Blogg

Sida 2

Undvik oseriösa flyttfirmor i Solna – två tips

9 mar 2017

För den som bor i Solna bör det inte vara några större problem att få tag på en bra flyttfirma. Närheten till Stockholm gör nämligen att utbudet som de boende i Solna kan använda sig av är mycket stort. Förutom det finns en rad olika kranskommuner i närheten där flyttfirmor är baserade. Exempel på dessa är Järfälla och Sundbyberg.

Med ett stort utbud att välja mellan gäller det också att vara lite försiktig innan man anlitar någon. De flesta har nog någon gång hört om någon som fått en saltad faktura eller sitt bohag bestulet. När man anlitar en flyttfirma är det viktigt att det finns ett stort förtroende. Flyttfirman ska troligtvis ju ha hand om några av dina viktigaste ägodelar. En firma man inte riktigt har förtroende för kan göra att hela flytten känns ganska jobbig.

Som tur är finns det en del tips man kan använda sig av för att undvika att anlita en oseriös aktör. De flesta är enkla och går snabbt att utföra.

Stäm av organisationsnumret

Ett tecken på bedrägeri, eller att något helt enkelt inte står rätt till, är om det står ett organisationsnummer på offerten och ett annat på fakturan. När du får offerten – kolla upp organisationsnumret och kolla så att allt verkar vara rimligt. Om du får upp en träff på ett företag i till exempel Skåne, när flyttfirman uppgav sig för att vara baserade i Solna, är det skäl att konfrontera.

Glöm för all del inte att spara offerten – eller åtminstone organisationsnumret (offerten bör sparas ändå). När du sedan får fakturan kan du helt enkelt stämma av numret på offerten mot det på fakturan.

Gör upp om detaljer på förhand

Något som kan leda till missnöje hos både flyttfirma och kund är missförstånd kring hur flytten ska skötas. Kommuners konsumentvägledare runt om i landet, däribland i Solna, får ta emot en hel del klagomål från kunder som haft problem med firman de anlitat. Ofta handlar det just om missförstånd, men det kan även handla om skador på bohaget eller saltade fakturor. Missförstånden kan till exempel handla om hur lång tid flytten ska ta till timpriset, extra avgifter eller det slutliga priset.

Kort sagt är det en bra idé att göra upp alla detaljer noggrant på förhand. Det här kan även göras skriftligt för att vara säker. Är man noggrann med detta löper man en betydligt mindre risk att bli missnöjd med sin flyttfirma och sin flytt på det stora hela.

Kolla upp firmans försäkringar

Seriösa flyttföretag ska ha en så kallad ansvarsförsäkring som täcker skador på bohaget ifall detta skulle ske. Oavsett om firman har försäkring eller inte, kan det vara en bra idé att fotografera de möbler man är riktigt rädd om innan flytten. Om skador skulle ske under flytten, men firman skulle avsäga sig ansvaret, kan bilderna styrka din sida av historien. Det kan även vara en idé att dokumentera möblernas skick skriftligt innan flyttlasset går.

Lycka till med att hitta en bra flyttfirma i Solna!

Vikten för företag att synas på sociala medier

24 feb 2017

Sätten man marknadsför sig på har förändrats enormt mycket sedan sociala medier som Facebook blev populärt. Att sätta upp lappar på lyktstolpar är en metod som står sig slätt jämfört med att synas på internet. Att sätta upp lappar är tidskrävande och når helt enkelt inte lika många människor i förhållande till det arbete man lägger. På Facebook går det snabbt att skapa en sida, bjuda in vänner och kanske få ett par av dem att dela sidan.

Närvaro på internet – samband med storlek på företag

Som exempel valde vi ut stadsdelen Bromma i Stockholm. I Bromma finns flertalet mindre firmor, varav ett par flyttfirmor, till exempel denna. Även en större flyttfirma är baserad här. Skillnaderna mellan den större flyttfirman och den mindre flyttfirman är stora när det kommer till närvaro på sociala medier.

Den stora flyttfirman har några tusen likes på Facebook – de andra två som vi tittat på har inte några likes alls. Faktum är att de inte ens har någon sida. Tilläggas bör dock att den stora firman har en huvudsida, och en annan för deras verksamhet i Stockholm som utgår från Bromma. Den mindre delsidan är ingen fansida, utan bara i form en vanlig användare på Facebook. Således går det inte att gilla eller se antalet gillningar på sidan.

Vad innebär det med närvaro på sociala medier?

