborg, gäller det att hitta en städfirma där som kan komma och städa dina kontor. Det du bör titta på är följande:

Ekonomi - har de en stadig ekonomi? Man vill ju inte anlita ett företag som går i konkurs i morgon. Har de många fakturor som de inte har betalat, är de antingen oseriösa, eller slarviga. Ett sådant företag vill man ju inte anlita. Går de i konkurs vilken dags som helst, måste man ju börja om igen och leta efter ett nytt städbolag, vilket är tidskrävande.

Offert - hur ser de på sina tjänster? Är de mycket billiga, kan man dra öronen åt sig. Många företag som tar väldigt lite betalt för sina tjänster, driver sitt städföretag med den konstiga logiken att om de tar väldigt låga priser, får företaget den tjänst de betalar för, vilket innebär att de städar därefter. Oftast innebär det att de knappt städar alls. Dessutom om de tar så låga priser, innebär det att de som företag måste ta på sig så många uppdragsgivare som möjligt, för att kompensera för de låga priser som de tar.

Referenser - är de noggranna? Att vara noggrann när man städar är väldigt viktigt. Vem vill ha en städning som lämnar efter sig smutsiga, ostädade ytor? Eller otömda sopor? Förutom att de städar bra, vill man oftast ha att göra med ett bolag och städare som är vänliga och trevliga. Man vill ha ett bra bemötande när man tar kontakt med firman. Om man behöver städningen, kanske en annan dag någon månad, eller vill ändra något, är det viktigt att ha att gör med ett bolag som är tillmötesgående och som kan tänka sig att kunna ändra sig. Vikten av ett bra bemötande kan inte nog betonas.

Googla fram rätt städföretag

Känner man inte till något företag som man kan anlita för städtjänster, kan man alltid googla kontorsstädning Göteborg, om det är där man har sitt företag. Annars skriver man in den ort där man bor. Då får du upp flera förslag på städbolag som arbetar nära ditt kontor. Läs mer här om ett företag som utför konstorsstädning i Göteborg på: http://www.kontorsstädninggöteborg.biz.

Så fusionerar ni informationen

30 mar 2018

Det är ett stort förändringsarbete att fusionera två företag som ska bli ett. Två olika företag ska plötsligt bli ett och vara representerat av en och samma ledning utåt. Plötsligt ska man ha gemensam administration, ha samma slags kultur, fatta beslut på samma sätt, även om produktionerna är olika.

Det är ett stort förändringsarbete. Det är inte bara det immateriella, det man inte kan ta på; såsom företagskultur och ledarskap, som ska förändras. Även de fysiska kontoren ska slås ihop, eller packas ner och förflyttas. All den information som båda företagen har haft ska växa till ett enda förvaringsställe. Har man många arkiv som man måste kunna förvara, gäller det att göra det på ett smart sätt.

Så digitaliserar ni företagets data

Vad är då bättre än att digitalisera all den informationen? På det sättet slipper man ta ställning var den informationen ska förvaras. Man slipper ta ställning till vad som ska sparas, och vad som ska slängas. Förvaras den digitalt spelar mängden ingen roll. Molnet kan göras hur stort (eller litet) som möjligt. Det som kan vara svårt är hur man ordnar med åtkomsten till informationen. Hur kan man göra det så enkelt som möjligt, så att alla som behöver det kan komma åt det?

Det finns hela företag som har ägnat hela sin affärsidé åt att digitalisera arkiv. De har då utarbetat system för:

1) hur man kommer åt informationen

2) kan läsa informationen

3) skapa en backup av informationen

4) dela informationen med andra som man vill dela den med

5) skapa sätt att hitta det man vill ha tag i

6) neka, eller tillåta vem som ska ha tillgång till informationen

7) skapa en ordning av informationen

Anlitar man ett sådant företag visar de hur företag kan använda sig av digitaliseringen, hur man gör det åtkomligt för dem som kommer att behöva det. De hjälper till med att ordna och strukturera upp informationen så att ert företag kan använda sig av ”molnet”. De kan då visa hur man gör om informationen till digital form. Man gör det genom att scanna dem och göra dem till digitala dokument. De introducerar något program som ni bör använda för att både få åtkomst till informationen, spara det på rätt sätt, ge rätt åtkomst till rätt personer, ordna och kunna söka i materialet.