Som nämnt ovan är den större flyttfirman i Bromma mycket närvarande på sociala medier. Det här behöver givetvis inte vara orsaken till deras storlek – men visst finns det ett samband. Större firmor verkar, av det lilla underlaget vi tittat på, ha en större närvaro på internet.

Det här gäller givetvis inte bara flyttfirmor. Flyttfirmor är ett exempel på en firmatyp som det finns ganska många av – och som kan vara både stora och små.

Aktiviteten på sidan

Flyttfirman i Bromma som använder Facebook har något sparsam aktivitet på sin sida. Som nämnt tidigare finns det en huvudsida och en delsida som flyttfirman använder för sin verksamhet i Stockholm, som utgår från Bromma. Delsidan har väldigt låg aktivitet. Det senaste inlägget kunde synas sommaren 2015, då en annan sida delades i ett inlägg. Faktum är att aktiviteten var väldigt hög under en kort period – men sedan har det stannat av. 

Huvudsidan har dock mer aktivitet. Här syns regelbundna inlägg med erbjudanden och nyheter. Gillningarna från fansen lyser dock med sin frånvaro. Troligtvis skulle sidan kunna skriva mer intressanta inlägg som kommunicerar med dem som gillar sidan. Just att kommunicera med sina följare är något som många kunniga trycker på.

Samtidigt finns en del andra regler att förhålla sig till. Till exempel bör man inte posta allt för mycket. Följarna kan då se det som lite spammigt. De flesta vill ha ett intressant flöde på sina sociala medier. Om en firma då matar ut inlägg som alla liknar varandra, kan det hända att folk börjar avfölja istället.

God redovisningssed - vad är det egentligen?

20 feb 2017

Alla näringsidkare som ska redovisa sin verksamhet ska upprätta en redovisning som följer så kallad god redovisningssed. Det innebär kortfattat att följa lagen om vad som är ett godkänt sätt att redovisa på. Det kan man läsa mer om i Bokföringslagen och Årsredovisningslagen.

Det handlar bland annat om att sköta sin redovisning och arkivering löpande, att ha koll på uppställningsformer och upplysningar i sin årsredovisning.

Man kan säga att god redovisningssed är en praxis en sorts norm som alla som är skyldiga att föra bokföring ska hålla sig till. Det finns ett citat ur den svenska Bokföringslagen (BFL) som beskriver en god redovisningsed så här "En faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga." Men Bokföringslagen innehåller inga praktiska detaljer om exakt hur bokföring och redovisning ska gå till, därför behövs dessa allmänna regler för att normerna ska gå att styras upp och bli överskådliga.

Olika normer beroende på bransch

Beroende på vilken bransch du är aktiv i ställs olika krav för att leva upp till denna praxis. Det kan också skilja i praxis beroende på hur stor företaget är. Det är såklart skillnad på ett stort aktiebolag med många anställda runt om i världen och en liten enskild firma där kanske en enskild företagare arbetar ensam i Sverige.

För att få veta mer om vad som gäller för “god redovisningsed” för just ditt företag kan du hämta ledning ur tidigare nämnda Bokföringslagen (BFL), Årsredovisningslagen (ÅRL) och hos olika myndigheter som Skatteverket, Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden, Föreningen för auktoriserade revisorer och Rådet för finansiell rapportering.

Man kan säga att dessa är normgivande organ och vad de normgivande organen har att säga om god redovisningsed spelar stor roll för praxis, alltså vad som räknas som norm för vad som ska gälla.

Praxis som förändrats genom åren

I mitten av 1970-talet infördes det här begreppet god redovisningsed i Bokföringslagen och den fick sedan en annan innebörd i Årsredovisningslagen under 1999. I slutänden är det ändå högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen som avgör vad innebörden av vad god redovisningsed ska vara.

Bokföringsnämnden har i grunden det största ansvaret för att utveckla praxis för god redovisningssed. Nämnden ska helt enkelt se till att den goda seden utvecklas åt rätt håll. Det betyder bland annat att den här nämnden är skyldig enligt lag att arbeta fram uttalanden som kan vägleda företag och företagare i frågor och redovisning.

Myndigheten finansinspektionen har på ett motsvarande sätt ett ansvar för att arbeta med vägledande praxis för finansiella företag.

En god redovisningsed anses generellt vara av stor vikt. Inom årsredovisningslagen står begreppet “god redovisningssed” som en av tre regler som ligger till grund för en redovisning. De andra två regler som ligger till grund är “överskådlighet” och att ge en så kallad “rättvisande bild”.

Har du flera frågor om god redovisningssed eller behöver du hjälp? Kontakta en kompetent byrå? 

Mattvätt är nyckeln till en inbjudande lokal i Stockholm

24 jan 2017

Oavsett om man driver en restaurang eller ett företag så handlar mycket om att se till att lokalen är fräsch och inbjudande för de gäster och de kunder som man har. För en restaurang blir detta extra viktigt då gästerna där är beroende av att känna att de får en perfekt service, bra mat och en härlig atmosfär; man betalar ju trots allt för allt detta, eller hur?

Här ligger alltså design, interiör och annat i krögarens bästa och här handlar det om allt ifrån val av dukar, gardiner och lampor – saker som ger restaurangen det där lilla extra. I detta så finns det också en lite bortglömd detalj som handlar om var du sätter ner dina fötter; nämligen golvet. Ett kalt golv smittar nämligen av sig på övriga delar och och kan förvandla en i övrigt trevlig restaurang till ett sterilt och trist ställe. Här måste man således använda sig av mattor och i Stockholm har detta blivit en väldigt stor industri. Där har nämligen företag inom tvättbranschen sett till att fylla ett stort behov genom att kombinera sin egentliga verksamhet – tvätt – med just mattor.

Det handlar här om att man erbjuder sina kunder ett koncept kallat mattvätt. Mattvätt handlar i Stockholm inte bara om just mattvätt; det handlar även om att man som kund hyr sina mattor av tvättföretaget. En restaurang i Stockholm äger alltså inte på egen hand sina mattor; man hyr dessa i formen av mattvätt och det fina med detta är att företaget tack vare mattvätt alltid har tillgång till rena, fräscha mattor. I mattvätt så får man nämligen sina mattor levererade på överenskommen veckodag som kan anpassas helt efter sina egna behov. En större restaurang i Stockholm kanske ser att få sin mattvätt under fler dagar än vad ett mindre företag är i behov av och denna flexibilitet är också en starkt bidragande orsak till varför mattvätt används så frekvent i Stockholm.

Mattvätt är lönsamt i Stockholm

Genom detta så slipper man som företagare på egen hand ordna med tvätt, man slipper ha ett slags lager av mattor och man kan hela tiden fokusera på det väsentliga; nämligen att få sina kunder och gäster att känna sig välkomna. Här spelar det heller ingen roll om det handlar om en restaurang eller en större butikskedja; alla behöver mattor och detta inte enbart av de estetiska skäl vi nämnde ovan. Mattor skyddar nämligen golven och ser till att det blir renare inomhus; mattvätt är således viktigt även sett ur den aspekten och här får man alltså säga att de tvätterier i Stockholm som erbjuder denna tjänst verkligen har hittat en lönsam nisch.

Att helt förfina ett koncept så att det både gynnar sin egen och någon annans verksamhet är verkligen inte det lättaste och här får man säga att mattvätt är ett typiskt exempel på hur man gör när man tänker utanför den box som det så ofta talas om. Vi får här – för andra företagares bästa – hoppas att mattvätt sprider sig från Stockholm till andra delar av landet.

Företaget Kvicktvätt erbjuder mattvätt och relaterade tjänster. 

Nytt företag? Anlita en redovisningsbyrå!

27 nov 2016

Att många i Sverige sitter inne på dels goda ideér och dels på yrkeskunskap gör att ett eget företagande ofta fungerar som en dröm. Det vill säga; man kanske är en snickare i Malmö och jobbar åt en större entreprenör, men tycker dels att lönen är dålig, att man får trista arbetsuppgifter och att de kunder man gjort jobb hos ständigt återkommer. Något som gör att man när en dröm kring att slå sig fri, bli oberoende och starta en egen firma som snickare och på så sätt bestämma mer på egen hand.

Detta oavsett bransch och stad – snickare och Malmö kan med lätthet bytas ut mot skribent i Karlstad eller elektriker i Kiruna. Att förverkliga sig själv och sjösätta sina drömmar om ett eget företagande är något som rekommenderas.

Dock; här måste vi höja ett varningen finger gällande att driva sitt eget företag. Detta gäller tiden som det kommer att kräva. Vad menar vi här – en snickare i Malmö vill väl ha så många jobb som möjligt och få större lönsamhet? Givetvis, men den tid vi talar om kommer han inte primärt att lägga på att renovera hos privatpersoner i Malmö – den kommer att läggas på väldigt mycket pappersarbete.