Ibland kan det faktiskt förenkla administrationen att ha allt i samma sorts dataprogram. Både posthantering, mail, arkiveringen, fakturor, dokumentation och ärendehantering. Du kan till och med skapa kontrakt i samma system, då har ni allt i samma system.

Rätten till offentlig försvarare vid polisförhör

15 mar 2018

Blir du kallad till ett polisförhör i egenskap av misstänkt i ett brottmål, har du alltid rätt att kräva att en advokat ska närvara, oavsett vad polisen säger. Är brottet du misstänks för dessutom av så allvarlig art att det kan ge minst sex månaders fängelse, har du dessutom antagligen rätt till en offentlig försvarare, vilket innebär att du får advokaten bekostad av staten. I så fall är polisen skyldig att meddela dig detta och se till din advokat är närvarande. Du har dessutom alltid rätt att inte yttra dig vid ett polisförhör.

Polisens skyldighet

När du blir kallad till förhör är det alltså polisens skyldighet att informera dig om att du ha rätt till en offentlig försvarare. Det ligger i ditt intresse att få en försvarsadvokat vid din sida, de inledande förhören är nämligen ofta de viktigaste i en brottsutredning. Även om det finns oklarheter beträffande straffgraden bör polisen ändå informera dig om att du kan ha rätt till en offentlig försvarare, och själv har du alltid rätt att kräva det.

När polisen inte berättar

Det händer dock vid förhör hos svensk polis att polisen underlåter att berätta för den misstänkte att denne har rätt till en offentlig försvarare. Enligt polisens mening är det kanske krångligt och tidsödande att kalla in en advokat för något som bara ses som ett rutinförhör. Men det är i så fall möjligen en rättighet som berövas dig och den rättigheten bör du stå upp för. Något som kanske inte alltid är så lätt i en situation som känns ny och skrämmande.

Om du är häktad

Det kan dessutom vara så att du är häktad och inte tillåts kommunicera med omvärlden. I så fall är det naturligtvis svårt att upprätta kontakt med en advokat. Du kan be polisen eller åklagaren att kontakta en advokat åt dig, men det händer att polis eller åklagare kanske bara ringer någon enstaka gång och sedan ber rätten utse en offentlig försvarare.

Problemet med att få en offentlig försvarare utsedd åt sig är att det sällan är en advokat med specialkunskaper inom just det som man misstänks för, vilket är av stor vikt i ett brottmål. Som misstänkt vill man veta att man får bästa tänkbara hjälp av en advokat med mycket god förmåga att företräda en på bästa sätt. I början av en utredning kan saker gå mycket fort och det gäller det att du har en advokat sm är med på tårna från början. Lär mer om offentliga försvarare i Stockholm på: offentligförsvarare.se.

Att byta offentlig försvarare

Skulle det vara så att polis och åklagare inte låter dig få den försvarsadvokat du önskat har du alltid rätt att i ett senare skede byta offentlig försvarare, om du blir missnöjd med den advokat som utsetts åt dig. Har du inte haft möjlighet att påverka valet av advokat i den utsträckning du har rätt till, har du antagligen goda chanser att få möjlighet att byta försvarare.

Att plötsligt bli misstänkt för ett brott och bli kallad till polisförhör kan vara en skrämmande upplevelse om man inte varit med om den förut. Man kan känna ett behov av att vara polisen till lags och vill inte ställa till med besvär av rädsla att det får konsekvenser senare. Dock har man som brottsmisstänkt en lagstadgad rätt till juridisk hjälp, och den rätten bör man utnyttja. Har du en rättegång framför dig vill du ha bästa möjliga hjälp vid din sida redan från början.

Anlita redovisningskonsult för löpande bokföring

8 mar 2018

En redovisningskonsults arbete handlar om att sköta företags löpande bokföring. Företagaren kan därmed koncentrera sig på att driva företaget framåt och behöver inte lägga tid och energi på bokföringen. Underlag för bokföringen skickas till redovisningskonsulten en gång, eller ett par gånger, per månad varpå balans- och resultatrapport ges tillbaka vanligtvis en gång i månaden.

Att anlita en redovisningskonsult istället för att ta hand om den löpande bokföringen själv innebär därmed flera fördelar. Det handlar inte bara om att det enklare och smidigare för företagaren utan även att bokföringen sker på ett säkrare sätt av personer som jobbar med bokföring dagligen.

Välj auktoriserad redovisningskonsult

Vem som helst kan i Sverige kalla sig för redovisningskonsult eller utge sig för att ha bokföringsbyrå. Det finns alltså inte någon lag som reglerar vilka som får arbeta med detta yrke. Det är därför många rekommenderar att man anlitar en auktoriserad redovisningskonsult för löpande bokföring, bokslut, deklaration m.m.

Med auktorisering menas att företaget har genomgått en viss kvalitetssäkring och att de även kan mista denna titel om större missar upptäcks.

Vill du nå din bokföring online?

Det finns idag flera olika bokföringsprogram som redovisningskonsulterna kan använda sig av. En del är webbaserade vilket gör att företagaren kan gå in i och se den löpande bokföringen hemifrån och även genomföra enklare delar av den. Detta håller självklart nere kostnaden eftersom mindre tid behöver läggas ner av redovisningsföretaget.

Samtidigt finns det flera konsulter som inte anser att det är säkert nog om både företagare och konsulten ska sköta bokföringen. Det är helt enkelt för stor risk att felaktigheter uppstår som gör att mer tid behöver läggas ner på detta.

Här finns alltså en sak som skiljer företagen åt och som kund får man ställa fördelarna mot nackdelarna.

Finns det liknande kunder?

Innan du bestämmer dig för vilken konsult som ska anlitas bör du kontakta flera olika och undersöka exempel på andra företag som de har som kunder. En del väljer nämligen att specialisera sig på småföretagare, hantverkare eller liknande. Det gör att konsulten har mer kunskap kring de problem som ofta uppstår inom dessa områden.

Det kan även skapa en viss trygghet att de sköter löpande bokföring åt företag som har liknande förutsättningar och att dessa uppenbarligen är nöjda med tjänsten. Om så önskas kan de till och med kontaktas för att ge referenser.

Vill du kunna träffas?

Det går att bo i Kiruna och anlita en bokföringskonsult i Stockholm – eller tvärtom. Man behöver aldrig träffas då kontakt via telefon och mail fungerar för det mesta. Men ibland kan det vara skönt att kunna ses på riktigt för att diskutera problem som dykt upp eller gå igenom underlag och årsbokslut. Fortsätt läsa om ekonomikonsulter i Stockholm på: löpandebokföringstockholm.se.

Vår medelålders generation är van vid bild och film

26 feb 2018

Funderar du på att starta företag som arbetar med marknadsföring och reklam på digital väg?Det är ju så fördelaktigt att sälja eller hyra ut storbildsskärmar till företag som vill göra reklam vid konferenser, mässor, konserter eller olika event.

För att kunna bryta igenom informationssamhällets brus krävs det allt mer av företagen. Det är ju allt svårare för företagen att utmärka sig. Ungefär som när man skriker högt hela tiden. Till sist vänjer sig omginvningen vid skriken. Och när man har skrikit färdigt, vad ska man sedan göra för att få publikens uppmärksamhet?

På samma sätt möts konsumenterna av flodvågor med annonser, reklam, nyheter och information varje dag. Ska man synas gäller det att kunna fånga uppmärksamheten bättre och bättre allt eftersom tiden går. Särskilt den generation som man kallar för "MTV-generationen", där MTV står för "Music television", där ungdomar som var unga på 1980-talet växte upp med snabba filmsekvenser och bildvisningar. 

Ungdomar förstår bild och film bättre än text

Våra ungdomar som växer upp idag har lättare för att urskilja och tolka bilder än texter. Titta till exempel på dem som spelar olika on-linespel; det räcker med en tusendels sekund för dem att fatta beslut som antingen kan avgöra det digitala spelet för – eller emot en vinst. Ska man då fånga den unga generationens uppmärksamhet måste man göra på det sätt som de är vana på. Dessutom är de som då var unga under MTV:s guldålder i medelåldern nu. Ska du synas på mässor, reklamplats, resor eller konferenser ska du göra reklam via en storbildsskärm.