Oavsett vilket område man är verksam inom så måste man sköta sin redovisning och man måste sköta denna korrekt – gör man inte det så riskerar man dels näringsförbud och dels också höga böter och i vissa fall fängelse. Kort sagt; skatter och moms måste betalas, bokslut göras och till det så ska även exempelvis lönehantering och fakturering adderas. Detta tar dels tid att sätta sig in i och dels så är det svårt – en snickare i Malmö har sällan den nödvändiga kunskap som krävs och riskerar därmed att gå miste om värdefulla uppdrag då för mycket av tiden läggs på just denna del av verksamheten. 

Lösningen? Att anlita en redovisningsbyrå som partner. En redovisningsbyrå är specialist på just dessa frågor (på samma sätt som nämnde snickare är inom sin gebit) och det kostar heller inte så mycket pengar att anlita en sådan. Nej, pengarna man lägger på en redovisningsbyrå är att anse som en ren investering som har potential att ta ditt företag till nästa nivå och detta utan att du bryter mot några lagar längs vägen.

Kort sagt; starta gärna eget, gör verklighet av dina drömmar – men gör det med en redovisningsbyrå vid din sida. Den resa du står inför att göra kräver en trygg medresenär i form av en redovisningsbyrå för att kunna pågå så lång tid som möjligt.

Läs mer här: www.redovisningsbyråmalmö.biz.

 

Är det för lätt att hamna hos kronofogden?

23 nov 2016

Allt fler privatpersoner hamnar i ett register där man – efter ett beslut av Kronofogdemyndigheten – av ett kreditupplysningsföretag stämplas med en betalningsanmärkning. I många fall – de flesta, ska tilläggas – så råder det inga oegentligheter kring detta beslut då personen i fråga de facto misskött sin ekonomi och inte betalat de skulder som han dragit på. Han kanske har struntat i hyran, han kanske köpt alla sina saker på avbetalning, tagit sms-lån och levt utan en tanke på att det så småningom kommer en nota på allt det goda också.

Det man ska göra det här fallet är att skilja lite på äpplen och päron också och att det finns de som fått en betalningsanmärkning på grund av rent slarv eller på grund av andra orsaker där vi kan nämna en adressändring som ett typisk exempel i sammanhanget.

Ponera här att du flyttat och mitt i all stress kring detta glömt att byta adress och således inte får dina räkningar; något som du också glömmer bort – en flytt och ett miljöombyte tar trots allt en hel del kraft och fokus. De här räkningarna växer dock och efter en påminnelse – som även den hamnar i samma hög – så tas ärendet till inkasso och efter det så är du fast i denna onda cirkel där du tvingas leva med en betalningsanmärkning stämplad på dig under tre års tid. Sådana fall finns det gott om och man ser dessa tydligast under sommaren då familjer kanske glömmer att eftersända sin post till sommarstället.

Klantigt och slarvigt förvisso – men är det verkligen skäligt att det ska innebära tre års uteslutning från att ta nya lån, från att kunna skaffa en hyresbostad eller låna pengar till reparation av sin bil? Nej, i många fall så måste man kunna få en andra chans och i och med att de större bankerna håller en rakt igenom skeptisk hållning till att låta folk låna så får man vända sig till andra långivare som – trots kronofogden – kan erbjuda lån.

Låna pengar trots kronofogden

Direkt drar många öronen åt sig i och med detta och tänker att det handlar om att utnyttja personen i fråga, erbjuda honom att låna pengar trots beslutet från kronofogden och där räntan därefter vrids upp till nivån stavad ocker.

Här kan säga att det finns sådana långivare – men att det även finns ärliga sådana som erbjuder folk att trots kronofogden låna pengar till schysst ränta och som således i och med detta ger dessa en ny chans. Dessa långivare gör alltså i sak skillnad på ett beslut från kronofogden och ett annat, man ser till orsak och man ser till vilken person som har denna anmärkning på sig. Kan man bevisligen visa upp att man skött sig exemplariskt i övrig, att man har en stabil ekonomi och bra jobb – ja, då ska man också kunna låna pengar; trots kronofogden och precis som alla andra.

Vi ska vara väldigt tacksamma över dessa långivare då vi alla i dagsläget kan ha oturen att hamna i detta prekära läge.