Reklam som syns överallt

Det är ingen tillfällighet att vi har reklam med filmsnuttar på tunnelbanan eller på reklamplats i stadens fasader. Det är enda sättet att nå ut med reklam. För att ha reklam på en sådan storbildsskärm på en fasad krävs det skärmar som är fukt- och väderbeständiga, de ska klara allt från plus 28 grader på somrarna, till minus 28 på vintrarna. Har ni en riktig skärm med LED, får du ett skydd som inte skadas av svensk nederbörd. Då gäller det hitta en pålitlig leverantör, om det är så att du funderar på att starta ett företag som säljer eller hyr ut sådana skärmar.

Bäst att ha "lager" on-line

Det bästa är när man är ett nystartat företag som är återförsäljare, är att inte skaffa sig apparater eller skärmar i lager. Alla produkter i lager är en ekonomisk risk för dig som företagare. Då är det en mycket bättre affärsidé att sälja dem direkt – via egen digital plattform – från leverantör till kund. Du tar mellan 25-30 procent i återförsäljningsavgift, av leverantören, medan kunden betalar för frakt, moms och andra kostnader. Dessutom erbjuder du som företag till dina kunder kringutrustning och service och andra digitala tjänster för reklam och annons.

Hur gör man när man slår samman kontor?

14 feb 2018

Många kontor som slås samman får plötsligt både lokal och möbler som de ska göra sig av med. Ska det ena kontoret växa? Ska man renovera så att fler får plats? Eller har man varit förutseende att skaffa sig större lokal redan från början? De företag som klarar av en tillväxt har ofta redan från början planerat för att kunna växa. Ett sådant företag som har berättat om att de redan från början planerade i flera led för att kunna bli större är Happy socks. De bestämde sig redan från början för att se till att ha hela delen med logistik löst för att kunna växa. Ju fler sådana planeringar du gör, som företagare, vad gäller logistik, säljmarknad och anställningar desto mer krattat gör du det för tillväxten av företaget.

Inte helt enkelt att växa

Det blir lätt en del ”barnsjukdomar” när man väl vill växa. Då är planering och ett stort nätverk en sak som underlättar när man väl blir stor, och vem vill inte det? Dessvärre ser vi flera företagare som är mätta på sin framgång. Istället för att expandera, blir företagarna mer inriktade på att behålla status quo än att se till att expandera och inta fler marknader. Det är synd då vi behöver fler expansiva företag i Sverige. Vi behöver fler entreprenörer som vågar och som satsar.

Lösa praktiska problem

Så när man väl bestämt sig för att slå samman kontor, hur löser man de problemen? Man kan behöva en större administration. Man behöver fler arbetsplatser och större utrymmen för luncher och fika som kanske ska äga rum på plats. Det behöver inte vara dyrt att köpa in enhetlig kontorsinredning. Varför inte köpa begagnat? Det är dags att vi alla börjar tänka på att inte slösa med resurser och energiåtgång.

Köpa miljövänligt och nästan nytt

Hur kan man då köpa in kontorsinredning på ett miljövänligt sätt? Det finns kontorsmöbler, åtminstone i Stockholm som säljer bättre begagnade kontorsmöbler. Det är ett stort slöseri att slänga fullt fungerande möbler på tippen och köpa nytt. Som de flesta vet är det mer resurskrävande att köpa nytt, eftersom tillverkningen kräver mer resurser. Kanske man har tröttnat på sina kontorsmöbler?

Man kan faktiskt fräscha upp dem. Det är inte sällan som de har fläckar. Då kan man restaurera dem och rengöra dem så de ser som nya ut. Man kan reparera skrivbord som har slutat fungera. Gamla trötta skrivbordsstolar kan få ny teknik och fungera på nytt. Det gäller även skrivbord som man vill kunna höja och sänka som man önskar.

Vad bolagen vinner på fusioner

29 jan 2018

Att genomföra en fusion av bolag ger många fördelar. En av dem är att man genom en fusion får en större kundkrets. Istället för att gå igenom en tung förändring för att till exempel etablera sig utomlands, kan man antingen köpa upp sina konkurrenter i det nya landet där man vill etablera sig, eller göra en fusion av bolag. Då är bolagen likvärdiga och ingen blir uppköpt. Då får man erfaren personal som kan det nya landets försäljning och har en stabil kundkrets. Man vinner på att få en gemensam administration, gemensamma leverantörer och slipper att bygga upp en ny sådan. Båda företagen eller bolagen vinner alltså på det. 

Aktiemarknaden kan bli osäker

Nackdelarna däremot kan vara att personalen kan ha svårt att anpassa sig. Marknaden kan känna stor osäkerhet över hur det fusionerade bolaget ska fortsätta stå sig i konkurrensen, vilket kan leda till sämre aktievärden. Omgivningen litar helt enkelt inte på att det fusionerade bolaget fortsätter leverera som förut. Det har många svensk-finska fusioner av bolag varit med om, som till exempel Stora Enso, Cloetta som gick ihop med Fazer, föregetts Nordbanken som gick ihop med grannländernas banker och blev Nordea.

Svårt att växa snabbt

Vi lever i en global värld där företagen har sett nödvändigheten att växa för att stå sig i konkurrensen mot de stora. Att bli ett stort företag på kort tid ger många problem som måste lösas. Därför brukar de fusionerade bolagen se vikande aktievärden och låg tilltro från omgivningen att det fusionerade bolaget klarar av att leverera som förut. Å andra sidan då problemen väl lösts finns det oftast fler fördelar än nackdelar med fusioner. Man kan sänka sina kostnader på administration, ha gemensamma system för leverans, kunder och ta över personal som har språket och kan marknaden är några av fördelarna.

Dra fördelar av gemensam administration

I ett läge där man behöver en gemensam administration, som till exempel en gemensam receptionist som svarar i telefon och hänvisar samtalen till rätt person är ett exempel på minskade kostnader som företagen kan vinna på. Med digitala lösningar behöver man inte hela den gruppen av receptionister som bara sitter och svarar i telefon. Då kan man ha en digital växel för alla sorts kunder och som växlar om till rätt person. Kunderna kommer direkt till den de vill prata med och slipper sitta och vänta medan personalen svarar på något annat samtal. Dessutom är det många kunder som vill ha svar på samma frågor. Då kan en digital växel ge de svaren och kopplar om samtal, eller ger ett svar i en röstbrevlåda.

Alltmer miljövänliga konferenser

21 jan 2018

Möjligheten med internet känns oändlig – och varför inte? Ända sedan vi såg de första datorerna på 1960-talet (stora som hela rum, långsamma och begränsade) har datorns utveckling och användning gått i raketfart. Idag har vi snart allt i vår miljö som är datoriserat; våra bil, hem, telefoner, skrivmaskiner och så vidare – ser vi nu hur teknologin använts till mer än våra basala behov. 

Företagen har sedan länge sett till att utnyttja allt som företagen behöver. Och företagen utvecklas i samma radikala takt. De växer för att kunna inta fler marknader. De anställda är inte på samma sätt beroende av att befinna sig på samma ställe för att kunna kommunicera och samordna sin verksamhet.

Miljövänligt att anamma ny teknik

Det har skett stora förändringar vad gäller vår syn på det vi gör med vår planet och de alltmer begränsade resurser som finns. Vi vill inte bara suga ut jorden, utan vill leva på ett miljövänligt sätt. En av de stora förändringar som vi bör göra, är att vi bör begränsa vårt myckna resande. Vi kanske i framtiden inte klarar av att resa på samma sätt som förut. Tänk bara på utbrottet av den isländska vulkanen Eyjafjallajökull som gjorde det omöjligt för flygen att lyfta och landa. Flygbolagen miste inkomster på flera miljoner varje dag. Förra hösten rapporterades det att nästa isländska vulkan (Katla) kan komma att spy rök och aska över den skandinaviska himlen – och vad gör vi då? När det kommer till företagen är det ju business as usual som måste till för att inte tappa inkomster. Så vad gör man då?

Med hjälp av olika maskiner kan man alltså fortsätta som förut. Man måste inte resa över halva jordklotet, eller till andra städer för att kunna samordna insatser och verksamheter. Med hjälp av datoriserade och uppkopplade skärmar, kameror och mikrofoner kan man alltså finnas ”närvarande” på samma sätt som om man befann sig på samma ställe. Företagen kan alltså spara in på resor, boenden och aså vidare. Med den uppkoppling vi ser idag är vi ju egentligen inte i behov av att vistas på samma ställe, som förut. Man kan arbeta i vilket land som helst, men ändå i samma bolag, såvida man har en fungerande dator och uppkoppling.