Få billig vårdnadshjälp med offerter

4 okt 2016

När man som förälder vill ha ensam vårdnad om ett barn är det inte alltid det lättaste att få. Även om den ena föräldern av de flesta kan anses vara olämplig, behövs det ändå ofta professionell juridisk hjälp för att verkställa det. De senaste åren har så kallade offertsidor dykt upp i väldigt många olika typer av branscher - så även i den juridiska.

Hur gör man?

Först och främst får man leta rätt på en bra offertsida. Det finns flera olika aktörer som samlar offerter från just advokater, så det är bra att titta runt och välja den man känner är bäst. Att begära en offert via sån här sida är väldigt enkelt – oftast är det ett färdigt formulär som man helt enkelt fyller i och skickar in.

Det första man brukar få göra är att ge en kort beskrivning av sitt ärende, i det här fallet just ensam vårdnad. Det är bra att vara så tydlig som möjligt när man skickar in förfrågan. Att vara tydlig hjälper advokatfirmorna att ta fram en mer precis offert och kanske också ge dig ett mer rättvist pris. Förutom beskrivningen av uppdraget fyller man även i vanliga kontaktuppgifter, såsom namn, e-post telefon och stad.

När du har skickat in din förfrågan kontaktar offertsidan advokater i din stad om en offert som de senare förmedlar vidare till dig. Ofta på sådana här offertsidor är det ett bestämt antal offerter som utlovas. Vanligtvis är det mellan tre till fem stycken.

Fördelar med detta tillvägagångssätt

En av de största fördelarna med att använda sig av en så kallad offert sida är att man sparar pengar. När advokatfirmorna får förfrågan om offert från en av dessa sidor är de mycket väl medvetna om att de direkt konkurrerar med flera olika firmor, något som gör att de kan vara mer benägna att pressa priserna än i vanliga fall. Förutom att man ofta sparar pengar på själva priset, är det också helt gratis att använda sig av sådana här typer av sidor. Det är nämligen firmorna som betalar för att vara med, inte du som kund.

En annan fördel är att man sparar tid och energi, något som verkligen kan behövas om man är indragen i en vårdnadstvist där man söker ensam vårdnad om ett barn.

Läs mer om ensam vårdnad här: www.ensamvårdnad.net.

 

Yrkesgrupper med hög lön

30 sep 2016

Funderar du på att byta bransch? Eller kanske ska du börja studera och är osäker på vilken bransch du vill jobba inom? För de flesta är lönen en viktig faktor för vilket yrke man ska arbeta med. Hur viktig lönechecken är skiljer sig dock markant mellan olika människor – vissa kan tänka sig att ha ett väldigt påfrestande och stressigt jobb i utbyte mot en hög lön, medan andra prioriterar fritid och avslappning framför en fetare lönecheck.

Oavsett om man prioriterar pengarna högt eller lågt – är de i alla fall för de flesta en viktig variabel i arbetandet. Så vilka yrkesgrupper tjänar egentligen bra? Här kommer ett axplock ur några av de vanligaste högavlönade yrkena:

Mäklare

Enligt lönejämförelsesajten Lönestatistik.se är medellönen för en mäklare 34.103 kronor, vilket är några tusenlappar över svenskar medellön i helhet. Medelåldern i det här fallet är 32 år medan erfarenheten nästan är fem år.

Mäklare kan dock tjäna mycket bättre än så – framför allt i storstäderna. Hugo Oljemark som är VD för Mäklarsamfundet säger till Aftonbladet att det finns ett antal lyckosamma mäklare i storstadsområdena som lyckas vinna förtroendet att sälja flertalet större objekt. Han tillägger sedan att inkomsterna är signifikant lägre i mindre urbana områden.

Samtidigt inleder kvällstidningen ingressen med följande meningar: Topplön: 5 257 008 kronor. Inkomst över en miljon: 147 mäklare.

Klart är att mäklare i alla fall har goda möjligheter att göra bra karriär rent lönemässigt, men att lönechecken skiljer sig markant åt beroende på var i landet man är verksam.

Piloter

Enligt lönestatistik.se är medellönen för piloter 58.619, vilket är en bra bit över den genomsnittliga svenskens lön, ungefär det dubbla. Medianlönen är 54.567 kr och medelåldern 36,5 år med en erfarenhet på lite över ett decennium. Den här höga lönen gäller dock inte alla piloter – utan stämmer snarare in på kaptener med lång erfarenhet på ett större flygbolag. Styrmän med kortare erfarenhet kan ofta tjäna ungefär hälften av den lönen.