Ta hjälp av molntjänster

Det som är viktigt i sammanhanget är att kunna fånga upp och spara information som meddelas och delas vid de virtuella sammankomsterna. Det kan man numera med hjälp av olika säkra molntjänster. I början när molnen tillverkades, kunde man se vissa säkerhetsbrister. I dag har de täppts till och gjorts mycket säkrare, med olika slags lås och lösenkoder. Har du sparat informationen i molnet innebär det att du har åtkomst åt det var som helst i världen. Du behöver inte vara rädd för att tappa den, eller att inte kunna nå informationen av andra anledningar. Så länge du har en dator, elektricitet och ett fungerande nät kan du komma åt det när som helst på dygnet, var som helst. 

Enkelt anlita en extern bokföring

31 dec 2017

Många företag tar in tjänster som går ut på att någon annan ansvarar för sin bokföring. Är det ett mellanstort bolag är det inte så stor idé att ha den tjänsten Inne på företaget. ÄR det ett start-up bolag är det också bättre idé att köpa in den tjänsten än att anställa personal som gör redovisning, bokföring och revision. Är det dessutom två företag om går samman är det bra om ett annat bolag tar hand om bokföring under själva processen. Att gå samman i en företagsfusion är en stort och invecklad process. Bokföringen ska göras om, liksom allt som har med ekonomiska administrationen att göra.

Fördelar med anlita extern bokföring

Anlitar man en extern bokföring får man friska ögon, som en utomstående som tittar på bokföringen. Anlitar man en duktig bokföringsfirma kan man få bra råd. Hur och vilka tjänster som kostar, vilka utgifter som företagen kan dra in på och vilka avdrag som är möjliga att göra. Med en utomstående bokföringstjänst med revisorer får man bra tips om vad som är görligt vad gäller spartips och annat matnyttigt. Anlitar du en bokföringstjänst, betalar du enbart för arbetet. Ska du anställa egen personal som gör jobbet, betalar du för mer än själva arbetet. Om du senare ser att personalkostnaderna blir för dyra, är det lättare att minska kostnaderna om du har anlitat en extern bokföring. Det är bättre att anställa en bokföringsavdelning först när du ser att den är lönsam.

 

Det finns bokföringsfirmor som är experter på fusioner av firmor, bolagsbildningar, skatterådgivningar, och som självfallet kan både bokslut och årsredovisningar.

 

Anlitar du en redovisningsbyrå i Göteborg får du hjälp med:

  • Hantering av löner och kontrolluppgifter
  • Införande av administrativa rutiner
  • Fusioiner, bolagsbildning, bolagsombildning och bolagsavveckling.
  • Upprättande av årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning
  • Betalning  och bokföring av mervärdesskatt och uppbördsdeklarationer
  • Biträde vid upprättande av deklarationer

Tar städningen för mycket tid i anspråk?

21 dec 2017

Många företag upplever att städning och daglig skötsel av lokalerna tar för mycket tid från kärnverksamheten. Man måste städa - dels för att de anställda ska trivas, dels för att förhindra sjukdomar och kostsamma sjukdagar och dels också för att städningen i fråga ger ett bättre första intryck hos kunderna. 

Även om man har en städfirma anställd så kan man - i exempelvis en butik - tvingas städa under arbetstid; i synnerhet under vintern då mycket skräp och smuts dras in. Det är därför inte ovanligt att se hur ett affärsbiträde tvingas ta fram sopen under arbetstiden. 

“ Regelbunden städning kostar pengar och man vill inte kasta pengarna i sjön. Ger man städföretaget bättre förutsättningar så får man ett bättre jobb “ 

Att ha regelbunden städning utförd av en städfirma är dessutom en kostnad och många upplever att det kostar mer än vad det smakar - man betalar relativt mycket pengar och ser att det redan dagen efter är smutsigt igen; något som ställer företaget i fråga inför två alternativ. Antingen så byter man städfirma eller också så utökar man städningen. 

I många fall så finns det dock ett tredje alternativ som vi vill slå ett slag för här. Har du någonsin tänkt på vilken utrustning du erbjuder den städfirma du anlitat? 

Städmaskiner effektiviserar jobbet

I många fall så har man som företag vanliga dammsugare och vanliga skurmoppar som man sedan låter städföretaget jobba med. handlar det om större lokaler så är det inte så konstigt att jobbet blir lite sämre utfört. dessutom så fungerar inte en vanlig dammsugare lika bra som starkare, mer anpassade städmaskiner som, helt enkelt, ha en högre prestanda och högre kapacitet. 