Men om man klättrar i karriären som pilot finns det definitivt bra pengar att tjäna.

Läkare

Enligt sajten med det någorlunda självförklarande namnet Vadtjänar.se är medellönen i Sverige för en läkare ungefär 49 500 – 55 000 kronor. De som enligt sajten tjänar mest är läkare i Gävle som ligger kring 60 000 kronor i månaden. De läkare som tjänar minst är de i Västernorrland som i snitt får 37.800 kronor varje månad.

Precis som med mäklaryrket kan det skilja sig väldigt mycket beroende på var i Sverige man är baserad.

Man bör ha i åtanke att lönejämförelsesajter som Lönestatistik.se och Vadtjänar.se inte alltid har tillräckligt underlag för att ge en korrekt lönebild, utan bör bara användas som fingervisningar.

En ny telefonväxel ger större möjligheter

27 sep 2016

Företag – mindre och medelstora sådana har av hävd inte samma kapacitet som de större som har mer resurser att lägga på olika lösningar som främjar deras verksamhet och inte sällan rör detta lösningar inom it, telefoni och annan teknologi. Kort sagt; satsar man på att byta upp sig till mer kundorienterade lösningar och anpassar sig som företag efter vilka behov som kunderna idag har och vilka krav de ställer så har man också större möjligheter att se en ökad omsättning som en följd av detta.

Att vi säger att det bara är större företag som satsar är något som ofta kommer av en större budget – men så behöver det inte vara; dagens lösningar är billigare än vad som förr var fallet och man kan exempelvis som ett mindre företag investera i en ny telefonväxel för en ganska nätt och liten summa.

Varför då en telefonväxel? Jo, först måste man ställa sig frågan om hur mycket varje missat samtal kostar och hur många potentiella kunder man som företag förlorar på att någon inte är anträffbar, att någon kontaktperson är på semester eller av någon annan anledning inte tillgänglig? Det kan i slutändan handla om stora summor som försvinner och en uppdaterad telefonväxel kan vara lösningen på detta. Skulle – som i detta exempel – en kund ringa och personen han söker inte svara; ja, då skulle samtalet istället kopplas vidare till en annan person inom företaget.

En ny telefonväxel ger flexibilitet

Vidare skulle denne person kunna koppla in en tredje person i samtalet för att kunna hjälpa kunden på ett bättre sätt. En tredje person som – här fortsätter vi med fördelarna som kommer med en ny telefonväxel – skulle kunna sitta på en strand i Thailand istället för på sin vanliga kontorsstol. Just det är ytterligare en dimension av en ny telefonväxel: flexibiliteten.

Företag idag har helt andra krav på sig från de anställda – vi är inte alls bundna till en plats och en yta. Nej, med dagens teknologi ska man kunna jobba varifrån som helst och man ska kunna delta i möten utan att fysisk närvara. Får vi sia om framtiden så kommer detta knappast att minska – tvärtom; kraven på flexibla lösningar kommer att öka och en nya, uppdaterad telefonväxel öppnar upp en helt ny värld för företag som står redo att ta nästa steg i sin utveckling.

Läs mer om telefonväxlar här

 

Headhunting identiferar rätt person till ditt företag

26 sep 2016

Headhunting. Ännu ett amerikanskt hitte-på-ord som inte fyller någon annan funktion än att någon mellanchef får känna sig märkvärdig då han säger det? Inte alls! För att förklara headhunting så börjar vi med att dra en parallell till idrottens värld och till en specifik sport: ishockey i Nordamerika.

Vi ställer oss frågan hur det kan komma sig att vissa hockeylag i NHL alltid är lite bättre än andra och detta trots att man har samma ekonomiska tak att röra sig under? Jo, de är bättre på att hitta talanger och de lägger ner extra jobb på sin verksamhet kring scouting. En organisation som kan identifiera en talang i tidig ålder och förutspå en utveckling hos denna skaffar sig alltid en bra grund att stå på. Kort sagt; alla vill ha talanger och skickliga spelare – men få vet hur man ska dels hitta och dels förädla dem.

Detsamma gäller headhunting och ser man här till olika yrken så finns det helt klart personer som sitter på fel jobb i förhållande till deras kompetens, personer som med lite större ansvar, lite roligare och mer stimulerande arbetsuppgifter skulle kunna tillföra ett annat företag extremt mycket.