“ Dagens moderna städmaskiner är effektiva och har hög prestanda. Dina anställda får en bättre miljö och presterar därmed bättre på jobbet “ 

Vi skulle säga att frågan om städmaskiner är avgörande i många fall. Det spelar ingen roll vilket städföretag man anlitar - erbjuder man inte effektiva städmaskiner så blir städningen inte så kvalitativt och noggrant utförd som man önskat. 

Städmaskiner är en investering

Kostar då inte nya städmaskiner mycket pengar? Klart är att de kostar mer än en vanlig dammsugare. Ska du köpa en kombinationsmaskin där både sopning, dammsugning och skurning kombineras i en maskin - som du dessutom kör som en mindre bil - så kostar denna maskin pengar. 

Det handlar dock i många fall om en ren investering. Ditt företag och din verksamhet får alltid rena lokaler, dels så höjs arbetsmoralen - man jobbar ofta bättre i en ren miljö - och dels så kommer sjukdagar förhoppningsvis att minskas. 

Den viktigaste investeringen dock - den handlar om antalet städdagar. Genom städmaskiner skulle ni snarare kunna dra in på städdagarna än att utöka dem; det ger i det långa loppet lägre omkostnader och på sikt så är de städmaskiner ni köpt alltså en ren investering.  Klicka här för mer information.

Blir man inkluderande vid fusioner?

15 dec 2017

Vid stora fusioner av bolag är det vanligt att man lägger ner kontor, slår ihop kontor och bygger nytt. För personalen och företagsledningen är det en stor omställning att fusionera bolag. Många fördelar finns för företagen som väljer att gå samman. Andra är rädda för att sväljas av det andra större företaget. Helt lätt eller enkelt är det inte. Fördelarna med fusionen brukar vara en större marknadsandel, lägre administrativa kostnader när fler företag får tillgång till ett och samma administrationsorganisation.

Det går att samordna många tjänster och får ner kostnaderna på det sättet. Nackdelarna är att de två företagen som väljer att gå samman kan ha helt olika företagskultur vilket kan göra det svårt att ena dem. Speciellt påtagligt blir det om fusionen går över landsgränserna, vilket har varit fallet mellan flera svenska och finska företag.

Vad händer vid en fusion?

Är en fusion verkligen en fråga om liv eller död? Är det så att det enbart är ett sätt att bli av med en konkurrent? Det är en stor risk att det större företaget sväljer både kundstocken och marknadsandelarna för det mindre företaget. Hur kunderna reagerar på fusionen är också avgörande för vilka av de två som går segrande ur striden. Det är också frågan om hur bra fusionen går för de anställda. Blir det ena företaget väldigt dränerat på personal är det lätt att det blir uppätet av det andra företaget. Framför allt brukar striden gälla styrelseposterna, VD-posten och var högkvarteret ska placeras.

Gör man sig av med kontor?

Är det vanligt att göra sig av med kontor? Eller väljer man att bygga ut och bli välkomnande för det andra företagets personal och bli inkluderande istället för exkluderande? Alla dessa frågor har sysselsatt forskare och analytiker. De ekonomiska fördelarna brukar vara det som avgör vilken väg företaget väljer att gå. Att bygga ut kan öka kostnaderna för ett företag. Däremot är ett ombyggt kontor nödvändigt för ett fusionerat företag, med ny personal och ny administration. Kanske man renoverar eller bygger ut huvudkontoret. Den som är intressera av att läsa mer om renoveringar kan fortsätta läsa här.

Nackdelen med fusion av bolag

Det som är en av de största utmaningarna vid en fusion av två bolag är marknadsföringen av det nya bolaget. Tiden efter är avgörande för hur kunderna ska reagera på fusionen. Blir mottagandet positivt eller negativt? Har man olika företagskultur? Om så, vilken av dem ska bli dominerande på det nya bolaget? För företagsledningen blir detta stora utmaningar. Ska man sparka personal som man inte vet vad man ska göra med? Aktieägarna (om det finns sådana) brukar jubla när personal sparkas och aktievärdet går upp.

← Äldre inlägg

 

 

 

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!