Hur hittar man då dessa? Jo, genom att kontakta ett företag specialiserat på headhunting och det är något som tack och lov fler börjat upptäcka. Istället för att gå den vanliga vägen vid rekrytering – arbetsförmedlingen, annonser i tidningen eller kontakter – så kontaktar ett företag en firma inom headhunting och låter denna, så att säga, dammsuga marknaden.

Headhunting för alla branscher

En sanning med viss modifikation; kontaktar du som företag en sådan firma i Stockholm så har de naturligtvis kött på benen. Detta genom ett stort kontaktnät, en stor databas med intressanta personer och för varje område där speciella kunskaper kan komma att efterfrågas.

Ingenjörer, tekniker, programmerare och andra typer av yrken där det finns en stor efterfrågan och där man som företag helt enkelt vill träffa rätt med en gång. Man slipper processen med att söka och man får en högpresterande person presenterat för sig direkt.

Headhunting är mer än bara ett ord – det är en lösning som fler borde använda sig; oavsett område och oavsett vart i Sverige man driver sin verksamhet; Stockholm, Malmö eller Kiruna spelar ingen roll. Talangerna finns där, det gäller bara att hitta dem.

Så hjälper juristerna dig

17 aug 2016

När du flyttar ihop med någon. När du skall skriva testamente. När du är på väg att genom gå en skilsmässa. Det som de här situationerna har gemensamt är att de oftast kräver någon form av juridisk hjälp, antingen från advokat eller från någon annan typ av jurist.

I de här situationerna kan man bli fundersam på över hur man ska anlita riktig hjälp. I den här texten kan du lära dig mer om var du kan anlita bra hjälp, och var du kan hitta bra information – helt gratis.

Ett testamente kan man egentligen skriva själv och låta någon bevittna det för att få det gjort. Alla testamenten är dock inte så enkla – särskilt om det handlar om mycket pengar eller andra faktorer som kan göra det mer komplicerat.

I de här lägena kan det vara en god idé att anlita professionell hjälp, så som en jurist eller en advokat – beroende på vad det egentligen är för situation. Vid just skrivning av testamente är det troligtvis klokare att anlita en jurist.

Att tänka på när du anlitar juridisk hjälp

En jurist arbetar förebyggande, medan en advokat arbetar med tvister. Vilken man bör välja kan man delvis ta ställning till själv för att sedan helt enkelt söka upp endera, eller så rådgör man med en advokat- eller juristbyrå om saken.

En annan av de större skillnaderna mellan en advokat och en jurist, är att den förstnämnda måste vara med i Advokatsamfundet. För advokater gäller alltid en ansvarsförsäkring, det vill säga att du som klient ersätts ifall du skulle få felaktiga råd av advokaten. Den här försäkringen finns dock också för jurister.

Vill du ha hjälp med just ärenden som ännu inte har gått till en tvist – till exempel äktenskapsförord eller just testamente – räcker det i de flesta fall att ta hjälp av jurist. Något som är viktigt är att anlita en jurist som har specialiserat sig mot det område ditt ärende kan placeras i. I det här fallet skulle det heta familjerätt. Det är också en god idé att kolla upp om den jurist du planerar att anlita har en den ovan nämnda ansvarsförsäkringen.

Det är alltid smart att jämföra de olika firmorna mot varandra. På nätet finns ett stort utbud av firmor där man enkelt kan jämföra vad de erbjuder, deras priser (oftast) och vilka områden de är specialiserade inom. På många firmors hemsidor finns dessutom gratis information – till exempel  kan du hitta en guide på hur du skriver ett testamente.

Bedrägeri – fakta

17 aug 2016

Bedrägeri är termen för ett förfarande då någon avsiktligt vilseleder någon annan att underlåta eller företa något till skada för offret, och som ofta är till gärningsmannens egen vinning. De allra flesta rättssystem idag erkänner bedrägeri som ett brott.

Den precisa definitionen varierar dock från rättssystem till rättssystem. Gemensamt för de olika rättssystemen är dock att endast uppsåtligt vilseledenda är belagt med straff. Vilseledandet, som definierar begreppet, kan ske på många olika sätt. Exempel är genom en manipulerad kassaapparat eller våg.

En av de mest förekommande typerna av bedrägerier är så kallade investeringsbedrägerier. Investeringsbedrägerier tar ofta form genom att bedragaren skickar ut falska fakturor. Även phishing, pharming, skimming och det omtalade Nigerabrevet är vanliga.

Något annat som är gemensamt för de olika bedrägerierna är just vinningen för gärningsmannen. Bedrägerier kan utföras av både fysiska och juridiska personer, men det är dock endast fysiska personer som kan straffas. Om en juridisk person varit bedräglig, kan ofta styrelsens ledamöter, eller andra som varit delaktiga, bestraffas som de vore gärningsmännen.

Bedrägeri i olika länder

  • Argentina – I Argentina kan någon som utför bedrägeri få ett fängelsestraff på minst en månad och högst 6 år, enligt Argentinas strafflag (Codigo penal argentino). Bedrägeri kan enligt strafflagen också bestå av användande av falsk titel, uppgivande av vilseledande uppgifter vid kredittagande, användande av falska dokument för egen vinning och missbruk av förtroende.
  • Storbritannien – I Storbritanniens Fraud Act definieras bedrägeri i tre olika kategorier. Kategorierna är: Bedrägeri genom falsk framställning (fraud by false representation), bedrägeri genom utelämnande av viktig information (fraud by failing to disclose information) och bedrägeri genom missbruk av ställning (fraud by abuse of position).

I alla dessa kategorier, krävs det för att det ska anses vara brottsligt, att personen har agerat uppsåtligt oärligt samt att denne har handlat med avsikten att göra en vinst för sig själv eller för någon annan, eller tillfoga en förlust, eller risk för förlust, för offret.

  • Tyskland – I Tyskland kallas bedrägeri för Betrug, och bestraffas enligt § 263 Strafgesetzbuch (tyska strafflagen) med böter eller fängelse i högst 5 år. Är bedrägeriet grovt är minimumstraffet sex månaders fängelse och maxstraffet fängelse i tio år. Även försök till bedrägeri är straffbart i Tyskland.
  • Peru – I Peru bestraffas bedrägeri, eller estafa som det kallas, med minst ett års fängelse. Maxstraffet för bedrägeri i Peru är 6 års fängelse.

Läs mer om bedrägeri ur ett svenskt perspektiv på www.bedrägeri.nu.

En på tio ekonomichefer är beredda att ta emot mutor

14 aug 2016

Det är Niklas Evers, som för Yles räkning, skriver om de hårresande sifforna. En av tio finska ekonomichefer är redo att ta emot mutor, samtidigt som över en femtedel godkänner någon form av verksamhet som anses vara oetisk – om det hjälp företaget att ta sig igenom en ekonomisk kris. Trots detta listas landet ändå högt bland listor över korruptions fria länder. Detta eftersom merparten av de tveksamma affärerna sker utomlands.

Siffrorna kan hittas i en internationell korruptionsundersökning av konsult- och revisionsföretaget Ernst & Young (numera EY. Det är över 2 800 ledare som deltar i undersökningen. 50 av dem är verksamma i Finland.

Sett globalt, är hela 42 procent av ekonomicheferna redo att kompromissa med etiken, medan andelen i Finland rapporteras vara nära hälften av det, 22 procent. I Finland är en tiondel av alla ekonomichefer redo att ta emot en muta. Medeltalet globalt sett ligger på 13 %.

Markus Nylund, vid EY, skräms av siffrorna.

– Det som jag personligen tycker är mest hårresande är att medeltalet är så högt just i Finland.

Undersökningen

I undersökningen fick ledarna svara på ifall de skulle säga ja till penningmutor, upplevelsegåvor, personliga presenter, eller fiffel med företaget – om det skulle hjälpa företaget att ta sig igenom en ekonomisk kris.

Den åtgärd som mötte minst acceptans hos de finska cheferna var fiffel med bokföring. Fiffel med bokföringen fick nämligen ett stöd på 0 %. Dock berättar Nylund att gränsen för vad man tillåts att ändra på i bokföringen inte är lika tydlig i Finland oms den är Globalt.

Till exempel ansåg en femtedel av de finländska ledarna att det är okej att förlänga bokföringsmånaden med ytterligare en dag. Endast en tiondel höll med om det här globalt sett. Markus Nylund är överraskad

– Ja, nog är det överraskande, särskilt eftersom det handlar om ekonomichefer. Man har ju en generell bild av att de önskar följa reglerna och därmed undvika onödiga risktaganden. Men det är kanske inte så.

Ett annat tillvägagångsätt handlar om kampanjer med en lång produktreturnering vid årets slut, något som följs av en ökning av försäljningen i december och en hög returnering i början av det nya året.

Globalt sett ansåg 28 % av cheferna att det är okej att göra. I Finland var siffran nära hälften – 44 procent.

 

 

 

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!